Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy

Časopisy

Výběr z knihovny

AJHG

AJHG

11.10.2023 - Gen ADGRG6 ovlivňuje funkce alveolárních epitelových buněk typu 2 a reakci na jejich poškození Emfyzém a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou spojovány s nepříznivým stavem životního prostředí a genetickou predispozicí....
JACI

JACI

10.10.2023 - Orální defelikafelin redukuje středně těžké až těžké svědění u osob s atopickou dermatitidou Svědění je častým doprovodným příznakem atopické dermatitidy (AD). Zatím není léčba, která by cílila právě na tento problém. V této...
JEM

JEM

05.10.2023 - Rozdílné subsety Th17 lymfocytů u autoimunitních a infekčních zánětů Th17 lymfocyty hrají důležitou roli v tkáňové homeostáze a zánětu. Jsou zapojeny jak do protimikrobiální imunity, tak do autoimunitních zánětů. V této studii se autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

03.10.2023 - Syntetický poly(A) řetězec cílí na extracelulární CIRP a inhibuje sepsi Závažnou komplikací bakteriálních infekcí je sepse, která často vede k akutnímu poškození plic (ALI). CIRP (chladem indukovatelný protein vázající RNA) je...
Cytotherapy

Cytotherapy

26.09.2023 - Kortikosteroidy jako profylaxe reakce štěpu proti hostiteli u pacientů s intolerancí inhibitorů kalcineurinu Inhibitory kalcineurinu (CNI) se využívají v rámci prevence rozvoje reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) po transplantaci hematopoetických...
JID

JID

21.09.2023 - Koronární mikrovaskulární dysfunkce u asymptomatických pacientů s těžkou psoriázou Těžká psoriáza je spojená se zvýšeným rizikem srdečně-cévních onemocnění. V této studii autoři zjišťovali výskyt koronární mikrovaskulární dysfunkce...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

19.09.2023 - Autonomní aktivace IL-17R signalizace udržuje zánět a vede k progresi nemoci Biologická léčba založená na blokování interleukinu 17 (anti-IL-17) je používaná v léčbě různých autoimunitních onemocnění. Její účinnost je však v některých...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

14.09.2023 - Střevní IL-1β hraje ochrannou roli při infekci SARS-CoV-2 Rovnovážné složení střevního mikrobiomu se podílí na ochraně hostitele proti patogenům, včetně virů. Mnoho cytokinů moduluje ochrannou zánětlivou odpověď ve střevě, důležitým je...
JACI

JACI

12.09.2023 - Identifikace fenotypů CVA dle kliniky a patofyziologie CVA (cough-variant asthma) je varianta astmatu projevující se kašlem, u níž je rozdílná odpověď na léčbu antihistaminiky. Autoři studie zjišťovali heterogenitu ve skupině 342 nově...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

31.08.2023 - Spojitost vakcinace na covid-19 s infikováním a průběhem infekce u dospělých po HCT Transplantace hematopoetických kmenových buněk (HCT) je rizikovým faktorem pro těžký průběh covidu, který může skončit i úmrtím. V této studii autoři...
Cytotherapy

Cytotherapy

29.08.2023 - Sérum pacientů s astmatem zvyšuje v modelu alergického astmatu fagocytování mezenchymálních kmenových buněk makrofágy Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají dle preklinických studií alergického astmatu imunomodulační účinky. V této studii...
JID

JID

24.08.2023 - S100A9 indukuje IL-23/ imunitní reakce typu 3 a posiluje chronický zánět u psoriázy Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění s projevy na kůži, v jehož patogenezi se uplatňuje IL-23/imunitní reakce typu 3. Molekulární mechanismus, který...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

22.08.2023 - Acetylace helikázy NS3 pomocí KAT5γ je nezbytná pro replikaci flavivirů Účinek protivirových léků je založen na inhibici pro viry nezbytných enzymů, jakou jsou např. proteázy, polymerázy a helikázy. Velmi složité je pomocí vyvíjených látek...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.08.2023 - Interakce Borrelia burgdorferi s lidskými dendritickými buňkami, dopady na jejich funkci Dendritické buňky (DC) jsou spojujícím prvkem mezi vrozenou a adaptivní imunitou. Identifikují infekci a slouží jako buňky prezentující antigen T lymfocytům....
Cell Immunity

Cell Immunity

15.08.2023 - Obezitou indukovaná dysregulace kožních rezidentních PPARγ+ Treg lymfocytů podporuje psoriatický zánět mediovaný IL-17 Obezita je jedním z důležitých rizikových faktorů pro vznik psoriázy. Jak ale obezita narušuje regulační mechanismy, které...
JEM

JEM

10.08.2023 - Obezita narušuje vývoj monocytů a zvyšuje metastazování Obezita je spojená s chronickým systémovým zánětem. U nádorových onemocnění zvyšuje metastazování a zhoršuje prognózu. V této studii autoři sledovali změny ve vývoji monocytů a...
JACI

JACI

08.08.2023 - Dopaminergní inervace v plicích posiluje vytváření Th2 rezidentních paměťových lymfocytů v raném dětství Alergické astma se rozvíjí na základě expozice alergenům v raném dětství a progreduje do dospělosti. Zásadní roli hrají alergen...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

03.08.2023 - Střevní helmintózy mohou negativně ovlivnit účinnost orálních i perorálních vakcín Vliv parazitárních infekcí na efektivitu očkování zatím nebyl zkoumán. V této studii autoři vytvořili model myší střevní infekce Heligmosomoides polygyrus...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

01.08.2023 - Přidání uhCG/EGF do standardní léčby aGvHD, fáze II studie Akutní reakce štěpu proti hostiteli (aGvHD) je závažná posttransplantační komplikace, která se řeší protizánětlivými a imunosupresivními léky, včetně vysokých dávek kortikoidů....
NEJM

NEJM

27.07.2023 - Orální TAK-994 pro léčbu narkolepsie typu I Narkolepsie je závažné, těžko léčitelné onemocnění. V této studii autoři podávali osobám s narkolepsií typu I TAK-994, což je selektivní agonista orexinového receptoru 2. Lék byl užíván 2krát...
JID

JID

25.07.2023 - Proteom ekzému rukou hodnocený pomocí vzorků odebraných „páskou“ Ekzém rukou (HE) je rozšířené kožní onemocnění, ale klasifikace HE do různých podtypů je zatím stále náročná. Doposud se používaly hlavně invazivní metody založené na...
NEJM

NEJM

21.07.2023 - Zilebesiran v léčbě hypertenze Angiotenzinogen je prekurzorem angiotenzinu, který hraje klíčovou roli v patogenezi hypertenze. Zilebesiran, experimentální s RNA interferující léčebná látka, má dlouhodobý efekt a inhibuje syntézu angiotenzinogenu v...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

18.07.2023 - Potlačení autoimunitní encefalomyelitidy u myší podáváním HMB Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění, které je v současné době nevyléčitelná, ale používají se léky, které modulují aktivitu imunitního systému. Ty však...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

13.07.2023 - Interleukin-3 koordinuje reakci mezi gliemi a periferní imunitou a zhoršuje průběh roztroušené sklerózy Gliové buňky a leukocyty infiltrující centrální nervový systém (CNS) se podílí na vzniku a udržení zánětu u roztroušené sklerózy (RS)....
JEM

JEM

11.07.2023 - Změny meningeální imunity související s věkem jsou příčinou zhoršené lymfatické drenáže CNS V meningách je síť lymfatických cest, které drénují mozkomíšní mok (MMM) a podporují odstranění odpadních látek z centrálního nervového...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

04.07.2023 - Kognitivní funkce u pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk U osob po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (THKB)) se objevují poruchy kognice, které se mohou zlepšit, u některých jsou však dlouhodobé. V této studii...
PNAS

PNAS

29.06.2023 - IL-11 indukuje aktivaci NLRP3 v makrofázích a migraci zánětlivých buněk do centrálního nervového systému IL-11 indukuje migraci zánětlivých buněk do centrálního nervového systému (CNS). Autoři zjistili, že je hojně produkován periferními...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

27.06.2023 - Slizniční CCL28 zvyšuje ochranu proti HSV-2 díky mobilizaci ochranných paměťových T a B lymfocytů v infikované vaginální sliznici Mezi čtyři hlavní, se sliznicí asociované chemokiny patří CCL25, CCL28, CXCL14 a CXCL17. Chemokiny hrají...
JID

JID

22.06.2023 - Exprese pro neutrofily specifické SYK je důležitá v patogenezi kožních nemocí v experimentální epidemolysis bullosa acquisita Autoprotilátky proti kolagenu typu VII (C7) spouští kožní nemoci, hlavně zánětlivou formu epidermolysis bullosa...
Cytotherapy

Cytotherapy

20.06.2023 - Benefit plerixaforu v mobilizaci kmenových buněk před autologní transplantací Před transplantací autologních kmenových buněk (ASCT) musí dojít ke stimulaci hematopoetických kmenových buněk, aby se z kostní dřeně dostaly do periferního oběhu a...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.06.2023 - Prenol, nikoli vitamín C z ovoce se váže na spike protein S1 SARS-CoV-2 a inhibuje vstup viru do buněk Konzumace ovoce může podpořit imunitní systém v boji proti infekcím. V této studii se autoři zaměřili na roli vitamínu C během covidu 19. Spike...
JACI

JACI

08.06.2023 - Účinnost, bezpečnost a perzistence desensitizace arašídové sublinguální imunoterapie u dětí alergických na arašídy Studií týkajících se účinnosti sublinguální imunoterapie alergie na arašídy (SLIT) je nedostatek a není dostatečně...
JEM

JEM

06.06.2023 - Sekrece savčích DNáz chrání před systémovou bakteriální infekcí, protože rozkládá biofilmy Extracelulární DNáza DNASE1L3 udržuje toleranci k vlastní DNA, ale funkce jejího homologu DNASE1 zatím nebyla zcela objasněná. Autoři zjistili, že...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.06.2023 - Konstituční aktivace gp130 v T lymfocytech vede k senescenci a předčasnému stárnutí Členové rodiny IL-6 jsou zapojení do signalizace v akutní fázi, hematopoézy, imunitních reakcí a regeneračních procesů. Autoři se snažili zmapovat základní...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

01.06.2023 - Funkce vaječníků a spontánní těhotenství po HSCT kvůli leukémii před pubertou Nejčastější pozdní nežádoucí efekt po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u žen je poškození funkce vaječníků. Cílem studie bylo zjistit,...
Cytotherapy

Cytotherapy

30.05.2023 - Klinické výsledky terapeutické leukaferézy u APL Akutní promyelocytická leukémie (APL) zvyšuje počty buněk v periferní krvi, tj. způsobuje hyperleukocytózu (HL). Terapeutická leukaferéza se však používá zřídka kvůli obavám z následné...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.05.2023 - Konstituční aktivace gp130 v T lymfocytech vede k senescenci a předčasnému stárnutí Členové rodiny IL-6 jsou zapojení do signalizace v akutní fázi, hematopoézy, imunitních reakcí a regeneračních procesů. Autoři se snažili zmapovat základní...
JID

JID

23.05.2023 - Celková úmrtnost a specifická úmrtnost pacientů s hidradenitis suppurativa: korejská populační studie Hidradenitis suppurativa (HS) je chronickým onemocněním autoimunitního charakteru, které se projevuje především na kůži, ale pojí se i s...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

18.05.2023 - Komplexní analýza exprese a funkcí receptorů pro rozpoznávání vzorů v diferencovaném cytotrofoblastu odvozeném z lidské porodní placenty Těhotné ženy jsou vystavené různým mikrobům. Některé mohou poškodit jak matku, tak plod a mohou vést k...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

16.05.2023 - Metotrexát suprimuje psoriatický zánět kůže inhibicí aktivity muropeptidového transportéru Cytosolové imunitní receptory jsou důležité pro udržení bariérových funkcí tkání. NOD1 a NOD2 jsou cytosolové senzory, které dokážou vázat malé...
JACI

JACI

10.05.2023 - Pellino-1 podporuje aktivaci kožních rezidentních IL-17A produkujících T lymfocytů u psoriázy Psoriáza je chronické zánětlivé systémové onemocnění, které se projevuje na kůži. V patogenezi hrají důležitou roli kožní rezidentní Th17...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

03.05.2023 - Perikardiální efuze jako možný projev nemoci štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci krvetvorných buněk Velké perikardiální efuze (VPE) a srdeční tamponáda mohou být manifestací chronické nemoci štěpu proti hostiteli (cGVHD). V této...
Cytotherapy

Cytotherapy

25.04.2023 - Transplantované mezenchymální stromální buňky jsou schopné migrovat na povrch kosti a zlepšit osteogenezi u glukokortikoidy indukované osteoporózy Dlouhodobé podávání nebo vysoké dávky kortikoidů způsobují úbytek kostní hmoty a snižují její...
JID

JID

20.04.2023 - IL-4/IL-13 inhibitor v léčbě atopické dermatitidy indukuje psoriatickou vyrážku blízkou pustulární psoriáze Dupilumab je biologické léčivo cílící na IL-4 a IL-13 receptorovou podjednotku alfa. Používá se v léčbě pacientů s atopickou...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

18.04.2023 - Plicní infekce Chlamydia pneumoniae indukuje u myší patologii bílé tukové tkáně závislé na FBP4 Protein FABP4 (fatty acid-binding protein 4) je důležitý imunometabolický modulátor, který je exprimován hlavně adipocyty a makrofágy. Hraje roli...
JEM

JEM

12.04.2023 - Makrofágy podporují rezistenci k antiandrogenní terapii u metastazujícího karcinomu prostaty Metastazující karcinom prostaty rezistentní na hormonální terapii je poslední stadium karcinomu prostaty. Navzdory zlepšení pochopení mechanismů nemoci...
JACI

JACI

06.04.2023 - SARS-CoV-2 infekce poškozuje funkci brzlíku, která koreluje se závažností nemoci U pacientů s covidem-19 se často objevuje lymfopenie, která je indikátorem závažnosti průběhu nemoci. Lymfopenie může mít několik příčin, může se jednat o...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

04.04.2023 - NK buněčná terapie v léčbě relabujících/refrakterních non-Hodgkinových lymfomů, klinická studie fáze I Prognóza non-Hodgkinových lymfomů (NHL) není dobrá, proto se vyvíjejí nové terapie. MG4101 jsou alogenní ex vivo expandované NK buňky,...
NEJM

NEJM

30.03.2023 - Azitromycin jako prevence sepse nebo úmrtí u plánovaného vaginálního porodu Azitromycin redukuje výskyt mateřských infekcí během neplánovaného císařského řezu, ale jeho efekt u plánovaného vaginálního porodu zatím nebyl potvrzen. V této...
Cytotherapy

Cytotherapy

28.03.2023 - Hodnocení protizánětlivé bioaktivity extracelulárních vezikul může podléhat chybě způsobené kontaminací média Extracelulární vezikuly (EV) jsou využívány jako nové diagnostické markery a terapeutické možnosti pro celou řadu onemocnění....
JID

JID

23.03.2023 - Deficit AIRE u myší vede k rozvoji lézí, které jsou typické pro lidi s alopecia areata Alopecia areata (AA) je autoimunitní onemocnění vedoucí ke ztrátě vlasů. V současné době neexistuje léčba. Pacienti s variantami v genu AIRE jsou 15×...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

21.03.2023 - Jednobuněčná analýza v krevních buněk odhalila rozdílný imunitní profil u dnavé artritidy Dna je chronické onemocnění, u něhož dochází k ukládání urátových krystalů do tkání, hlavně do kloubů. I u této nemoci dochází k aktivaci...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

16.03.2023 - LBP exprese se zvyšuje stresem, inhibuje syntézu monoaminů a podporuje vznik příznaků deprese Nedostatek monoaminů je spojován s příznaky deprese, jako jsou smutek, anhedonie, nespavost a pokles kognitivních funkcí. Mechanismus účinku monoaminů...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

14.03.2023 - Tkáňově rezidentní bakterie z čeledi Lachnospiraceae chrání před vznikem a progresí kolorektálního karcinomu posílením imunitního dozoru Střevní mikrobita hraje významnou roli v patogenezi nádorů, hlavně kolorektálního karcinomu. V této...
JEM

JEM

09.03.2023 - Treg suprimují efektorové CD4+ T lymfocyty kontrolou syntézy proteinů T regulační lymfocyty (Treg) suprimují aktivaci a funkce efektorových CD4+ T lymfocytů (Tef). Molekulární mechanismus, kterým Treg tlumí Tef, zatím nebyl přesně popsán. Autoři...
JACI

JACI

07.03.2023 - Mikrobiom horních cest dýchacích jako biomarker exacerbace astmatu navzdory léčbě IKS Odpověď na inhalační kortikoidy (IKS) u pacientů s astmatem je ovlivněna mnoha faktory. V této studii se autoři zaměřili na to, zda jedním z těchto faktorů...
Transplantation and...

Transplantation and Cellular Therapy

02.03.2023 - BK virémie a změny v glomerulární filtraci u dětí a mladých dospělých po HCT U dětí a mladých dospělých se do 1 roku po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (HCT) často vyskytuje virémie BK spojená s postižením ledvin s významným...
Cytotherapy

Cytotherapy

28.02.2023 - Lidský trombocytární lyzát zvyšuje proliferaci, ale ne chondrogenní diferenciaci pediatrických mezenchymálních progenitorů Buněčná terapie by mohla pomoci s regenerací chrupavky nejen v kloubech, ale také v případě vrozených kraniofaciálních...
JID

JID

23.02.2023 - Snížení GDF15 podporuje zánětlivou signalizaci a infiltraci neutrofily v modelu psoriázy Psoriáza je charakterizovaná hyperproliferací keratinocytů a infiltrací kůže zánětlivými buňkami. GDF15 je růstový faktor, který je dle studií zapojen do...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

21.02.2023 - Zvýšená aktivace inflamazomu je spojená se stárnutím a závažností CMML Stárnutí je spojené s mírným chronickým zánětem, inflamagingem. Je to rizikový faktor mnoha chronických nemocí, včetně chronické myelomonocytární leukémie (CMML), což...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

16.02.2023 - Vysoce účinné přirozené lidské monoklonální protilátky proti Pfs48/45 blokují přenos Plasmodium falciparum na moskyty Cílem vakcín blokujících přenos malárie (TBV) je vyvolat produkci protilátek, které přeruší vývoj parazita malárie...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

14.02.2023 - Struktura směsi protilátek Inmazeb a jejich rezistence před únikem viru ebola Monoklonální protilátky mohou poskytnout preexpoziční nebo postexpoziční ochranu proti infekčnímu onemocnění u osob, které nebyly proti infekci očkovány, nebo u osob,...
JEM

JEM

09.02.2023 - Fenotyp spojený s deficitem CARMIL2 má širší imunologické a klinické projevy než deficit CD28 Pacienti s vrozeným deficitem CARMIL2 nebo CD28 mají defektní T lymfocytární CD28 signalizaci. Jejich imunologické a klinické fenotypy nejsou dobře...
JACI

JACI

07.02.2023 - Poškození střevní bariéry mycími a oplachovacími přípravky do myček Zvyšuje se prevalence chronických zánětů střev, které jsou spojené s narušením epitelové bariéry a zvýšením propustnosti střeva. Autoři vyhodnocovali roli prostředků...
AJHG

AJHG

02.02.2023 - Bialelní varianty v Nae1 způsobují intelektuální nedostatečnost, ischiopubickou hypoplazii, stresem mediovanou lymfopenii a neurodegeneraci Nedylace je součástí mnoha buněčných cest a je spojená s mnoha nemocemi. Autoři identifikovali čtyři jedince...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

31.01.2023 - Nízké dávky lipopolysacharidu chrání před letální paramyxovirovou infekcí díky procesům závislým na makrofázích a TLR4 Respirační virové infekce jsou jednou z hlavních příčin mortality a morbidity. Pochopení protivirové obranné reakce je...
JID

JID

24.01.2023 - Osa CXCL12/CXCR4 podporuje chemotaxi a diferenciaci B lymfocytů u bulózního pemphigoidu Bulózní pemphigoid (BP) je autoimunitní puchýřnaté onemocnění kůže. Typická je přítomnost autoprotilátek proti hemidesmosomálním proteinům v kůži a...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.01.2023 - JMJD3 hraje roli v akutní pankreatitidě spojené s poškozením plic Akutní pankreatitida (AP) je závažné zánětlivé onemocnění, které může být spojené nejen s poškozením slinivky, ale i jiných orgánů. Často dochází k poškození plic. V...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

17.01.2023 - Strava s nedostatkem vlákniny u kojících samic vede k mírnému zánětu a predispozici k obezitě u potomků Strava, hlavně obsah vlákniny, hraje důležitou roli ve formování střevní mikrobioty. Vyšší obsah vlákniny ve stravě má vliv na zdraví...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

12.01.2023 - Tkáňové rezidentní iNKT17 buňky posilují extravazaci nádorových buněk při metastazování do jater pomocí produkce IL-22 Metastazování je spojené se zvýšenou invazitivou a intravazací nádorových buněk, které se dostávají do cirkulace a...
JACI

JACI

10.01.2023 - Kombinovaná terapie anti-IFN-γ a JAK inhibitoru v léčbě hematofagocytické lymfohistiocytózy u myší Familiární hemofagocytická lymfohistiocytóza (FHL) je hyperzánětlivý život ohrožující stav, jenž je způsoben genetickým defektem. Je možné...
JEM

JEM

05.01.2023 - Trombocytární TLT-1 podporuje progresi nádorů inhibicí CD8+ T lymfocytů Nádory dokážou suprimovat aktivitu imunitního systému. Vědci se snaží odhalit mechanismy, aby se dalo tomuto nežádoucímu efektu předejít či jej zastavit. Autoři se v...
Reproduction

Reproduction

03.01.2023 - Nikotinamid ribosid zlepšuje s věkem klesající kvalitu postovulačních oocytů Kvalita postovulačních oocytů se v průběhu času zhoršuje, což má vliv na úspěšnostčasného embryonálního vývoje, a to zejména po asistované reprodukci. Vědci...
JID

JID

01.01.2023 - GWAS chronické spontánní kopřivky odhaluje překryv s autoimunitními nemocemi, nikoli atopickými Chronická spontánní kopřivka (CSU) je častou nemocí. Autoři provedli celogenomové sekvenování (GWAS) pacientů s CSU v Číně (430 pacientů a 482...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

28.12.2022 - FSH zvyšuje sekreci IL-1beta makrofágy a vede k progresi aterosklerózy Zvýšené hladiny FSH (folikulostimulačního hormonu) jsou spojené s kardiovaskulárními nemocemi a vyskytují se u osob s karcinomem prostaty, kteří jsou léčeni antiandrogenní...
PNAS

PNAS

22.12.2022 - FXR mediuje ILC intrinsickou odpověď na střevní zánět Pleiotropní účinky FXR (Farnesoid X receptor) jsou nezbytné pro zdraví střeva, zatímco snížení FXR signalizace bývá spojeno se zánětem střeva. Autoři zjistili, že aktivace FXR selektivně...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.12.2022 - Blokáda CD96 zmírňuje projevy imoquimodem indukované psoriázy pomocí suprese produkce IL-17A dermálními γδ T lymfocyty Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které se projevuje na kůži. V patogenezi hraje důležitou roli interleukin...
JEM

JEM

08.12.2022 - Zvýšená exprese TREM2 na mikrogliích redukuje ukládání amyloidu a suprimuje aktivitu s AN asociovaných mikroglií TREM2 molekula je exprimována mikrogliemi v mozku a je spojená s rizikem Alzheimerovy nemoci (AN). Mikrogliální odpověď modulovaná...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

06.12.2022 - Zvýšená postmitotická senescence u zestárlých neuronů je patologickou známkou Alzheimerovy nemoci Senescence je proces, který ukončuje dělení u plně diferencovaných buněk. Známky podobné senescenci mají terminálně diferencované buňky,...
NEJM

NEJM

01.12.2022 - Deferipron v léčbě Parkinsonovy nemoci U lidí s Parkinsonovou nemocí (PN) dochází ke zvýšení kumulace železa v substancia nigra a může být zapojeno do patogeneze nemoci. Pozitivní efekt by tedy mohl mít deferipron, lék chelatující železo. Do...
Cytotherapy

Cytotherapy

29.11.2022 - Proteomový profil MSC a EV v normoxickém a hypoxickém prostředí Z kostní dřeně získané mezenchymální stromální buňky (MSC) mají velký terapeutický potenciál. Vystavení hypoxickému prostředí může optimalizovat jejich funkce, protože více...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

24.11.2022 - CCL17 podporuje tumorigenezi v terénu kolitidy závislou na mikrobiotě Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější typy nádorových onemocnění. Prozánětlivá a protinádorová imunitní odpověď hraje roli v rozvoji nádoru tlustého střeva v...
JID

JID

23.11.2022 - M3 muskarinový acetylcholinový receptor podporuje epidermální diferenciaci Muskarinový acetylcholinový receptor M3 je exprimován v bazální epidermální vrstvě, kde mediuje autokrinní/parakrinní efekt cytotransmiteru acetylcholinu. Pacienti s...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

15.11.2022 - Invazitiva houbových infekcí je zvýšená utlumením IL-17 aktivity lipázou Lip2 Candida albicans je nejčastějším původcem houbových infekcí u lidí. IL-17 je důležitý interleukin, který chrání před povrchovými houbovými infekcemi, ale jeho...
Cell Immunity

Cell Immunity

10.11.2022 - Meningeální makrofágy v protivirové ochraně CNS Povrch centrální nervové soustavy (CNS) je chráněný tvrdou mozkovou plenou, meningy, které obsahují meningeální makrofágy (MM). Autoři se zaměřili na roli tkáňově-rezistentních makrofágů v...
JACI

JACI

08.11.2022 - Loss-of-function mutace ve filagrinu jsou spojené s perzistující alergií na vejce a mléko Genetické mutace v proteinu filagrin, který je součástí epidermální bariéry, hrají důležitou roli v etiologii ekzémů a jsou také spojeny s alergickými...
Pediatrics

Pediatrics

03.11.2022 - Výskyt neurologických komplikací covidu u dětí Autoři sledovali epidemiologii výskytu neurologických komplikací u hospitalizovaných dětí (od dvou měsíců do 18 let). Hodnotili data 15 137 dětí. Celkem 1 060 dětí mělo neurologické komplikace....
Cytotherapy

Cytotherapy

01.11.2022 - Kmenové buňky z mléčných zubů vystavené metforminu podporují migraci a angiogenezi lidských endotelových buněk z pupečníkové žíly Kmenové buňky z mléčných zubů hrají důležitou roli v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

27.10.2022 - Antigen perzistující v plicních makrofázích udržuje rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty Plicní rezidentní paměťové T lymfocyty jsou důležité pro ochranu před respiračními viry. Postupně však jejich počet klesá, což snižuje také účinky...
JID

JID

26.10.2022 - Inhibice FGFR oslabuje karcinogenezi v kůži indukovanou UVB zářením Narušená signalizace receptorů pro růstové faktory na fibroblastech (FGFR) hraje významnou roli v nádorových onemocněních. V souvislosti se vznikem a progresí skvamózního...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

18.10.2022 - Střevní neurony produkující VIP udržují rovnováhu střevní mikrobioty regulací fukosylace epitelu Interakce mezi střevním nervovým systémem (SNS) a střevním epitelem hraje důležitou roli v homeostáze v trávicím traktu. Jak SNS monitoruje...
Cell Immunity

Cell Immunity

13.10.2022 - ABCC1 transportér exportuje imunomodulační cGAMP cGAS (DNA sensor cyclic GMP-AMP synthase) hraje důležitou roli v protivirové a protinádorové imunitě. cGAS vytváří cGAMP (GMP-AMP; cyklický guanosinmonofosfát-adenosinmonofosfát), který aktivuje...
NEJM

NEJM

11.10.2022 - Acetazolamid v léčbě akutního dekompenzovaného srdečního selhávání s nadmírou objemu tekutin Akutní dekompenzované srdeční selhávání ohrožuje pacienta na životě. Pacientům by mohl pomoci acetazolamid (inhibitor karboanhydrázy), který...
JID

JID

11.10.2022 - Osa IL-33/T regulační lymfocyty suprimuje kožní fibrózu Fibróza je patologický proces, který stojí za systémovou sklerózou, což je autoimunitní nemoc postihující pojivovou tkáň mnoha orgánů. Imunitní mechanismus, který stojí za fibrotickými...
AJHG

AJHG

11.10.2022 - Monoalelní de novo vzniklé varianty v GABBR1 jsou spojené s neurovývojovým opožděním a epilepsií GABAB receptory jsou heterodimery odpovědné za prodloužení neuronální inhibice v centrálním nervovém systému. Dvě receptorové podjednotky jsou...
Cell Immunity

Cell Immunity

15.09.2022 - Apolipoprotein E4 narušuje odpověď neurodegenerativních sítnicových mikroglií a je prevencí ztráty neuronů u glaukomu Alela apolipoproteinu E4 (APOE4) je spojená se zvýšeným rizikem vzniku Alzheimerovy nemoci a sníženým rizikem glaukomu....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.09.2022 - TAK1 omezuje Fas indukovanou prozánětlivou buněčnou smrt u makrofágů Fas patří do rodiny receptorů smrti a hraje ústřední roli v iniciaci buněčné smrti, což je proces důležitý pro udržení homeostázy imunitního systému. Vlivy, imunologické...
JEM

JEM

07.09.2022 - Plazmatické protilátky a protilátky z paměťových buněk po prodělání varianty gamma chrání před dalšími variantami SARS-CoV-2 jen omezeně COVID-19 vyvolaný SARS-CoV-2 je stále problematický, a to hlavně s ohledem na objevování stále nových...
PNAS

PNAS

31.08.2022 - Danavorexton, selektivní agonista orexinového receptoru 2, je nadějným lékem pro pacienty s narkolepsií Narkolepsie typu 1 (NT1) je porucha spánku, která je způsobená ztrátou orexinergních neuronů. Narkolepsie typu 2 (NT2) je však heterogenní skupina...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

30.08.2022 - Inhibiční a stimulační efekt IL-32 u infekce HIV-1 Pro osoby infikované HIV-1 je typické zvýšení hladin interleukinu-32 (IL-32). Jeho vliv na průběh infekce je však zatím nejasný. IL-32 inhibuje a stimuluje virovou produkci v makrofázích...
JID

JID

23.08.2022 - Exosomy získané z epidermálních kmenových buněk zlepšují hojení diabetických ran Diabetické vředy na dolních končetinách jsou významnou diabetickou komplikací. Autoři zjišťovali účinnost epidermálních kmenových buněk (ESCs) a z nich...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

11.08.2022 - HLA-B∗46 je spojená s rychlou progresí HIV u kohorty asijských účastníků a je také spojená s rozdíly v NK buněčném fenotypu HLA (human leukocyte antigen) alely jsou spojovány s progresí onemocnění HIV a připisovány rozdílům v zastoupení...
JACI

JACI

09.08.2022 - α-Gal v glykolipidech a glykoproteinech vedou k aktivaci imunitní odpovědi u pacientů s alergií na maso α-Gal syndrom je spojený s přítomností IgE, které jsou namířené proti molekule galaktóza-α-1,3-galakóza (α-Gal). Tento syndrom je typický...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

04.08.2022 - Rozdílné role IL-1α a IL-1β u infekce rohovky vyvolané Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa je patogenem, který vyvolává závažné kožní, plicní a oční infekce. Autoři se zaměřili na keratitidu vyvolanou P. aeruginosa, která může vést...
Transplantational and...

