Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Post-Traumatic Stress Disorder

Post-Traumatic Stress Disorder

Post-Traumatic Stress Disorder

03.09.2018

Kniha přináší údaje o postraumatické stresové poruše optikou současných znalostí. Srozumitelně a jasně jsou popsány záležitosti vzniku, příznaků, diagnostiky i léčby.
Kniha je rozdělena do 5 částí.
První část přináší informace o historii a nosologii PTSD.
Druhá část se věnuje epidemilogii v různých částech světa.
Třetí část se zaměřuje na patofiologické pochody provázející vznik a průběh PTSD.
Čtvrtá část rozebírá rizikové faktory pro vznik PTSD.
Pátá část je cílená na léčbu, jak farmakologickou, tak psychologickou.

(Obálka: https://global.oup.com/academic/product/post-traumatic-stress-disorder-9780190259440?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Charles B. Nemeroff, Charles Marmar et al.
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 840
ISBN: 9780190259440
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/post-traumatic-stress-disorder-9780190259440?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £130.00