Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK)

Oxford University Press (UK)

Výběr z knihovny

Interventional Radiology

Interventional Radiology

16.01.2019 - Intervenční radiologie je dalším krokem v možnosti pomoci pacientovi. Tato kniha se zaměřuje využití intervenční radioterapie v praxi, soustřeďuje se na etiologii, patofyziologii nemocí, což je doplněno diskusí o intraprocedurálních a...
Spinal Neurosurgery

Spinal Neurosurgery

19.12.2018 - Kniha pokrývá mnoho oblastí z neurochirurgie páteře. Autoři jsou předními experty, kteří se dělí o své znalosti a poznatky, které jsou demonstrovány i na skutečných případech. Kniha je rozdělena na 26 kapitol, každá se zabývá jinou...
Bone Dysplasias An...

Bone Dysplasias An Atlas of Genetic Disorders of Skeletal Development, 4th Edition

23.10.2018 - Kniha je jednou z nejkompletnějších encyklopedií genetických kostních nemocí. Toto vydání je opět plně aktualizované. Obsahuje více než 3000 snímků (RTG, CT, MRI), klinických fotografií, které utváření obraz probírané diagnózy. Jsou...
Post-Traumatic Stress...

Post-Traumatic Stress Disorder

03.09.2018 - Kniha přináší údaje o postraumatické stresové poruše optikou současných znalostí. Srozumitelně a jasně jsou popsány záležitosti vzniku, příznaků, diagnostiky i léčby. Kniha je rozdělena do 5 částí. První část přináší informace o...
Oxford Handbook of...

Oxford Handbook of Ophthalmology, fourth Edition

16.07.2018 - Kniha seznamuje s mnoha oftalmologickými nemocemi, jejich příčinami, diagnostikou i léčbou. Je psána přehledně s přihlédnutím na napojení na jiné obory, oční potíže mohou být symptomem jiného onemocnění. Kniha je doplněna mnoha grafy,...
Paediatric Dentistry,...

Paediatric Dentistry, Fifth Edition

23.04.2018 - Dětská stomatologie má svá specifika v porovnání s tou dospělou. Kniha přináší shrnutí, praktické rady, postupy, jak pracovat s dětmi, diagnostikovat a řešit jejich stomatologické problémy. Toto páté vydání je aktualizivané, doplněné více...
Cancer Epidemiology...

Cancer Epidemiology and Prevention, 4th edition

08.01.2018 - Kniha je pojatá encyklopedicky a předkládá nejnovější poznatky na poli onkologie. Zaměřuje se také na epidemiologii a hlavně pak prevenci. Kniha je rozdělena do 5 hlavních částí. První se věnuje patogenezí nádorových onemocnění,...
Breast Imaging

Breast Imaging

04.12.2017 - Kniha přináší současný přehled zobrazovacích možností při diagnostice onemocnění prsu. Je zaměřena hlavně na epidemiologii, screening, staging a léčbu nádorů prsu. Jsou popsány zobrazovací metody, tj. mamografie, tomosyntéza, ultrazvuk,...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Urological Surgery

23.10.2017 - Kniha je přehledný a kompletní průvodce urologickou chirurgií s důrazem na praxi. Pokrývá hlavní oblasti, včetně funkční urologie, močových kamenů, infekcí, andrologie, nefrologie, transplantace, uroragiologie a dětské urologie. Texty jsou...
MRI Atlas of Pediatric...

MRI Atlas of Pediatric Brain Maturation and Anatomy

25.06.2017 - Kniha obsahuje více než 450 obrázků ve vysokém rozlišení, text je doplněn DVD, na kterém je software, který díky více než 13.000 obrázkům poskytne informace a možnost srovnání mezi normálními a abnormálními MRI výsledky. Tištěná kniha i DVD...
Neurodegenerative...