Transplantational and Cellular Therapy

02.08.2022 - Porovnání plicní toxicity mezi celotělovým ozářením a na busulfanu založeným myeloablativním režimem po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk u dětských pacientů Plicní toxicita po transplantaci alogenních hematopoetických...
JID

JID

27.07.2022 - Krém s ruxolitinibem v léčbě kožního lichen planus Ruxolitinib je inhibitor Janusovy kinázy 1 a 2 a autoři testovali jeho účinnost v retrospektivní studii (fáze II) u 12 pacientů s kožním lichen planus (LP). Ruxolitinib byl aplikován...
PNAS

PNAS

21.07.2022 - Farmakologická modulace koncentrace intracelulárního sodíku ranolazinem ovlivňuje zánětlivou odpověď u lidí a myší Kardiovaskulární onemocnění bývají provázena zánětlivými procesy, jejichž redukce je důležitou součástí terapie. Bylo...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.07.2022 - ICOS deficitní Treg lymfocyty potlačují spontánní autoimunitu, ale nedostatečně kontrolují akutní zánět Na aktivovaných T lymfocytech je exprimován indukovatelný kostimulátor T lymfocytů (ICOS), který zvyšuje diferenciaci a funkce efektorových T...
JACI

JACI

14.07.2022 - Vliv nadužívání krátkodobě působících beta agonistů na riziko sepse a septického šoku Nadužívání krátkodobě působících beta agonistů (SABA) může být spojené se zvýšením akutních exacerbací a mortality u pacientů s astmatem. Zda...
JEM

JEM

12.07.2022 - CD4 Th2 lymfocyty suprimují karcinom prsu tím, že indukují terminální diferenciaci Výzkum týkající se protinádorové imunity se z velké části zaměřuje na roli cytotoxických buněk. V této studii se autoři zaměřili na CD4+ Th2 lymfocyty....
Cytotherapy

Cytotherapy

28.06.2022 - Růst rakoviny slinivky podporovaný IL-6 derivovaným z mezenchymálních kmenových buněk může být omezen blokádou IL-6 Rakovina slinivky je vysoce letální druh rakoviny charakterizovaný lokální invazivitou, časným metastazováním, rekurencí a...
NEJM

NEJM

23.06.2022 - Intravenózní podání vitamínu C pacientům se sepsí na jednotce intenzivní péče Studie, které zjišťovaly přínos nitrožilní aplikace vitamínu C v kombinaci s vasopresory u pacientů se sepsí, doposud nepřinesly jednoznačné výsledky. Autoři...
JID

JID

21.06.2022 - Epidermální protein vážící mastné kyseliny mediuje akutní zánět kůže indukovaný depilací Depilační krémy jsou využívané k odstranění nechtěného ochlupení, ale u lidí s citlivou pokožkou mohou vyvolat depilací indukované popálení či...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

14.06.2022 - Vliv 7denní homogenní diety na interpersonální variaci v lidském střevním mikrobiomu a metabolomu Střevní mikrobiota metabolizuje složky z potravy, kterou přijímáme, vytváří z nich mnoho různých metabolitů závislých na mikrobiomu (MDM), které...
JEM

JEM

09.06.2022 - SARS-CoV-2 snižuje periferní toleranci Bnd lymfocytů Virus SARS-CoV-2 vyvolává onemocnění, které je spojené se silným zánětem a produkcí autoprotilátek proti různým vlastním antigenům, což naznačuje systémový defekt v B lymfocytární...
JACI

JACI

08.06.2022 - Zánět a dysbióza v dýchacích cestách zatěžují pacienty s protilátkovým deficitem navzdory přítomnosti vysokých hladin IgG Pacienti s protilátkovým deficitem mívají chronické respirační příznaky a rekurentní exacerbace navzdory terapii...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.06.2022 - Cholesterol z potravy způsobuje zánětlivou nerovnováhu a exacerbuje morbiditu u myší infikovaných chřipkou A Chřipka je běžné sezónní respirační onemocnění, které může vést až k pneumonii vyžadující hospitalizaci, či dokonce k úmrtí....
Cytotherapy

Cytotherapy

01.06.2022 - Extracelulární matrix produkovaná kmenovými buňkami zubní dřeně podporuje regeneraci kostí K podpoře tvorby kostní tkáně a integrace vytvořeného kostního štěpu do organismu pacienta jsou používány různé scaffoldy, které jsou obohacené...
PNAS

PNAS

25.05.2022 - Kaspáza 4/11 zhoršuje průběh SARS-CoV-2 infekce podporou zánětu a imunotrombózy SARS-CoV-2 může způsobit závažné onemocnění s dysregulací a hyperaktivací funkcí imunitního systému. Zaměření na signální dráhy, které jsou do aktivace...
JID

JID

24.05.2022 - Minocyklin zeslabuje excesivní DDR odpověď a redukuje ektopickou kalcifikaci u pseudoxanthoma elasticum Pseudoxanthoma elasticum (PXE) je dědičné onemocnění spojené s ektopickou kalcifikací pokožky, očí a krevních cév. Do aberantní mineralizace...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

18.05.2022 - Berberin moduluje aktivaci makrofágů indukováním glykolýzy Klasická aktivace diferenciace makrofágů a monocytů indukovaná beta glukany je spojená se změnou v glukózovém metabolismu. Autoři studie popsali vliv berberinu a jeho derivátů na...
Cell Immunity

Cell Immunity

12.05.2022 - Tkáňová remodelace oportunními patogeny spouští alergický zánět Imunitní systém má mnoho složek, kdy každá je zaměřena na ochranu proti jiným typům patogenů. V některých případech patogen velmi zdatně ovlivňuje imunitní systém ve svůj...
JACI

JACI

10.05.2022 - Kanabinoidní receptor 2 podporuje expanzi vrozených lymfoidních buněk 2 a zvyšuje hyperreaktivitu dýchacích cest Kanabinoidy modulují aktivaci imunitních buněk, a tak i procesy, které probíhají v plicní tkáni. Vrozené lymfoidní buňky 2 (ILC2)...
JEM

JEM

03.05.2022 - IL-17A produkující γδ T lymfocyty podporují regeneraci svalů v závislosti na mikrobiotě Po svalovém poranění dochází k regeneraci svalů s cílem nastolit homeostázu. Do jednotlivých fází procesu regenerace se zapojují různé buňky vrozené i...
Cytotherapy

Cytotherapy

03.05.2022 - Dlouhodobý klinický účinek CIK buněčné imunoterapie v časných stadiích jícnového skvamózního karcinomu Autoři přibližují výsledky retrospektivní klinické studie hodnotící vliv buněčné imunoterapie založené na CIK (cytokine-induced...
NEJM

NEJM

28.04.2022 - Efektivita čtvrté dávky vakcíny BNT162b2 proti COVID-19 Stále se objevují nové varianty SARS-CoV-2 a imunita vyvolaná vakcinací pomalu klesá. Proto se nyní hovoří o čtvrté dávce vakcíny BNT162b2, její účinnosti v porovnání se třemi dávkami...
The Journal of Immunogy

The Journal of Immunogy

20.04.2022 - RORγt exprimující patogenní CD4+ T lymfocyty způsobují zánět v mozku během chronické kolitidy U pacientů s Crohnovou nemoci a ulcerózní kolitidou se objevují také neurobehaviorální poruchy a mozkové abnormality. Mechanismus, který za...
Cell Immunity

Cell Immunity

14.04.2022 - Reinfekce chřipkovým virem aktivuje rezidentní paměťové buňky, zvyšuje jejich migraci, relokaci a podporuje sekreci protilátek v místě infekce Rezidentní paměťové B lymfocyty (BRM) se vyvíjejí a perzistují v plicích u myší i lidí...
AJHG

AJHG

11.04.2022 - Loss-of-function varianty v TIAM1 jsou spojené s vývojovým opožděním, narušením intelektu a záchvaty TIAM1 (TIAM Rac1-associated GEF 1) reguluje signální dráhy RAC1, které ovlivňují morfogenezi neuronů a růst neuritů pomocí modulace aktinové...
JACI

JACI

07.04.2022 - Účinnost a bezpečnost orální imunoterapie s pečeným mlékem u dětí s vážnou alergií na mléko Alergie na kravské mléko je běžnou potravinovou alergií u malých dětí a neexistuje léčba. Orální imunoterapie, které prošly studiemi, sice...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

05.04.2022 - IL-22 hraje dvojí roli v amniové dutině: způsobuje poškození tkání a chrání před mikroby, které mohou vyvolat předčasný porod Interleukin 22 (IL-22) se účastní mnoha pochodů v organismu. Vykazuje pro- i protizánětlivé účinky a je zapojen do...
NEJM

NEJM

31.03.2022 - Účinnost očkování po prodělání COVID-19 proti reinfekci Po prodělání onemocnění COVID-19 člověk získá protektivní imunitu vůči reinfekci, která se však časem snižuje a není známo, jak dlouho vydrží. Současné guidelines doporučují...
PNAS

PNAS

30.03.2022 - Kyselina olejová je endogenní ligand TXL/NR2E1, který spouští neurogenezi v hipokampu Neurální kmenové buňky jsou zdrojem nových neuronů v dospělém hipokampu, který je úzce spjatý s učením, pamětí, náladami a odpovědí na stres. Autoři...
JID

JID

22.03.2022 - CD39+ fibroblasty zvyšují aktivaci myofibroblastů podporou sekrece IL-11 v hypertrofických jizvách Fibroblasty (Fb) jsou zapojené do tvorby hypertrofických jizev (HTS). Fb jsou značně heterogenní skupinou, proto autoři provedli screening čtyř subsetů...
NEJM

NEJM

18.03.2022 - Inhibice prekalikreinu jako léčba hereditárního angioedému Hereditární angioedém je charakterizovaný opakovanými otoky, které výrazně omezují život pacienta a mohou být dokonce fatální. Selektivní inhibice produkce plazmatického prekalikreinu...
The Journal of...

The Journal of Immunology

15.03.2022 - Fáze 1 studie určující farmakokinetický profil N-803 chimérického IL-15 superagonisty, u zdravých dobrovolníků IL-15 může být dle klinických studií účinný proti některým druhům nádorových onemocnění. Jedná se o silný imunostimulant s...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

10.03.2022 - Komenzální Staphylococcus epidermidis podporuje homeostázu kožní bariéry díky produkci ceramidů Komenzální bakterie, které jsou součástí mikrobiomu, mají pozitivní vliv na zdraví. Modulují slizniční imunitu a přímo interferují s patogeny. V...
JACI

JACI

09.03.2022 - Bakteriální lyzát OM-85 inhibuje infekci epitelových buněk SARS-CoV-2 snížením exprese receptorů, které virus využívá pro vstup do buněk Léčebné možnosti COVID-19 jsou stále omezené a hledají se další léky, které by mohly pomoci....
NEJM

NEJM

03.03.2022 - BMES vs. fyziologický roztok v terapii kriticky nemocných dospělých U kriticky nemocných je důležité, krom dodání tekutin, také redukovat riziko akutního poškození ledvin či úmrtí z nejasných příčin. Zatím není jasné, zda je v těchto...
JID

JID

01.03.2022 - Specifické beta defenziny stimulují svědění tím, že aktivují senzorické neurony Svědění je jedním z nejčastějších příznaků kožních onemocnění a výrazně snižuje kvalitu života. Předpokládalo se, že lidské beta defenziny způsobují...
NEJM

NEJM

17.02.2022 - Inhibitor respiračního syncytiálního viru EDP-938 v klinické studii Respirační syncytiální virus (RSV) způsobuje problematickou respirační infekci u dětí, hlavně novorozenců, seniorů a imunokompromitovaných dospělých. V této studii autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

15.02.2022 - Tvorba peptidů z kalprotektinu v dýchacích cestách dětí s cystickou fibrózou Kalprotektin je uvolňován z aktivovaných neutrofilů společně s myeloperoxidázou (MPO) a proteázami. Je zapojený do mnoha procesů souvisejících se zánětem a infekcí....
Cell Immunity

Cell Immunity

10.02.2022 - Z tryptofanu derivované mikrobiální metabolity aktivují aryl hydrokarbonový receptor v makrofázích asociovaných s nádory a suprimují protinádorovou imunitu Aryl hydrokarbonový receptor (AhR) váže produkty tryptofanového metabolismu, které se tímto...
JACI

JACI

08.02.2022 - Zkušenosti s kultivovanou tkání brzlíku v léčbě 105 dětí V současné době není žádná schválená terapie pro vrozenou athymii, která je spojená s imunodeficitem a časnou mortalitou vinou infekcí a imunitní dysregulace. Během let 1993 až 2022...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.02.2022 - Respirační syncytiální virus (RSV) chrání před následnou infekcí chřipkou A Respirační infekce mohou být mírné, ale také výrazně zvýšit morbiditu a mortalitu. Mnohdy dochází ke kombinaci několika virových infekcí. Dopad překrývajících...
NEJM

NEJM

27.01.2022 - Polatuzumab vendotin jako léčba předtím neléčeného difúzního velkobuněčného B lymfomu Difúzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) je běžně léčený rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkristinem a prednisonem (R-CHOP). Další možnou...
JID

JID

25.01.2022 - Narušená mikrobiota pokožky a střeva u pacientů s hidradenitis suppurativa Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zánětlivé onemocnění postihující kůži. Typicky se projevuje vznikem nodulů, abscesů a fistulí v oblastech zvýšeného...
NEJM

NEJM

20.01.2022 - Probiotikum SER-109 v léčbě rekurujících infekcí Clostridioides difficile Clostridioides difficile vyvolává infekce u osob, u nichž došlo k narušení střevního mikrobiomu. Tomu by mohlo zabránit perorální podávání probiotika SER109, které je...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.01.2022 - Ztráta ABCB10 redukuje CD4+ T lymfocytární aktivaci a formování imunitní paměti Aby mohly T lymfocyty reagovat na infekce a nádory a transformovat se do paměťových buněk, musí měnit svůj metabolismus. ABCB10 (ATP Binding Cassette Subfamily B Member...
PNAS

PNAS

12.01.2022 - Neutrofilin-1 inhibuje infektivitu HIV-1 Myeloidní buněčná linie, do níž patří makrofágy a dendritické buňky (DC), se podílí na průběhu infekce HIV-1. Tyto buňky jsou důležité pro diseminaci, neboť je virus používá jako rezervoár. Na...
JEM

JEM

11.01.2022 - Neutrofilní DREAM podporuje rekrutování neutrofilů u cévních zánětů Interakce mezi neutrofily a endotelovými buňkami je důležitým hráčem v patogenezi cévních zánětů. Regulace adhezní funkce neutrofilů zatím není zcela objasněná....
NEJM

NEJM

30.12.2021 - Chlorthalidon v léčbě hypertenze u pokročilého chronického onemocnění ledvin Zatím není dostatek studií, které by hodnotily využití thiazidových diuretik v léčbě hypertenze u pacientů s pokročilým chronickým onemocněním ledvin. V této...
JID

JID

22.12.2021 - U psoriatiků se kumuluje sodík v kůži a odráží vážnost nemoci Sodík (Na) se může kumulovat v kůži v koncentracích, které převyšují jeho hodnoty v séru. Vysoká koncentrace Na může mít negativní vliv na Th17 lymfocyty, zvýšit jejich...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

16.12.2021 - Indolamin 2,3-dioxygenáza 1 je nezbytná pro udržení dlouhodobé protilátkové odpovědi Humorální imunita je nezbytná pro ochranu před patogeny a je možné ji navodit také imunizací/očkováním. Dlouhotrvající protektivní imunita závisí na...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

14.12.2021 - Sympatický nervový systém moduluje aktivitu protinádorové vakcíny působením na buňky derivované z monocytů Sympatický nervový systém (SNS) reguluje i fungování imunitního systému, jeho homeostázu a aktivaci. Nedávno bylo zjištěno, že SNS...
JEM

JEM

09.12.2021 - Patogenní Th2 lymfocytární populace exprimující ACC1 facilituje zánět v plicích a kůži u myší T lymfocyty mají různé efektorové funkce a mohou být důležitými hráči v zánětlivých onemocněních. V předešlé studii autoři identifikovali...
JACI

JACI - December 2021

07.12.2021 - Dlouhotrvající cvičení vysoké intenzity indukuje fluktuující imunitní odpověď na infekci HSV skrze glukokortikoidy Epidemiologické studie přinášejí rozporuplné výsledky týkající se souvislosti mezi jednorázovým nebo dlouhotrvajícím vysoce...
NEJM

NEJM - December 2, 2021

02.12.2021 - Milvexian jako prevence postoperačního trombembolismu Inhibitory srážecího faktoru XIa se používají v prevenci a léčbě žilního a arteriálního trombembolismu a oproti konvenčním antikoagulanciím jejich použití je spojeno s nižším rizikem...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

30.11.2021 - Metabolické konsekvence degranulace mastocytů zprostředkované protilátkami IgE a nonIgE Mastocyty (žírné buňky) jsou důležité efektorové buňky imunitního systému. Mohou být aktivované (tj. degranulované) dvěma hlavními cestami, a to skrze...
NEJM

NEJM - November 25, 2021

26.11.2021 - Efekt spinální vs. celkové anestezie při operaci kyčelního kloubu na pooperační průběh u starších osob Celková anestezie může být obzvláště pro starší pacienty riziková. Autoři ve studii porovnávali efekt spinální a celkové anestezie u...
JID

JID

23.11.2021 - Receptor pro xenobiotika CAR je vysoce indukovaný u psoriázy a podporuje proliferaci keratinocytů Psoriáza je chronické systémové zánětlivé onemocnění, které se manifestuje na kůži. Je spojená s abnormální proliferací a diferenciací...
Cell Immunity

Cell Immunity

18.11.2021 - Prenatální zvýšení IL-6 zvyšuje denzitu glutamátergních synapsí a narušuje konektivitu v hipokampu potomků Časné prenatální zánětlivé stavy jsou považovány za rizikový faktor neurovývojových poruch. Zvýšení maternálního IL-6 během...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

17.11.2021 - Klebsiella oxytoca chrání střevo před kolonizací multirezistentní bakterií Klebsiella pneumoniae Střevo může být mimo komenzálních bakterií kolonizováno také multirezistentními bakteriálními druhy. Pokud se také uvolní do oběhu, může to...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

11.11.2021 - Selektivní inhibice interakce mezi SARS-CoV-2 spike proteinem S1 a ACE2 pomocí peptidu SPIDAR indukuje protizánětlivou terapeutickou odpověď Virus SARS-CoV-2 je původcem onemocnění, které se projevuje v různé tíži, od mírných forem po formy...
JACI

JACI

09.11.2021 - Proteiny teplotního šoku kontrolují remodelaci dýchacích cest po bronchiální termoplastice Zvětšení hladké svaloviny v dýchacích cestách je klíčovou patologií provázející astma. Bronchiální termoplastika je léčba, která se používá u...
Transplantational and...

Transplantational and Cellular Therapy

04.11.2021 - Studie kombinované terapie imatinib mesylát + mykofenolát mofetil u dětských pacientů se sklerotizujícím/fibrotizujícím typem chronické reakce štěpu proti hostiteli nereagujícím na steroidy Na steroidy nereagující chronická reakce štěpu proti...
JEM

JEM

02.11.2021 - Lidské rezidentní paměťové T lymfocyty prostupují kůží a stojí za systémovým zánětem typu II Emigrace tkáňových rezidentních paměťových T lymfocytů (TRMs) se spolupodílí na vzniku a progresi systémového zánětu. Kožní TRMs pacientů,...
NEJM

NEJM

01.11.2021 - Účinnost a bezpečnost itepekimabu u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem Monoklonální protilátky proti IgE, interleukinu 4, 5 a 13 jsou efektivní v léčbě vážného astmatu typu 2. Nová monoklonální protilátka cílí na interleukin...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.10.2021 - Ztráta H3K27 histonové deacetylázy Utx v T lymfocytech zhoršuje alergickou kontaktní dermatitidu Patogeneze alergické kontaktní dermatitidy (AKD) je zprostředkovaná antigenem specifickými T lymfocyty, a to jak efektorovými, tak regulačními....
JID

JID -

22.10.2021 - Cyklin dependentní kináza 7 podporuje diferenciaci Th17/Th1 lymfocytů u psoriázy modulací glykolytického metabolismu V patogenezi psoriázy se uplatňují Th17 lymfocyty. Dochází ke zvýšení jejich počtů i aktivity. Molekulární mechanismus, který za...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.10.2021 - Deciduální zánět podporuje chemokiny mediovanou infiltraci dělohy imunitními buňkami vedoucí k fyziologickému porodu Před porodem, v jeho průběhu a po porodu v termínu dochází k infiltraci tkáně dělohy periferními leukocyty. Autoři studie...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

14.10.2021 - Aktivace rostlinného imunitního systému je nezbytná pro úspěšnou kolonizaci auxin sekretující bakterie Rostlinné kořeny jsou hojně osídleny různými mikroorganismy, které se nacházejí v okolní půdě, v rhizosféře (oblast okolo kořenů)...
AJHG

AJHG

12.10.2021 - Deficit proteinu ABHD16A způsobuje komplikovanou formu dědičné spastické paraplegie spojené s mentálním postižením a mozkovými anomáliemi Lipidový gen ABHD16A (abhydrolase domain-containing protein 16A; fosfolipáza) kóduje hlavní...
JACI

JACI

07.10.2021 - Plicní virom jako potenciální biomarker tíže astmatu a exacerbací Respirační virové infekce jsou často spouštěčem exacerbace astmatu. Existuje však také komenzální virom, který je nezbytný pro zdraví plic. Autoři charakterizovali virom u 12...
Transplantational and...

