Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) State of the Art Surgical Coronary Revascularization

State of the Art Surgical Coronary Revascularization

State of the Art Surgical Coronary Revascularization

25.02.2021

Kniha přináší poznatky týkající se chirurgické revaskularizace srdečních cév. Stále více lidí trpí ischemickou chorobou srdeční, která je spojená s omezením až zablokováním průtoku krve srdečními cévami. Existuje více možností, jak jej obnovit. Autoři popisují jednotlivé chirurgické postupy, popisují plusy i rizika daných metod, možnosti optimalizace metod, využití on- a off-pump přístupů atd., použití žilních a arteriálních graftů atd.
Obálka: https://global.oup.com/academic/product/state-of-the-art-surgical-coronary-revascularization-9780198758785?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz

Bibliografické údaje:

Autor: David P Taggart and John D Puskas
Počet stran: 520
ISBN: 9780198758785
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/state-of-the-art-surgical-coronary-revascularization-9780198758785?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £135.00