Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy NEJM

NEJM

NEJM

16.10.2020

Celogenomová asociační studie vážného průběhu COVID-19 s respiračním selháním

COVID-19 u některých pacientů probíhá pod obrazem závažného zápalu plic. Celogenomová asociační analýza (GWAS) může pomoci identifikovat genetické faktory, které jsou do těžkého průběhu zapojeny. Autoři analyzovali vzorky od italských a španělských pacientů s COVID-19 s respiračním selháním. Do studie bylo zařazeno vybraných 835 pacientů a 1255 kontrol z Itálie a 775 pacientů a 950 kontrol ze Španělska. Bylo analyzováno 8 582 968 jednonukleotidových polymorfismů (SNP, single nucleotide polymorfisms) a provedena metaanalýza dvou případových kontrolních panelů.
Byla nalezena křížově replikující asociace s rs11385942 na lokusu 3p21.31 a s rs657152 na lokusu 9q34.2. Do signalizace v lokusu 3p21.31 jsou zahrnuty geny SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 a XCR1. Varianta rs11385942 je spojená s nižší expresí CXCR6 a vyšší expresí SLC6A20 a LZTFL1 v buňkách plic a je přítomna hlavně u pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci. Asociace signálů v lokusu 9q34.2 koliduje s ABO lokusem. Zde se podařilo odhalit vyšší riziko závažného průběhu u krevní skupiny A a protektivní vliv u skupiny 0. Autorům se tedy podařilo identifikovat 3p21.31 genový klastr, který geneticky predisponuje pacienty k těžkému průběhu, a souvislost mezi těžkým průběhem a krevní skupinou.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283


Hodnocení mRNA-1273 vakcíny proti SARS-CoV-2 u makaků

Vakcína proti SARS-CoV-2 se zdá být jedinou možností, jak zvládnout pandemii. Tato studie byla zaměřená na testování mRNA-1273 vakcíny na opicích. Jedná se o vakcínu cílenou na prefúzní stabilizovaný spike protein. Vakcína byla podána makakům a hodnotila se protilátková a T lymfocytární odpověď očkování nízkou (10 μg) a vysokou (100 μg) dávkou vakcíny oproti kontrolní skupině. Poté byl virus detekován v bronchoalveolární tekutině a nosním stěru. Určovala se virová replikace a virový genom. Byla provedena také histologická analýza s kvantifikací viru v plicní tkáni. mRNA-1273 kandidátní vakcína indukovala tvorbu protilátek v koncentraci převyšující množství protilátek v séru lidí po prodělání infekce. Dále indukovala výraznou Th1 odpověď a nízkou nebo nedetekovatelnou odpověď Th2 nebo CD8+ T lymfocytů. V plicní laváži nebyla po 2 dnech od nákazy detekována replikace viru u 7 z 8 zvířat v obou vakcinačních skupinách. Nebyla zachycena žádná virová replikace v nosním stěru u žádného zvířete s vysokou dávkou vakcíny. Dále pak v plicní tkáni obou vakcinovaných skupin bylo velmi malé či nedetekovatelné množství virového genomu nebo antigenů.
Vakcína mRNA-1273 indukuje silnou produkci neutralizačních protilátek s rychlou ochranou horních i dolních cest dýchacích.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 383 NO. 16
Vydavatel: Massachusetts Medical Society.
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal