Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Cancer Epidemiology and Prevention, 4th edition

Cancer Epidemiology and Prevention,  4th edition

Cancer Epidemiology and Prevention, 4th edition

08.01.2018

Kniha je pojatá encyklopedicky a předkládá nejnovější poznatky na poli onkologie. Zaměřuje se také na epidemiologii a hlavně pak prevenci.
Kniha je rozdělena do 5 hlavních částí.
První se věnuje patogenezí nádorových onemocnění, molekulárními a genetickými změnami.
Druhá část se zaměřuje na epidemiologii, statistiky ohledně počtů pacientů, zemřelých, přeživších atd.
Třetí část shrnuje rizikové faktory pro vznik nádorových nemocí, např. kouření, obezita, znečištění atd.
Čtvrtá část se věnuje jednotlivým typům nádorů dle toho, z jaké tkáně vycházejí.
Poslední část knihy popisuje prevenci nádorových onemocnění.

(Obálka: https://global.oup.com/academic/product/cancer-epidemiology-and-prevention-9780190238667?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Michael Thun, Martha S. Linet et al.
Vydavatel: Oxford university press
Počet stran: 1328
ISBN: 9780190238667
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/cancer-epidemiology-and-prevention-9780190238667?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £165.00