Transplantational and Cellular Therapy

05.10.2021 - Trombotická mikroangiopatie zvyšuje riziko chronické ledvinné nemoci u pacientů po transplantaci kostní dřeně Trombotická mikroangiopatie (TMA) po alogenní transplantaci kostní dřeně (HCT) je spojená s akutním ledvinným poškozením (AKI) a...
JID

JID

30.09.2021 - HOPX vykazuje onkogenní aktivitu během vývoje skvamózního karcinomu kůže Skvamózní karcinom kůže (SKK) je označení pro skupinu heterogenních nádorů, které vznikají hlavně v oblastech vystavených slunečnímu záření. Stále se hledají...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.09.2021 - Layilin ukotvuje regulační T lymfocyty v kůži Regulační T lymfocyty (Treg) osídlují také nelymfoidní tkáň, kde plní svou tlumivou funkci. Molekulární mechanismus, který odpovídá za kumulaci a udržení Treg v tkáních, zatím nebyl popsán....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.09.2021 - Sepse expeduje CD39+ plazmablasty, které podporují imunosupresi přes inhibici makrofágové antimikrobiální aktivity mediovanou adenosinem Sepse vede ke zvýšení adenosinu v krevním oběhu. Volný adenosin je zodpovědný za imunosupresivní signalizaci...
NEJM

NEJM - September 16, 2021

16.09.2021 - Bepečnost a imunogenicita DNA vakcíny proti Zika viru Infekce virem Zika (ZIKV) je sice sebelimitující, ale je spojená s vážnými komplikacemi, které postihují hlavně plod (závažné vrozené defekty), pojí se také např. s neurologickým...
JACI

JACI

09.09.2021 - Imunogenicita vakcíny Comirnaty (Pfizer-BioNTech) proti COVID-19 u pacientů s vrozenými poruchami imunity V polovině prosince začal Izrael s očkováním proti COVID-19. Nejprve byl oočkován personál ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních,...
JEM

JEM

08.09.2021 - Perzistence RNA viru je v infikované buňce krátkodobá, ale zanechává transkriptomické stopy Některé z RNA virů jsou známé tím, že dokážou dlouhodobě perzistovat v hostiteli. Jejich osud v jednotlivých infikovaných buňkách však zatím nebyl...
Pediatrics

Pediatrics - September 01, 2021

02.09.2021 - Prediktory závažného průběhu herpetické infekce u novorozenců Infekce herpetickými viry (HSV) může mít u novorozenců i velmi závažný průběh. Je důležité umět předpovědět, zda bude infekce lokalizovaná nebo bude invazivní až život...
JID

JID

01.09.2021 - Prurigo nodularis je charakterizováno systémovou a kožní polarizací T lymfocytů do subsetu Th22 Prurigo nodularis (PN) je stále málo prozkoumaná nemoc neznámé etiologie. Častěji postihuje Afroameričany a projevuje se tvorbou svědivých nodulů....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.08.2021 - Role endosomálních TLR u infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus Identifikace receptorů, které jsou zapojeny do rozpoznávání Staphylococcus aureus systémem vrozené imunity, je důležitá pro vývoj nových možností léčby infekcí způsobených...
NEJM

NEJM

19.08.2021 - Adjuvantní terapie pembrolizumabem po nefrektomii u pacientů s renálním karcinomem Pacienti s renálním karcinomem podstupují nefrektomii a následně adjuvantní terapii k redukci rizika rekurence. Adjuvantní terapií by mohl být pembrolizumab. Byla...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

17.08.2021 - Komenzální mikrobiota reguluje bariérové funkce a obnovu epidermis signalizací přes aryl hydrokarbonový receptor Epidermis vytváří bariéru, která chrání organismus před ztrátou tekutin a vniknutím poškozujících látek. Je důležitá také pro...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

12.08.2021 - Kvalita SARS-CoV-2 specifických T lymfocytárních funkcí se liší u pacientů dle závažnosti průběhu onemocnění, T lymfocyty exprimující koinhibiční receptory jsou vysoce aktivované Antigen specifické T lymfocyty jsou důležité pro monitorování...
AJHG

AJHG

10.08.2021 - Bialelní mutace DNAH10 způsobuje primární mužskou neplodnost s astenoteratozoospermií u lidí a myší Astenoteratozoospermie indukovaná vícečetnými morfologickými abnormalitami bičíku spermií (MMAF) je častou příčinou mužské neplodnosti....
JACI

JACI

05.08.2021 - Vysokotučná dieta predisponuje k folikulární hyperkeratóze a neutrofilní folikulitidě u myší Neutrofilní folikulitida (NF) je zánětlivé onemocnění vlasových folikulů. U pacientů s NF, kteří trpí také akné a hidradenitis suppurativa, je...
JEM

JEM

03.08.2021 - Zlepšení emfyzému obnovením plicních endotelových buněk Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je spojená s chronickým zánětem v dýchacích cestách a emfyzémem. To vede k obstrukcím v plicích, ke snížení jejich kapacity a respiračnímu...
JID

JID

01.08.2021 - Receptor CCR4 podporuje expanzi Th17 lymfocytů a podílí se na patogenezi psoriázy v myším modelu Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, v jehož patogenezi hrají důležitou roli Th17 lymfocyty, které ve značné míře exprimují...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

21.07.2021 - Ultrapotentní miniproteiny zacílené na receptor vážící doménu spike proteinu proti COVID-19 Navzdory zavedení opatření v oblasti veřejného zdraví a vakcinaci se stále nepodařilo dostat pandemii vyvolanou SARS-CoV-2 pod kontrolu. V předešlých...
Blood

Blood

16.07.2021 - Četnost trombóz u dětí a adolescentů hospitalizovaných s COVID-19 nebo multisystémovým zánětlivým syndromem COVID-19 je spojený s trombotickými komplikacemi u dospělých, ale zatím se neurčovala incidence trombózy u dětí a adolescentů....
Cell Immunity

Cell Immunity

15.07.2021 - Uptake oxidovaných lipidů receptorem CD36 podporuje lipidovou peroxidaci a dysfunkci CD8+ T lymfocytů v nádorech V nádorovém mikroprostředí (NM) dochází často ke kumulaci lipidů a dochází k dysfunkci imunitního systému. Autoři sledovali reakce...
TCT

TCT

13.07.2021 - Druhá transplantace kmenových buněk u pacientů s refrakterní lehkořetězcovou amyloidózou Transplantace autologních kmenových buněk (ASCT) je efektivní léčebnou metodou u lehkořetězcové amyloidózy (AL). Cílem studie bylo zjistit využitelnost a...
JACI

JACI

09.07.2021 - Aktivace bazofilů po aplikaci vakcíny BNT162b2 je u pacientů s alergií na polyethylenglykol vyvolaná PEGylovanými lipidovými nanočásticemi Mechanismus, který stojí za alergickou reakcí na vakcínu BNT162b2 proti COVID-19 (Comirnaty od společnosti...
AJHG

AJHG

03.07.2021 - Deficit C2orf69 je spojený s fatálním autoinflamatorním syndromemu lidí i dánia pruhovaného Lidský C2orf69 je evolučně konzervovaný gen, jehož funkce není doposud známá. Autoři popisují případ 20 dětí z 8 nepříbuzných rodin, které trpěly...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.07.2021 - Genetické, imunologické a klinické charakteristiky pacientů s autosomálně recesivním deficitem STAT1 Autosomálně recesivní deficit STAT1 je vážný deficit narušující imunitní buněčnou odpověď na interferony typu I, II i III a na IL-27. Je...
JID

JID

29.06.2021 - Efektivita a bezpečnost léčby obličejového vitiliga 0,1% takrolimovou mastí Lokální aplikace kalcineurinových inhibitorů se neoficiálně používá pro léčbu vitiliga. Doposud chybí placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie. Autoři takovou...
NEJM

NEJM

24.06.2021 - Sotorasib v léčbě rakoviny plic s mutací KRAS p.G12C Sotorasib prokázal v první fázi studie protinádorovou aktivitu u pacientů s pokročilými solidními nádory s KRAS p.G12C mutací. Nejúčinnější byl u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic...
BBMT

BBMT

20.06.2021 - Účinnost transplantace kostní dřeně u pacientů s autoimunitními nemocemi Transplantace alogenních hematopoetických buněk (HCT) může mít efekt i u pacientů s autoimunitními nemocemi. V této studii autoři vyhodnocovali data 21 dospělých pacientů...
Blood

Blood

18.06.2021 - Faktor VIIa indukuje uvolnění extracelulárních vezikul z endotelu Rekombinantní faktor FVIIa je používán k léčbě krvácivých onemocnění, včetně hemofilií. Nedávné studie prokázaly, že FVIIa váže EPCR (endoteliální cell protein C receptor)...
NEJM

NEJM

17.06.2021 - Porovnávání účinnosti léčby pemphigus vulgaris: rituximab vs. mykofenolát mofetil Léčba onemocnění pemhigus vulgaris často selhává. V této studii autoři hodnotili účinnost rituximabu (R) a mykofenolát mofetilu (MM) u pacientů s pemphigus...
Cell Immunity

Cell Immunity

15.06.2021 - NKG2A inhibiční receptor edukuje uterinní NK buňky k optimalizaci těhotenství a vývoje plodu Konzervovaný receptor CD94/NKG2A je exprimován NK buňkami a má inhibiční vlastnosti. Můžeme ho nalézt na téměř všech NK buňkách, které osídlují...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

11.06.2021 - Preklinické hodnocení celoparazitární vakcíny proti babesiím Babesie jsou přenášeny klíšťaty. Jedná se o intraerytrocytární jednobuněčné parazity, kteří infikují lidi (nejčastěji druhy B. microti a B. divergens) i zvířata. Infekce se...
JEM

JEM

10.06.2021 - Inhibice makrofágové histonové demetylázy JMJD3 chrání před abdominálním aortickým aneurismatem Abdominální aortální aneurysma (AAA) je život ohrožující patologie aorty. Je málo léčebných možností, jak předejít ruptuře. Během tvorby AAA...
JACI

JACI

08.06.2021 - Regulační B lymfocyty kontrolují hyperaktivitu dýchacích cest a remodelaci v plicích v myším modelu astmatu Astma je chronické plicní onemocnění, které má multifaktoriální základ. Vliv regulačních B lymfocytů na hyperaktivitu dýchacích cest...
NEJM

NEJM

03.06.2021 - Adjuvantní terapie nivolumabem vs. placebo u uroteliálního karcinomu Role adjuvantní terapie u vysoce rizikového invazivního uroteliálního karcinomu po radikálním chirurgickém zákroku zatím nebyla vyhodnocována. Byla vytvořena fáze III studie,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.06.2021 - IL-9 omezuje metastatický potenciál rakoviny prsu kontrolou remodelace extracelulární matrix a buněčné kontraktility Interleukin 9 (IL-9) je produkovaný Th9 lymfocyty. Jedná se o cytokin podporující růst a je dobře popsáno jeho pronádorové...
NEJM

NEJM

27.05.2021 - Porovnání efektivity dávkování aspirinu v léčbě kardiovaskulárních nemocí Správné dávkování aspirinu u pacientů s kardiovaskulárními nemocemi snižuje riziko smrti, srdečního infarktu a iktu. Hrozí však i závažné krvácivé stavy. Studie...
JID

JID

25.05.2021 - Exprese galektinu 1 na CD8 lymfocytech kontroluje zánět během kontaktní hypersenzitivity Alergická kontaktní dermatitida je také známá jako kontaktní hypersezitivita. Jedná se o T lymfocyty mediované zánětlivé onemocnění kůže. Kůže je...
Cell Immunity

Cell Immunity

13.05.2021 - Glykolytický ATP podporuje PI3K signalizaci a podporuje efektorové funkce Th17 lymfocytů Během aerobní glykolýzy v T lymfocytech dochází díky aktivitě laktát dehydrogenázy A (LDHA) k přeměně glukózy na laktát (Warburgův metabolismus). Autoři...
JACI

JACI

11.05.2021 - Beta-laktamy indukovaná okamžitá hypersenzitivní reakce: celogenomová asociační studie Beta-laktamová antibiotika mohou vyvolat hypersenzitivní odpověď, včetně typu I, tj. IgE mediovanou. V této studii byla hledána genetická predispozice k...
NEJM

NEJM

06.05.2021 - Zdravé udržení snížené hmotnosti pomocí cvičení, liraglutidu nebo jejich kombinace Lidé, kteří zvládnou snížit svou hmotnost, se ale často potýkají s „jojo“ efektem, kdy hmotnost během pár měsíců opět stoupne. Autoři vytvořili...
JEM

JEM

04.05.2021 - Vysoce funkční virus specifická buněčná imunitní odpověď u asymptomatických SARS-CoV-2 infekcí Funkce virus specifických T lymfocytů spočívá v udržení rovnováhy mezi protivirovými a zánětlivými vlastnostmi. SARS-CoV-2 specifické T lymfocyty...
NEJM

NEJM - April 29, 2021

29.04.2021 - Imunoterapie HSV-1 G207 u pediatrických high-grade gliomů Děti s rekurujícím nebo progresivním high-grade gliomem mají velmi špatnou prognózu, přežívají cca 5,6 měsíců. Tyto high-grade gliomy vykazují jen nízký počet infiltrujících...
Cytotherapy

Cytotherapy

28.04.2021 - Endoskopická atomizace mezenchymálních kmenových buněk: in vitro studie pro lokální buněčnou terapii plic Buněčná terapie plicních nemocí mezenchymálními kmenovými buňkami (MSC) se stále více využívá v experimentální léčbě, aby se mohla...
JID

JID

23.04.2021 - Autoprotilátky proti BPAG1e spouští experimentální bulózní pemphigoid u myší Bulózní pemphigoid (BP) je autoimunitní puchýřnaté onemocnění, které je spojené s postižením hemodesmisomálních proteinů BP180 a BP230/BPAG1e. Zatímco role...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

22.04.2021 - BATF reguluje funkce a triglyceridový metabolismus Treg a omezuje alergické reakce Zachování správných funkcí a metabolismu v regulačních T lymfocytech (Treg) je nezbytné pro kontrolu imunitní tolerance a zánětlivé odpovědi. Autoři sledovali, jak...
Blood

Blood

16.04.2021 - Protizánětlivá aktivita CD44 protilátek v myším modelu imunitní trombocytopenie je zprostředkována inhibicí FcγR Monoklonální IgG proti CD44 mají protizánětlivé účinky, které byly prokázané v myších modelech autoimunitních nemocí. V...
JEM

JEM

15.04.2021 - Výrazná oscilace pH podporuje obranu hostitele během infekce dýchacích cest Slizniční mikroprostředí v dýchacích cestách hraje důležitou roli v obraně proti inhalovaným patogenům. Jeho zapojení do obranných reakcí však zatím nebylo přesně...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.04.2021 - Neutrofily a IL-1alfa regulují homeostázu surfaktantu během kouření Cigaretový kouř indukuje zánět v dýchacích cestách, který je spojen s rychlou a dlouhotrvající infiltrací tkáně neutrofily a uvolněním IL-1alfa, což narušuje homeostázu...
Cell Stem Cell

Cell Stem Cell

09.04.2021 - Dca11 aktivuje Zscan4 mediované alternativní prodlužování telomer během časného embryonálního vývoje a v embryonálních buňkách Telomery jsou jedním z faktorů, které zajišťují chromozomovou stabilitu a jsou úzce spjaté s nástupem stárnutí...
JACI

JACI

07.04.2021 - Účinnost časné protizánětlivé terapie v podobě vysokých dávek i.v. anakinry s/bez glukokortikoidů u pacientů s vážnou COVID-19 pneumonií Infekce vyvolaná SARS-CoV-2 může být spojená s nadměrnou imunitní odpovědí, produkcí prozánětlivých...
NEJM

NEJM

02.04.2021 - Upadacitinib a Adalimumab v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou Inhibitor Janusovy kinázy upadacitinib má potenciál stát se součástí biologické léčby psoriatické artritidy. Autoři vytvořili studii, v níž porovnávali bezpečnost a...
he Journal of Immunology

he Journal of Immunology

01.04.2021 - Zánětlivé faktory spojené s vážností průběhu COVID-19, které mohou pomoci předvídat progresi nemoci Těžký průběh COVID-19 je spojený s dysregulací imunitní odpovědi a cytokinovou bouří. V této studii autoři mapovali zánětlivé parametry...
NEJM

NEJM - March 25, 2021

25.03.2021 - Abrocitinib versus placebo nebo dupilumab v léčbě atopické dermatitidy Orální inhibitor Janusovy kinázy 1 abrocitinib (Abr) redukuje IL-4 a IL-13 signalizaci. Zatím nebyla ověřena jeho účinnost u pacientů s atopickou dermatitidou. Fáze 3 dvojitě...
JID

JID

23.03.2021 - Neutrofily zvyšují dilataci a permeabilitu cév a zhoršují psoriázu uvolněním MMP-9 Iniciální fáze tvorby psoriatických lézí je spojená s dilatací papilárních cév a infiltrací tkáně neutrofily. Zatím nebylo popsáno, jak jsou neutrofily...
NEJM

NEJM

18.03.2021 - Hladiny protilátek v konvalescentní plazmě a riziko úmrtí na COVID-19 Konvalescentní plazma je často využívaná při léčbě COVID-19. Obsahuje protilátky proti SARS-CoV-2, které jsou pasivně přeneseny do příjemce. V retrospektivní studii byla...
The Journal of...

The Journal of Immunology

16.03.2021 - Semaforin 3E chrání před chlamydiální infekcí modulací funkce dendritických buněk V nedávných studiích se podařilo identifikovat dalšího hráče v ovlivnění imunitních reakcí, a to semaforin 3E (S3E). Funkce S3E v průběhu infekce zatím nebyla...
AJHG

AJHG

09.03.2021 - Ztráta alfa aktininu 3 během evoluce člověka zvyšuje odolnost na chlad a produkci tepla svaly Protein alfa aktinin 3, který je exprimován v rychle se stahujících vláknech kosterního svalstva, chybí u cca 1,5 miliardy lidí po celém světě, což je...
JEM

JEM

04.03.2021 - Mitofagií mediovaný zánět tukové tkáně vede k diabetu typu II a jaterní inzulinorezistenci Bílá tuková tkáň (WAT) hraje důležitou roli v udržení energetické homeostázy v celém organismu. Její dysfunkce může vést k jaterní...
JID

JID

02.03.2021 - Zvýšená aktivita inflamazomů u pacientů s psoriázou způsobuje systémový zánět Psoriáza je spojená se systémovým zánětem a srdečně-cévními komorbiditami. Autoři studie hledali buněčný mechanismus tohoto stavu. Psoriáza je geneticky...
PNAS

PNAS

25.02.2021 - Množství vydechovaného aerosolu roste s postupem COVID-19, věkem a obezitou Přenos SARS-CoV-2 se děje pomocí kapének a aerosolu, které se tvoří na povrchu sliznic dýchacích cest během infekce. Autoři sledovali míru tvorby infekčních kapének a...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.02.2021 - Ablace IL-38 redukuje lokální zánět a závažnost experimentální autoimunitní encefalomyelitidy IL-38 je antagonista receptorů IL-1 rodiny, čímž omezuje zánět mediovaný IL-17. Dochází k omezení produkce cytokinů makrofágy a T lymfocyty. Autoři...
NEJM

NEJM

19.02.2021 - Konvalescentní plazma v léčbě vážné COVID-19 pneumonie; randomizovaná studie Plazma lidí, kteří prodělali COVID-19, se využívá k léčbě vážně nemocných s COVID-19 pneumonií. Autoři vytvořili studii, v níž bylo 339 pacientů; 228 pacientů...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

16.02.2021 - Intranasální vakcinace lentivirovým vektorem chrání před SARS-CoV-2 v preklinických zvířecích modelech Vývoj kandidátní vakcíny proti COVID-19 se ubírá také cestou topické aplikace. Autoři vytvořili lentivirový vektor, který vyvolává tvorbu...
JACI

JACI - February 2021

12.02.2021 - Inhalační kortikoidy snižují expresi ACE2 u pacientů s CHOPN díky supresi INF typu I Mechanismy, které narušují vnímavost a náchylnost ke COVID-19 u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), zatím nebyly popsány. Přitom tito lidé...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

10.02.2021 - Zvýšená exprese CbI-b hraje negativní roli v aktivovaných lidských NK buňkách CbI-b (E3 ubiquitinová ligáza) je charakterizovaná jako vnitrobuněčný checkpoint v T lymfocytech. V této studii autoři sledovali roli CbI-b v primárních lidských NK...
NEJM

NEJM

04.02.2021 - Bezpečnost a účinnost vakcíny mRNA-1273 Vakcíny mají za úkol chránit očkované proti onemocnění či jeho těžkému průběhu. mRNA-1273 vakcína je mRNA vakcína v lipidové nanočástici, která kóduje celou délku prefuzního stabilizujícího...
JEM

JEM

02.02.2021 - BAFFR kontroluje časnou odpověď paměťových B lymfocytů, ale není nepostradatelná pro funkce germinálního centra Ligand patřící do TNF rodiny BAFF podporuje přežití naivních B lymfocytů vazbou na receptor BAFFR, což spouští potřebnou...
JID

JID

01.02.2021 - Stanovení PCSK9 v krvi a kůži psoriatiků Je prokázána spojitost mezi psoriázou a srdečně-cévními nemocemi. Mechanismus, který hraje roli v rozvoji obou patologií, zatím nebyl popsán. Proprotein konvertáza subtilisin-kexin typu 9 (PCSK9) je...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.01.2021 - Delece proteinů S100A8 a S100A9 zvyšuje kožní hyperplazii a podporuje Th17 odpověď v modelu psoriázy V kůži a séru pacientů s psoriázou, nemocí spojenou s produkcí IL-17, se vyskytuje vysoká koncentrace proteinů S100A8 a S100A9. Jejich exprese...
NEJ M

NEJ M

21.01.2021 - Posttranskripční genetické umlčení BCL11A v léčbě srpkovité anémie Srpkovitá anémie je charakterizovaná hemolytickou anémií, bolestí a progresivním poškozením orgánů. Vysoké hodnoty fetálního hemoglobinu (HbF), který obsahuje alfa a gama...
Cell Immunity

Cell Immunity

19.01.2021 - Na ribozomy cílící antibiotika narušují T lymfocytární efektorové funkce a mírní autoimunity blokováním syntézy mitochondriálních proteinů Antibiotika cílí hlavně na bakterie, ale ovlivňují také tělní buňky. Některá antibiotika mají...
JEM

JEM

13.01.2021 - Histaminový receptor H2 negativně reguluje diferenciaci oligodendrocytů u neonatálního hypoxicko-ischemického poškození bílé hmoty Neonatální hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) je spojená s narušením bílé hmoty mozkové a vede k...
AJHG

AJHG

12.01.2021 - De novo varianty v genu POLR3B způsobují ataxii, spasticitu a demyelinizační neuropatii POLR3B kóduje druhou největší katalytickou podjednotku RNA polymerázy III, tj. enzym zapojený do transkripce. Bialelní patogenní varianty v POLR3B již byly...
JACI

JACI

08.01.2021 - Glukokortikoidy a cytokiny IL-12, IL-15, IL-18 přítomné v mikroprostředí nádoru indukují expresi PD-1 na NK buňkách Blokáda PD-1 (membránový protein 1 programované buněčné smrti) je vhodná při léčbě různých typů karcinomů díky...
NEJM

NEJM

07.01.2021 - Sitagliptin, inhibitor dipeptidyl peptidázy 4, jako profylaxe akutní reakce štěpu proti hostiteli Dipeptidyl peptidáza 4 (DPP-4) je transmembránový receptor exprimovaný T lymfocyty s ko-stimulační a aktivační funkcí. Snížení jeho exprese v myších...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

05.01.2021 - SARS-CoV-2 protilátková odpověď koreluje s tíží průběhu onemocnění u osob, které prodělaly COVID-19 COVID-19 není stále dostatečně prozkoumané onemocnění a je poptávka po diagnostických nástrojích, které by pomohly monitorovat a pochopit...
JID

JID

01.01.2021 - Kyselina acetylsalicylová chrání melanocyty a keratinocyty před UVB-indukovaným poškozením DNA in vivo UV záření spouští v kůži procesy, které vedou ke vzniku rakoviny, tj. rozvíjí se zánět, vzniká oxidační stres, poškození DNA se vznikem...
NEJM

NEJM

17.12.2020 - Bezpečnost a imunogenicita mRNA-1273 vakcíny proti SARS-CoV-2 u starších dospělých Testování kandidátních vakcín, které mají být prevencí před těžkým průběhem onemocnění COVID-19, je obzvláště důležité ve starší populaci. Autoři ve...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - December 15, 2020

15.12.2020 - Paměť vrozené imunity po opakovaném vystavení Borrelia burgdoferi u myší koreluje se zánětlivým fenotypem Infekce bakterií Borrelia burgdorferi je přenášena klíštětem. Po inokulaci do hostitelské dermis se diseminuje po těle, nejen do kůže a...
JEM

JEM

10.12.2020 - Interferony typu I a CD8 T lymfocyty zvyšují permeabilitu střeva během chronické virové infekce Zvýšení permeability střevní bariéry je patrné u chronických virových infekcí. Příčiny alterace střevní bariéry zatím nebyly popsány. Autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

08.12.2020 - Těhotenství mění vrozenou i adaptivní imunitní odpověď na infekci Zika virem v reprodukčním traktu Nedávno se zjistilo, že infekce virem Zika (ZIKV) způsobuje vrozené defekty, mikrocefalii a narušení neurologického vývoje. Zatím nebyl znám...
JACI

JACI

04.12.2020 - Účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s hypereozinofilním syndromem Anti-IL-5 terapie je potenciální léčbou u pacientů s hypereozinofilním syndromem (HES), zatím však nebyla testována. Autoři vytvořili randomizovanou, multicentrickou,...
BBMT

BBMT

03.12.2020 - Incidence a výsledky pozdního relapsu po alogenní transplantaci kmenových buněk u pacientů s myelofibrózou U pacientů s myelofibrózou, kteří podstupují alogenní transplantaci kmenových buněk, může dojít ke komplikacím, i pozdního charakteru. V...
The Lancet

The Lancet

27.11.2020 - Ticagrelor vs. clopidogrel při použití u elektivní perkutánní koronární intervence Perkutánní koronární intervence (PCI) je spojená také s myonekrózou, která může negativně ovlivnit prognózu pacienta. V této studii autoři porovnávali...
JID

JID

26.11.2020 - Fibroblastová subpopulace CD26+ produkuje většinu kolagenu během hojení ran lidské kůže Zdrojem kolagenu a dalších proteinů, které vytváří extracelulární matrix (ECM) v pojivové tkáni, jsou fibroblasty. Jejich populace je velmi heterogenní....
The Journal of...

The Journal of Immunology

24.11.2020 - IgA spouští smrt neutrofilů, pokud jsou předtím vystaveny zánětlivým mediátorům Intravenózní imunoglobuliny (IVIG) jsou složeny z IgG protilátek a často využívány k léčbě autoimunitních onemocnění. IVIG regulují viabilitu imunitních...
Cell Stem Cell

Cell Stem Cell

20.11.2020 - Dynamika hydrogelové sítě reguluje vaskulární morfogenezi Fluidita a dynamika matrixu ovlivňuje vývoj buněk a z nich se tvořících mnohobuněčných tkání. V tomto textu autoři popisují vývoj hydrogelů se shodným složením co do polymerových...
AJHG

AJHG

12.11.2020 - Apigenin jako prenatální léčba trizomie 21 – účinky na lidských amniocytech a myším modelu Ts1Cje Trizomie 21 (T21) je spojená s atypickým vývojem centrální nervové soustavy, což je viditelné již při UZ vyšetření plodu ve druhém trimestru....
JEM

JEM

10.11.2020 - Makrofágy derivované z monocytů podporují růst kostních metastáz u pacientů s karcinomem prsu Kostní metastázy jsou hlavní příčinou úmrtí u lidí postižených karcinomem prsu. Neexistuje efektivní léčba, zatím ani nejsou dostatečně...
JACI

JACI

06.11.2020 - Astma mezi hospitalizovanými COVID-19+ pacienty a průběh nemoci Je mnoho onemocnění, která zvyšují riziko těžkého průběhu COVID-19. Jedním z nich je také astma. Autoři studie z New Yorku sledovali počty pacientů s astmatem pozitivních na...
BBMT

BBMT - November 2020

03.11.2020 - Vliv ruxolitinibu na plicní funkce po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Ruxolitinib je selektivní inhibitor Janusovy kinázy (JAK 1/2), který se v nedávné době začal využívat k léčbě na steroidy nereagující reakce štěpu...
Blood

Blood

30.10.2020 - Přímá aktivace alternativní komplementové cesty SARS-CoV-2 spike proteiny je blokována inhibicí faktoru D SARS-CoV-2 je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje také venózní/arteriální trombózy, ikty, srdeční a mozkové infarkty, trombocytopenii...
The Journal of...

