Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK)

Oxford University Press (UK)

Výběr z knihovny

Neurologic...

Neurologic Complications of Critical Illness, 4th edition

12.10.2023 - Kniha cílí hlavně na lékaře z oboru neurologie, transplantační medicíny, intenzivisty, traumatology a také postgraduální studenty a sestry v intenzivní péči. Věnuje se tématům intenzivní neurologické péče. Jsou probrány neurologické...
Minimally Invasive...

Minimally Invasive Surgical Procedures for Pain

19.04.2023 - Stále více lidí trpí bolestmi a mnohdy je nutné přistoupit k chirurgickým zákrokům. Trendem je používat minimálně invazivní zákroky, které jsou spojené s rychlejší rekonvalescencí a nižším výskytem komplikací. Tato kniha se na tyto zákroky...
Abdominal Trauma,...

Abdominal Trauma, Peritoneum, and Retroperitoneum

09.11.2022 - Kniha přibližuje onemocnění břicha, břišní dutiny a respektuje veškeré nové poznatky, které se objevily hlavně na poli diagnostiky a léčby, tj. pokročilé zobrazovací metody, laparoskopické postupy atd. Kniha je rozdělena do pěti hlavních...
Parkinson disease

Parkinson disease

19.10.2022 - Parkinsonova nemoc patří mezi neurodegenerativní onemocnění, kterými trpí stále více lidí. Autor přibližuje epidemiologii, patologii, patofyziologii a klinické projevy Parkinsonovy nemoci. V rámci kliniky se autor zaměřuje na veškeré příznaky,...
The Neurologic...

The Neurologic Examination, Scientific Basis for Clinical Diagnosis, Second Edition

07.09.2022 - Kniha je zaměřena na klinické neurologické vyšetření, jednotlivé metody a postupy tak, aby lékař došel ke správné diagnóze. Popisuje také anatomii, patofyziologii nervového systému a příznaky vybraných patologií. Autoři se věnují jak běžně...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Heart Failure, 2nd Edition

11.05.2022 - Kniha pokrývá téma srdečního selhání. Jsou probrány patogeneze a základní mechanismy vzniku srdečního selhání, diagnostika, komorbidity spojené se srdečním selháváním, a hlavně léčebné postupy, které vedou ke zlepšení stavu pacientů a...
Schlossberg's Clinical...

Schlossberg's Clinical Infectious Disease, 3rd Edition

15.09.2021 - Kniha přináší přehledné informace o infekcích, se kterými se lékaři (neinfektologové) setkávají v klinické praxi. Text se zaměřuje hlavně na diferenciální diagnostiku, testování a praktickou empirickou a specifickou terapii virových,...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Endocrinology and Diabetes, 3rd Edition

16.06.2021 - Kniha obsahuje podrobné informace týkající se endokrinologie a diabetu, vývoje endokrinních orgánů, fyziologie, patologie, ale nechybí ani pohled do kliniky, tj. diagnostika a léčba endokrinních onemocnění. Nové vydání je přeorganizováno a obsahuje...
Clinical...

Clinical Neurophysiology, 5th edition

28.04.2021 - Klinická neurofyziologické testování a vyšetřování hraje důležitou komplementární roli v diagnostice pacientů s neurologickými příznaky. Je mnoho technik a metod, kterými je možné zhodnotit funkce nervového systému, včetně EEG, EMG,...
State of the Art...

State of the Art Surgical Coronary Revascularization

25.02.2021 - Kniha přináší poznatky týkající se chirurgické revaskularizace srdečních cév. Stále více lidí trpí ischemickou chorobou srdeční, která je spojená s omezením až zablokováním průtoku krve srdečními cévami. Existuje více možností, jak jej...
Population Biology of...

Population Biology of Vector-Borne Diseases

04.11.2020 - Kniha přináší pohled na nemoci přenášené vektory. Popisuje různé vektory, mezi nimiž dominuje hmyz, a nemoci, které přenášejí, včetně nedávného propuknutí epidemie způsobené zika virem. Jsou probírána témata životního prostředí, které...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Cancer in Children, 7th Edition

02.09.2020 - Kniha přináší potřebné informace o dětských nádorových onemocněních, která se od těch u dospělých značně liší. Jsou podrobně popsány charakteristiky nádorů, biologické, histologické, vyšetření/diagnostika a léčba. Zajímavý je pohled...
Challenging Concepts...

Challenging Concepts in Congenital and Acquired Heart Disease in the Young A Case-Based Approach with Expert Commentary

08.07.2020 - Kniha předkládá téma vrozených a získaných srdečních nemocí v podobě kazuistik, případových studií. Je podrobně popsána diagnostika, vyšetřování a také léčba pacientů. Každý případ je doplněn klinickými typy, přehledy, komentáři...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Medicine, 6th Edition

04.02.2020 - 6. vydání této rozsáhlé několikadílné publikace je opět přepracované a rozšířené. Zahrnuje všechny informace potřebné pro studenty pre- i postgraduální. Texty jsou zaměřeny hlavně na praxi, na klinické řešení nemocí a také jejich...
Fundamentals of HIV...

