Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK)

Oxford University Press (UK)

Výběr z knihovny

MRI Atlas of Pediatric...

MRI Atlas of Pediatric Brain Maturation and Anatomy

25.06.2017 - Kniha obsahuje více než 450 obrázků ve vysokém rozlišení, text je doplněn DVD, na kterém je software, který díky více než 13.000 obrázkům poskytne informace a možnost srovnání mezi normálními a abnormálními MRI výsledky. Tištěná kniha i DVD...
Neurodegenerative...

Neurodegenerative Diseases Unifying Principles

25.12.2016 - Se stárnutím populace se neurodegenerativní nemoci stávají stále větším problémem. Kniha přináší shrnutí poznatků získaných v minulých dekádách ohledně neurodegenerativních nemocí. Zvláště pak pochopení jejich vzniku a progrese. Shrnuje...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Clinical Neurophysiology

14.11.2016 - Kniha je vhledem do klinické neurofyziologie. Probírá jak aspekty periferní, tak i centrální. Kniha nás seznámí se základními pojmy, technikami, popisem technik, hodnotami i využitím v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř sekcí. První nás seznání se...
Mayo Clinic Internal...

Mayo Clinic Internal Medicine Board Review, 11th edition

03.10.2016 - 11. vydání knihy je plně zrevidované tak, aby reflektovalo nejnovější informace ohledně jednotlivých popsaných stavů. Kniha je bohatě ilustrované, s mnoha přehlednými tabulkami, obrázky. Kapitoly jsou koncipovány tak, že každá obsahuje klíčová...
Clinical Cardiology:...

Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd edition

05.09.2016 - Kniha ppokrývá velké množství kardiologických diagnóz, je koncipována jako učebnice, obsahuje guidelines, reference týkající se diagnostiky, léčby…, vždy v souladu s nejnovějšími poznatky a poznatky z praxe. Kniha je doplněná více než 200...
TYPE 1 DIABETES, 2nd...

TYPE 1 DIABETES, 2nd edition

18.07.2016 - Kniha přináší pohled na nejnovější poznatky získané z výzkumů, studií a ty uvádí do praxe, tj. je praktickým průvodcem při diagnostice, vyhodnocování výsledků i další péče o pacienty s diabetem typu I. V knize můžeme najít 12...
INHERITED METABOLIC...

INHERITED METABOLIC DISEASE IN ADULTS, a clinical guide

30.05.2016 - Kniha přináší klasifikaci a biochemický popis vrozených metabolických onemocnění u dětí a hlavně pak dospělých. Důraz ke kladen na zajištění dospělých pacientů v klinické praxi, neboť stále více dětí, které jsou postiženi vážnou...
MIGRAIN, 3rd edition

MIGRAIN, 3rd edition

09.05.2016 - Migréna je komplexní neurologická nemoc, která má neurobiologické i klinické znaky, jimiž se překrývá s dalšími druhy bolestí hlavy. Mnohým pacientům velmi omezuje a znepříjemňuje jim život, dokonce invalidizuje. S migrénou jsou též spojeny...
INTEGRATIVE PAIN...

INTEGRATIVE PAIN MANAGEMENT

29.03.2016 - Kniha popisuje a vysvětluje fyziologii bolesti, věnuje se např. bolestem, jako jsou centrální sensitizační syndrom, centrální a neuropatická bolest…, bolestem provázejícím zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového aparátu i nádorové...
HUMAN MALFORMATIONS...

HUMAN MALFORMATIONS AND RELATED ANOMALIES, 3rd

07.01.2016 - 7.1.2016 — Kniha sepsaná více než 40 odborníky v této problematice přináší základní nepostradatelné informace o klinické manifestaci, komorbiditách, léčbě a prognóze téměř stovky malformací. Kniha je obohacena velkým množstvím fotografií,...
ANTIMICROBIAL...

ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY, 7th edition

06.08.2015 - Protimikrobiální léčba je velmi často využívána v léčbě běžných komunitních infekcí i těch život ohrožujících. Naneštěstí mnohé mikroorganismy stávají na současnou antimikrobiální léčbu rezistentní a ta mnohdy selhává. 7. vydání...
OXFORD TEXTBOOK OF...

OXFORD TEXTBOOK OF PALLIATIVE MEDICINE

13.05.2015 - Paliativní medicína je poněkud opomíjeným oborem, přesto je však velmi důležitý, ale také náročný, neboť spojuje a využívá znalosti z mnoha dalších oborů. V letošním roce vyšla pátá edice velmi obsáhlé publikace Oxford Textbook of...