Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy JEM October 2019

JEM

JEM October 2019

08.10.2019

Rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty perzistují déle než rok v lidském tenkém střevě

Rezidentní paměťové CD8 T lymfocyty (Trm) zprostředkovávají dlouhodobou protektivní odpověď v tenkém střevě myší. Lepší pochopení generace a perzistence Trm v tenkém střevě může vést k vývoji terapie chorob postihujících tenké střevo. Autoři analyzovali normální a transplantované tenké střeva a prokázali, že většina CD8 T lymfocytů jsou Trm, které přežívají déle než 1 rok graftu. Trm byly schopné exprimovat cytokiny a měly polyfunkční profil (TNF alfa, IL-2, IFN gamma) a byly také efektivní v exprimaci cytototoxických mediátorů po stimulaci. Výsledku ukazují, že Trm v tenkém střevě mohou být relevantním cílem pro vytvoření orálně podávané vakcíny, kterou by se mohly řešit střevní choroby.
http://jem.rupress.org/content/216/10/2412


CD97 je důležitý regulátor funkcí kmenových buněk akutní myeloidní leukémie

Navzdory intenzitní snaze najít léčbu na akutní myeloidní leukémii, mají pacienti špatnou prognózu. Pochopení mechanismů, kterými je regulován vývoj a udržení leukemických kmenových buněk, je důležité. Autorům se podařilo identifikovat CD97 molekulu, která je výrazně zvýšená u AML. A dle všeho výrazně reguluje chování buněk. Vysoké hodnoty CD97 korelují se špatnou prognózou a deaktivace CD97 redukuje agresivitu nemoci in vivo. CD97 podporuje proliferaci, přežití a udržení nediferencovaného stavu u leukemických blastů. CD97 by se tedy mohla stát cílem pro léčebný zásah.
.http://jem.rupress.org/content/216/10/2362

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 216, No. 10
Vydavatel: Rockefeller University Press
ISBN: 1540-9538
Odkaz na stránky: http://jem.rupress.org/content/216/10