Fundamentals of HIV Medicine 2019

20.11.2019 - Na vzniku této knihy se podílelo více než 50 odborníků z různých oborů (epidemiologů, imunologů, gerontologů, infektologů...). Je věnována různým aspektům této infekční nemoci, tj. seznamuje s virem, cestami přenosu, možnostmi léčby, ale...
Sleep Disorders, 2nd...

Sleep Disorders, 2nd edition

30.10.2019 - Poruchy spánku jsou v populaci stále častější. Mohou mít i závažné život ohrožující příčiny. Kniha přináší informace o spánku, jeho patologiích a příčinách. Je možné si své znalosti otestovat, prohlédnout si více než 30 videí s...
Neurointensive Care

Neurointensive Care

11.09.2019 - Neurointenzivní péče se zaobírá problémy a stavy, které jsou spojené s neurologickými patologiemi, které vyžadují intenzivní péči. V knize jsou popsány chorobné stavy, neurologické vyšetření, pooperační péče, klinické monitorování a...
Psychiatry, 5th edition

Psychiatry, 5th edition

05.06.2019 - 5. vydání Psychiatrie přináší nejen základní informace, ale i hlubší náhled do oboru. Kniha je sepsána významnými odborníky, kteří se setkávají s pacienty a může tak být nejen učebnicí, ale i poradcem v určování diagnózy a léčebných...
Acute Pain Medicine

Acute Pain Medicine

15.05.2019 - Kniha pokrývá problematiku akutní bolesti, která může provázet různé nemoci a zákroky. Text je doplněn ilustracemi. Je rozdělena do tří sekcí, základy ohledně akutní bolestí a jejího řešení, rozebrání klinických případů a způsobů...
Interventional Radiology

Interventional Radiology

16.01.2019 - Intervenční radiologie je dalším krokem v možnosti pomoci pacientovi. Tato kniha se zaměřuje využití intervenční radioterapie v praxi, soustřeďuje se na etiologii, patofyziologii nemocí, což je doplněno diskusí o intraprocedurálních a...
Spinal Neurosurgery

Spinal Neurosurgery

19.12.2018 - Kniha pokrývá mnoho oblastí z neurochirurgie páteře. Autoři jsou předními experty, kteří se dělí o své znalosti a poznatky, které jsou demonstrovány i na skutečných případech. Kniha je rozdělena na 26 kapitol, každá se zabývá jinou...
Bone Dysplasias An...

Bone Dysplasias An Atlas of Genetic Disorders of Skeletal Development, 4th Edition

23.10.2018 - Kniha je jednou z nejkompletnějších encyklopedií genetických kostních nemocí. Toto vydání je opět plně aktualizované. Obsahuje více než 3000 snímků (RTG, CT, MRI), klinických fotografií, které utváření obraz probírané diagnózy. Jsou...
Post-Traumatic Stress...

Post-Traumatic Stress Disorder

03.09.2018 - Kniha přináší údaje o postraumatické stresové poruše optikou současných znalostí. Srozumitelně a jasně jsou popsány záležitosti vzniku, příznaků, diagnostiky i léčby. Kniha je rozdělena do 5 částí. První část přináší informace o...
Oxford Handbook of...

Oxford Handbook of Ophthalmology, fourth Edition

16.07.2018 - Kniha seznamuje s mnoha oftalmologickými nemocemi, jejich příčinami, diagnostikou i léčbou. Je psána přehledně s přihlédnutím na napojení na jiné obory, oční potíže mohou být symptomem jiného onemocnění. Kniha je doplněna mnoha grafy,...
Paediatric Dentistry,...

Paediatric Dentistry, Fifth Edition

23.04.2018 - Dětská stomatologie má svá specifika v porovnání s tou dospělou. Kniha přináší shrnutí, praktické rady, postupy, jak pracovat s dětmi, diagnostikovat a řešit jejich stomatologické problémy. Toto páté vydání je aktualizivané, doplněné více...
Cancer Epidemiology...

Cancer Epidemiology and Prevention, 4th edition

08.01.2018 - Kniha je pojatá encyklopedicky a předkládá nejnovější poznatky na poli onkologie. Zaměřuje se také na epidemiologii a hlavně pak prevenci. Kniha je rozdělena do 5 hlavních částí. První se věnuje patogenezí nádorových onemocnění,...
Breast Imaging

Breast Imaging

04.12.2017 - Kniha přináší současný přehled zobrazovacích možností při diagnostice onemocnění prsu. Je zaměřena hlavně na epidemiologii, screening, staging a léčbu nádorů prsu. Jsou popsány zobrazovací metody, tj. mamografie, tomosyntéza, ultrazvuk,...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Urological Surgery

23.10.2017 - Kniha je přehledný a kompletní průvodce urologickou chirurgií s důrazem na praxi. Pokrývá hlavní oblasti, včetně funkční urologie, močových kamenů, infekcí, andrologie, nefrologie, transplantace, uroragiologie a dětské urologie. Texty jsou...
MRI Atlas of Pediatric...

