Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy PNAS

PNAS

PNAS

25.03.2020

Profylaktické a terapeutické podávání remdesiviru u makaků s MERS-CoV infekcí

Opakovaný výskyt MERS případů je provázený vysokou úmrtností a nedostupností efektivní antivirové léčby. Remdesivir efektivně inhibuje MERS-CoV replikaci in vitro a vykazuje efekti také u SARS-CoV v myším modelu. Autoři testovali efektivitu profylaktického a terapeutického podávání remdesiviru u MERS modelu s makakem. Profylaktické podávání 24 hodin před inokulací kompletně ochránilo před rozvojem klinických příznaků MERS. Byla inhibována replikaci v respirační tkáni a nevytvořil se léze v plicích. Terapeutické podání remdesiviru po 12 hodinách od inokulace mělo také klinický benefit, příznak byly redukovány, i zde došlo k omezení replikace viru v plicích, snížil se počet a rozsah plicních lézí. Data podporují již získané výsledky testování účinnosti remdesiviru v kontextu MERS. S vysokou pravděpodobností lék funguje i na další koronaviry.
https://www.pnas.org/content/117/12/6771


CD300f imunoreceptor je spojený s MDD a snižuje metabolický fitness mikroglií

Role mikroglií v neuropsychiatrických onemocněních, včetně MDD (major depressive disorder) je nesporná. Regulace mikrogliálního fenotypu pomocí imunitních receptorů je centrálním bodem u mnoha neurologických stavů. Autoři se zaměřili na preklinické a klinické důkazy o zapojení CD300f receptorů do regulace mikrogliálního fenotypu a MDD. Bylo zjištěno, že prevalentní nesynonymní single-nukleotidový polymorfismus (C/T, rs2034310) lidského cytoplazmatického konce CD300f receptoru inhibuje fosforylaci treoninu proteinovou kinázou C a je spojený s ochranou proti MDD, hlavně u žen. CD300f-/- myši vykazují zvýšené počty mikroglií, zvýšený IL-6 a IL-1Rc antagonistickou mRNA, alteraci synaptické síly a noradrenalin-dependentí a perzistující příznaky podobné depresi u samic. RNA sekvenování a biochemické studie odhalily, že je narušen metabolický fitness mikroglií. Je zde tedy asociace mezi funkcí CD300f a MDD u lidí, depresivního chování u samic myší a mikrogliálním metabolickým reprogramováním.
https://www.pnas.org/content/117/12/6651

Bibliografické údaje:

Titul: vol. 117 no. 12
Vydavatel: National Academy of Sciences
ISBN: 1091-6490
Odkaz na stránky: https://www.pnas.org/content/117/12