Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Science

Science

Science

14.02.2020

Cirkadiánní rytmy v nepřítomnosti „hodinového“ genu Bma1

Cirkadiánní hodiny mají fundamentální roli v regulaci denní fyziologie. Transkripční faktor BMAL1 je hlavní driver molekulárních hodin u savců. Delece Bma1 narušuje vzorce 24hodinové aktivity. Autoři zjišťovali, zda je Bma1 funkce nezbytné pro denní molekulární oscilace v kožních fibroblastech a játrech. U Bma1 KO myší vykazovaly oba typy tkání 24hodinovou oscilaci transkriptomu, proteomu a fosfoproteomu během 2 až 3 dní v absenci exogenních driverů, jako denní světlo, teplotní cykly atd. Tato zjištění ukazují, že existuje kompetentní 24hodinová molekulární pacemaker u Bma1 KO myší. Autoři se domnívají, že oscilace mohou být posíleny transkripční regulací a rekrutací ETS rodiny transkripčních faktoru a netranskripčně vlivem redoxních oscilací.
https://science.sciencemag.org/content/367/6479/800


Pangenomové podmínky efektorem spuštěné imunity v hostitel-patogen interakci

Efektorem spuštěná imunita (ETI), indukovaná hostitelovými imunitními receptory v odpovědi na mikrobiální efektory, chrání rostliny přes virulentními patogeny. Systematická studie prevalence ETI proti různým patogenům chybí. Autoři vytvořily PsyTEC (Pseudomonas syringas type III efector compendium), k redukci pangenomové komplexnosti 5127 unikátních efektorových proteinů, které jsou distribuovány mezi 70 rodinami z 494 druhů, na 529 reprezentativních alel. Proběhl screening PsyTEC modelu na rostlině Arabidopsis thaliana a identifikovalo se 59 ETI-eliciting alel (11,2 %; tj. aktivované alely na tento podnět) z 19 rodin (27,1 %) s ortologní distribucí mezi 96,8 % P. syringae typy. Byly tedy indentifikovány geny, které jsou odpovědné za rozpoznání většiny P. syringae efektorů. Také byly nalezeny 2 předtím nepopsané imunitní receptory hostitele, včetně CAR1, které rozpoznávají konzervativní efektorové AvrE a HopAA1, a bylo nalezeno 94,7 % typů alel, který predikují, že budou rozpoznány buď CAR1, nebo ZAR1.
https://science.sciencemag.org/content/367/6479/763

Bibliografické údaje:

Titul: VOL 367, ISSUE 6479
Vydavatel: AAAS
ISBN: 1095-9203
Odkaz na stránky: https://science.sciencemag.org/content/367/6479