Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy AJHG

AJHG

AJHG

11.10.2023

Gen ADGRG6 ovlivňuje funkce alveolárních epitelových buněk typu 2 a reakci na jejich poškození

Emfyzém a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou spojovány s nepříznivým stavem životního prostředí a genetickou predispozicí. Celogenomovým sekvenováním se prokázalo, že ADGRG6 hraje negativní roli v patogenezi CHOPN a snižuje plicní funkce. V této studii autoři zjišťovali jeho funkce v alveolárních epitelových buňkách typu 2. ADGRG6 má v buňce mnoho funkcí, je zapojen do regulace fokální adheze, nastavení cytoskeletu, udržení mezibuněčných spojů a proliferace. Snížení exprese ADGRG6 cigaretovým kouřem narušuje reakce buněk na poškození, dochází ke snížení regulace apikálních komplexů ve prospěch proliferace buněk. Tím samozřejmě dochází ke změnám v epitelu a celých dýchacích cestách.

https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(23)00312-9

Odpověď na anti-IL-17 terapii není výrazně ovlivněná genetikou

Odpověď na léčbu monoklonálními protilátkami namířenými proti IL-17 je vysoce heterogenní a někteří pacienti na léčbu vůbec nereagují. V této studii autoři zjišťovali, zda za tímto efektem nestojí genetika, a to na základě změn skóre aktivity onemocnění u 5 218 genotypizovaných jedinců z 19 klinických studií ve čtyřech indikacích (psoriatická artritida, psoriáza, ankylozující spondylitida a revmatoidní artritida). Autoři nenašli žádné důkazy, které by naznačovaly, že existuje souvislost mezi odpovědí na léčbu a běžnými genovými variantami, imputovanými alelami HLA, polygenními rizikovými skóre náchylnosti k onemocnění nebo složkami sdíleného genetického rizika napříč onemocněními.

https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(23)00286-0

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 110, Issue 10
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0002-9297
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/issue/S0002-9297(22)X0011-6