Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Population Biology of Vector-Borne Diseases

Population Biology of Vector-Borne Diseases

Population Biology of Vector-Borne Diseases

04.11.2020

Kniha přináší pohled na nemoci přenášené vektory. Popisuje různé vektory, mezi nimiž dominuje hmyz, a nemoci, které přenášejí, včetně nedávného propuknutí epidemie způsobené zika virem. Jsou probírána témata životního prostředí, které výrazně modifikuje život vektorů, a tedy i možnost přenosu a rozšiřování nemocí do dalších oblastí, jak to např. vidíme u viru západonilské horečky.

Obálka: https://global.oup.com/academic/product/population-biology-of-vector-borne-diseases-9780198853251?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Oxford University Press
ISBN: 9780198853251
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/population-biology-of-vector-borne-diseases-9780198853251?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £37.99