Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Challenging Concepts in Congenital and Acquired Heart Disease in the Young A Case-Based Approach with Expert Commentary

Challenging Concepts in Congenital and Acquired Heart Disease in the Young A Case-Based Approach with Expert Commentary

Challenging Concepts in Congenital and Acquired Heart Disease in the Young A Case-Based Approach with Expert Commentary

08.07.2020

Kniha předkládá téma vrozených a získaných srdečních nemocí v podobě kazuistik, případových studií. Je podrobně popsána diagnostika, vyšetřování a také léčba pacientů. Každý případ je doplněn klinickými typy, přehledy, komentáři expertů.
Je popsáno 24 případů, např. Fallotova tetralogie, srdeční transplantace, komorová atrézie, infekční endokarditida, přetrvávající otevřená Botallova dučej atd.


Obálka: https://global.oup.com/academic/product/challenging-concepts-in-congenital-and-acquired-heart-disease-in-the-young-9780198759447?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz

Bibliografické údaje:

Autor: Salim Jivanji, Michael Rigby (editors)
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 384
ISBN: 9780198759447
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/challenging-concepts-in-congenital-and-acquired-heart-disease-in-the-young-9780198759447?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £64.99