Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Oxford Textbook of Medicine, 6th Edition

Oxford Textbook of Medicine, 6th Edition

Oxford Textbook of Medicine, 6th Edition

04.02.2020

6. vydání této rozsáhlé několikadílné publikace je opět přepracované a rozšířené.
Zahrnuje všechny informace potřebné pro studenty pre- i postgraduální. Texty jsou zaměřeny hlavně na praxi, na klinické řešení nemocí a také jejich prevenci. Je samozřejmě popsán i nejnovější vědecký výzkum.
Kromě tištěné verze je možné získat přístup k dalším materiálům online.

Obálka: https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-medicine-9780198746690?prevNumResPerPage=20&prevSortField=1&facet_narrowbypubdate_facet=Next%203%20months&start=20&lang=en&cc=cz

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 7728
ISBN: 9780198746690
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-medicine-9780198746690?prevNumResPerPage=20&prevSortField=1&facet_narrowbypubdate_facet=Next%203%20months&start=20&lang=en&cc=cz
Cena: £425.00