Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy JACI

JACI

JACI

07.04.2021

Účinnost časné protizánětlivé terapie v podobě vysokých dávek i.v. anakinry s/bez glukokortikoidů u pacientů s vážnou COVID-19 pneumonií

Infekce vyvolaná SARS-CoV-2 může být spojená s nadměrnou imunitní odpovědí, produkcí prozánětlivých cytokinů, mezi nimiž hraje důležitou roli také IL-1. Studie analyzovala efektivitu a bezpečnost protizánětlivé léčby (AIT), tj. podávání i.v. anakinry samotné nebo s glukokortikoidy u pacientů se SARS-CoV-2 pneumonií. Analyzovala se data 128 pacientů: 63 pacientů dostalo časnou AIT při přijetí (30 anakinru samotnou, 33 anakinru + glukokortikoidy /metylprednisolon/), 65 pacientů nebylo léčeno AIT. Hodnotilo se také pozdní nasazení anakinry a tocilizumabu.
Všichni pacienti podstupovali standardní léčbu. Časné zahájení AIT snížilo riziko mortality o 74 %, výsledky byly shodné pro obě skupiny na AIT. Pozdní nasazení AIT, jakožto záchranné léčby, nemělo vyšší efekt než standardní léčba samotná.
Studie ukazuje, že časné nasazení anakinry samotné či s glukokortikoidy je u pacientů s vážnou COVID-19 pneumonií bezpečné a efektivní.
https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(21)00171-8/fulltext


Prevalence specifických IgE proti alfa-Gal u dětí z Ekvádoru a Keni ve vztahu k dietě, parazitům a IgG4

IgE protilátky proti alfa-Gal jsou příčinou alergie na maso savců a jejich záchyt je spojován se zákusem klíštěte. Jsou detekovány u osob v Severní Americe, Austrálii a Eurasii. Autoři analyzovali výskyt alfa-Gal IgE u 599 dětí v Ekvádoru a 254 dětí v Keni a porovnávali s jeho výskytem a hodnotami ve skupině dětí z USA, kde u 42 dětí byla potvrzena alergie na maso a 63 dětí bylo bez alergie.
V Ekvádoru byla prevalence alfa-Gal IgE 32 % a v Keni 54 %, ale hodnoty alfa-Gal IgE byly nižší než u dětí z USA. Senzitizace byla spojená s venkovským životem, známkami expozice Ascaris, přítomností protilátek IgE proti parazitům Ascaris nebo Trichurus. V Ekvádoru 87,5 % dětí konzumovalo hovězí alespoň 1× týdně, a to včetně 83,9 % dětí, které měly pozitivní alfa-Gal IgE. Hodnoty IgG4 proti alfa-Gal nebyly v Ekvádoru vysoké, ale byly vyšší než u dětí v USA.
Výsledky naznačují, že v rozvojových zemích s endemickými parazitózami je senzitizace k alfa-Gal běžná a spojená právě s parazitárními infekcemi. Avšak hodnoty IgE jsou nízké v porovnání s osobami s alergií na maso v USA.
https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(21)00099-3/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 147, Issue 4
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 10976825
Odkaz na stránky: https://www.jacionline.org/issue/S0091-6749(21)X0003-6