Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Neurologic Complications of Critical Illness, 4th edition

Neurologic Complications of Critical Illness, 4th edition

Neurologic Complications of Critical Illness, 4th edition

12.10.2023


Kniha cílí hlavně na lékaře z oboru neurologie, transplantační medicíny, intenzivisty, traumatology a také postgraduální studenty a sestry v intenzivní péči. Věnuje se tématům intenzivní neurologické péče. Jsou probrány neurologické komplikace a akutní stavy, které se mohou vyskytnout např. po transplantaci orgánů, po zákrocích na srdci, po traumatu mozku, míchy a periferní nervové soustavy či po vystavení vlivům prostředí (podchlazení, tonutí). Nejčastěji se jedná o poruchy vědomí, deliria, záchvaty, paraplegii, poruchy pohybu atd. Důraz je kladen na rozpoznání problému a jeho řešení. Čtvrté vydání je aktualizované a rozšířené.

Bibliografické údaje:

Autor: Eelco F.M. Wijdicks
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 704
ISBN: 9780197585016
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/neurologic-complications-of-critical-illness-9780197585016?cc=cz&lang=en&
Cena: £127.50