Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Mayo Clinic Internal Medicine Board Review, 11th edition

Mayo Clinic Internal Medicine Board Review, 11th edition

Mayo Clinic Internal Medicine Board Review, 11th edition

03.10.2016

11. vydání knihy je plně zrevidované tak, aby reflektovalo nejnovější informace ohledně jednotlivých popsaných stavů. Kniha je bohatě ilustrované, s mnoha přehlednými tabulkami, obrázky. Kapitoly jsou koncipovány tak, že každá obsahuje klíčová fakta a definice, přehled dané problematiky, na konci každé sekce jsou pak také otázky s odpověďmi.
Jednotlivé přehledové sekce jsou:
• Alergologie, kde jsou rozebíraná alergická onemocnění, s důrazem na astma
• Kardiologie, kde jsou např. arytmie, synkopy, kardiovaskulární manifestace systémových nemocí, srdeční selhání, hypertenze…
• Endokrinologie s problematikou poruch jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí a kostního metabolismu
• Gastroenterologie a hematologie
• Všeobecné vnitřní lékařství s klinickou epidemiologií, dermatologií, komplementární a alternativní medicínou, geriatrií, ORL, paliativní péčí, preventivní medicínou, genetikou aj.
• Hematologie popisující maligní a nemaligní stavy
• Infekční nemoci
• Neurologie popisující acidobazické a elektrolytové patologie, selhávání ledvin…
• Neurologie věnující se cerebrovaskulárním, zánětlivým, nádorovým afekcím, bolestem, poruchám paměti, hybnosti aj.
• Onkologie
• Psychiatrie
• Pneumologie s akutními stavy i chronickými nemocemi
• Revmatologie


(Obálka:https://global.oup.com/academic/product/mayo-clinic-internal-medicine-board-review-9780190464868?cc=cz&lang=en&)

Bibliografické údaje:

Autor: Christopher M. Wittich
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 904
ISBN: 9780190464868
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/mayo-clinic-internal-medicine-board-review-9780190464868?cc=cz&lang=en&
Cena: £75.00