Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd edition

Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd edition

Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines, 2nd edition

05.09.2016

Kniha ppokrývá velké množství kardiologických diagnóz, je koncipována jako učebnice, obsahuje guidelines, reference týkající se diagnostiky, léčby…, vždy v souladu s nejnovějšími poznatky a poznatky z praxe. Kniha je doplněná více než 200 plně barevnými obrázky a schématy.
Jsou podrobně probírána témata kongenitálních nemocí srdce u dětí i dospělých, chlopenní vady, systémová hypertenze, koronární nemoci, srdeční selhávání, kardiomyopatie, myokarditidy, nemoci perikardu, tachyarytmie, geneticky podmíněné kanálopatie, bradyarytmie, synkopy, náhlá smrt, implantovatelná zařízení, nemoci aorty, trombembolismus, plicní hypertenze, endokarditidy aj.

(Obálka: https://global.oup.com/academic/product/clinical-cardiology-current-practice-guidelines-9780198733324?lang=en&cc=cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Demosthenes G. Katritsis, Bernard J. Gersh, A. John Camm
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 1008
ISBN: 9780198733324
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/clinical-cardiology-current-practice-guidelines-9780198733324?lang=en&cc=cz
Cena: £95.00