Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Fundamentals of HIV Medicine 2019

Fundamentals of HIV Medicine 2019

Fundamentals of HIV Medicine 2019

20.11.2019

Na vzniku této knihy se podílelo více než 50 odborníků z různých oborů (epidemiologů, imunologů, gerontologů, infektologů...). Je věnována různým aspektům této infekční nemoci, tj. seznamuje s virem, cestami přenosu, možnostmi léčby, ale také s ekonomickými a sociálními vlivy, možnostmi prevence. Podrobně jsou probrány komplikace jako koinfekce a další komorbidity. Popisuje také novinky v oblasti výzkumu.

Obálka: https://global.oup.com/academic/product/fundamentals-of-hiv-medicine-2019-9780190936044?lang=en&cc=cz

Bibliografické údaje:

Autor: W. David Hardy et al.
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 584
ISBN: 9780190936044
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/fundamentals-of-hiv-medicine-2019-9780190936044?lang=en&cc=cz
Cena: £97.00