Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Oxford University Press (UK) Paediatric Dentistry, Fifth Edition

Paediatric Dentistry, Fifth Edition

Paediatric Dentistry, Fifth Edition

23.04.2018

Dětská stomatologie má svá specifika v porovnání s tou dospělou. Kniha přináší shrnutí, praktické rady, postupy, jak pracovat s dětmi, diagnostikovat a řešit jejich stomatologické problémy. Toto páté vydání je aktualizivané, doplněné více než 650 ilustracemi, které přibližují jednotlivé postupy krok za krokem. Důraz je kladen hlavně na prevenci.

(Obálka: https://global.oup.com/academic/product/paediatric-dentistry-9780198789277?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz)

Bibliografické údaje:

Autor: Richard Welbury, Monty S. Duggal et al.
Vydavatel: Oxford University Press
Počet stran: 408
ISBN: 9780198789277
Odkaz na stránky: https://global.oup.com/academic/product/paediatric-dentistry-9780198789277?facet_narrowbypubdate_facet=This%20Month&lang=en&cc=cz
Cena: £52.99