Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy PNAS

PNAS

PNAS

12.06.2019

Multipotentní Cdx2 buňky z placenty regenerují srdce

Dospělé lidské tkáně mají limitovaný regenerační potenciál, včetně srdce, které bývá často poškozené. V předchozí studii autoři zjistili, že fetální buňky přirozeně migrují do poškozeného mateřského srdce. K dalšímu zkoumání vybrali autoři buňky z placenty exprimující Cdx2 (Caudal-type homeobox-2), které byly označeny fluorescenčním proteinem eGFP. Tyto buňky z placenty na konci gestace byly kultivovány pro in vitro i in vivo použití (myší model infarktu myokardu). Ukázalo se, že buňky se spontánně diferencují do tlukoucích kardiomyocytů a vaskulárních buněk in vitro. To indikuje, že se jedná o buňky multipotentní. Pokud byly podány do ocasní žíly myší po infarktu, selektivně a masivně se migrovaly do srdce a tam se diferencovaly stejně jako v pokusech in vitro, tj. do kardiomyocytů a cévních buněk. To vedlo ke zlepšení kontraktility. Proteomická a imunologická transkriptomová studie Cdx2-eGFP buněk odhalila, že si buňky udržují znaky kmenových buněk, včetně funkcí, navíc mají unikátní znaky, které podporují jejich homing, přežití a schopnost vyhnout se imunitnímu dozoru, což je podstatné pro buněčnou terapii. Cdx2-eGFP mohou představovat novou léčebnou možnost u pacientů s poškozeným srdcem.
https://www.pnas.org/content/116/24/11786


GABA stimulované kmenové buňky v tukové tkáně suprimují subkutánní zánět v tukové tkáni u obézních

Subkutánní a viscerální tuková tkáň je spojená s metabolickými nemocemi. U obézních hraje podkožní tuková tkáň důležitou roli v udržení metabolické homeostázy, neboť omezuje zánět. Zatím nebylo známé, co za tímto jevem stojí. Autoři v této studii zjistili, že GABA senzitivita je klíčová pro ovlivnění makrofágů v tukové tkáni (ATM) u obézních pacientů. Zánět je modulován i jinými než imunitními buňkami. U obezity indukované nadměrným příjmem potravy GABA redukuje monocytární migraci do subkutánní tukové tkáně v třísle (IAT), ale ne do viscerální epididymální tukové tkáně (EAT). Farmakologická modulace GABA-B receptorů ovlivňuje míru infiltrace tukové tkáně ATM a tím i míru zánětu v IAT, ale ne v EAT. Podání GABA zmírňuje systémovou inzulinovou rezistenci a zvyšuje inzulin-dependentí příjem glukózy v IAT společně se snížením zánětlivé odpovědi. Imunitní buňky jsou v tomto případě ovlivněny kmenovými buňkami v tukové tkáni. Jsou to právě ony, které reagují na GABA a modulují aktivitu imunitních buněk. Závěr studie tedy zní, že v tukové tkáni se nacházející buňky hrají klíčovou roli v mediování GABA odpovědi, která omezuje ATM infiltraci u vysokotučnou dietou krmených myší.
https://www.pnas.org/content/116/24/11936

Bibliografické údaje:

Titul: vol. 116 no. 24
Vydavatel: National Academy of Sciences
ISBN: 1091-6490
Odkaz na stránky: https://www.pnas.org/content/116/24