Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Neurodegenerative Diseases Unifying Principles

Neurodegenerative Diseases Unifying Principles

Neurodegenerative Diseases Unifying Principles

25.12.2016

Se stárnutím populace se neurodegenerativní nemoci stávají stále větším problémem.
Kniha přináší shrnutí poznatků získaných v minulých dekádách ohledně neurodegenerativních nemocí. Zvláště pak pochopení jejich vzniku a progrese. Shrnuje biologické, patologické znaky, které jsou pro mnohé neurodegenerativní nemoci shodné, ale také klinické příznaky a dopady nemocí na lidský život. Dozvíme se tedy o molekulárně-biologických, genetický, fyziologických i patologických markerech. Zároveň je nastíněna terapeutická možnost.

Bibliografické údaje:

Autor: Jeffrey L. Cummings, Jagan A. Pillai
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 360
ISBN: 9780190233563
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/neurodegenerative-diseases-9780190233563?cc=cz&lang=en&
Cena: £88.00