Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Oxford Textbook of Cancer in Children, 7th Edition

Oxford Textbook of Cancer in Children, 7th Edition

Oxford Textbook of Cancer in Children, 7th Edition

02.09.2020

Kniha přináší potřebné informace o dětských nádorových onemocněních, která se od těch u dospělých značně liší. Jsou podrobně popsány charakteristiky nádorů, biologické, histologické, vyšetření/diagnostika a léčba. Zajímavý je pohled na problematiku různými odborníky, tj. onkology, chirurgy, ale také psychology.
Toto vydání je nově doplněno o imunoterapii, doplněná a rozšířená je kapitola o malignitách centrálního nervového systému.

Obálka: https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-cancer-in-children-9780198797210?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz

Bibliografické údaje:

Autor: Hubert N. Caron et al.
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 312
ISBN: 9780198797210
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-cancer-in-children-9780198797210?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £125.00