The Journal of Immunology - November 1, 2020

27.10.2020 - HIV infekce je spojena se ztrátou alveolárních regulačních makrofágů Infekce HIV typu 1 je spojena s dysfunkcí plic, kterým přitěžuje cigaretový kouř. Alveolární makrofágy (AM) jsou nejčetnější buněčnou populací imunitního systému...
JID

JID

26.10.2020 - Antiapoptotická molekula BCL2 je terapeutickým cílem u reakce štěpu proti hostiteli nereagující na léčbu steroidy Reakce štěpu proti hostiteli (nemoc GvHD) je hlavní příčinou mortality po transplantaci hematopoetických kmenových buněk....
NEJM

NEJM

22.10.2020 - Terapie inhalačním molgramostimem u autoimunitní plicní alveolární proteinózy Autoimunitní plicní alveolární proteinóza (aPAP) je vzácné onemocnění charakterizované progresivní kumulací surfaktantu a hypoxémií. Je způsobeno narušením...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

20.10.2020 - AKT reguluje aktivaci NLRP3 inflamazomu fosforylací serinu 5 NLRP3 cytosolový receptor detekuje signály nebezpečí, endogenní i mikrobiální produkty. Aktivace NLRP3 a sestavení inflamazomového komplexu, který obsahuje také adaptorové proteiny ASC a...
NEJM

NEJM

16.10.2020 - Celogenomová asociační studie vážného průběhu COVID-19 s respiračním selháním COVID-19 u některých pacientů probíhá pod obrazem závažného zápalu plic. Celogenomová asociační analýza (GWAS) může pomoci identifikovat genetické faktory,...
PNAS

PNAS

14.10.2020 - Superantigenní charakter SARS-CoV-2 spike proteinu vyvolává hyperzánětlivou odpověď T lymfocytů aktivací TCR S COVID-19 spojený multisystémový zánětlivý syndrom u dětí (MIS-C) je vážnou komplikací. Hyperzánětlivé reakce však mají v...
JEM

JEM

09.10.2020 - PKM2 podporuje diferenciaci Th17 lymfocytů a autoimunitní zánět aktivací STAT3 Diferenciace Th17 lymfocytů a jejich patogenicita závisí na metabolickém reprogramování, které indukuje změnu v glykolýze. Pyruvát kináza M2 (PKM2) je glykolytický...
JACI

JACI

06.10.2020 - Omeprazol inhibuje IgE-mediovanou aktivaci mastocytů a alergický zánět indukovaný potravinovým alergenem Pacienti s eozinofilní ezofagitidou mají ve sliznici vyšší počet mastocytů. Podávání inhibitoru protonové pumpy – omeprazolu – může...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

03.10.2020 - Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk u paroxysmální noční hemoglobinurie Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (alo-HSCT) se zřídka využívá také k léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie (PHN). Data o...
PNAS

PNAS

02.10.2020 - Úbytek mikroglií zhoršuje demyelinizaci a narušuje remyelinizaci u infekce neurotropním koronavirem Mikroglie mají roli jak patogenní, tak protektivní během regenerace po demyelinizaci. Jejich přesné zapojení do procesu však zatím nebylo popsáno....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

29.09.2020 - IL-21 podporuje paměťovou IgA odpověď Hlavním producentem IL-21 jsou Th17 a folikulární T lymfocyty. Vliv IL-21 na B lymfocytární diferenciaci a přesmyk v tvorbě protilátek je intenzivně studován. Zatím se však nezjistilo, jak IL-21 reguluje vývoj...
JID

JID

28.09.2020 - Epidermální ceramidová syntáza 4 je klíčový regulátor homeostázy kožní bariéry u myší Narušení epidermálních bariérových funkcí je spojeno s mnoha kožními nemocemi. Zatím však nebyly známy procesy spojené s udržením bariérových...
NEJM

NEJM

24.09.2020 - Avelumab jako udržovací terapie u pokročilého či metastatického uroteliálního karcinomu Chemoterapeutika založená na platině jsou léčebnou volbou u pokročilého uroteliálního karcinomu. Efektivitu léčby, tedy i přežití bez progrese a celkové...
Science

Science

18.09.2020 - Terapeutická monoklonální protilátka pro neutralizaci SARS-CoV-2 a SARS-CoV SARS-CoV-2 je původcem současné pandemie COVID-19. Zatím není schválena žádná vakcína pro terapeutické využití. Autoři popisují humanizovanou monoklonální protilátku...
Cell Immunity

Cell Immunity

17.09.2020 - Sekvenování periferních mononukleárů pacientů s COVID-19 a influenzou A COVID-19 je v současné době nejčastěji zmiňovaná infekce. V této studii autoři porovnávali imunitní odpověď na SARS-CoV-2 a influenzu A u nakažených pacientů. K tomu...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.09.2020 - Influenza indukuje dysfunkci alveolárních makrofágů a tím umožňuje noninvazivnímu Streptococcus pneumoniae způsobovat smrtící pneumonie Sekundární infekce Streptococcus pneumoniae je často významnou příčinou morbidity a mortality během epidemie...
Cell  Host & Microbe

Cell Host & Microbe

14.09.2020 - Neutralizace SARS-CoV-2 destrukcí prefúzního spiku Zatím není kauzální léčba na nemoc COVID-19 způsobenou RNA virem SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 váže hostitelské buňky prostřednictvím virového trimerického spike proteinu. Ten obsahuje receptorovou...
JEM

JEM

08.09.2020 - Anti-TREM2 indukuje proliferaci mikroglií a redukuje patologii v modelu Alzheimerovy nemoci TREM2 je lipidový receptor exprimovaný mikrogliemi. R47H varianta lidského TREM2 narušuje vazbu ligandu na tento receptor a zvyšuje riziko Alzheimerovy nemoci. V...
JACI

JACI - September 2020

07.09.2020 - Belinostat řeší defekty kožní bariéry u atopické dermatitidy zacílením na dysregulovanou osu miR-335:SOX6 Atopická dermatitida je v populaci stále rozšířenější. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění a narušení bariérových funkcí...
Blood

Blood

03.09.2020 - Neutrofilní extracelulární sítě/pasti vedou k imunotrombóze u COVID-19 pacientů s ARDS COVID-19 může způsobit trombózu a ARDS. Na patogenezi těchto stavů se mohou podílet neutrofily a jimi tvořené extracelulární pasti/sítě (NET). Autoři...
PNAS

PNAS

02.09.2020 - Kyselina anakardová indukuje IL-33 a podporuje remyelinizaci v CNS Předešlé studie dokázaly, že IL-33 působí neuroprotektivně v modelech poranění centrálního nervového systému. Zatím se nevědělo, jak přesně IL-33 nervový systém chrání....
Pediatrics

Pediatrics

01.09.2020 - Genová terapie u spinální muskulární atrofie: bezpečnost a výsledky Muskulární svalová atrofie (SMA) je autosomálně recesivní dědičné onemocnění vedoucí k předčasné smrti dítěte. SMA je způsobená absencí SMN1 genu. V květnu 2019 byla FDA...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - September 1, 2020

27.08.2020 - Denzita kolagenu moduluje imunosupresivní funkce makrofágů S tumorem asociované makrofágy (TAM) podporují růst nádoru supresí aktivity tumor infiltrujících T lymfocytů. TAM jsou považovány za hlavní limitaci efektivity protinádorové imunoterapie....
PNAS

PNAS

25.08.2020 - Proenkefalin+ regulační T lymfocyty expandované UVB zářením udržují kožní homoestázu a mají hojivé funkce Regulační T lymfocyty (Treg) exprimující CD25 a Foxp3 transkripční faktor udržují imunologickou self toleranci a suprimují imunitní...
JID

JID

23.08.2020 - Analýza mikrobiomu nepostižené pokožky 60 pacientů s hidradenitis suppurativa Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zánětlivé kožní onemocnění spojené se specifickými lézemi, které vykazují dysbiózu. Autoři studovali mikrobiomu klinicky...
The Lancet

The Lancet

21.08.2020 - Prevalence SARS-CoV-2 ve Španělsku, celonárodní populační seropepidemiologická studie Španělsko patří mezi COVID-19 nejzasaženější země v EU. Sérologické šetření může dát dobrý náhled na rozšíření epidemie, nalézt asymptomatické...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.08.2020 - Single-cell analýzy heterogenity granulocyto-monocytové progenitorové populace odhalily nové časné unipotentní neutrofilní progenitory Granulocyto-monocytové progenitory (GMPs) jsou definované jako buňky, které mohou dát vznik různým typům...
PNAS

PNAS

18.08.2020 - Hypotalamický synaptotagmin-3 hraje roli ve vývoji dietou indukované obezity a s ní spojených metabolických onemocnění Obezita je celosvětově velkým problémem. Je nutné přesně pochopit mechanismy a etiologii, čímž se lépe zacílí a prevenci a...
Blood

Blood

13.08.2020 - Treg senzitivita k FasL a relativní deprivace IL-2 posiluje imunitní dysfunkci provázející idiopatickou aplastickou anémie Idiopatická aplastická anémie (AA) má dvě klíčové charakteristiky, a to autoimunitní odpověď proti hematopoetických...
PNAS

PNAS

12.08.2020 - Mikrobiální metabolity tryptofanu regulují bariérové funkce střeva skrz aryl hydrokarbonový receptor Chronická zánětlivá onemocnění střev, včetně Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, jsou spojené s dysbiózou střevního mikrobiomu. Data z...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

10.08.2020 - Potentní neutralizační protilátka chrání myši před SARS-CoV-2 infekcí SARS-CoV-2 je odpovědný za infekci COVID-19, která může mít i velmi závažný a život ohrožující průběh. Zatím není terapie, která by byla přímo proti tomuto viru....
AJHG

AJHG

09.08.2020 - Bialelní mutace v MI1AP jsou frekventní příčinou zástavy meiózy a vážného narušení spermatogeneze S neplodností se potýká cca 7 % mužů, ale příčiny zůstávají málo objasněné. Nejtěžší formou je neobstrukční azospermie (NOA), která...
JACI

JACI

07.08.2020 - Biomarkery vážnosti a tresholdu alergické reakce během OFC arašídy OFC (Oral food challenge) se využívá k potvrzení alergie na arašídy. Ale může být riziková, neboť může vyvolat nepředvídanou vážnou reakci. Cílem studie bylo zjistit, zda...
Blood

Blood

06.08.2020 - Inhibice JAK/STAT cesty senzitizuje CD8 T lymfocyty k dexametazonem indukované apoptóze u hyperzánětu Syndrom cytokinové bouře je vážný hyperzánětlivý stav, který je charakterizovaný nadměrnou aktivací imunitního systému. To vede k poškození...
JEM

JEM

05.08.2020 - Talin 1 kontroluje aktivaci dendritických buněk regulací sestavení TLR komplexu a signalizace Talin se zapojuje do integrin-dependentní migrace buněk. Má však i jiné regulační funkce. Jeho vliv na kožní dendritické buňky během zánětlivé...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

02.08.2020 - Transplantace hematopoetických kmenových buněk u Shwachman-Diamondova syndromu Autoři popisují výsledek transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u 52 pacientů se Shwachman-Diamondovým syndromem (SDS). Medián věku transplantace byl 11 let...
Blood

Blood

30.07.2020 - Trombocytární dokování na VWF je prevencí proti leaku během leukocytární extravazace díky stimulaci Tie-2 Neutrofilní extravazace vyžaduje otevření endoteliální bariéry, ale nezpůsobí vždy také únik plazmy (leak). Prevencí leaku je kontrakce...
PNAS

PNAS

28.07.2020 - Chimérická hemaglutininová vakcína posiluje CD4 a CD8 ochrannou odpověď na mnoho chřipkových kmenů a subtypů Vakcíny na chřipku jsou problematické, musí být cílená a vakcinace se musí obnovovat. Virus je totiž schopen vývoje a uniká imunitní...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.07.2020 - Extracelulární uvolnění antigenu regurgitací dendritických buněk podporuje B lymfocytární aktivaci přes NF-κB/cRel Dendritické buňky prezentují antigeny. Pohltí je na periferii a migrují do lymfatických uzlin, kde aktivují T lymfocyty....
NEJM

NEJM

23.07.2020 - Suplementace vitaminem D jako prevence TBC infekce a nemoci Vitamin D a jeho metabolity podporují vrozenou imunitní odpověď na Mycobacterium tuberculosis. Autoři vytvořili fázi 3 randomizovanou kontrolovanou studii, která měla zjistit, zda suplementace...
PNAS

PNAS

22.07.2020 - Nový prasečí virus G4 s potenciálem vyvolat pandemii Prasata jsou považována za důležitý organismus, v němž dochází ke křížení virů, které poté mají pandemický potenciál. Systematické monitorování chřipkových virů u prasat je nezbytné...
JID

JID

21.07.2020 - Identifikování komenzála na lidské pokožce, který selektivně zabíjí Cutibacterium acnes Ovlivnění mikrobiomu a jeho modulace může být léčebnou metodou, a to i např. u akné. Jednou z nejpočetnějších bakterií na lidské kůži je Cutibacterium...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

19.07.2020 - Neonatální expozice antigenům derivovaným z komenzálních bakterií podporuje vývoj B-1 lymfocytárního repertoáru B-1 B lymfocyty vznikají z jiného vývojového programu, který je odlišný od konvenčních B lymfocytů. B-1 lymfocyty se vyvíjí...
JACI

JACI

17.07.2020 - Gal d 7 hlavní alergen v primární alergii na kuřecí maso Kuřecí maso může vyvolat vážnou alergickou reakci. Zatím však nebyly popsány alergeny, které za ní stojí. To se rozhodli změnit autoři studie. Pomocí imunoblotu zjišťovali profil...
NEJM

NEJM

16.07.2020 - Studie krému s PDE-4 inhibitorem roflumilastem u pacientů s chronickou plakovou psoriázou Systémově podávané PDE-4 ihnibitory jsou efektivní v léčbě psoriázy. Roflumilast krém obsahující PDE-4 inhibitor se také testuje jako lokální terapie...
PNAS

PNAS

14.07.2020 - IL-38 inhibuje mikrogliální zánětlivé mediátory a je snížený v amygdale dětí s nemocemi autistického spektra Nemoci autistického spektra (ASD) jsou charakterizované narušením sociálních interakcí a komunikace. Patogeneze ASD zatím není...
The Journal of...

The Journal of Immunology

12.07.2020 - Chřipka suprimují rekrutování neutrofilů do plic a exacerbuje sekundární invazivní pulmonální aspergilózu Aspergillus fumigatus je plíseň, která se nachází běžně v prostředí a může způsobit invazivní plicní aspergilózu, když dojde k...
JEM

JEM

09.07.2020 - Blimp-1 je esenciální pro alergenem indukované astma a vývoj Th2 lymfocytů v plicích Th2 imunitní odpověď je hlavní motorem pro rozvoj a udržení alergického zánětu v dýchacích cestách. Zatím nebyl znám přesný mechanismus, který posiluje...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

08.07.2020 - CD31 (PECAM-1) je endoteliální specifický receptor pro β-toxin Clostridium perfringens Clostridium perfringens (CPB) tvoří β-toxin, který je vysoce aktivní a póry formující. Je hlavním faktorem virulence způsobující fatální nekro-hemoragické...
AJHG

AJHG

07.07.2020 - Bialelní missense patogenní varianty TRIP13 způsobují ženskou infertilitu s narušení zrání oocytu Lidská reprodukce je závislá na normální meióze, kterou procházejí během zrání oocyty. Porucha meiózy je spojená s infertilitou. V roce 206 byla...
Cell - Stem cell

Cell - Stem cell

06.07.2020 - Lidské pluripotentní kmenové buňky a z nich vytvořené modely jsou vhodné pro studium SARS-CoV-2 tropismu SARS-CoV-2 je původcem COVID-19. Je vysoká potřeba testovat virus na fyziologických modelech. Je možné využít lidské pro nemoc relevantní...
Sience

Sience

03.07.2020 - SARS-CoV2 infikuje enterocyty Pro určení afinity viru k enterocytům vytvořili autoři intestinální organoid. U mnoha pacientů se krom respiračních obtíží totiž také vyskytl průjem, zvracení, bolesti břicha. Virus byl také nalezen v análních...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

02.07.2020 - Akutní ledvinné poškození u dětí po transplantaci kostní dřeně je spojené se zvýšením CXCL10 a CXCL9 v moči Akutní poškození ledvin (AKI) je spojené s horšími výsledky mezi dětmi po transplantaci kostní dřeně (HCT). Autoři sledovali, zda...
Blood

Blood

02.07.2020 - Krátkořetězcové mastné kyseliny produkované mikrobiotou jsou spojené s ochranou proti chronické GvH nemoci Existují studie, které dokládají, že je vztah mezi gastrointestinální mikrobiotou a výsledky transplantace alogenních hematopoetických...
PNAS

PNAS

01.07.2020 - Zkracování telomer vytváří zánětlivé prostředí, které zvyšuje incidenci tumorů u dánia Incidence rakoviny se zvyšuje, a to s věkem, během něhož dochází ke zkracování telomer. Mutace telomerázové reverzní transkriptázy (tert) v daniu vede...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

28.06.2020 - Placentální myeloidní buňky chrání před ZIKV vertikálním přenosem u Rag1-/- deficitních myší Schopnost Zika viru (ZIKV) přecházet přes placentu a infikovat plod je klíčový mechanismus, jakým virus způsobuje mikrocefalii. Jak virus prostupuje...
NEJM

NEJM

25.06.2020 - Snížení sérového urátu alopurinolem a ledvinné funkce u DM 1 Vyšší hodnoty sérového urátu jsou spojené s vyšším rizikem poškození ledvin u diabetu. Snížení urátu alopurinolem může zpomalit pokles glomerulární filtrace u pacientů s DM 1...
PNAS

PNAS

24.06.2020 - Topoizomerázou 1 podpořená reparace DNA po vystavení UV záření v NER deficitních buňkách NER (nucleotide excision repair) odstraňuje helix destabilizující adukty včetně lézí vznikajících vlivem UV záření. Jedná se o CPD (cyklobutan...
JID

JID

22.06.2020 - Redukce počtu epidermálních Langerhansových buněk související s věkem je spojená s poklesem rekrutování CD14 monocytů pomocí CXCL14 Kůže je imunitním orgánem, který v první řadě plní bariérovou funkci, ale i tu obrannou. S věkem dochází...
Blood

Blood

19.06.2020 - EPCR deficit nebo blokáda funkcí chrání před krvácením do kloubů u myší s hemofilií V předešlé studii autoři prokázali, že faktor VIIa se váže na EPCR (endothelial cell protein C receptor) a indukuje tím protizánětlivou signalizaci a chrání...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

18.06.2020 - Single-cell RNA sekvenování tumor infiltrujících NK buněk odhalila, že inhibice HIF-1α zvyšuje aktivitu NK buněk Zvýšení funkcí imunitních buněk infiltrujících nádory je vhodným terapeutickým nástrojem. V této studii autoři sledovaly expresi...
PNAS

PNAS

17.06.2020 - Kombinovaná terapie inhibitory JAK/STAT a LSD1 je možnou strategií pro léčbu CEBPA/CSF3R AML Akutní myeloidní leukémie (AML) je smrtelná hematologická malignita se špatnou prognózou. Vyskytuje se často u starších lidí. I mezi těmi, kteří mají...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

15.06.2020 - Extracelulární ATP posiluje antigenem indukovanou degranulaci myších mastocytů a alergickou odpověď přes aktivaci P2X4 receptorů Extracelulární ATP uvolněné ze stimulovaných či poškozených buněk moduluje fyziologickou odpověď přes stimulaci...
NEJM

NEJM

11.06.2020 - Šíření COVID-19 na Islandu První pacient s COVID-19 byl na Islandu zachycen na konci února. V této studii autoři seznamují se šířením viru v populaci Výsledky byly shromážděné do 4. 4. 2020. Virus byl odhalen u 1221 z 9199 osob, které byly...
PNAS

PNAS

10.06.2020 - FcRn, nikoli FcγRs potencují maternálně-fetální transplacentární transport IgG protilátek IgG Fc doména má kapacitu interagovat s různými typy receptorů, včetně neontálního Fc receptoru (FcRn) a Fcγ receptors (FcγRs). FcRn regulují IgG...
JACI

JACI

09.06.2020 - Transkriptomová analýza lidské kůže identifikovala novou populaci fibroblastů a zvýšení určitých subsetů imunitních buněk u atopické dermatitidy Atopická dermatitida (AD) je zánětlivé kožní onemocněné s komplexní patogenezí, která...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

07.06.2020 - Malomolekulární inhibitory PAPD5 obnovují aktivitu telomerázy v kmenových buňkách pacientů Genetické léze, které redukují telomerázovou aktivitu inhibují replikaci kmenových buněk a způsobují řadu neléčitelných nemocí, včetně vrozené...
AJHG

AJHG

05.06.2020 - Určení prevalence familiární hypokalciurické hyperkalcemie typ 1 a autozomální dominantní hypokalcémie typ 1: CaSR (calcium-sensing receptor) reguluje koncentraci sérového vápníku. CASR loss nebo gain funkční mutace způsobují familiární...
NEJM

NEJM

04.06.2020 - Rituximab u high-risk non-Hodgkinova lymfomu ze zralých B lymfocytů Přidání rituximabu k chemoterapii prodlužuje přežití u dospělých s B lymfocytárními onkologickými nemocemi. Zatím však nebylo testováno u dětí s high-risk non-Hodgkinovými...
JEM

JEM

02.06.2020 - Myeloidní buňky v CNS pohlcují T lymfocyty v průběhu neurozánětu Tato studie se věnovala roli myeloidních buněk v centrálním nervovém systému v patogenezi roztroušené sklerózy (RS) a zvířecím modelu (experimentální autoimunitní...
The Lancet

The Lancet

29.05.2020 - Trojkombinace interferon beta, lopinavir-ritonavir a ribavirin v léčbě COVID-19 Zatím se stále hledá účinná terapie COVID-19. V této kontrolované, randomizované studii, fáze II, bylo 127 hospitalizovaných pacientů s mírnějším či středně...
NEJM

NEJM

28.05.2020 - Presymptomatická SARS-CoV2 infekce a přenos v pečovatelském domě SARS-CoV2 se rychle šíří také v nemocničních a ošetřovatelských zařízeních. Autoři sledovali šíření COVID-19 v pečovatelském domě po identifikaci nemoci v daném...
PNAS

PNAS

27.05.2020 - Mikrobiotou produkovaný butyrát dynamicky reguluje střevní homeostázu přes regulaci s aktinem asociovaným proteinem synaptopodinem Střevní mikrobiota je dynamický systém. Narušení slizniční bariéry, často přítomný u střevních zánětů,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.05.2020 - Maternální T lymfocytární odpověď v placentálních villech podporuje rekci na alograft během neinfekční villitidy Prozánětlivá rekce v placentě během těhotenství může způsobit vážné fatální komplikace, včetně růstové restrikce,...
JID

JID

25.05.2020 - Kalikrein zvyšuje svědění u atopické dermatitidy nezávisle na míře zánětu Atopická dermatitida je vysoce prevalentní svědivé zánětlivé kožní onemocnění, které vzniká jako kombinace narušení kožní bariéry a imunitní dysregulace....
NEJM

NEJM

21.05.2020 - Výskyt vážných COVID-19 v oblasti Seattlu, série případů Autoři předkládají data ohledně těžce nemocných pacientů s COVID-19. Tito byli umístěni na JIP. Jednalo se o 24 pacientů, průměrný věk 64±18 roků, Ze 63 % to byli muži. Symptomy se...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.05.2020 - IL-33 signalizace kontroluje vývoj makrofágů recyklujících železo ve slezině Makrofágy červené pulpy sleziny (RPM) udržují erytrocytární homeostázu a jsou potřebné k recyklaci železa. Hem indukuje expresi SPIC transkripčního faktoru u z...
PNAS

PNAS

19.05.2020 - Důležitá role autofagického proteinu v udržení integrity intestinálních kmenových buněk Intestinální epitelové buňky tvoří bariéru mezi organismem a mikroprostředím, včetně mikrobioty. Je to jedna z nejrychleji regenerujících tkání v...
The Journal of...

The Journal of Immunology

18.05.2020 - Komplexy mezi CRP a VLDL oddalují clearance bakterií během sepse CRP se zvyšuje i více než 1000x v krvi během zánětů a může vytvářet komplexy s VLDL. Tyto komplexy jsou spojené s horším stavem pacientů v sepsi. To napovídá tomu, že jejich role...
NEJM

NEJM

15.05.2020 - Randomizovaná studie Lactinu-V v prevenci rekurentních bakteriálních vaginóz Bakteriální vaginózy postihují velké množství žen v reprodukčním věku, často se jedná o rekurentní infekce, i přes dobře zvolenou antibiotickou léčbu. Je tedy...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

14.05.2020 - Infekce a rychlý přenos SARS-CoV2 u fretek COVID-19, který může vyústit v ARDS, je způsoben virem SARS-CoV-2, jenže se objevil v Číně a rychle se rozšířil po celém světě. Je důležité pochopit, jak se virus šíří, aby se mohlo preventivně...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

12.05.2020 - Letermovir jako sekundární profylaxe CMV infekce po alogenní trasnplantaci hematopoetických kmenových buněk Letermovir inhibuje CMV a využívá se jako primární profylaxe 3 měsíce po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (HCT). Léčba je...
PNAS

PNAS

12.05.2020 - Drozofilový model pro studium patofyziologie gastrointestinálního systému u cystické fibrózy Cystická fibróza je způsobená mutacemi v CFTR genu, jedná se o genetické recesivní onemocnění. Nejčastějšími příznaky jsou progresivní postižení...
AJHG

AJHG

11.05.2020 - Bialelické loss-of-function varianty v NUP188 způsobují syndrom spojený s neurologickými, očními a obličejovými abnormitami Nukleoporiny (NUPs) jsou důležitou složkou komplexu nukleárních pórů, které regulují nuklecytoplazmatický transport...
NEJM

NEJM

07.05.2020 - Klinická studie: léčba dospělých s vážnou COVID-19 kombinací lopinavir-ritonavir Na COVID-19 stále neexistuje léčba a zkouší se i léky, které byly vyvinuty k léčbě jiných diagnóz. Tato studie využívala kombinaci lopinavir-ritonavir u...
PNAS

PNAS

05.05.2020 - Hladovění a antimetabolická terapie podporuje uvolnění cytokinů a rekrutování imunitních buněk Buněčné hladovění je typické po tkáňovém poškození a omezení lokálního zásobení tkáně krví. Může se také objevit v případě, že...
JEM

JEM - 4 May 2020

04.05.2020 - Prozánětlivá aktivace po demyelinizaci je potřebná pro clearance myelinu a oligodendrogenezi Remyelinizaci vyžaduje také aktivitu imunitního systému. Přesné zapojení mikroglií a makrofágů do odstraňování myelinové debris po poškození myelinu a...
NEJM

NEJM

30.04.2020 - Antikoagulace s / bez clopidogrelu po transkatetrální implantaci aortální chlopně U pacientů po transkatetrální implantaci aortální chlopně (TAVI) se využívá antikoagulace. Autoři se zjišťovali, zda je vhodné přidat do léčby také clopidogrel....
PNAS

PNAS

28.04.2020 - Resolvin E1 je proreparační molekula podporující hojení poškozené střevní sliznice Resoluce střevního zánětu a reparace ran jsou aktivní procesy, které jsou mediované působením epitelu sliznice. Lipidové molekuly SPM (specialized proresolving...
JID

JID - May 2020

27.04.2020 - Kolonizace Staphylococcus aureus je zvýšená v kožních lézích u SLE a je podporována IFN zprostředkovaným narušením kožní bariéry Systémový lupus je spojený s výskytem kožních zánětů, zatím však nebyl popsán mechanismus, který za...
Science

Science - 24 APRIL 2020

24.04.2020 - Selektivní zacílení na BD1 nebo BD2 BET proteinu u rakoviny a imunozánětů 2 tandemové bromodomény BD1 a BD2 BET proteinu (bromodomain and terminal domain) umožňují vazbu s chromatinem a posílení transkripce. Léky, které inhibují obě bromodomény...
The Journal of...

