Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.03.2019

Malassezia restricta je spojená s Crohnovou nemocí a exacerbuje kolitidu u myší

Zánětlivá střevní onemocnění (IBD) jsou spojená s alterací složení střevní mikrobioty a imunitní odpovědi ke střevní mikrobiotě. Doposud získaná data ukazují, že IBD jsou ovlivněna nejen komenzálními bakteriemi, ale také komenzálními houbami. Autoři ve své studii hodnotily zastoupení hub ve střevní sliznici u zdravých a pacientů s Crohnovou nemocí. Díky tomu se jim podařilo identifikovat houby, které jsou u pacientů ve střevě v nadbytku. Jedna z nich je častá na kůži, je to rezidentní houba Malassezia restricta. Je také přítomná u pacientů, kteří nesou s IBD-asociované polymorfismy v genech pro CARD9, signální adaptor důležitý pro antifungální obranu. M. restricta posiluje vrozenou zánětlivou odpověď hlavně přes signalizaci CARD9. Tímto se výrazně zvyšuje produkce prozánětlivých cytokinů vrozenými imunitními buňkami nesoucími s IBD spojenými polymorfismy v CARD9 a dochází k exacerbaci kolitidy. Malassezia restricta je také schopná vyvolat exacerbaci v myším modelu IBD, dokonce i u gnobiotických myší. Získaná data ukazují, že zacílení na určité komenzální houby může přinést terapeutický efekt u pacientů s IBD.
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(19)30045-9

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 25Issue 3p345-470
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(18)X0004-3