Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

08.02.2019

Mezenchymální prekurzorové buňky v dospělých nervech vedou k reparaci a regeneraci tkání savců

Periferní inervace hraje důležitou roli v regulaci tkáňové reparace a regenerace. V tomto textu autoři přinášejí důkazy, že poraněné periferní nervy jsou rezervoárem mezenchymálních prekurzorových buněk, které přímo vedou k reparaci myších konečků prstů a kůže. Pomocí single-cell RNA sekvenování a sledování buněčných linií se podařilo identifikovat transkripčně jedinečné populace mezenchymálních kmenových buněk ve zdravém a poraněném nervu. Tyto populace zahrnují buňky z neurální lišty, které jsou v endoneuriu a mají charakter mezenchymálních prekurzorových buněk. Kultivační a transplantační studie prokázaly, že tyto z nervů derivované mezenchymální buňky mají potenciál diferencovat se i do jiných linií než jen neurálních. To se projevilo po amputaci špiček prstů, kdy mezenchymální buňky z neurální lišty vedou k vytvoření regeneračního blastému a k regeneraci kosti i dermis během hojení zranění. Tato zjištění podporují model, v němž periferní nervy, mezenchymální prekurzorové buňky, podporují reparaci a regeneraci tkání savců.
https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(18)30535-6

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 24Issue 2p195-342
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-stem-cell/issue?pii=S1934-5909(18)X0003-4