Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Minimally Invasive Surgical Procedures for Pain

Minimally Invasive Surgical Procedures for Pain

Minimally Invasive Surgical Procedures for Pain

19.04.2023

Stále více lidí trpí bolestmi a mnohdy je nutné přistoupit k chirurgickým zákrokům. Trendem je používat minimálně invazivní zákroky, které jsou spojené s rychlejší rekonvalescencí a nižším výskytem komplikací. Tato kniha se na tyto zákroky zaměřuje. Popsány jsou např. dekompresivní postupy, páteřní implantáty, postupy augmentace obratlů, terapie sakroiliakálních kloubů, neuromodulační postupy a další. Témata obsažená v knize jsou důležitá jak pro intervenční lékaře, tak pro lékaře z tradičních chirurgických oborů, jako je neurochirurgie a ortopedie.

Bibliografické údaje:

Autor: Dawood Sayed, Alaa Abd-Elsayed et al.
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 416
ISBN: 9780197616734
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/minimally-invasive-surgical-procedures-for-pain-9780197616734?prevNumResPerPage=20&prevSortField=1&facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&start=20&lang=en&cc=cz#
Cena: £105.00