The Journal of Immunology

23.04.2020 - Regulační T lymfocyty limitují pneumokokem indukovanou exacerbaci plicní fibrózy u myší Pacienti s idiopatickou plicní fibrózou jsou ohroženi život ohrožujícími epizodami akutních zhoršení (akutní exacerbace IPF), to může být způsobeno...
PNAS

PNAS

21.04.2020 - Duální role kyseliny ursolové při léčbě roztroušené sklerózy, moduluje imunitní systém a podporuje remyelinizaci Současná léčba roztroušené sklerózy je založená na imunomodulaci, ale má velmi malý vliv na neuroregeneraci poškozeného CNS....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.04.2020 - Rozdílný vliv ROS na IgG vs. IgM hladiny u TLR stimulovaných B lymfocytů Kyslíkové radikály (ROS) fungují také jako druhý posel v buněčné signalizaci. V B lymfocytech jsou ROS tvořeny buď jako vedlejší produkty mitochondriální respirace, stresu...
NEJM

NEJM

16.04.2020 - Fáze 3 podávání inclisiranu u pacientů s vyššími hodnotami LDL cholesterolu Inclisiran je lék využívaný v léčbě hyperlipidémie, cílí na PCSK9. V této studii se testovala možnost udržení snížení LDL s méně častým podáváním léku....
Cell  - Immunity

Cell - Immunity

15.04.2020 - IL-33 indukuje tryptofan hydroxylázu 1 a podporuje zánětlivé ILC2 Vrozené lymfoidní buňky skupiny 2 (ILC2) regulují imunitu, zánět a tkáňovou homeostázu. Byly popsány dva rozdílní subsety ILC2: steady-state přirozené ILC2 a zánětlivé ILC2,...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

13.04.2020 - TRPV4 z Clarových buněk slouží jako senzor poškození posilující alergický zánět v plicích Epitel dýchacích cest je místo prvního setkání inhalačního iritantu s organismem. Epitel vysílá hlášení o nebezpečí. Autoři v této studii...
JACI

JACI

09.04.2020 - Expozice dieslovým částicím zvyšuje citlivost k invazivním pneumokokovým infekcím WHO předpokládá, že znečištění ovzduší je zodpovědné za smrt 7 milionů lidí / rok, 7 % z toho je připisováno pneumoniím. Největším viníkem jsou DEPs...
PNAS

PNAS - April 07, 2020

08.04.2020 - Zacílení na cyklin dependentní kinázu 5 v léčbě melanomu Cyklin dependentní kináza 5 (CDK5) byla poprvé popsána jako neuronální specifická kináza a je také často aktivována v lidských nádorech. Autoři vytvořili CDK5 KO myši a myší model...
JEM

JEM

07.04.2020 - MGL je kritický pro odstraňování starých trombocytů Kupfferovými buňkami Z megakaryocytů denně vzniká velké množství trombocytů, které několik dní cirkulují a jsou odstraňovány v játrech. Přesný mechanismus odstraňování zatím nebyl...
AJHG

AJHG

06.04.2020 - Bialelické ADARB1 varianty jsou spojené s mikrocefalií, narušením intelektu a záchvaty RNA editující enzym ADAR2 je důležitý pro tvorbu transkriptů v mozku. Narušení ADAR2 editace vede k časnému nástupu epilepsie a předčasné smrti v myším...
Science

Science

03.04.2020 - Deplece cysteinu aktivuje ferroptózu v buňkách karcinomu pankreatu Ferroptóza je druh buněčné smrti, který vede k nežádoucí akumulaci volných kyslíkových radikálů (ROS) masivně reagujícími s lipidy. Onkogenní signalizace zvyšuje produkci...
Blood

Blood

02.04.2020 - Trombocytární glykoprotein VI ve vazbě s galektinem-3 na nádorových buňkách podporuje metastazování Je stále více jasné, že trombocyty hrají důležitou roli v metastazování kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. Zatím však nebyl objeven...
PNAS

PNAS

31.03.2020 - Patogenní role extrafolikulárních IL-10 produkujících CD4+CCR6+T lymfocytů u SLE Interleukin 10 je protizánětlivý cytokin, který také podporuje B lymfocytární odpověď a je zapojen také do patogeneze SLE. CD4+CCR6+IL-7R+T lymfocyty z lidských...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

30.03.2020 - IL-37 cílí na folikulární Th a B lymfocyty a tím omezuje autoimunitní myasthenia gravis IL-37 je nově identifikovaný imunosupresivní faktor. Jeho přesné funkce a zdroj zatím nejsou popsány. V této studii se autoři zaměřili na zapojení IL-37 do...
Blood

Blood

26.03.2020 - Deficit hemopexinu podporuje vznik akutního poškození ledvin u srpkovité anémie AKI (acute kidney injury) je vážnou komplikaci srpkovité anémie. Klinické důkazy naznačují, že za AKI stojí erytrocytární alarminy, ale zatím nebylo potvrzeno, co...
PNAS

PNAS

25.03.2020 - Profylaktické a terapeutické podávání remdesiviru u makaků s MERS-CoV infekcí Opakovaný výskyt MERS případů je provázený vysokou úmrtností a nedostupností efektivní antivirové léčby. Remdesivir efektivně inhibuje MERS-CoV replikaci in vitro a...
JID

JID

23.03.2020 - Topická aplikace stabilizátoru mastocytů zlepšuje narušené hojení diabetických ran Narušené hojení diabetický ran, diabetické nohy je velký problém, který může vést až k amputaci. Mastocyty regulují hojení ran u diabetiků. Autoři vytvořili...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.03.2020 - Diapedézou indukovaná integrinová signalizace přes LFA-1 podporuje tkáňovou imunitu indukováním exprese intrinsického komplementu C3 v imunitních buňkách Aktivita intrinsického C3 komplementu je integrální pro Th1 a Tc lymfocytární odpověď....
PNAS

PNAS

18.03.2020 - Tetraspin 6 negativně reguluje produkci exosomů Exosomy jsou extracelulární vezikuly endosomálního původu, které regulují mezibuněčnou signalizaci za fyziologických podmínek i během nemoci. Exosomy výrazně exprimují tetraspiny (TSPN) a syndekany...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.03.2020 - E3 ubiquitinová ligáza Fbw7 reguluje přežití zralých B lymfocytů Zralé naivní B lymfocyty exprimují BCR izotypu IgM a IgD, které reagují na antigen v sekundárních lymfoidních tkáních. Většina B lymfocytů se nedostane do kontaktu s antigenem a...
Cell Host & Microbe

Cell Host & Microbe

16.03.2020 - Fermentační produkty komenzálních bakterií ovlivňují lipidový metabolismus v enterocytech Je známé, že střevní mikrobiota umí regulovat střevní lipidový metabolismus, ale zatím nebylo popsáno, které specifické komenzální druhy se na tomto...
Science

Science

13.03.2020 - Kryo-EM struktura 2019-nCoV spike v prefúzní konformaci Propuknutí pandemie nového koronaviru 2019-nCoV zahájila masivní zkoumání tohoto viru. CoV spike (S) glykoprotein je klíčový cíl pro vakcínu, terapeutické protilátky a diagnostiku. Autoři...
PNAS

PNAS

11.03.2020 - Fibroblastový protein PI16 kontroluje neuropatickou bolest Chronická bolest je velký klinický problém, jehož mechanismus vzniku není plně pochopen. V této studii byl popsán vliv proteinu PI16, který je produkovaný fibroblasty a který kontroluje...
AJHG

AJHG

10.03.2020 - De novo varianty ve SPOP způsobují 2 klinicky rozdílné neurovývojové choroby Rekurentní somatické varianty ve SPOP jsou specifické pro rakovinu endometria a protaty. Jedná se o gain-of-function a dominantně negativní efekt ve vztahu k BET proteinům....
JEM

JEM

08.03.2020 - Inhibice syntézy prolinu a lipogeneze synergicky suprimuje růst nádoru Nádorové buňky často proliferují také v hypoxickém prostředí a reprogramují svůj metabolismus. Je tedy možné najít cíl, který zablokuje s hypoxií spojené metabolické...
Blood

Blood

05.03.2020 - Brentuximab vedotin s chemoterapií ve stadiu III/IV Hodgkinova lymfomu, 3leté sledování Fáze 3 studie ECHELON-1 prokázala, že brentiximab vedotin (A) s doxorubicinem, vinblastinem a dakarbazinem (AVD, A+AVD) vykazuje lepší efekt na progrese-free...
JACI

JACI

04.03.2020 - B lymfocyty vedou přímo k tkáňové fibróze u pacientů s IgG4 nemocí S IgG4 spojené nemoci jsou často provázené fibrotizujícím zánětem. Ke zlepšení dochází po selektivní deplecí B lymfocytů rituximabem. To dává tušit, že se na fibrogenezi...
PNAS

PNAS

03.03.2020 - AB569 je netoxická chemická tandemová látka, která zabíjí hlavní lidské patogenní bakterie Na antibiotika multirezistentní bakterie představují globální zdravotní problém, který vyžaduje rychlé řešení. V této studii autoři prokázali...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

02.03.2020 - Vliv HLA alelního mistmatch u HLA-A, HLA-B, HLA-C a HLA-DRB1 při jedné transplantaci pupečníkové krve Vliv míry alel HLA mismatch na výsledek transplantace pupečníkové krve nebyl zatím určen. Autoři retrospektivně analyzovali vliv shody HLA alel...
Science

Science

29.02.2020 - Mateřská střevní mikrobiota v graviditě ovlivňuje metabolický fenotyp potomků u myší V posledních desetiletích se výrazně zvyšuje spotřeba antibiotik, je vyšší příjem kalorií, snížení příjem vlákniny atd., což vede k výraznému...
Blood

Blood

27.02.2020 - Specifická stimulace T lymfocytů erytropoetinem u adoptivní imunoterapie U protinádorová adoptivní T lymfocytární imunoterapie je důležitým faktorem odpovědi expanze a perzistence efektorových buněk. Autoři testovali, zda mohou být T lymfocyty...
PNAS

PNAS

26.02.2020 - miRNA-196b-5p mediované snížení exprese TSPAN12 a GATA6 podporuje progresi nemalobuněčného karcinomu plic Plicní karcinomy patří mezi častou příčinu smrti. Nejčastěji se jedná o nemalobuněčné karcinomy (NSCLC). RNA vážící protein QKI...
JID

JID

25.02.2020 - Pomocí IL-1beta aktivované mezenchymální stromální buňky zlepšují uchycení kožního graftu a hojení ran díky produkci matrixových metaloproteináz a TGF-beta1 Po desetiletí se velké kožní defekty léčí autologními kožními grafty...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

24.02.2020 - Koinfekce helminty narušuje aktivaci, polarizaci a funkci monocytů u latentní TBC infekce Infekce helminty jsou známé tím, že ovlivňují T a B lymfocytární odpověď během latentní TBC. Zda helmintová infekce moduluje také monocytární odpověď...
NEJM

NEJM

20.02.2020 - Vitamin E acetát v BAL pacientů s EVALI Roste počet uživatelů, kteří používají elektronickou cigaretu a jiné vapéry, kteří mají poškození plic (EVALI – e-cigarette or vaping product use-associated lung injury). V této studii se autoři...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

19.02.2020 - Febrilní teploty kontrolují diferenciaci a patogenitu Th17 lymfocytů Horečka je evolučně konzervovaná fyziologická odpověď na infekci. Provází také mnohé autoimunitní choroby, ale zatím nebyla pospána její roli v diferenciaci T lymfocytů a...
PNAS

PNAS

18.02.2020 - Pozitivní alosterická modulace IDO1 omezuje neurozánět L-tryptopfan (Trp), patří mezi esenciální aminokyseliny a je prekurzorem mnohých imunomodulačních metabolitů, které jsou produkovány kynureninovou a serotoninovou cestou. Kynureninová cesta je...
Science

Science

14.02.2020 - Cirkadiánní rytmy v nepřítomnosti „hodinového“ genu Bma1 Cirkadiánní hodiny mají fundamentální roli v regulaci denní fyziologie. Transkripční faktor BMAL1 je hlavní driver molekulárních hodin u savců. Delece Bma1 narušuje vzorce 24hodinové...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

13.02.2020 - Měchovec lidský obchází imunitu hostitele sekrecí deoxyribonukleázy, která degraduje neutrofilní extracelulární síť Měchovec lidský je infekční parazit v tropech, jehož larvy penetrují přes pokožku. Proti patogenům se okamžitě zapojují...
The Journal of...

The Journal of Immunology

12.02.2020 - Vinpocetin suprimují zánět indukovaný Streptococcus pneumoniae, a to inhibicí ERK1 působením CYLD Zánět střevního ucha (otitis media; OM) je běžná bakteriální infekce u dětí, která je nejčastěji způsobená Streptococcus pneumoniae. Vrozená...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

11.02.2020 - Vytvoření cévních graftů s dobrými mechanickými vlastnostmi z lidských iPSC Buňky hladké svaloviny cév mohou být derivovány z různých typů lidských indukovaných pluripotantních kmenových buněk (hiPSC) a využity k vytvoření tkáně, tj....
AJHG

AJHG

10.02.2020 - Genome-wide asociační studie identifikovala HLA-DPB1 jako signifikantní riziková faktor pro vážnou aplastickou anémii Vážná aplastická anémie (SAA – severe aplastic anemia) je vzácné onemocnění, u nějž je hypoplastická kostní dřeň a...
Science

Science

07.02.2020 - Osa AMPK−kaspáza 6 kontroluje poškození jater u nealkoholové hepatosteatózy Smrt hepatocyty má ústřední roli v nealkoholické hepatosteatóze (NASH). Aktivita AMPK (adenosine monophosphate AMP-activated protein kinase) je u pacientů snížená. KO...
JACI

JACI

06.02.2020 - Atopický ekzém a riziko fraktur u dospělých Není doposud známé, zda je spojitost mezi atopickým ekzémem a nárůstem výskytu fraktur. Autoři se rozhodli doplnit tento nedostatek, a navíc také zjistit, zda je rozdíl i mezi pacienty s různou tíží...
PNAS

PNAS -

05.02.2020 - Intestinální mikroby ovlivňují vývoj thymických lymfocytů v časném životě Thymus generuje T lymfocytární linii, která osídluje lymfatický a krevní systém. Vývoj a maturace buněk je regulována transkripčními faktory v thymických...
JEM

JEM

04.02.2020 - Imatinib posiluje protinádorovou imunitu deplecí efektorových regulačních T lymfocytů Imatinib je inhibitor tyrozikové kinázy onkogenního BCR-ABL proteinu, který je exprimován buňkami chronické myeloidní leukémie (CML). Může však blokovat také...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

03.02.2020 - Klinická účinnost konjugované pneumokokové vakcíny u pacientů s HSCT Transplantace hematopoetických kmenových buně (HSCT) je provázená vyšší citlivostí pacientů na pneumokokové infekce. Četnost výskytu je 3,81‒22,5/1000 HSCT. Riziko infekce...
Science

Science

31.01.2020 - Mikroglie monitorují a chrání neuronální funkce přes specializované somatické purinergní junkce Mikroglie jsou hlavní imunitní buňky v CNS a zajišťují homeostázu v CNS, ale jsou také zapojeny do neurologických nemocí. Mechanismus, kterým...
NEJM

NEJM

30.01.2020 - Fatální cytomegalovirová infekce u dospělého s vrozeným deficitem NOS2 Cytomegalovirus (CMV) může způsobovat vážné onemocnění u dětí a dospívajících s různými vrozenými a získanými T lymfocytárními imunodeficity. Vzácně může mít...
PNAS

PNAS

29.01.2020 - Oligodendrogliální konexin 47 reguluje neurozánět během autoimunitní demyelinizace v myším modelu roztroušené sklerózy V placích roztroušené sklerózy dochází ke ztrátě spojů mezi oligodendrogliální konexinem 47 (Cx47) s astrogliálním Cx43....
JID

JID

24.01.2020 - Transglutamináza 3 podporuje kožní zánět u atopické dermatitidy aktivací z monocytů derivovaných dendritických buněk přes DC-SIGN Atopická dermatitida je často spojená spojená se zvýšenými hodnotami IgE nejen proti cizím alergenům, ale také...
The Journal of...

The Journal of Immunology

23.01.2020 - IL-9 kontroluje autoimunitní zánět v CNS supresí produkce GM-CSF Roztroušená skleróza je autoimunitní zánětlivé onemocnění, jehož laboratorním ekvivalentem je autoimunitní encefalomyelitida (EAE). V patogenezi hrají významnou roli Th17, které...
PNAS

PNAS

22.01.2020 - NK buňky odstraňují alfa-synuklein a jejich deplece exacerbuje patologii spojenou se synukleinem v myším Synukleinopatie zahrnují také demenci s přítomností Lewyho tělísek a Parkinsonovou nemoc (PN). Lewyho tělíska se skládají z intracelulárních...
Blood

Blood

17.01.2020 - Wdr26 reguluje nukleární kondenzaci ve vyvíjejících se erytroblastech Savčí erytrocyty jsou typické absencí jádra. Mechanismy, které vedou k nukleární kondenzaci a enukleaci zatím nejsou zcela zmapovány. Autoři této studie zjistili, že Wdr26, gen...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

16.01.2020 - Signalizace před inhibiční receptor FcγRIIB indukuje CD8 T lymfocytární apoptózu a omezuje T buněčnou imunitu Efektorové CD8 T lymfocyty jsou důležitou složkou adaptivní imunity a receptor-ligandové interakce regulují jejich přežití, což může...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - January 15, 2020

15.01.2020 - Fibrinogen je specifický spouštěč cytolytické eozinofilní degranulace V zánětem postižené tkání jsou často nalézány intaktní eozinofilní granule, ale ne eozinofily. Eozinofily jsou zajímavě spojené s fibrinogenem a tkáňovou remodelací....
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

13.01.2020 - Alogenní transplantace kostní dřeně vs. transplantace periferních kmenových buněk u dětí s hematologickými malignitami Transplantace periferních kmenových buněk (PSCT) je alternativou k transplantaci kmenových buněk z kostní dřeně (BMT). Zatím...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

10.01.2020 - Staphylococcus epidermidis vede k maturaci zdravého nazálními mikrobiomu stimulací produkce antimikrobiálních peptidů Složení mikrobiomu výrazně ovlivňuje lidské zdraví. Mechanismy, které za tím však stojí, zatím nejsou dostatečně popsány. V...
JEM

JEM

09.01.2020 - Histonová methyltransferáza Nsd2 je nutná pro diferenciaci Th folikulárních lymfocytů Folikulární Th lymfocyty jsou nezbytné pro rozvoj humorální imunitní odpovědi. Transkripční faktor Bcl6 je master-regulátor Tfh tvorby a je indukován velmi časně...
PNAS

PNAS

08.01.2020 - Mykobakteriální HflX je faktor rozpojující ribozomy a stojí za rezistencí na antibiotika Rezistence na antibiotika je nejčastěji dána proteiny, které fungují jako efluxní pumpa nebo enzymy, které modifikují použité antibiotikum nebo cíl tohoto...
JACI

JACI - January 2020

05.01.2020 - Identifikace anoktaminu 1 jako klíčového hráče v proliferace buněk jícnového epitelu u eozinofilní ezofagitidy Patologie eozinofilní ezofagitidy (EoE) je charakterizovaná jako zánět bohatý na eozinofily a přítomnosti hyperplazie bazální zóny...
AJHG

AJHG

03.01.2020 - Mutace NDNF je spojený s kongenitálním hypogodotropním hypogonadismem Kongenitální hypogonadotropní hypogonadismus (CHH) je vzácné genetické onemocnění, které je spojené s neplodností a absencí dospívání, tj. puberty. Jsou přítomné defekty v...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

29.12.2019 - Mikroprostředí nádoru po léčbě gemcitabinem vede k diferenciaci myeloidních buněk do imunosupresivního fenotypu Regulace myeloidních supresorových buněk (MDSC) během pokračujícího zánětu po opakované chemoterapii zatím nebyla popsána. V této...
JID

JID - January 2020

27.12.2019 - IL-20Rc signalizace omezuje IL-17 produkci u pacientů s psoriázou IL-17A je kritickým efektorovým interleukinem v patogenezi psoriázy. Protilátky blokující IL-17A jsou vysoce účinné v léčbě psoriázy. Narušení IL-17 interleukinové singalizace,...
Science

Science

20.12.2019 - Adaptivní mutabilita kolorektálního karcinomu v odpovědi na terapii Rezistence k léčbě je velkou překážkou v léčbě nádorových onemocnění. Vzhledem k rozmanitosti buněk v nádoru je možné, že již při zahájení terapie se v nádorové mase...
Cell – Immunity

Cell – Immunity

19.12.2019 - Věkem-ovlivněná dopaminergní inervace posiluje Th2 alergický zánět v plicích Děti jsou náchylnější k vývoji alergického astmatu než dospělí. Inervace periferních tkání se vyvíjí ještě po narození. Neurony mohou modulovat zánět v tkáni...
PNAS

PNAS

17.12.2019 - Absence laminu B1 v migrujících neuronech způsobuje ruptury v jaderné membráně a buněčnou smrt Deficit laminu B1 nebo B2 způsobuje defekt v migraci neuronů během vývoje kortexu a redukuje přežití neuronů. Abnormality v neuronální migraci jsou...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

15.12.2019 - Chronická konzumace etanolu redukuje existující CD8 paměťové lymfocyty a je spojená s narušením ochrany proti re-expozici chřipkovému viru Chronická konzumace alkoholu je spojená s horším průběhem během plicních infekcí. Předešlá studie na...
Cell – Host & Microbe

Cell – Host & Microbe

13.12.2019 - Toxinem indukovaná aktivace IL-1R signalizace umožňuje v časném životě odlišit patogenní vs. komenzální kožní bakterii Organismus si musí vyvinout toleranci ke komenzálním mikrobům a ochránit se před infekčními patogeny. Zatím nebyl popsán...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

11.12.2019 - Vážný syndrom uvolněné cytokinů po transplantaci haploidentických periferních krevních kmenových buněk Zánětlivé cytokiny uvolněné aktivovanými lymfocyty a buňkami vrozené imunity v kontextu buněčné terapie mohou způsobit horečku,...
PNAS

PNAS

10.12.2019 - Zvýšení hodnot muscleblindu léčbou chlorochinem zmírňuje fenotyp myotonické dystrofie 1 in vitro a v in vivo modelech Myotonická dystrofie typ 1 (DM1) je život ohrožující chronická devastující neuromuskulární nemoc způsobená expanzí CTG...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell - Dec 05, 2019

09.12.2019 - PRDM16 udržuje homeostázu intestinálního epitelu kontrolou region-specifického metabolismu Metabolické cesty dynamicky regulují vývoj tkání a jejich stav. Mechanismy, které řídí metabolickou adaptaci kmenových a progenitorových buněk na...
AJHG

AJHG

09.12.2019 - Mutace v TTC29, kóduje evolučně konzervovaný axonemální protein, vede k astenozoospermii a mužské infertilitě Strukturální a funkční defekty bičíku spermií vedou k astenozoospermii, která je hlavních důvodem neplodnosti mužů. V této studii se...
JEM

JEM

06.12.2019 - Konkomitantní deficit PIK3CD a TNFRSF9 způsobuje chronickou aktivní EBV infekci T lymfocytů Infikování T lymfocyty EBV způsobuje chronickou aktivní EBV infekci (CAEBV), která je charakterizovaná T lymfoproliferativní poruchou (T-LPD). Etiologie zatím...
JACI

JACI

05.12.2019 - Fáze 2 klinické studie s delgocitinibovou mastí u pediatrických pacientů s atopickou dermatitidou Topicky aplikovaný delgocitinib (JTE-052), inhibitor Janusovy kinázy), prokázal klinickou účinnost u dospělých s atopickou dermatitidou. Zatím však...
PNAS

PNAS - December 03, 2019

03.12.2019 - Vitamin D vážící protein je nezbytný pro utilizaci v kůži vytvořeného vitaminu D Vitamin D je produkován v kůži po vystavení UVB. To vede k izomerizaci 7-dehydrocholesterolu na previtamin D, který spontánně izomerizuje na vitamin D. Největším...
The Lancet

The Lancet

29.11.2019 - Výsledky 6týdenní léčby 10 mg prednisolonu u pacientů s osteoartritidou ruky Osteoartritida ruky je častou patologií postihující klouby a je tlak na nalezení vhodného léčebného postupu. Osteoartritidu provází lokální zánět, který stav...
NEJM

NEJM

28.11.2019 - Randomizovaná studie léčby status epilepticus 3 vybranými antikonvulzivy U pacientů se status epilepticus se setkáváme s tím, že je refraktorní k benzodiazepinům a zatím nebylo zjišťováno, jaké léky využít. V randomizované slepé studii...
PNAS

PNAS

27.11.2019 - Hsp110 mírní alfa-synukleinovou patologii in vivo Parkinsonova nemoc je spojená s agregací presynaptického proteinu alfa-synukleinu, která vytváří patologická Lewyho tělíska. Bylo provedeno mnoho studií, která se zaobíraly mediátory agregace...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.11.2019 - Cvičení podporuje resoluci akutního zánětu katecholaminem zprostředkovanou stimulací biosyntézy resolvinu D1 Pravidelné cvičení je prevencí proti vývoji progresivních chronických nemocí, mechanismus, jakým funguje, není zatím znám. Autoři...
JID

JID

25.11.2019 - SIRT3 reguluje makrofágy mediovaný zánět i průběhu hojení diabetických ran Kontrola zánětu je kritická v léčbě nehojících se ran, je nutné najít jemnou rovnováhu mezi patologickým zánětem a tím, který je nutný pro zdravé hojení. Na...
Science

Science

22.11.2019 - Blokáda glutaminu indukuje rozdílné metabolické programy k překonání utlumení imunitního systému nádorem Metabolické charakteristiky nádorů jsou specifické a zásahem do nich je možné nádorové buňky ovlivnit, stejně tak i jiné buňky. Autoři...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.11.2019 - MHC II antigenní prezence intestinálními epitelovými buňkami iniciuje GvH nemoc a je ovlivněna mikrobiotou GvH nemoc v gastrointestinálním traktu je spojená s letalitou po alogenní transplantaci kostní dřeně. V této studii autoři zjišťovali...
PNAS

PNAS

20.11.2019 - Acetylace SOD2 na lysinu 68 podporuje reprogramování do kmenových buněk u karcinomu prsu Mitochondriální superoxiddismutáza (SOD2) suprimuje iniciaci vzniku nádoru, ale podporuje jeho invazivitu a diseminaci v pozdních stadiích nemoci. Mechanismus,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.11.2019 - IL-36γ je klíčovým regulátorem neutrofilní infiltrace vaginálního mikroprostředí a omezuje neuroinvazivitu u HSV-2 infekce HSV-2 je neurotropický virus, který vyvolává perzistentní, dlouhotrvající infekce a zvyšuje riziko infikování jinými...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

16.11.2019 - Vliv NRI na klinické výsledky po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Nutriční stav je důležitou součástí léčby rakoviny a malnutrice je sama o sobě příčnou smrti u 10 až 20 % pacientů a nádorovými onemocněními. NRI...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.11.2019 - Bacteriocin Listeria monocytogenes může cílit na komenzála Prevotella copri a modulovat intestinální infekci Pochopení role složek mikrobioty v prevenci nebo ovlivňování střevních infekcí je důležité. V této studii autoři popisují listeriální...
NEJM

NEJM

14.11.2019 - Apremilast v léčbě orálních lézí u pacientů s Behçetovým syndrome Malomolekulární inhibitor fosfodiesterázy 4 apremilast moduluje cytokiny, které jsou zvýšené u Behçetova syndromu. Apremilast redukuje incidenci a vážnost orálních vředů....
PNAS

PNAS

13.11.2019 - HMBG1 + C1q komplexy regulují makrofágové funkce přepnutím produkce leukotrienů na proresolvující mediátory Polarizace makrofágů je důležitá pro rozvoj a rezoluci zánětu. V předešlé studii autoři prokázali, že HMGB1 se může vázat s...
AJHG

AJHG

11.11.2019 - Somatické mutace u vaskulárních malformací u HHT jsou výsledkem bialelické ztráty ENG nebo ACVRL1 Hereditární hemoragické teleangiektázie (HHT) je klasická mendelovsky přenášená nemoc, která je spojená s vaskulárními malformacemi (VM). Ty se...
JACI

JACI

08.11.2019 - Blokování histon-deacytylázové aktivity jako nový cíl u defektů epitelu u pacientů s alergickou rinitidou Defekty v epiteliálních bariérových funkcích jsou často nacházené u pacientů s alergickou rhinitidou (AR) a astmatem. Mechanismus, který za...
NEJM

NEJM - November 7, 2019

07.11.2019 - Elexacaftor–Tezacaftor–Ivacaftor u cystické fibrózy se single Phe508del alelou Cystická fibróza je způsobená mutací v genu kódujícím CFTR protein. U téměř 90 % pacientů má minimálně jednu kopii Phe508del-CFTR mutaci. Této studie se...
PNAS

PNAS

06.11.2019 - Kombinace anti-CTLA-4 + anti-PD-1 terapie vede částečně přes jiné buněčné mechanismy než monoterapie Imunologická léčba, kdy je nutné tlumit aktivitu imunitního systému, cílí na negativní kostimulační molekuly, tj. CTLA-4, PD-1. Kombinace...
JEM

JEM

05.11.2019 - Signalizace TGF beta v germinálních centrech je nutná pro tranzici B lymfocytů ze světlé do tmavé zóny B lymfocyty germinálních center cyklují mezi světlou a temnou zónou. Zatím nebyl popsán mechanismus, který tuto migraci řídí. V Peyerských...
Science

Science - 01 NOVEMBER 2019

01.11.2019 - Spalničkový virus snižuje pestrost preexistujících protilátek Virus spalniček je přímo odpovědný za více než 100.000 úmrtí za rok. Epidemiologické studie spojené se spalničkami ukazují, že vzrůstá morbidita a mortalita během dalších let po...
NEJM

NEJM

31.10.2019 - Nintedanib pro zpomalení progrese intersticiálních fibrotizujících plicních onemocnění Preklinická data naznačují, že nintedanib, intracelulární inhibitor tyrozinových kináz, inhibuje procesy zapojené do progrese plicní fibrózy. Výsledky...
PNAS

PNAS

30.10.2019 - Myeloidní buňky aktivují iNKT buňky k produkci IL-4 ve dřeni thymu Interleukin 4 je produkován také unikátním subsetem invariantních NK buněk (iNKT), tj. buňkami NKT2 v thymu. Signály, které vedou k tomu, že NKT2 konstitučně produkují IL-4 zatím...
The Journal of...

