Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cytotherapy May 2019

Cytotherapy

Cytotherapy May 2019

15.05.2019

TGF beta1 produkující mezenchymální stromální kmenové buňky indukují lokální toleranci u krys po ischemicko-renálním poranění

Regulační T lymfocyty Treg suprimují nadměrnou imunitní odpověď a hrají důležitou ochrannou roli v akutním ledvinném selhávání (AKI). Cílem této studie bylo zjistit terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk, které zvýšeně produkují TGF beta1. Právě tento cytokin by mohl posílit aktivitu Treg po ischemicko-reperfuzním poškození ledvin. Do mezenchymálních buněk byl pomocí lentiviru vpraven gen pro TGF beta1 a tyto buňky byly podány do renální arterie ledvin, které byly vystaveny ischémii a reperfuzi po podvázání renální arterie.
Výsledky ukázaly, že TGF beta1 výrazně zlepšily funkce ledvin po I/R poškození a došlo také k redukci apoptózy epitelových buněk a zánětlivé odpovědi. Zvýšená imunosupresivní aktivita TGF beta1 mezenchymálních kmenových buněk byla spojená s nárůstem počtu indukovaných Treg a intrarenální migrací injikovaných buněk. TGF-β1/MSCs tedy mohou indukoval lokální imunosupresi a ochránit tak ledvinnou tkáň před nadměrným poškozením po I/R poranění. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi.

https://www.celltherapyjournal.org/article/S1465-3249(18)30721-7/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 21, Issue 5, p497-578
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1465-3249
Odkaz na stránky: https://www.celltherapyjournal.org/issue/S1465-3249(19)X0005-5