Neurodegenerative Diseases Unifying Principles

25.12.2016 - Se stárnutím populace se neurodegenerativní nemoci stávají stále větším problémem. Kniha přináší shrnutí poznatků získaných v minulých dekádách ohledně neurodegenerativních nemocí. Zvláště pak pochopení jejich vzniku a progrese. Shrnuje...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Clinical Neurophysiology

14.11.2016 - Kniha je vhledem do klinické neurofyziologie. Probírá jak aspekty periferní, tak i centrální. Kniha nás seznámí se základními pojmy, technikami, popisem technik, hodnotami i využitím v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř sekcí. První nás seznání se...
Mayo Clinic Internal...

Mayo Clinic Internal Medicine Board Review, 11th edition

03.10.2016 - 11. vydání knihy je plně zrevidované tak, aby reflektovalo nejnovější informace ohledně jednotlivých popsaných stavů. Kniha je bohatě ilustrované, s mnoha přehlednými tabulkami, obrázky. Kapitoly jsou koncipovány tak, že každá obsahuje klíčová...
Clinical Cardiology:...

Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd edition

05.09.2016 - Kniha ppokrývá velké množství kardiologických diagnóz, je koncipována jako učebnice, obsahuje guidelines, reference týkající se diagnostiky, léčby…, vždy v souladu s nejnovějšími poznatky a poznatky z praxe. Kniha je doplněná více než 200...
TYPE 1 DIABETES, 2nd...

TYPE 1 DIABETES, 2nd edition

18.07.2016 - Kniha přináší pohled na nejnovější poznatky získané z výzkumů, studií a ty uvádí do praxe, tj. je praktickým průvodcem při diagnostice, vyhodnocování výsledků i další péče o pacienty s diabetem typu I. V knize můžeme najít 12...
INHERITED METABOLIC...

INHERITED METABOLIC DISEASE IN ADULTS, a clinical guide

30.05.2016 - Kniha přináší klasifikaci a biochemický popis vrozených metabolických onemocnění u dětí a hlavně pak dospělých. Důraz ke kladen na zajištění dospělých pacientů v klinické praxi, neboť stále více dětí, které jsou postiženi vážnou...
MIGRAIN, 3rd edition

MIGRAIN, 3rd edition

09.05.2016 - Migréna je komplexní neurologická nemoc, která má neurobiologické i klinické znaky, jimiž se překrývá s dalšími druhy bolestí hlavy. Mnohým pacientům velmi omezuje a znepříjemňuje jim život, dokonce invalidizuje. S migrénou jsou též spojeny...
INTEGRATIVE PAIN...

INTEGRATIVE PAIN MANAGEMENT

29.03.2016 - Kniha popisuje a vysvětluje fyziologii bolesti, věnuje se např. bolestem, jako jsou centrální sensitizační syndrom, centrální a neuropatická bolest…, bolestem provázejícím zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového aparátu i nádorové...
HUMAN MALFORMATIONS...

HUMAN MALFORMATIONS AND RELATED ANOMALIES, 3rd

07.01.2016 - 7.1.2016 — Kniha sepsaná více než 40 odborníky v této problematice přináší základní nepostradatelné informace o klinické manifestaci, komorbiditách, léčbě a prognóze téměř stovky malformací. Kniha je obohacena velkým množstvím fotografií,...
ANTIMICROBIAL...

ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY, 7th edition

06.08.2015 - Protimikrobiální léčba je velmi často využívána v léčbě běžných komunitních infekcí i těch život ohrožujících. Naneštěstí mnohé mikroorganismy stávají na současnou antimikrobiální léčbu rezistentní a ta mnohdy selhává. 7. vydání...
OXFORD TEXTBOOK OF...

OXFORD TEXTBOOK OF PALLIATIVE MEDICINE

13.05.2015 - Paliativní medicína je poněkud opomíjeným oborem, přesto je však velmi důležitý, ale také náročný, neboť spojuje a využívá znalosti z mnoha dalších oborů. V letošním roce vyšla pátá edice velmi obsáhlé publikace Oxford Textbook of...