The Journal of Immunology

28.10.2019 - https://www.jimmunol.org/content/203/9/2443 Topická adjuvantní aplikace během subkutánní aplikace podporuje tvorbu rezidentních paměťových T lymfocytů Kožní rezidentní T lymfocyty (Trm) podporují ochranu před infekcemi. V této studii autoři...
Science

Science

25.10.2019 - MAIT lymfocyty jsou imprintované v časném životě a podporují tkáňovou regeneraci Mikrobiota podporuje maturaci a homeostázu imunitního systému mimo jiné díky uvolňování mikrobiálních produktů. Kolonizace v časném dětství se ukazuje jako velmi...
NEJM

NEJM

24.10.2019 - Angiotensin-neprilysinová inhibice u pacientů se srdečním selháváním a zachovalou ejekční frakcí Sacubitril-valsartan (inhibitor angiotensinového a neprilysinového receptoru) vede k redukci rizika hospitalizace a smrti z kardiovaskulárních příčin...
PNAS

PNAS - October 22, 2019

23.10.2019 - IL-37 je zvýšený v mozku dětí s nemocemi autistického spektra a inhibuje mikroglie stimulované neurotensinem Choroby autistického spektra mají různou patogenezi a neexistuje léčba. Data naznačují, že jsou nemoci autistického spektra spojené s...
JID

JID

22.10.2019 - Akumulace progerinu ovlivňuje symetrii buněčného dělení a je spojená s narušenou Wnt signalizací a mislokalizací proteinů nukleárních obalů Hutchinson-Gilfordův progerický syndrom (HGPS) je výsledkem defektní formy proteinu laminu A, který se...
Cell

Cell

21.10.2019 - Vytvoření blastocystě podobné struktury z myších embryonálních a zralých buněčných kultur 1 myší blastomera z embrya po 8 buněčných cyklech může vytvořit celou blastocystu. Zda si laboratorně kultivované buňky udržují stejnou...
Cytotherapy

Cytotherapy

18.10.2019 - Agregace lidských mezenchymálních kmenových buněk zvyšuje přežití a účinnost léčby iktu Lidské mezenchymální kmenové buňky (hMSC) je možné využít jako terapii lézí v mozku po iktu. V místě poškození ovlivňují zánět a regeneraci...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

17.10.2019 - Střevní mikrobiota může predikovat akutní graft vs. host nemoc u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Střevní mikrobiom hraje důležitou roli ve vývoji akutní graf vs. host nemoci. Není však zatím známo, zda je...
PNAS

PNAS - October 15, 2019

16.10.2019 - RORα je nepostradatelný pro oslabení zánětlivé odpovědi a udržení intestinální homeostázy RORα (Retinoic acid-related orphan receptor α) je transkripční faktor, který se zapojuje do cirkadiálních rytmů, rozvoje rakoviny, metabolismu,...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

16.10.2019 - Vysoký příjem glukózy exacerbuje autoimunitní reakce Dieta, resp. způsob stravování, může být rizikových faktorem vzniku autoimunitních nemocí. Mechanismus, který za tímto jevem stojí popsali autoři této studie. Vysoký příjem glukózy...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

14.10.2019 - Progranulin snižuje citlivost ke koinfekci S. pneumoniae u infekce chřipkovým virem Koinfekce Streptococcus pneumoniae je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u pacientů s chřipkou. Ukazuje se, že nadměrná imunitní odpověď vede k těžkému...
The Lancet

The Lancet

11.10.2019 - Léčebný antitrombotický režim s edoxbanem vs. antagonista vitamínu K po úspěšném zastentování u pacientů s atriální fibrilací Autoři zjišťovali bezpečnost a účinnost edoxabanu v kombinaci s P2Y12 inhibicí u pacientů s atriální fibrilací,...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

10.10.2019 - Zika virový NS3 napodobuje buněčný 14-3-3 vazebný motiv a antagonizuje RIG-I a MDA5 zprostředkovanou vrozenou imunitní odpověď 14-3-3 membránové proteiny posilují translokaci RIG-I-like receptory do organel, které zprostředkovávají následnou RLR...
PNAS

PNAS

09.10.2019 - Mastocyty jsou důležité pro kontrolu bakteriálního infikování hojících se ran Infekce kožních poranění je velký zdravotní problém, o to větší, že se zvyšuje antibiotická rezistence. Mastocyty se podílí na obranné reakci u některých...
JEM

JEM - October 2019

08.10.2019 - Rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty perzistují déle než rok v lidském tenkém střevě Rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty (Trm) zprostředkovávají dlouhodobou protektivní odpověď v tenkém střevě myší. Lepší pochopení generace a...
AJHG

AJHG

07.10.2019 - Ztráta SMPD4 způsobuje vývojové vady spojené s mikrocefalií a vrozenou arhtrogrypozou Sfingomyelinázy tvoří ceramidy z myelinu jako sekundární messengery intracelulárních signalizačních cest, které jsou zapojeny do buněčné proliferace,...
JACI

JACI

06.10.2019 - Kutánní p38 MAPK aktivace spouští psoriatickou dermatitidu Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizované IL-17 zprostředkovanou odpověí. P38 je vysoce aktivní u psoriázy, ale zatím se neví, zda je zapojena do jejího...
The Lancet

The Lancet

04.10.2019 - Určení optimálních dávek medikace na srdeční selhávání u mužů a žen Guideliny doporučené dávky ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitorů nebo ARB (angiotensin receptor blocker) a beta blokátorů jsou shodné u mužů i žen se srdečních...
NEJM

NEJM

03.10.2019 - Ligelizumab v léčbě chronické spontánní urtiky Většina pacientů s chronickou spontánní urtikou u přes léčbu nedosáhnou úplné kontroly nemoci. Ligelizumab je další generace vysoce afinních monoklonálních anti-IgE protilátek. Data týkající...
PNAS

PNAS

02.10.2019 - Nestabilní chromozomová přestavba u S. aureus způsobuje fenotypový switch spojený s perzistující infekcí SCVs (Staphylococcus aureus small-colony variants) jsou spojené s nezvyklými chronickými a perzistujícími infekcemi, které se udrží i přes...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

01.10.2019 - Zvýšené hodnoty komplementového faktoru B a Bb fragmentu jsou spojené s mortalitou pacientů s vážnou aortální stenózou Do iniciace a progrese aortální stenózy (AS) se zapojuje zánět. Zatím však nebyla popsána role komplementového systému,...
Science

Science

27.09.2019 - Intestinální mikrobiota programuje diurnální rytmy v metabolismu hostitele přes histonovou deacetylázu 3 Metabolismus savců je synchronizovaný s denními cykly v závislosti na spánku a doby příjmu (den‒noc) potravy. Dle výzkumů hraje v tomto...
NEJM

NEJM

26.09.2019 - Účinnost ustekinumabu v indukci a udržení klinické remise u pacientů s ulcerózní kolitidou Účinnost ustekinumabu, antagonista p40 podjednotky IL12 a IL23, jako indukční a udržovací terapie u pacientů s ulcerózní kolitidou zatím není známý....
PNAS

PNAS

25.09.2019 - Proteomická analýza ECM během progrese pankreatického duktálního adenokarcinomu odhalila rozdílný podíl nádorových a stromálních buněk Pankreatický duktální adenokarcinom (PDAC) má výraznou extracelulární matrix (ECM), která zhoršuje...
JID

JID

24.09.2019 - Vliv parvoviru na monocyty u pacientů se systémovou sklerózou Parvovirus B19 je považován za spouštěč některých autoimunitních onemocnění včetně systémové sklerózy. V této studii autoři zjišťovali, zda B19V infekce in vitro rozdílně...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

23.09.2019 - Neinfekční neurologické komplikace po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (alo-HSCT) je spojená také s řadou neurologických komplikací, ale data o nich zatím chybějí....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.09.2019 - Střevní permeabilita a IgA vedou k imunitním systémem zprostředkované vaskulitidě spojené s kardiovaskulárním zánětem Nedávno získaná experimentální data a klinické, genetické a transkriptomové důkazy od pacientů dokládají, že v patogenezi...
Science

Science

20.09.2019 - Antibiotická rezistence u zvířat v nízko a středně příjmových zemích V nízko a středně příjmových zemích (LMIC), na rozdíl od těch vysoko příjmových, vzrostla produkce masa v Asii o 68 %, v Africe o 64 % a v Jižní Americe o 40 %. Tento...
NEJM

NEJM

19.09.2019 - Maribavir jako preemptivní léčba reaktivace cytomegaloviru Maribavir je bezimidazolový ribosid s aktivitou proti CMV. Bezpečnost a účinnost maribaviru jako preemptivní léčba reaktivace CMV infekce u transplantovaných pacientů není známá. Za tímto...
PNAS

PNAS

18.09.2019 - Extracelulární RNA v jedné kapce lidského séra odráží fyziologický a patologický stav organismu Extracelulární RNA (exRNA) je přítomné v lidském séru. Není zatím jasné, jaké procesy v těle jsou spojené se zvýšením exRNA. Autoři...
The Journal of...

The Journal of Immunology

16.09.2019 - Nízká hladina vitamínu D je spojená s EMT u pacientů s CHOPN Deficit vitamínu D koreluje se zvýšeným rizikem CHOPN. Mechanismus, který za tím stojí, není zatím znám. V této studii autoři analyzovali korelaci mezi CHOPN, koncentrací vitamínu D a...
Science

Science

13.09.2019 - Biogeneze malé jednotky mitoribozomu v trypanosomách zahrnuje extenzivní sestavovací aparát Mitochondriální ribozomy (mitoribozomy) jsou velké ribonukleoproteinové komplexy, které syntetizující proteiny kódované mitochondriálním genomem....
NEJM

NEJM

12.09.2019 - Benralizumab jako prevence exacerbace u CHOPN Účinnost a bezpečnost podávání benralizumabu, monoklonální protilátka s vazbou na IL5 receptor alfa, jako prevence exacerbací u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční...
PNAS

PNAS

11.09.2019 - Neutrofily podporují rezistenci nádoru k radioterapii Téměř 2/3 pacientů s nádory nereaguje na radioterapie dostatečně, tj. není dosaženo kompletní a permanentní regrese. Radioterapie je primární terapeutickou metodou, k níž se pro zvýšení...
AJHG

AJHG

09.09.2019 - Bialelické GOT2 mutace způsobují léčitelnou encefalopatii Časná infantilní encefalopatie s epilepsií je devastující stav, který vyžaduje přesnou diagnostiku, aby bylo možné terapeuticky zasáhnout. Celogenomové sekvenování by mohlo být...
JACI

JACI

08.09.2019 - Butyrát zmírňuje alergický zánět v dýchacích cestách limitací migrace a přežití eozinofilů Plicní eozinofilie je považována za jednu z nejdůležitějších příčin rozvoje alergického plicního zánětu. Krátkořetězcové mastné kyseliny...
The Lancet

The Lancet

06.09.2019 - Guselkumab vs. secukinumab v léčbě středně těžké až těžké psoriázy, studie ECLIPSE Protilátky cílící na IL-23 a IL-17A jsou efektivní v léčbě středně těžké až těžké psoriázy. Studie ECLIPSE porovnávala IL-23p19 inhibitor guselkumab...
NEJM

NEJM

05.09.2019 - Bezpečnost a účinnost mitapivatu u deficitu pyruvát kinázy Deficit pyruvát kinázy je způsoben mutací v PKLR a vede k vrozené hemolytické anémii. Mitapivat je orální malomolekulární alosterická aktivátor pyruvát kinázy v erytrocytech. V této...
PNAS

PNAS

04.09.2019 - Varianty v glykoproteinu B lidského CMV ovlivňuje vstup viru, fúzi buněk a genomovou nestabilitu Lidský cytomegalovirus je hlavní příčinou morbidity a mortality u lidí po transplantovaných a také způsobuje vrozené defekty. Jako mnoho jiných DNA...
JEM

JEM

03.09.2019 - Vážná chřipkou způsobená pneumonitida u dětí s vrozeným TLR3 deficitem Autozomálně recesivní IRF7 a IRF9 deficit narušuje typ I a III IFN imunitu a je podkladem pro vážný průběh pneumonitidy vyvolené chřipkou. V tomto textu autoři...
Science

Science

30.08.2019 - Identifikace folikulárních Th lymfocytů, které jsou zapojeny do anafylaktické IgE reakce IgE je druhem protilátky spojené s alergickou a protiparazitární odpovědí imunitního systému. Když dojde k vazbě vysokoafinních alergen specifických IgE na...
NEJM

NEJM - August 29, 2019

29.08.2019 - Orální semaglutid u pacientů s diabetem II v souvislosti se stavem KVS Pacienti s diabetem II jsou ohroženější, co se kardiovaskulárních nemocí týká. Stanovuje se jak bezpečnost antidiabteické léčby na KVS, tak možnost, že by KVS chránila....
PNAS

PNAS - August 27, 2019

28.08.2019 - Grafén-like jednovrstevné monooxidy a monochloridy 2D jednovrstvé materiály s velmi malou šířkou (několik atomů) mohou být získány z téměř každého více vrstevnatého materiálu. Je domněnka, že katalogy 2D materiálu jsou téměř kompletní s...
The Journal of...

The Journal of Immunology - September 1, 2019

27.08.2019 - Integrin se vážící se na trimerní strukturu CD40L a hraje kritickou roli v CD40/CD40L signalizaci CD40L hraje významnou roli v imunitní odpovědi a je hlavním terapeutickým cílem pro léčbu zánětů. Integrin α5β1 a CD40 se současně vážou na...
JID

JID

24.08.2019 - Eozinofily ovlivněné bazofily způsobují alergický zánět pokožky u myší Mechanismy vedoucí k alergickému zánětu kůže, jako je atopická dermatitidy nebo kopřivka, nejsou téměř popsány. V této studii autoři využili myší model IgE...
Cell - Immunity

Cell - Immunity - August 2019

23.08.2019 - Mikrobiotou tvořené krátkořetězcové mastné kyseliny podporují diferenciaci aktivovaných CD8+ T lymfocytů do paměťových Interakce mezi mikrobiotou a imunitním systémem je velmi důležitá a ovlivňuje také vývoj, diferenciaci a funkce imunitních...
NEJM

NEJM

22.08.2019 - Účinnost serelaxinu u pacientů s akutním srdečním selháváním Serelaxin je rekombinantní forma lidského relaxinu 2, což je vazodilatační hormon, který se využívá během těhotenství pro zlepšení kardiovaskulární a renální adaptaci....
PNAS

PNAS

21.08.2019 - Molekulární mimikry mezi Anoctaminem 2 a EBNA1 jsou spojené s rizikem vzniku roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Na jejím vzniku se podílí kombinace...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

19.08.2019 - Změny v mikrobiomu a mykobiomu během autologní transplantace u mnohočetného myelomu Mikrobiální dysbióza je spojená s horšími výsledky transplantace hematopoetických buněk (HCT). Autoři zjišťovali, zda expozice vysokých dávkám melfalanu a...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

17.08.2019 - Komenzální Neisserie zabíjí Neisseria gonorrhoea přes DNA-dependentní mechanismus Sliznici kolonizují také komenzální Neisserie. Na sliznici se uchycují také infekční STD patogen Neisseria gonorrhoeae (Ngo). Vzhledem ke známému angonistického...
The Lancet

The Lancet

16.08.2019 - Risankizumab vs. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou Psoriáza je chronické imunopatologické systémové onemocnění, které se projevuje hlavně na kůži. Nemoc může být ovlivněna podáváním anti-cytokinů. V...
NEJM

NEJM

15.08.2019 - Liraglutid u dětí a adolescentů s diabetem II Metformin je jednou z možností léčby diabetu II u dětí a mladistvých. Často ovšem dochází k selhání kontroly glykémie v případě monoterapie. Přidání liraglutidu k metforminu je léčebnou...
PNAS

PNAS

14.08.2019 - Zvýšení humorální imunity podáním implantovatelné vakcíny, ze které se postupně uvolňuje očkovací látka Přetrvávající expozice lymfoidní tkáně antigenům ve vakcíně podporuje rozvoj dostatečné humorální imunity. Tradiční bolusová...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

12.08.2019 - Metabolický cytokin adiponektin inhibuje zánětlivou plicní patologii u invazivní aspergilózy Systémová imunita a metabolismus jsou koregulovány solubilními faktory, včetně adiponektinu. Autory zajímalo, jak ovlivňuje adiponektin průběh zánětu,...
JACI

JACI

10.08.2019 - Profylaktické podávání azitromycinu pacientům s primárním protilátkovým deficitem Nedostatek ochranných protilátek, primární protilátkový deficit (PAD), je spojený s vyšším výskytem respiračních infekcí, což vede k poškození plicní...
The Lancet

The Lancet

09.08.2019 - 2cm vs. 4cm chirurgický excizní okraj u primárního kutánního melanomu do tloušťky 2 mm Optimální velikost okrajů chirurgické excize u pacientů s lokalizovaných kutánních melanomem s tloušťkou do 2 mm zatím nebyla stanovena. V předešlé studii,...
NEJM

NEJM - August 8, 2019

08.08.2019 - Suplementace vitamínem D a prevence diabetu typu 2 Observační studie ukazují na existenci spojitosti mezi nízkými hodnotami 25-hydroxyvitamínu D a rizikem diabetu typu II. zatím však nebylo popsáno, zda suplementace vitamínem D snižuje riziko diabetu....
PNAS

PNAS - August 06, 2019

07.08.2019 - EBV reprogramuje lidské B lymfocyty okamžitě, ještě v prelatentní fázi infekce EBV je dobrým modelem herpesvirové latence. Virus efektivně infikuje klidové lidské B lymfocyty a indukuje kontinuální proliferaci in vitro, což připomíná i určitý...
JEM

JEM

06.08.2019 - Vrozený deficit IL-18BP stojí za fulminantním průběhem virových hepatitid Fulminantní virová hepatitida (FVH) je devastující a často nevysvětlitelný stav, který může zasáhnout i jinak zdravé jedince během primární infekce k jaterní tkáni...
AJHG

AJHG

05.08.2019 - De novo missence varianty WDR37 způsobují vážný multisystémový syndrom Je dobře známé, že mnoho syndromů, které zahrnují vývojové abnormality, mají genetický základ, ale mnoho osob s překrývajícími se fenotypy zůstává...
Pediatrics

Pediatrics

03.08.2019 - Vliv psychického stavu, prostředí a rodinných vztahů na kontrolu astmatu u dětí, 2 studie Mnohé nemoci, resp. jejich průběh je závislý také na prostředí, v němž žijeme, jak se cítíme. Vědci ve dvou studiích zjišťovali, jak ovlivňuje stav...
The Lancet

The Lancet - Aug 03, 2019

02.08.2019 - Ultrahypofrakcionovaná vs. konvenčně frakcionovaná radioterapie u rakoviny prostaty: 5letá studie HYPO-RT-PC, fáze 3 Hypofrakcionovaná radioterapie u léčby karcinomu prostaty se dostává do popředí zájmů, jelikož je u karcinomu prostaty dobrá...
NEJM

NEJM

01.08.2019 - Ibrutinib-rituximab vs. chemoimunoterapie u chronické lymfocytické leukémie Léčba chronické lymfocytární leukémie bývá složitá, neboť špatně reaguje na léčbu. Data týkající se efektivity léčby ibrutinib-rituximab vs. standardní...
PNAS

PNAS

31.07.2019 - Myosin IIA suprimuje vývoj glioblastomu mechanicky senzitivním způsobem Schopnost glioblastomu šířit se skrz mozkovou tkáň je spojená s velkou mírou letality a zablokování invazivity je slibným léčebným přístupem. Je popsáno mnoho...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

29.07.2019 - CD27 podporuje přežití CD4+ efektorových T lymfocytů při odpovědi na tkáňové self-antigeny Signalizace přes CD27 molekulu hraje významnou roli v aktivaci T lymfocytů a ustavení paměti. Zatím však nebylo známé, jak ovlivňuje tento kostimulační...
The Lancet

The Lancet

26.07.2019 - Incidence HIV mezi ženami používajícími jako antikoncepci intramuskulární medroxyprogesteron acetát, měděné intrauterinní tělísko nebo levonorgestrelový implantát Observační a laboratorní studie naznačují, že některé formy/metody...
NEJM

NEJM

25.07.2019 - Multicentrická studie aplikace filtru do vena cava u těžce zraněných pacientů Autoři ve studii zjišťovali, zda aplikace filtru do vena cava u pacientů po těžkých poraněních, u nichž je kontraindikována antikoagulační terapie, sníží výskyt...
PNAS

PNAS

24.07.2019 - Intravaskulární reprogramování vrozených imunitních buněk i.v. podáním nanočástic vede k podpoře funkčního obnovení po poranění míchy Traumatické poranění míchy (SCI) vede k paralýze pod místem zranění, které je infiltrováno buňkami...
JID

JID

22.07.2019 - ZAG reguluje kožní bariéru a imunitu u atopické dermatitidy Adipokiny modulují imunitní odpověď a lipidový metabolismus u alergických nemocí. Zatím se však málo ví o jejich roli v udržení kožních bariérových funkcí u atopické dermatitidy...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.07.2019 - GATA6 makrofágy v perikardiální dutině se relokují do poraněného a působí preventivně proti srdeční fibróze Makrofágy jsou buňky, které se podílejí na strukturální remodelaci srdečního svalu a podílejí se tak i na rozvoji srdečního...
The Lancet

The Lancet - Jul 20, 2019

19.07.2019 - Injektabilní implantát ke stimulaci ganglion sphenopalatinum jako léčba akutního ischemického iktu do 24 hodin po nástupu. Stimulace ganglion sphenopalatinum vede ke zvýšení krevního toku v cerebrálním kolaterálním řečišti, stabilizuje...
NEJM

NEJM - July 18, 2019

18.07.2019 - Vliv systolického a diastolického krevní tlaku na kardiovaskulární komplikace/výsledky Je zachycena spojitost mezi hodnotami systolického a diastolického tlaku a kardiovaskulárními nemocemi. V nedávné době byly revidovány guidelines a jsou popsány...
PNAS

PNAS

17.07.2019 - Autonomní oddělení FLT3L z membrány působením ADAM10 vede k vývoji konvenčních dendritických buněk u myší ve slezině Konvenční dendritické buňky (cDC) – cDC1s a cDC2s pocházejí s prekurzorové buňky v kostní dřeni a terminálně se...
Cytotherapy

Cytotherapy

16.07.2019 - Efektivita antiCD19-CAR-T u B lymfocytárních malignit Imunoterapie CAR-T (chimeric antigen receptor T) se ukazuje být efektivní v mnoha klinických studiích. V této metaanalýze autoři vyhodnotili klinickou odpověď na CAR-T u pacientů s akutní...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.07.2019 - Patogenní autoreaktivní T a B lymfocyty zkříženě reagují s mimotopy exprimovanými běžnými střevními komenzály a tím je spuštěna autoimunitní reakce Mikrobiom nese velké množství antigenních podnětů, autoři v této studii vytvořili...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - July 15, 2019

14.07.2019 - Skint8, nová molekula patřící do rodiny B7, negativně reguluje T lymfocytární odpověď Imunitní odpověď je kontrolována T lymfocytárními kostimulačními a koinhibičními molekulami. V této studii autoři identifikovali Skint8, tj. molekulu, která...
The Lancet

The Lancet

12.07.2019 - Dulaglutid a kardiovaskulání nemoci u pacientů s diabetem II, klinická studie Receptoroví antagonisté GLP-1 (glucagon-like peptide 1) redukují kardiovaskulární poškození u pacientů s diabetem II, vyšší riziko kardiovaskulárních nemocí mají...
NEJM

NEJM - July 11, 2019

11.07.2019 - Galcenezumab v prevenci epizodické cluster headache Epizodické klusterové bolesti hlavy je pacienta obtěžující a život komplikují onemocnění spojené s ataky bolestí hlavy. Galcanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti...
PNAS

PNAS - July 09, 2019

10.07.2019 - Dvě studie v tomto novém čísle PNAS se týkaly CpdX. První potvrzovala protizánětlivé účinky a druhá zkoumala nežádoucí účinky. Modulátory glukokortikoidního receptoru CpdX a CpdX-D3 mají stejné in vivo protizánětlivé účinky jako...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

09.07.2019 - Porovnání DLI a CIK terapie u pacientů s hematologickými malignitami Infuze DLI (donor lymphocyte infusion) a CIK ((ytokine-induced killer cell therapy) jsou využívané u pacientů, u nichž došlo k relapsu hematologických malignit po transplantaci...
JEM

JEM

07.07.2019 - Streptococcus pyogenes uniká adaptivní imunitě hydrolýzou glykanů IgG Streptococcus pyogenes (skupina A; GAS)způsobuje širokou škálu onemocnění od nekomplikovaných tonzilitid po život ohrožující invazivní infekce. GAS sekretují EndoS...
The Lancet

The Lancet

05.07.2019 - Orální semaglutid vs. subkutánní liraglutid a placebo u pacientů s diabetem II, randonizovaná, dvojitě zaslepená fáze 3a Antagonisté GLP-1R (glucagon-like peptide-1 receptor) jsou účinné v léčbě diabetu II a snižují hodnoty glykovaného...
NEJM

NEJM

04.07.2019 - Rituximab vs. cyklosporin v léčbě membranózní nefropatie Abnormality v B lymfocytech a jejich funkcích hrají roli v patogenezi membranózní nefropatie. Deplece B lymfocytů může proto být vhodnou léčbou pacientů. Je otázkou, zda je účinnější...
JACI

JACI -

03.07.2019 - Složení diety ovlivňuje také složení střevního mikrobiomu. Ukazuje se, že existuje souvislost mezi obezitou indukovanou stravou a potravinovými alergiemi. Autoři této studie sledovali vliv vysokotučné diety a obezity na změny ve střevním...
PNAS

PNAS

02.07.2019 - Peptidoglykan Borrelia burgdorferi je perzistující antigen u pacientů s lymskou artritidou Borelióza, lymská nemoc, je multisystémové onemocnění způsobené spirochetou Borrelia burgrdorferi. V pozdních stadiích infekce je poměrně běžné, že...
The Lancet

The Lancet

28.06.2019 - 6 vs. 12měsíční podávání adjuvantní terapie v podobě trastuzumabu u pacientek v časném stadiu karcinomu prsu, účinnost a bezpečnost Adjuvantní terapie trastuzumabem výrazně zvyšuje výsledky léčby pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu v...
NEJM

NEJM

27.06.2019 - Nintedanib v léčbě intersticiální plicní nemoci na základě systémové sklerózy Intersticiální plicní nemoc (IPD) se běžně vyskytuje u pacientů se systémovou sklerózou a je častou příčinou smrti u těchto pacientů. Ninteanib je inhibitor...
PNAS

PNAS

26.06.2019 - 1,4 benzoquinonové antimikorbiální látky proti Staphylococcus aureus a Mycobacterium tuberculosis získané z jedu škorpióna 2 1,4-benzoquinonové deriváty extrahované z jedu Diplocentrus melici mohou mít antimikrobiální účinky. Aby bylo možné...
JID

JID - July 2019

25.06.2019 - Mechanické napínání/natahování exacerbuje psoriázu stimulací proliferace keratinocytů a zvýšením produkce cytokinů Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se často vyskytuje v oblastech, kde dochází k mechanickému...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.06.2019 - Metformin posiluje protizánětlivý a chondroprotektivní vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk v modelu osteoartritidy u krys Mesenchymální kmenové buňky (MSC) dokážou chránit chrupavku proti poškození, a tudíž i proti osteoartritidě (OA),...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

21.06.2019 - Subset kožním makrofágů, který chrání a podporuje regeneraci lokálních nervů V kůži se nacházejí imunitní buňky, nejpočetnější skupinu tvoří rezidentní makrofágy. V kůži se nacházejí různé populace makrofágů, které se liší svou...
The Lancet

The Lancet

21.06.2019 - Gentamicin vs. ceftriaxon v léčbě gonorrhoey, randomizovaná non-inferiorní studie Gonorrhoea je běžné sexuálně přenosné onemocnění, které se běžně léčí ceftriaxonem, ale vzhledem k narůstající bakteriální rezistenci je nutné hledat...
NEJM

NEJM - June 20, 2019

20.06.2019 - Placebem kontrolovaná studie léčby roztroušené sklerózy inhibitory Brutonovy kinázy Brutokova kináza (BTK) reguluje funkce B lymfocytů a myeloidních buněk, které jsou zapojeny do patogeneze roztroušené sklerózy. Evobrutinib je orální selektivní...
PNAS

PNAS

19.06.2019 - Hsp90 v E. coli moduluje setavení FtsZ, bakteriálního tubulinového homologu Hsp90 (heat shock protein 90) je vysoce konzervovaná molekula, chaperon, zapojený do mnoha reakcí, remodelaci a aktivaci pro něj „klientských“ proteinů. Působí také jako...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.06.2019 - RELMα zprostředkovává vitamin A dependentní protimikrobiální ochranu pokožky Deficit vitamínu A zvyšuje citlivost ke kožním infekcím. Doposud však nebyl znám mechanismus, jakým vitamín A reguluje kožní imunitu. V této studii autoři přináší...
The Lancet

