Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Spinal Neurosurgery

Spinal Neurosurgery

Spinal Neurosurgery

19.12.2018

Kniha pokrývá mnoho oblastí z neurochirurgie páteře. Autoři jsou předními experty, kteří se dělí o své znalosti a poznatky, které jsou demonstrovány i na skutečných případech. Kniha je rozdělena na 26 kapitol, každá se zabývá jinou problematikou, např. řešením cervikálních fraktur, okcipitální dislokací, zraněním centrální míchy, atlanto-okcipitální nestabilitou, cervikální myelopatií, radikulopatiemi, herniací hrudních disků, torako-lumbálními frakturami, lumbálními stenózami, nádory atd.


(Obálka: https://global.oup.com/academic/product/spinal-neurosurgery-9780190887773?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz)

Bibliografické údaje:

Autor: James Harrop, Christopher Maulucci
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 288
ISBN: 9780190887773
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/spinal-neurosurgery-9780190887773?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £65.00