MRI Atlas of Pediatric Brain Maturation and Anatomy

25.06.2017 - Kniha obsahuje více než 450 obrázků ve vysokém rozlišení, text je doplněn DVD, na kterém je software, který díky více než 13.000 obrázkům poskytne informace a možnost srovnání mezi normálními a abnormálními MRI výsledky. Tištěná kniha i DVD...
Neurodegenerative...

Neurodegenerative Diseases Unifying Principles

25.12.2016 - Se stárnutím populace se neurodegenerativní nemoci stávají stále větším problémem. Kniha přináší shrnutí poznatků získaných v minulých dekádách ohledně neurodegenerativních nemocí. Zvláště pak pochopení jejich vzniku a progrese. Shrnuje...
Oxford Textbook of...

Oxford Textbook of Clinical Neurophysiology

14.11.2016 - Kniha je vhledem do klinické neurofyziologie. Probírá jak aspekty periferní, tak i centrální. Kniha nás seznámí se základními pojmy, technikami, popisem technik, hodnotami i využitím v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř sekcí. První nás seznání se...
Mayo Clinic Internal...

Mayo Clinic Internal Medicine Board Review, 11th edition

03.10.2016 - 11. vydání knihy je plně zrevidované tak, aby reflektovalo nejnovější informace ohledně jednotlivých popsaných stavů. Kniha je bohatě ilustrované, s mnoha přehlednými tabulkami, obrázky. Kapitoly jsou koncipovány tak, že každá obsahuje klíčová...
Clinical Cardiology:...

Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd edition

05.09.2016 - Kniha ppokrývá velké množství kardiologických diagnóz, je koncipována jako učebnice, obsahuje guidelines, reference týkající se diagnostiky, léčby…, vždy v souladu s nejnovějšími poznatky a poznatky z praxe. Kniha je doplněná více než 200...
TYPE 1 DIABETES, 2nd...

TYPE 1 DIABETES, 2nd edition

18.07.2016 - Kniha přináší pohled na nejnovější poznatky získané z výzkumů, studií a ty uvádí do praxe, tj. je praktickým průvodcem při diagnostice, vyhodnocování výsledků i další péče o pacienty s diabetem typu I. V knize můžeme najít 12...
INHERITED METABOLIC...

INHERITED METABOLIC DISEASE IN ADULTS, a clinical guide

30.05.2016 - Kniha přináší klasifikaci a biochemický popis vrozených metabolických onemocnění u dětí a hlavně pak dospělých. Důraz ke kladen na zajištění dospělých pacientů v klinické praxi, neboť stále více dětí, které jsou postiženi vážnou...
MIGRAIN, 3rd edition

MIGRAIN, 3rd edition

09.05.2016 - Migréna je komplexní neurologická nemoc, která má neurobiologické i klinické znaky, jimiž se překrývá s dalšími druhy bolestí hlavy. Mnohým pacientům velmi omezuje a znepříjemňuje jim život, dokonce invalidizuje. S migrénou jsou též spojeny...
INTEGRATIVE PAIN...

INTEGRATIVE PAIN MANAGEMENT

29.03.2016 - Kniha popisuje a vysvětluje fyziologii bolesti, věnuje se např. bolestem, jako jsou centrální sensitizační syndrom, centrální a neuropatická bolest…, bolestem provázejícím zánětlivá a degenerativní onemocnění pohybového aparátu i nádorové...
HUMAN MALFORMATIONS...

HUMAN MALFORMATIONS AND RELATED ANOMALIES, 3rd

07.01.2016 - 7.1.2016 — Kniha sepsaná více než 40 odborníky v této problematice přináší základní nepostradatelné informace o klinické manifestaci, komorbiditách, léčbě a prognóze téměř stovky malformací. Kniha je obohacena velkým množstvím fotografií,...
ANTIMICROBIAL...

ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY, 7th edition

06.08.2015 - Protimikrobiální léčba je velmi často využívána v léčbě běžných komunitních infekcí i těch život ohrožujících. Naneštěstí mnohé mikroorganismy stávají na současnou antimikrobiální léčbu rezistentní a ta mnohdy selhává. 7. vydání...
OXFORD TEXTBOOK OF...

OXFORD TEXTBOOK OF PALLIATIVE MEDICINE

13.05.2015 - Paliativní medicína je poněkud opomíjeným oborem, přesto je však velmi důležitý, ale také náročný, neboť spojuje a využívá znalosti z mnoha dalších oborů. V letošním roce vyšla pátá edice velmi obsáhlé publikace Oxford Textbook of...