The Lancet

14.06.2019 - Atezolizumab + bevacizumab vs. sunitinib u pacientů s předtím neléčeným metastatickým karcinomem ledvin Fáze 2 studie ukázala, že podávání kombinace atezolizumab + bevacizumab vede k prodloužení doby přežití bez progrese u pacientů s...
NEJM

NEJM

13.06.2019 - Klinické metagenomové sekvenování v diagnostice meningitidy a encefalitidy Metagenomové NSG (next-generation sequencing) mozkomíšního moku má velký potenciál v identifikaci mnoha patogenů, a to díky jednomu testu. Byla vytvořena 1roční...
PNAS

PNAS

12.06.2019 - Multipotentní Cdx2 buňky z placenty regenerují srdce Dospělé lidské tkáně mají limitovaný regenerační potenciál, včetně srdce, které bývá často poškozené. V předchozí studii autoři zjistili, že fetální buňky přirozeně migrují do...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

11.06.2019 - Prostaglandin E2 inhibuje schopnost neutrofilů zabíjet Listeria monocytogenes PGE2 je lipidová signalizační molekula, která má mnoho účinků. Hraje důležitou roli v homeostáze i zánětlivé reakci. Vše záleží na buněčném kontextu. PGE2...
The Lancet

The Lancet

07.06.2019 - Individualizovaná nutriční podpora u hospitalizovaných pacientů v nutričním riziku Doporučené postupy udávají, že využití nutriční podpory během hospitalizace (pacienti, kteří nejsou kriticky nemocní a nepodstupují chirurgický zákrok) je...
JACI

JACI

06.06.2019 - IL-21 podporuje alergický zánět v dýchacích cestách, neboť spouští apoptózu u Treg IL-21 důležitý cytokin v adaptivní imunitě, který ovlivňuje aktivitu CD4+ T lymfocytů. Autoři ověřovali, zda se IL-21 zapojuje také do homeostázy T...
NEJM

NEJM - June 6, 2019

06.06.2019 - Venetoclax a obinutuzumab v léčbě pacietů s CLL a dalšími koexistujícími zdravotními problémy Venetoclax, inhibitor Bcl2, vykazuje aktivitu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), ale jeho efektivita v kombinaci s dalšími látkami u...
PNAS

PNAS - June 04

05.06.2019 - Aneuploidie je spojená s letální progresí karcinomu prostaty Aneuploidie je definovaná jako změny v počtu chromozomů je často přítomná v nádorových buňkách. V porovnání s ostatními nádory je u karcinomu prostaty relativně vzácná. Autoři se...
JEM

JEM

03.06.2019 - BCL6 korepresor vede k formování Th17 inhibicí supresorů blokujících diferenciaci do TH17 Th17 lymfocyty chrání hostitele před extracelulárními patogeny na sliznicích. Vznikají z naivních prekurzorů vlivem TCR signalizace a vhodného cytokinového...
The Lancet

The Lancet

31.05.2019 - Efekt ultrakrátké léčby pacientů s anémií nebo deficitem železa, kteří podstupují kardiochirurgický zákrok Anémie a deficit železa je poměrně častý u pacientů, kteří mají naplánovanou operaci na srdci. Tato studie byla vytvořena za...
NEJM

NEJM

30.05.2019 - Otevřená vs. endovaskulární operace na aneurysmatu abdominální aorty Elektivní endovaskulární oprava aneurysmatu abdominální aorty je spojená s nižší perioperační mortalitou v porovnání s otevřeným zákrokem. Po 4 letech se výhody stírají....
PNAS

PNAS - May 28, 2019

29.05.2019 - Mírné cvičení a antioxidanty zvyšují neurogenezi a zlepšení paměti přes leptin Pravidelné cvičení a užívání potravních s antioxidanty má potenciál zlepšit kognitivní funkce a oslabit kognitivní pokles. Poslední výsledky ukazují, že...
JID

JID

28.05.2019 - Orální zdraví u pacientů s psoriázou – prospektivní studie U pacientů s psoriázou se častěji vyskytuje periodontitida, tj. chronický zánět gingivální tkáně. Zatím však chyběla přesná data o periodontálním a dentálním stavu psoriatiků....
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

27.05.2019 - Selektivní expanze a cílená kumulace z kostní dřeně derivovaných makrofágů vede k srdeční vaskulitidě V dospělém srdce se nacházejí makrofágy jak embryonálního původu, tak původem z prekurzorů v kostní dřeni (BM). Tato populační...
The Lancet

The Lancet

24.05.2019 - 2 studie levetiracetam vs. fenytoin v druhé léčebné linii u dětí se status epilepticus Fenytoin je v současnosti standardní léčbou druhé linie u pediatrických pacientů s konvulzivních status epilepticus po selhání prvo-liniových benzodiazepinů....
Cell - Immunity

Cell - Immunity - May 21, 2019

23.05.2019 - Mechanické poškození pokožky podporuje rozvoj anafylaxe, která závisí na expanzi mastocytů v trávicím traktu Mastocyty uvolňují mediátory po přemostění na povrchových receptorech navázaných IgE protilátek pomocí antigenu, který je přijat...
PNAS

PNAS - May 21, 2019

22.05.2019 - Vytvoření hypoimunogenních lidských pluripotentních kmenových buněk HLA je vysoce polymorfní systém, který vytváří překážky mnoha typům imunoterapií. Navíc dozor vrozené imunity narušuje ujmutí buněk po transplantaci. Zatím není strategie,...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.05.2019 - TLR2 hraje důležitou roli v ovlivnění produkce serotoninu ve střevě Serotonin (5-hydroxytryptamin [5-HT]) je klíčová signální molekula v trávicím traktu a moduluje řadu fyziologických procesů. Enterochromafinní buňky (EC) ve sliznici střeva jsou...
The Lancet

The Lancet

17.05.2019 - Stereotaktická ablativní radioterapie vs. standardní paliativní léčba u pacientů s oligometastatickými nádory Oligometastatické paradigma předpokládá, že někteří pacienti s limitovaným počtem metastáz můžou být vyléčení, pokud jsou...
NEJM

NEJM - May 16, 2019

16.05.2019 - Antibakteriální obal k prevenci infekcí souvisejících se zavedením CEID Infekce po zavedení CIED (cardiac implantable electronic devices) je spojená s následným zvýšením morbidity a mortality. Je málo studií, které se zabývaly profylaxí infekce,...
Cytotherapy

Cytotherapy - May 2019

15.05.2019 - TGF beta1 produkující mezenchymální stromální kmenové buňky indukují lokální toleranci u krys po ischemicko-renálním poranění Regulační T lymfocyty Treg suprimují nadměrnou imunitní odpověď a hrají důležitou ochrannou roli v akutním...
PNAS

PNAS

14.05.2019 - Pleiotropní neuroprotektivní efekt taxifolinu u cerebrální amyloidní angiopatie Cerebrální amyloidní angiopatie (CAA) vede k tvorbě beta amyloidových depozit v cerebrálních cévách. Je častá u Alzheimerovy nemoci a podílí se na rozvoji demence. V...
JEM

JEM

10.05.2019 - TSH posiluje aterosklerotické procesy podporou aktivace makrofágů a zánětu v placích Subklinická hypotyreóza je spojená se zvýšeným výskytem kardiovaskulárním nemocí. Zatím nebyl popsán mechanismus, který za tímto jevem stojí. Autoři...
NEJM

NEJM - May 9, 2019

09.05.2019 - Randomizovaná studie podávání progesteronu gravidním ženám s krvácením v počátku gravidity Krvácení v časné graviditě může končit potratem. Progesteron je esenciální pro udržení těhotenství. Byly provedeny malé klinické studie, které...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

08.05.2019 - Složení mikrobioty v chronických diabetických ránách je spojené s klinickými výsledky a účinnosti terapie Chronické rány jsou hlavní komplikací diabetu a jsou spojené s vysokou morbiditou a je nutná intenzivní lékařská péče. Autoři...
The Lancet

The Lancet

03.05.2019 - Placentální růstový faktor k potvrzení suspektní preeklampsie Předchozí prospektivní kohortové studie ukázaly, že angiogenní faktory mají vysokou diagnostickou přesnost u žen se suspektní preeklampsií. Zatím se však nevím, jak efektivní by...
JACI

JACI

03.05.2019 - Účinnost a bezpečnost antagonistů H4 receptoru ZPL-3893787 u pacientů s atopickou dermatitidou Antagonisté H4 receptorů jsou novou možností léčby zánětlivých kožních onemocnění včetně atopické dermatitidy. V této studii byla testována...
NEJM

NEJM

02.05.2019 - Anti-BCMA CAR T lymfocytární terapie bb2121 u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem Preklinické studie s bb2121, což je terapie pomocí T lymfocytů s chimerickým antigenním receptorem (CART), ukázaly, že dobře cílí na BCMA...
PNAS

PNAS

01.05.2019 - Kovalentní heterobivalentní inhibitory předchází IgE-dependentní odpovědi na arašídové alergeny Alergická reakce se rozvíjí na základě přemostění vazby alergenu s IgE, které se vážou na receptory na mastocytech a bazofilech a dojde k jejich...
The Journal of...

The Journal of Immunology

30.04.2019 - Dragotcytóza: odhalení mechanismu transferu Cryptococcus neoformans z makrofágu na makrofág Cryptococcus neoformans je patogenní organismus, které je schopný unikátního přenosu mezi makrofágy. Mechanismus cell-to-cell transferu zatím nebyl popsán. V...
The Lancet

The Lancet - Apr 27, 2019

26.04.2019 - Účinnost a bezpečnost biosimilárního CT-P13 v porovnání s originálem inflixmabem u pacientů s aktivní Crohnovou nemocí Biosimilární léčivo k infliximabu CT-P13 bylo schválené k léčbě Crohnovy nemoci po klinickém srovnání v případě...
NEJM

NEJM

25.04.2019 - Transplantace srdce a plic od dárců s HCV zdravým příjemcům Srdce a plíce od dárců s virémií HCV nejsou běžně transplantovány. Nové pokroky v léčbě HCV by mohly zvýšit počty dárců právě z řad nakažených HCV nemocným bez HCV. Autoři...
PNAS

PNAS

23.04.2019 - Receptor pro epidermální růstový faktor je kofaktorem pro vstup viru hepatitidy B do buňky Je známé, že pro vstup viru hepatitidy B do buňky je nutný NTCP (sodium taurochlorate cotransporting polypeptid. V této studii autoři dokládají, že podobnou...
JID

JID

22.04.2019 - Role CCR4 v ovlivnění regulačních T lymfocytů při hojení ran u diabetiků Hojení ran je dobře koordinovaný proces, který zahrnuje zánětlivé mediátory a buněčnou odpověď. Narušení pak může vést k „nehojení“. Chronické rány jsou...
The Lancet

The Lancet

19.04.2019 - Beta blokátory jako prevence dekompenzace cirhózy jater u pacientů s klinicky významnou portální hypertenzí Klinická dekompenzace cirhózy je spojená se špatnou prognózou. Klinicky významná portální hypertenze (CSPH), definovaná jako hepatický...
NEJM

NEJM

18.04.2019 - Lentivirová genová terapie kombinovaná s nízkou dávkou busulfanu u novorozenců s SCID-X1 Transplantace alogenních hematopoetických kmenových buněk u X-vázaného těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID-X1) často selhává při rekonstituci imunity...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.04.2019 - IgG proti komenzálům posilují střevní zánět zprostředkovaný typem imunity 17 u ulcerózní kolitidy Zánětlivá střevní nemoci jsou chronické záněty s relapsy. Existují dva subtypy – Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. GWAS u ulcerózní...
PNAS

PNAS

16.04.2019 - Pejvakinem mediovaná peroxofagie chrání sluchové vláskové buňky před hlukem indukovaným poškozením Zvýšená expozice hluku způsobuje oxidační stres, který vede k poškození sluchových vláskových buněk. Adaptivní peroxisomová proliferace, do...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.04.2019 - Respirační enterovirus může způsobit chronickou plicní nemoc, pokud je ztracena ochrana STAT1 v plicním epitelu Epitelové bariérové buňky jsou kritické pro ochranu hostitele, epitelové buňky v dýchacích cestách mají schopnost přenášet...
The Lancet

The Lancet

12.04.2019 - Selektivní laserová trabekuloplatika vs. oční kapky jako léčba v první linii u nitrooční hypertenze a glaukomu: multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie Primární glaukom s otevřeným úhlem a oční hypertenze jsou běžně léčeny očními...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

11.04.2019 - Neutrofilní extracelulární pasti zabraňují tvorbě biofilmu invazi do mozku u očních infekcí vyvolaných Pseudomonas aeruginosa Infekce, při nichž dochází ke vzniku bakteriálního biofilmu, je velmi těžké eradikovat. Je to dáno antibiotickou...
PNAS

PNAS

10.04.2019 - Zvýšená oxidační fosforylace v NKT buňkách je nezbytná pro jejich přežití a funkce Buněčný metabolismus a signalizační cesty jsou klíčovými regulátory, které určují osud a funkce NKT buněk. Zatím bylo málo známé o roli buněčného...
NEJM

NEJM - April 11, 2019

10.04.2019 - Koronární angiografie po srdeční zástavě bez elevace ST segmentu Ischemická srdeční choroba je hlavní příčinou srdeční zástavy. Role okamžité koronární angiografie a perkutánní koronární intervence (PCI) v léčbě pacientů, kteří byli...
The Lancet

The Lancet

05.04.2019 - Veverimer vs. placebo u pacientů s metabolickoku acidózou spojenou s chronickou ledvinnou nemocí: multicentrická randomizované dvojitě zaslepená studie fáze 3 Pacienti s pokročilou chronickou ledvinnou nemocí trpívají chronickou metabolickou acidózou,...
NEJM

NEJM

04.04.2019 - Andexanet alfa v léčbě krvácení po léčbě inhibitorem faktoru Xa Andexanet alfa je modifikovaná rekombinantní inaktivní forma lidského srážecího faktoru Xa vyvinutá jako antidotum proti Xa inhibitorům. Autoři vytvořili studii, v níž chtěli...
PNAS

PNAS

03.04.2019 - Vývoj vysoce potentních glukokortikoidů u steroid-rezistentního vážného astmatu Při léčbě perzistujícího astmatu jsou dnes běžně využívány glukokortikoidy. U těžkého astmatu však nemusí být léčba účinná, některé formy astmatu jsou...
JEM

JEM

02.04.2019 - Narušení FBXL5 mediované buněčné homeostáze železa je spojené s podporou karcinogeneze v játrech Overload železa v játrech je rizikovým faktorem pro progresi hepatocelulárního karcinomu (HCC). Zatím nebyl popsán mechanismus, který za progresí...
Pediatrics

Pediatrics

01.04.2019 - Kouření matek před a během těhotenství a riziko náhlé smrti kojence Kouření žen během těhotenství je rizikových faktorem pro náhlé úmrtí kojence. V této studii autoři zjišťovali vliv předtěhotenského a těhotenského kouření na výskyt...
The Lancet

The Lancet

29.03.2019 - Efektivita a bezpečnosti jednoanastomozového gastrického bypassu vs. Roux-en-Y gastrický bypass u obézních pacientů Jednoanastamozový gastrický bypass (OAGB) je stále častěji využíván v léčbě morbidní obezity. Jeho efektivita a bezpečnost...
NEJM

NEJM

28.03.2019 - Klinická studie zkráceného léčebného režimu u pacientů s rifampicin rezistentní TBC Kohortové studie v Bangladéši přinesly slibná data o popisující vysokou četnost vyléčených mezi pacienty s rezistentní tuberkulózou, kteří užívali...
PNAS

PNAS

27.03.2019 - Transkripční faktor ATF3 chrání proti kolitidou regulací Th lymfocytů v Peyerských placích Narušení slizniční imunity hraje důležitou roli v patogenezi střevních zánětů, mechanismus však zatím nebyl přesně popsán. V tomto textu se autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.03.2019 - Glatiramer acetát stimuluje regulační funkce B lymfocytů Aktivita regulačních B lymfocytů je důležitá hlavně v udržení homeostázy v imunitních reakcích, která je narušená např. u autoimunitních onemocnění. Aktivitou B lymfocytů je možné...
JID

JID

24.03.2019 - Granzym K exprimovaný klasicky aktivovanými makrofágy přispívá k zánětu a narušuje remodelaci Granzym K je běžně popisován jako proapoptotický faktor podporují vznik zánětu. Je nacházen v nízké koncentraci v plazmě zdravých osob, během sepse...
Reproduction

Reproduction

23.03.2019 - DZNep a UNC0642 zvyšují in vitro vývojovou kompetenci klonovaných prasečích embryí Transfer jader somatických buněk u klonování savců je spojen s narušením epigenetického reprogramování, což dle všeho způsobuje selhání vývoje klonovaných...
The Lancet

The Lancet - Mar 23, 2019

22.03.2019 - Anální inkontinence po císařském řezu a vaginálním porodu ve Švédsku Počty císařských řezů v mnoha zemích rostou. Jedním z důvodů je, že si jej ženy vyžádají, neboť se věří, že chrání pánevní dno před poruchami, např. anální...
NEJM

NEJM

21.03.2019 - Avelumab + axitibib vs. sunitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu U pokročilého karcinomu ledvin je léčba komplikovaná a mnohdy neúčinná. Již proběhla single studie fáze 1b s využitím avelumab + axitinib, při níž se prokázalo, že...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.03.2019 - Anti-komenzální IgG posilují zánět ve střevě a typ 17 imunitní odpovědi u ulcerózní kolitidy Nespecifické střevní záněty jsou chronická onemocnění s relapsy, mezi něž se řadí Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. GWAS (genome-wide...
PNAS

PNAS

19.03.2019 - Inhibitor RIP-1 kinázy zastavuje progresi imunitně indukované demyelinizace ve fázi elevace monocytů Demyelinizace v centrálním nervovém systému je spojená s mnoha lidskými nemocemi, včetně roztroušené sklerózy mozkomíšní. Autoři v této studii...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.03.2019 - Inzulinorezistence makrofágů je spojená s narušením metabolismu a podpory přeměny do M2-lilke fenotypu Obezita a inzulinorezistence ovlivňují metabolické pochody organismu, ale zda ovlivňují také metabolismus makrofágů se zatím neví. V této...
The Lancet

The Lancet - Mar 16, 2019

16.03.2019 - Účinnost primární léčby IVIG + cyklosporin jako prevence abnormit v koronárních arteriích u pacientů s Kawasakiho nemocí, u nichž je riziko neresponzibility na IVIG Genetické studie ukazují, že je zde možnost zapojení kalcium-nukleárního faktoru...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.03.2019 - Malassezia restricta je spojená s Crohnovou nemocí a exacerbuje kolitidu u myší Zánětlivá střevní onemocnění (IBD) jsou spojená s alterací složení střevní mikrobioty a imunitní odpovědi ke střevní mikrobiotě. Doposud získaná data ukazují,...
NEJM

NEJM

14.03.2019 - Bezpečnost a účinnost bempedové kyseliny při redukci LDL cholesterolu Krátkodobé studie ukázaly, že bempedová kyselina, inhibitor ATP citrátové lyázy, redukuje hodnoty LDL cholesterolu. Je však nedostatek dat týkajících se bezpečnosti a...
PNAS

PNAS

12.03.2019 - alfa-Difluoromethylornitin redukuje vznik karcinomu žaludku tím, že způsobí mutace v H. pylori cagY Je příčinná souvislost mezi infekcí Helicobacter pylori a žaludečním adenokarcinomem. Nejpotentnějším je viruletní faktor CagA...
JACI

JACI

08.03.2019 - Nová role neutrofilů v IgE mediované alergii: důkaz jejich schopnosti prezentovat antigen v pozdní fázi alergické reakce Neutrofily a alergen specifické T lymfocyty se akumulují u pacientů s alergickou late-phase reakcí (LPRs). Jejich přítomnost je...
AJHG

AJHG

08.03.2019 - Missence varianty v komponentech histon acetyltransferázovém komplexu genu TRRAP způsobuje autismus a intelektuální narušení Acetylace lysinových rezidují histonů a dalších DNA vážících proteinů hraje klíčovou roli v regulaci exprese genů...
The Lancet

The Lancet

08.03.2019 - Účinnost a bezpečnost minimálně invazivní chirurgie s trombolýzou při evakuaci hematomu u pacientů s intracerebrální hemoragií (MISTIE III): randomizovaná, kontrolovaná, zaslepená studie, fáze 3 Akutní mozková příhoda na základě...
JEM

JEM

07.03.2019 - Typ I interferon indukuje produkci CXCL13, který podporuje formování ektopických germinálních center Ektopické lymfoidní struktury jsou vytvářeny během velkého množství zánětlivých procesů, včetně infekcí, autoimunitních nemocí a nádorů. V...
PNAS

PNAS

06.03.2019 - Biosyntéza magnetických nanočástice z nano-degradačních produktů v lidských kmenových buňkách Magnetické nanočástice poskytují možnost zobrazit kmenové buňky nebo mohou sloužit v bioinženýrství k tvorbě tkání. Zatím však nebylo...
NEJM

NEJM

06.03.2019 - Randomizovaná studie 4 různých terapeutických přístupů u aktinické keratózy Aktinická keratóza je nejčastější premalignita kůže v bílé populaci. V současných guidelines nejsou zcela specifikována doporučení ohledně léčby. V této...
Pediatrics

Pediatrics

03.03.2019 - Palivizumab, monoklonální protilátka proti RVS, v léčbě RVS bronchiolitidy u novorozenců Monoklonální protilátka proti RSV (respiratory syncytial virus) palivizumab je doporučována jako profylaxe u vysoce rizikových novorozenců během rizikové...
The Lancet

The Lancet

01.03.2019 - Intenzivní snižování krevního tlaku před intravenózní trombolytickou terapií u akutního ischemického iktu Systolická tlak vyšší než 185 mm/Hg je kontraindikací k trombolytické intravenózní léčbě alteplázou u pacientů s akutním iktem....
NEJM

NEJM

28.02.2019 - Randomizovaná studie o přínosu lymfadenektomie u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem Pelvická a paraaortální lymfadenektomie je často užívána v rámci chirurgické léčby pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem. Zatím však...
Blood

Blood

28.02.2019 - Degradace Brutonovy kinázy v protinádorové terapii Inhibitor Brutonovy kinázy (BTK) ibrutinib se na kinázu váže kovalentně a je velmi efektivní v léčbě mnoha typů B lymfocytárních malignit. Ale tento přípravek není selektivní pro BTK, navíc je...
PNAS

PNAS

27.02.2019 - Západní dieta reguluje imunitní systém jak v „klidu“, tak během LPS způsobené sepse, a to nezávisle na mikrobiomu Západní dieta je charakterizovaná vysokým příjmem tuků a cukrů, zároveň s nízkou konzumací vlákniny. V této studii autoři...
Reproduction

Reproduction

26.02.2019 - Vliv Shiga toxinu na vialibilu buněk trofoblastu Shiga toxin (Stx2) produkovaný E. coli může během časné gestace narušit placentaci vlivem poškození extravilózních trofoblastových buněk (EVT). Autoři v předešlých studiích popsali, že Stx2...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.02.2019 - Hypercholesterolémie indukuje mastocyty-CD4+ T lymfocytární interakci u aterosklerózy Mastocyty jsou výraznými buňkami vrozené imunity, které se zapojují do patogeneze aterosklerózy tím, že uvolňují prozánětlivé mediátory v aterosklerotických...
JID

JID

25.02.2019 - Produkce extracelulární adenosinu CD73+ dendritickými buňkami je nezbytná pro nastavení tolerance u kontaktní hypersenzitivity Dendritické buňky exprimují CD73, ekto-5´-nukleosidázu, která vytváří imunosupresivní adenosin defosforylací...
The Lancet

The Lancet

22.02.2019 - Celoexomové sekvenování u hodnocení fetálních strukturálním anomálií: prospektivního kohortová studie Identifikace chromozomových aneuploidií a CNV (copy number variant), které jsou spojeny s fetálními strukturálními anomáliemi má značnou...
NEJM

NEJM

21.02.2019 - Nízké dávky metotrexátu jako prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s aterosklerózou Za aterotrombotickými příhodami je i probíhající zánět. Léčka kanakinumabem, což je monoklonální protilátka inhibující zánět neutralizací...
Blood

Blood

21.02.2019 - Midostaurin přidaný k chemoterapii a jako pokračující jednosložková udržovací léčba u akutní myeloidní terapie s FLT3-ITF Pacienti s akutní myeloidní leukémií (AML) a FLT3 vnitřní tandemovou duplikací (ITD) mají špatnou prognózu. Fáze 2...
PNAS

PNAS

20.02.2019 - IL-27 zvyšuje inhibiční aktivitu Treg přes CD39, což vede k supresi protinádorové imunity Regulační T lymfocyty (Treg) inhibují autoimunitní reakce a jsou nepostradatelné pro udržení imunitní homeostázy. V případě nádorového bujení jsou pak...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

16.02.2019 - Lipopeptid 78 ze Staphylococcus epidermidis aktivuje beta-katenin a inhibuje zánět v kůži Správně silná a účinná zánětlivá odpověď je nezbytná pro normální hojení ran kůže a do tohoto procesu se zapojuje také komenzál Staphylococcus...
The Lancet

The Lancet

15.02.2019 - Lomustin-temozolomid kombinovaná léčba vs. standardní léčbě temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaných glyoblastoomem Glioblastom je i v současné době těžko léčitelný, hledají se tedy nové terapeutické možnosti s vyšší účinnosti....
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

14.02.2019 - Hostitel specifická adaptivní diverzifikace s Crohnovou nemocí asociovaných AIEC Crohnova choroba (CD) je zánětlivé onemocnění střev, které je ovlivněno také složením mikroflóry ve střevě. Je prokázáno, že s CD jsou spojené AIEC...
Blood

Blood

14.02.2019 - Nízká dávka chidamidu obnovuje toleranci u ITP u myší a lidí Zvýšená makrofágová fagocytóza protilátkami pokrytých trombocytů a snížený počet či narušená funkce CD4+CD25+Foxp3+ Treg je spojená s imunitně podmíněnou trombocytopenií (ITP)....
NEJM

NEJM

13.02.2019 - Randomizovaná studie e-cigarety vs. nikotinová náhradní terapie V současné době se často setkáváme s lidmi, kteří během odvykání kouření využívají elektronickou cigaretu. Je však málo dat, která by popisovala efektivitu e-cigarety v...
PNAS

PNAS

12.02.2019 - Feroptóza jako cíl pro prevenci kardiomyopatie Srdeční nemoci jsou celosvětově nejčastější příčinou smrti. Klíčovým patogenním faktorem je vývoj smrtelného srdečního selhání spojeného se zánikem terminálně diferencovaných...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

08.02.2019 - Mezenchymální prekurzorové buňky v dospělých nervech vedou k reparaci a regeneraci tkání savců Periferní inervace hraje důležitou roli v regulaci tkáňové reparace a regenerace. V tomto textu autoři přinášejí důkazy, že poraněné periferní...
NEJM

NEJM

07.02.2019 - Omadacyklin u akutních infekcí kůže a kožních struktur Akutní bakteriální infekce kůže a kožních struktur jsou mnohdy náročné na léčbu, zvyšují morbiditu a náklady na péči. Omadacyklin, aminomethylcyklinové antibiotikum může být...
Blood

Blood

07.02.2019 - CSF1R inhibitory vykazují protinádorovou aktivitu u akutní myeloidní leukémie blokádou parakrinní signalizace podpůrných buněk Vědci se stále snaží najít možné terapeutické cíle u akutní myeloidní leukémie. Za tímto účelem byla proveden...
AJHG

AJHG

07.02.2019 - De novo varianty v MAPK8IP3 způsobují intelektuální deficit s variabilními strukturálními mozkovými anomáliemi S využitím exomového sekvenování autoři identifikovali de novo varianty v MAPK8IP3 u 13 nepříbuzných osob s překrývajícím se...
JACI

JACI

06.02.2019 - Epitelová IL-6 trans-signalizace definuje nový fenotyp u astmatu spojený se zvýšeným zánětem v dýchacích cestách Existují studie, které nalezly spojitost mezi IL-6, solubilních receptorem IL-6 (sIL-6R) a vážností astmatu, snížením plicních...
PNAS

