Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Oxford Textbook of Clinical Neurophysiology

Oxford Textbook of Clinical Neurophysiology

Oxford Textbook of Clinical Neurophysiology

14.11.2016

Kniha je vhledem do klinické neurofyziologie. Probírá jak aspekty periferní, tak i centrální. Kniha nás seznámí se základními pojmy, technikami, popisem technik, hodnotami i využitím v praxi. Kniha je rozdělena do čtyř sekcí. První nás seznání se základy, tj. motorickou jednotkou, nervy, motorickou kontrolou, kortikální aktivitou, zachycení neuronálních signálů…, druhá se věnuje specifickým vyšetřovacím technikám, např. elektromyografii, intrakraniálnímu EEG, magnetoencefalografii, transkraniální magnetickou stimulaci, evokované potenciály, jsou zde i texty popisující reflexy, axonální excitabilitu aj. Poslední dvě sekce jsou zaměřeny na klinické aspekty periferního a centrálního nervového systému, např. fokální neuropatie, poruchy jednotlivých nervů i plexů, ALS, poruchy neuromuskulární junkce, fokální a generalizovaná epilepsie, encefalopatie, migrény aj.
Ke knize patří, pro větší názornost, i audio a video příklady.


(Obálka: https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-clinical-neurophysiology-9780199688395?prevSortField=1&facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&prevNumResPerPage=20&lang=en&cc=cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Kerry R. Mills
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 480
ISBN: 9780199688395
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-clinical-neurophysiology-9780199688395?prevSortField=1&facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&prevNumResPerPage=20&lang=en&cc=cz
Cena: £125.00