PNAS

05.02.2019 - Homoharringtonin dereguluje transkripční expresi MYC přímou vaznou na NF-κB repressing faktor Homoharringtonin (HHT), inhibitor syntézy bílkovin, má anti-myeloidní leukémický efekt a posiluje účinnost chemoterapie antracyklin/cytarabin u akutní...
JEM

JEM - February 2019

04.02.2019 - Fosfatáza Shp2 exacerbuje střevní záněty narušením odpovědi makrofágů na IL-10 Prozánětlivé cytokiny produkované aktivovanými makrofágy přispívají k patologickým procesům ve střevě v průběhu IBD (inflammatory bowel disease). IL-10 je...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

02.02.2019 - Exprese funkčního IL-2R buňkami hladké svaloviny cév Mnoho nelymfoidních buněk exprimuje minimálně dvě podjednotky receptoru pro IL-2. Ale na rozdíl od lymfocytů není známo, jak IL-2 tyto buňky ovlivňuje. Bylo zjištěno, že IL-2 může mít vliv...
Blood

Blood

01.02.2019 - Neutrofilní alfa defenzin podporuje trombózu in vivo alterací formování fibrinu, jeho struktury a stability Zánět a trombóza spolu úzce souvisí, interregulační mechanismy však zatím nebyly přesně popsány. Autoři této studie ověřovali možné...
The Lancet

The Lancet

01.02.2019 - Enterální suplementace laktoferinem u velmi předčasně narozených dětí: randomizovaná placebem kontrolovaná studie V nemocnici získané infekce jsou důležitou příčinou morbidity a mortality u velmi předčasně narozených dětí. Existuje několik...
NEJM

NEJM

31.01.2019 - Orální vs. intravenózní podávání antibiotik u infekcí kostí a kloubů Řešení komplexních ortopedických infekcí běžně zahrnuje dlouhodobé podávání intravenózních antibiotik. V této studii autoři zjišťovali, zda je orální antibiotická...
PNAS

PNAS

29.01.2019 - Mitochondrie placenty se adaptují na vývoj a hypoxii, aby zajistily podporu růstu plodu Mitochondrie odpovídají na různé stimuly a v buňce jsou producenty energie a udržují redoxní homeostázu. Je však málo známé o tom, jak se chovají mitochondrie...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation - February 2019

27.01.2019 - Charakter pozdních fatálních infekcí po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk V tomto textu autoři analyzovaly pozdní fatální infekce (LFI) u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk (HCT). Byla hodnocena incidence, typ...
The Lancet

The Lancet

25.01.2019 - Podávání vápníku v těhotenství a časném těhotenství u žen s rizikem preeklampsie Redukce úmrtí vinou hypertenze během těhotenství je globální prioritou. Nízký příjem vápníků může stát za vyšší prevalencí preeklampsie a eklampsie v...
Blood

Blood

24.01.2019 - Myší myeloproliferativní nemoc jako následek narušené komunikace mezi dendritickými buňkami a CD4+ T lymfocyty Dendritické buňky (DC) jsou klíčovými hráči v aktivaci adaptivní imunitní odpovědi. Nedávno se odhalila další role DC, a to suprese...
Reproduction

Reproduction

23.01.2019 - Trofoblasty tvořený hyaluronan podporuje regulační fenotyp deciduálních makrofágů Během těhotenství dochází ke komunikaci fetálních trofoblastů a maternálních buněk. Dysfunkce v těchto interakcích je spojená s komplikacemi v těhotenství,...
NEJM

NEJM

23.01.2019 - Léčba caplacizumabem u získané trombotické trombocytopenické purpury Získaná trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je imunitně mediovaný deficit ADAMTS13 (proteáza štěpící vW faktor). To vede k neomezené adhezi multimerů vW faktoru na...
PNAS

PNAS

22.01.2019 - Blokování IL-1β ruší imunosupresi v myším modelu karcinomu prsu Interleukin-1β (IL-1β) se vyskytuje v nadbytku v nádorovém mikroprostředí a může podporovat růst nádoru, má však také protinádorovou aktivitu. V této studii autoři sledovali...
JID

JID

21.01.2019 - Hydrogel vytvořený z prasečí acelulární tukové tkáně urychluje hojení ran indukcí intradermální regenerace adipocytů Důležitou komponentou pokožky jsou také intradermální adipocyty, které jsou spojené s udržením homeostázy a hojení ran....
Blood

Blood

17.01.2019 - TMX1 negativně reguluje odpověď trombocytů Sekretované trombocytární protein disulfidové izomerázy (PDI, ERp57, ERp5, ERp27) mají důležitou roli jako pozitivní regulátory destičkových funkcí a trombózy. TMX1 (thioredoxin-related transmembrane...
NEJM

NEJM

16.01.2019 - Tafenoquin vs. primaquin v prevenci relapsu malárie způsobené Plasmodium vivax 1dávková terapie tafenoquinem proti malárii způsobené Plasmodium vivax je spojená s prevencí relapsu díky tomu, že dochází ke clearance P. vivax, snižuje se parazitémie...
PNAS

PNAS

15.01.2019 - kombinovaný imunodeficit a zánět ve střevech RIPK1 (receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1) je důležitým regulátorem buněčné smrti a zánětu. Jeho zapojení do patogeneze nemocí u lidí je zatím málo dat. Studie monogenních nemocí...
Cytotherapy

Cytotherapy

14.01.2019 - Autologní z kostní dřeně získané CD133+ buňky po dekompresi dřeně jako nová léčebná metoda u osteonekrózy hlavice femuru: pilotní studie Avaskulární nekróza (AVN) hlavice femuru je progresivní kostní nemoci, která vzniká na podkladě...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.01.2019 - Aktivace komplementu na povrchu trombocytů aktivovaných streptokokovým M1 proteinem, což vede k fagocytóze trombocytů Trombocyty cirkulující v krevní oběhu udržují hemostázu. Narušená hemostáza, dysregulovaný zánětlivý stav a snížení počtu...
The Lancet

The Lancet

11.01.2019 - Dolutegravir plus lamivudin versus dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarát a emtricitabin u pacientů s HIV-1, kteří předtím neužívali žádnou antiretrovirou terapii Efektivní léčebný režim se 2 léky může snížit dlouhodobou expozici a...
Blood

Blood

10.01.2019 - Ztráta selektivního autofagického receptoru p62 narušuje progresi myší myeloidní leukémie a mitofagii Autofagie je proces, který udržuje integritu hematopoetických kmenových buněk a je prevencí maligní transformace. Autofagie nejen druhem buněčné...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

09.01.2019 - Komenzální Enterobacteriaceae chrání před kolonizací Salmonella kompeticí o kyslík Novorozenci jsou velmi citlivý k patogenům způsobujícím infekce gastrointestinálního traktu, nejsou však známy mechanismy, které za tím stojí. Autorům se...
PNAS

PNAS

08.01.2019 - Autokrinní regulace „osudu“ mezenchymálních progenitorových buněk řídí erupci zubů Formování funkční skeletální tkáně vyžaduje vysoce organizované kroky v diferenciaci mezenchymálních progenitorových buněk. Dentální folikuly (DF)...
JACI

JACI

04.01.2019 - Pšeničné a obilné amyláza-trypsinové inhibitory exacerbují střevní i plicní alergickou imunitní odpověď v humanizovaných myších Amyláza-trypsinové inhibitory v pšenici a příbuzných obilovinách je potentní aktivátor myeloidních vrozených...
NEJM

NEJM

03.01.2019 - Suplementace vitamínem D a prevence rakoviny a kardiovaskulárních nemocí V posledních letech se hovoří o důležitosti vitamínu D, a to i v souvislosti s prevencí rakoviny a kardiovaskulárních nemocí. Relevantní randomizovaná studie však chyběla....
Blood

Blood

03.01.2019 - Malomolekulární inhibitor BCL6 efektivně léčí myši s nesklerodermatózní chronickou GvH nemocí Prognóza pacientů se steroid dependentní nebo refrakterní chronickou GvH nemocí je špatná. Jedinou možností je podávat ibrutinib, který je schválen...
Pediatrics

Pediatrics

02.01.2019 - Mupirocin pro dekolonizaci novorozenců od Staphylococcus aureus na neonatální JIP Staphylococcus aureus je častou příčinou sepse u dětí na novorozenecké JIP. Kolonizace nosní sliznice a pokožky předchází invazivní infekci. Je tedy vhodné zaměřit...
The Journal of...

The Journal of Immunology

31.12.2018 - Císařský řez narušuje střevní mikrobiotu a tím i imunitní odpověď Epidemiologické studie dokládají, že děti, které se narodí císařským řezem (CS) mají vyšší riziko, že se u nich objeví chronické zánětlivé nemoci. Má se za to, že...
JID

JID

28.12.2018 - CXCL5 jako regulátor funkce neutrofilů u kožního melanomu Melanom patří mezi agresivní typy rakoviny kůže a je spojený se změnami exprese mnohých chemokinů a chemokinových receptorů, které výrazně ovlivňují růst a šíření nádoru....
NEJM

NEJM - December 27, 2018

28.12.2018 - Udržovací léčba olaparibem u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií Většina žen s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií má relaps během 3 měsíců po standardní terapii, tj. chirurgický zákrok + platina. V této studii autoři...
The Lancet

The Lancet

21.12.2018 - Pegbelfermin v léčbě pacientů s nealkoholickou jaterní steatohepatitidou, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná fáze 2a Pegbelfermin, PEGylovaný analog lidského fibroblastového růstového faktoru FGF21, dle předešlých studií...
NEJM

NEJM

20.12.2018 - Celosvětové celoživotní riziko iktu během 25 let Riziko iktu bylo v této studii hodnoceno dle regionů, zemí a globálně. Jednalo se o data získaná mezi lety 1990‒2016. Celkové celoživotní riziko iktu od věku 25 let do smrti je 24,9 %, riziko mezi...
Blood

Blood

20.12.2018 - Azacitidin s nebo bez eltrombopagu v první léčebné linii pacientů se středně až vysoce rizikovým myelodysplastickým syndromem s trombocytopenií Léčba azacitidinem u myelodysplastických syndromů exacerbuje trombocytopenii během prvního léčebného...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

16.12.2018 - Laktát produkovaný symbiotickými bakteriemi zrychluje vývoj epitelu mediovaný intestinálními kmenovými buňkami Střevní mikrobiota je nepostradatelná pro udržení správné funkce střeva a homeostázy v něm. Ale mechanismy, kterými je homeostáza...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - December 15, 2018

15.12.2018 - Meteorin-like/Meteorin-β jenový imunoregulační cytokin spojený se zánětem Autoři popsali nový cytokin kódovaný genem nazvaným Meteorin-like (Metrnl). Metrnl je malý (∼28 kDa) sekretovaný protein exprimovaný aktivovanými makrofágy a buňkami...
Blood

Blood

14.12.2018 - Unikátní závislost Sos1 v KrasG12D indukované leukemogenezi Některé předešlé studie prokázaly, že KrasG12D je více onkogenní než Nras u hematologických malignit. Silnou onkogenní leukemogenní aktivitu KrasG12D se připisuje také jeho unikátní...
NEJM

NEJM

13.12.2018 - Imunitní únik AML buněk během relapsu po alogenní transplantaci Konsolidační terapie u akutní myeloidní leukémie, alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk je ověřenou léčbou, při níž dochází také k reakci mediované graft vs....
PNAS

PNAS

12.12.2018 - Biparentální dědičnost mitochondriální DNA Ačkoli se objevovaly otázky ohledně možnosti přenosu paternální mitochondriální DNA (mtDNA) na potomky, bylo přijímáno, že mtDNA se dědí pouze od matky. Autoři identifikovali nepříbuzné...
PNAS

PNAS

11.12.2018 - Zralé oligodendrocyty mohou remyelinizovat axony Endogenní remyelinizace v CNS může vést až k obnovení funkcí, ale např. u roztroušené sklerózy nedochází ke kompletní obnově myelinu. Podpora remyelinizace je hlavním terapeutickým cílem k...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

10.12.2018 - Ztráta funkce NLRP3 jako profylaxe proti GvH nemoci NLRP3 je zapojen do patogeneze GvH nemoci, ale mechanismus působení není zcela znám. K ozřejmení vlivu NLRP3 na hepatickou GvH nemoc byl vytvořen myší model alogenní transplantace hematopoetických...
The Lancet

The Lancet

09.12.2018 - Ixekizumab, interleukin 17A antagonista, v léčbě ankylozující spodlylitidy u pacientů bez předchozí biologické léčby bDMARD (biological disease-modifying anti-rheimatic drugs) jsou doporučovanou léčbou u spondylartritidy, které nereagují na...
JACI

JACI - December 2018

07.12.2018 - Mastocyty regulují CD4 lymfocytární diferenciaci v nepřítomnosti prezentace antigenu Antigen prezentující buňky mají schopnost iniciovat a regulovat vrozenou i adaptivní imunitní odpověď. V předešlé studii autoři odhalili roli NAD+ v T...
NEJM

NEJM

06.12.2018 - Pantoprazol u pacientů s rizikem krvácení do GIT na JIP Profylaxe vzniku vředů v GIT, gastrointestinální stres s ulcerací, je často podávání pacientům na JIP, ale benefit této léčby není zcela potvrzen. Autoři vytvořili evropskou...
Blood

Blood - December 06, 2018

06.12.2018 - Indolové deriváty produkované střevní mikrobiotou limitují skrze IFN 1 odpověď GvH nemoc Střevní mikrobiota u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně moduluje reakci GvH a systémový zánětlivý stav, který je iniciovaný dárcovskými T...
PNAS

PNAS

05.12.2018 - Biologicky dané pohlaví ovlivňuje účinnost vakcíny a ochranu před chřipkou u myší Biologicky dané pohlaví ovlivňuje adaptivní imunitní odpověď, která může mít vliv na průběh chřipkové infekce i účinnost vakcíny. Autoři infikovali...
JEM

JEM

04.12.2018 - TLR8 a jeho endogenní ligand miR-21 přispívají i neuropatické bolesti v myších DRG Toll like receptory 8 (TLR8) rozpoznávají nukleové kyseliny a jejich aktivace je spojená s bolestí a svědění. V této studii autoři vytvořili Tlr8−/− myši,...
The Lancet

The Lancet - Dec 01, 2018

02.12.2018 - Účinnost a bezpečnosti filgotinibu v léčbě pacientů s aktivní psoriatickou artritidou (EQUATOR) JAK1 signální cesta je zapojena do patogeneze proriatické artritidy. Autoři ve druhé fázi studie sledovali účinnost a bezpečnost filgotinibu,...
Blood

Blood

30.11.2018 - TET2 deficit vede k CSF závislé klonální expanzi dysfunčnícherytroidních progenitorů Myelodysplatický syndrom (MDS) patří mezi klonální poruchy hematopoetické kmenové buňky, což vede k inefektivní hematopoéze. U pacientů je často anémie, ale...
NEJM

NEJM

29.11.2018 - Efekt genetické diagnostiky u pacientů s předtím neurčenou nemocí Mnoho pacientů s obtížemi zůstává bez diagnózy i přesto, že jsou podrobně vyšetřování. UDN (undiagnosed disease network) je multidisciplinární model, který má odhalovat...
PNAS

PNAS

28.11.2018 - Role humorální imunity proti HBV v patogenezi akutního jaterního selhání Infekce virem hepatitidy B je spojená i s akutním selháním jater (ALF), kdy je jedinou možností provést transplantaci jater, jinak stav končí smrtí pacienta. Vzhledem k velmi...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.11.2018 - Aeroalergeny exacerbují infekci Histoplasma capsulatum Alergeny, jako např. roztoči a papain, indukují silnou Th2 odpověď, která je spojená také s nárůstem hladin IL-4, IL-5 a IL-13 a eosinofilií v dýchacích cestách. Histoplasma capsulatum je...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

23.11.2018 - Osa IL-23-IL-22 reguluje střevní mikrobiální homeostázu a ochraňuje před dietou indukovanou aterosklerózou Střevní mikrobiom, komenzální bakterie, jsou zapojené do regulace imunitní odpovědi, a naopak, imunitní systém a cytokinová signalizace...
The Lancet

The Lancet

23.11.2018 - Vliv lorcaserinu na prevenci a remisi diabetu typu II u pacientů s nadváhou nebo obezitou Existuje přímá souvislost mezi tělesnou váhou a rizikem diabetu. Lorcaserin je selektivní agonista serotoninových 2C receptorů, který suprimuje chuť k jídlu a...
NEJM

NEJM

22.11.2018 - AR101 orální imunoterapie pro léčbu alergie na arašídy Pro léčbu alergie na arašídy není schválená terapie, přestože tento typ může pacienta i ohrozit na životě. Třetí fáze studie pracovala s pacienty s alergií na arašídy ve věku 4‒55...
Blood

Blood

22.11.2018 - Transferinový receptor 2 je potenciálním cílem pro léčbu β-talasémie β-talasémie jsou genetické choroby, které jsou charakterizovány anémií, neefektivní erytropoezu a přetížením železem. Současné terapeutické postupy u těžkých případů...
PNAS

PNAS

20.11.2018 - Ochranná imunita v rekurentních stafylokokových infekcích reflektuje lokalizovanou imunitní signaturu a „paměť“ makrofágů Staphylococcus aureus je jednou z nejčastějších kožních a podkožních infekcí (SSSI). Předešlou studií se odhalila...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

19.11.2018 - Norovirová infekce u myší indukuje Th1 zánětlivou odpověď na potravinové antigeny Střevní reovirové infekce aktivují Th1 imunitní odpověď na potravinové antigeny. Je otázka, zda takto nepůsobí i další viry. Autoři prokázali, že akutní CW3...
The Lancet

The Lancet

18.11.2018 - Časná léčba vaginálních bakteriálních infekcí klindamycinem v těhotenství Předčasný porod, před 37. týdnem, je nejčastější příčinou perinatální mortality a morbidity. Léčba vaginálních bakterióz během těhotenství může redukovat...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

16.11.2018 - Pretransplantační hodnoty sérového citrulinu predikují GvH nemoc Potransplantační biomarkery akutní GvH nemoci a nerelapsové mortality po allogenní transplantaci hematopoetických buněk jsou intenzivně zkoumány, ale nejsou vytipovány markery, které...
NEJM

NEJM

15.11.2018 - Přežití po minimální invazivní radikální hysterektomii u pacientek v časném stadiu rakoviny cervixu Minimálně invazivní chirurgické postupy jsou alternativou k otevřené operaci při radikální hysterektomii u pacientek v časných stadiích...
Blood

Blood

15.11.2018 - Notch signalizace mediovaná delta-like ligandem 1 a 4 kontroluje patogenezi chronické GvH nemoci u myší Chronická GvH nemoc je hlavní příčinou komplikací po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (all-HCT) a zůstává tak oblastí v...
PNAS

PNAS

14.11.2018 - microRNA-378 podporuje autofagii a inhibuje apoptózu v kosterních svalech Metabolická regulace buněčné smrti je velmi komplexní a programovaná. Během života buňky je mnoho checkpointů, které určují její další osud buňky v reakci na metabolické...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.11.2018 - Leukocytární CD300a vede k rezoluci myšího alergického zánětu CD300a je inhibiční receptor exprimovaný mastocyty a eozinofily během alergického zánětu. Zatím nebyla určována dynamika exprese a potenciální role v rezoluci zánětu. Autoři...
JEM

JEM

09.11.2018 - Neutrofily podporují homeostázu i patologický stav v naivních tkáních Neutrofily infiltrují tkáně, které jsou poškozené, narušené a pomáhají je ochránit a podpořit regeneraci. Mohou však také naopak tkáně vážně poškodit. Doposud se...
Blood

Blood

08.11.2018 - Mutace genu EPHB2 vede k vážných funkčním defektům trombocytů EPHB2 tyrozin kinázový receptor je zapojen do trombocytárních funkcí. Autoři popisují, že varianta EPHB2 genu ovlivnila trombocyty u dvou sourozenců (P1 a P2) z rodiny s případy...
PNAS

PNAS

07.11.2018 - Kódující mutace v NUS1 se podílení na Parkinsonově nemoci Celogenomovým sekvenování byly úspěšně identifikovány genetické faktory stojící za familiální nebo sporadickou Parkinsonovou nemocí. Zatím však nebylo zkoumáno, jak se do patogeneze...
NEJM

NEJM

07.11.2018 - Jedna dávka zoliflodacinu při léčbě urogenitální gonorrhoey Stále se zvyšuje rezistence Neisseria gonorrhoeae, a je tedy tlak na vývoj nových terapií. Zoliflodacin je nové antibiotikum inibující DNA biosyntézu. V multicentrické studii, druhé...
The Journal of Allergy...

The Journal of Allergy and Clinical Immunology

06.11.2018 - IgD aktivované mastocyty indukují syntézu IgE B lymfocyty v nasálních polypech U pacientů s chronickou rhinosinusitidou (CRS) je popsána zvýšená lokální exprese IgD, jaký to má klinický význam zatím nebylo popsáno. Autoři zjišťovali expresi a...
Pediatrics

Pediatrics

06.11.2018 - Vakcinace a riziko dětské IgA vaskulitidy IgA vaskulitida se může rozvinout po vakcinaci. Zatím se však tato teorie opírá o případové studie a robustní epidemiologická data chybí. Autoři se snažili o vytvoření studie, která si kladla za cíl...
AJHG

AJHG

03.11.2018 - Bialelické mutace v LRRC56, který kóduje protein asociovaný s intraflagelárním transportem, způsobuje defekty mukociliárního clearence a laterality Primární defekty v motilitě cílií vedou k dysfunkci aparátů odpovědných za generování toku...
Blood

Blood

02.11.2018 - Aberantní exprese CD137L je indukována GATA6 zvýšenou expresí a podporuje progresi kutánního T lymfocytárního lymfomu Na aktivovaných T lymfocytech a antigen prezentujících jsou exprimovány CD137 a jeho ligand CD137L, tyto molekuly jsou zvýšené...
NEJM

NEJM

01.11.2018 - Nintedanib plus sildenafil u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou Nintedanib je schválenou léčbou idiopatické plicní fibrózy (IPF). Předchozí studie ukazují, že benefit může přinést také sildenafil. Autoři vytvořili randomizovanou studii,...
PNAS

PNAS

31.10.2018 - Herpesvirus akceleruje neurozánět u nehumánních primátů v modelu roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je komplexní progresivní autoimunitní onemocnění, které může být u vnímavých jedinců spuštěno po vystavení environmentálních...
Reproduction

Reproduction

30.10.2018 - IDO suprimuje cytotoxicitu NK buněk v odpovědi na ektopické endometriální buňky endometriózy Endometrióza je charakterizována implantací funkční endometriální tkáně mimo děložní dutinu. Udává se, že postihuje přibližně 15 % žen v...
The Lancet

The Lancet

27.10.2018 - Albiglutid u pacientů s diabetem II a kardiovaskulární nemocí Agonisté glukagon-like 1 receptoru se liší svou chemickou strukturou, trváním akce a vlivu na pacienty. Kardiovaskulární efekt při užívání abliglutidu 1x týdně u pacientů s diabetem...
Blood

Blood - October 25, 2018

26.10.2018 - Interakce s endotelem prodlužuje život a zvyšuje migraci neutrofilů ve 3D modelu s P. aeruginosa Infiltrace neutrofily do tkáně je základním prvkem obrany hostitele a odstranění patogena. Ačkoli je do transendoteliální migrace neutrofilů zapojeno...
NEJM

NEJM

25.10.2018 - VX-659–tezacaftor–ivacaftor u pacientů s cystickou fibrózou hetero- nebo homozygotních Phe508del Nová generace léků na cystickou fibrózu je zastoupená CFTR (transmembrane conductance regulator) korektorem VX-659 v trojité kombinaci s tezacaftorem a...
PNAS

PNAS

24.10.2018 - LSECtin je zapojen do clearance apoptotických buněk makrofágy a podporuje regeneraci střevní sliznice Narušení střevní slizniční/epiteliální vrstvy vede k zánětlivým onemocněním střeva, ale celulární a molekulární regulace intestinální...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.10.2018 - Inhalovaný IL-10 suprimuje tumorigenezi v plicích přes narušení osy zánětlivé makrofágy−Th17 lymfocyty Intratracheální podání IL-10 suprimuje IL-17 způsobenou na CD4+ T lymfocytech dependentní tumorigenezi u LSL-K-ras myšího modelu karcinomu...
Journal of...

Journal of Investigative Dermatology

22.10.2018 - TGFβ, fibronektin a integrin α5β1 podporuje invazi bazocelulárního karcinomu Bazocelulární karcinom je nejčastějším typem nádorových afekcí kůže a je častým problémem stárnoucí populace. Dle klinických a histologických charakteristik se BCC...
The Lancet

The Lancet

20.10.2018 - Konzervativní terapie v primární péči ‒ kortikoidní injekce vs. fixační dlaha na noc V této studii autoři srovnávali efektivitu, jak ve výsledku, tak ekonomickou, konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu. Konzervativní léčba může...
Blood

Blood

19.10.2018 - Mnohočetný myelom, CD8+ T lymfocyty a TIGIT Autologní transplantace kmenových buněk (SCT) je standardní terapií u mnohočetného myelomu, pacientům prodlužuje přežití bez progrese. Malá kohorta pacientů dosáhne dlouhodobé kontroly nad nemocí, ale...
NEJM

NEJM

18.10.2018 - Efekt suplementů s n-3 mastnými kyselinami u diabetu mellitu Zvýšený příjem n-3 mastných kyselin je dle observačních studií spojený se snížením rizika kardiovaskulárních nemocí, ale tyto výsledky zatím nebyly ověřeny v randomizované studii....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.10.2018 - B lymfocyty jsou dominantní antigen prezentující buňky, které aktivují naivní CD4 T lymfocyty po imunizaci nanočásticemi s antigenem z viru B lymfocyty mohou prezentovat antigen CD4 T lymfocytům. Doposud se za hlavní aktivátory naivních CD4 T...
PNAS

PNAS - October 16, 2018

16.10.2018 - NMDAR-Abs mění dynamiku kortikálních mikrookruhů Autoprotilátky proti NMDA receptorům (NMDAR-Abs) způsobují autoimunitní encefalitidu s různými změnami na EEG. Nemoc se klinicky projevuje jako změny chování, často je pacientovi zprvu dána i...
The Lancet

The Lancet

13.10.2018 - Účinnost a bezpečnost ustekinumabu u pacientů s aktivním systémovým lupusem: multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie fáze 2 Ustekinumab je monoklonální protilátka cílící na IL-12 a IL-23 a je schválený pro léčbu...
Blood

Blood

12.10.2018 - Fáze 1b studie s použitím obinutuzumabu, ibrutinibu a venetoclaxu u relabující refrakterní chronické lymfatické leukémie Cílená terapie zahrnující anti-CD20 monoklonálních protilátek, tj. obinutuzumab, inhibitor Brutonovy kinázy ibrutinib a...
NEJM

NEJM - October 11, 2018

11.10.2018 - Načasování dialýzy u pacientů s akutním poraněním ledvin a septickým šokem Akutní renální poranění je nejčastější komplikací u pacientů v septickém šoku a výrazně zvyšuje riziko úmrtí pacienta. Součástí terapie je také...
The Journal of...

The Journal of Immunology - October 15, 2018

11.10.2018 - Virus chřipky A způsobuje chronickou plicní nemoc, která je v místě zbytků aktivní virové RNA Klinické a experimentální observace předpokládají, že chronická plicní nemoc má přímou souvislost s virovými respiračními infekcemi. Zatím však...
PNAS

PNAS - October 09, 2018

09.10.2018 - VEGF B je silný antioxidant VEGF B byl objeven již před mnoha lety. Zatímco VEGF A byl detailně zkoumán, resp. jeho funkce, u VEGF B tomu tak není. Nejsou známy funkce ani zapojení do signalizace. Léky, které inhibují VEGF B a ostatní členy VEGF...
AJHG, June 07, 2018

AJHG, June 07, 2018 - June 07, 2018

08.06.2018 - https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(18)30159-9 βIV spektrinopatie způsobují mentální retardaci, vrozenou hypotonii a motorickou axonální neuropatii βIV spektrin je spojen s ankyrinem G (AnkG) a clusteroují iontové kanály na iniciálních...