Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK)

Elsevier (UK)

Výběr z knihovny

Fanaroff and Martin's...

Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, 2-Volume Set, 11th Edition

12.06.2019 - 11. vydání knihy poukazuje na její popularitu. Dvoudílné vydání je plně aktualizované a přepracované a přináší informace založené na zkušenostech s problémy, které mohou postihovat matku, plod a novorozence. Díky přizvání nových odborníků...
Paediatric Cardiology,...

Paediatric Cardiology, 4th Edition

22.05.2019 - Pediatrická kardiologie pokrývá veškeré patologie, se kterými se můžete potkat. Jsou podrobně popsány, zasazeny do kontextu, tj. popsány symptomy, komorbidity, neurovývojové problémy, které s nimi mohou souviset atd. Samozřejmě nechybí ani kapitoly...
Ashcraft's Pediatric...

Ashcraft's Pediatric Surgery, 7th Edition

08.05.2019 - Na pulty přichází sedmé vydání knihy, která pokrývá celou problematiku pediatrické chirurgie. Toto vydání je přepracované a aktualizované, aby odpovídalo současným trendům. Kniha je zaměřena prakticky, je v ní více než 1000 barevných...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin, 13th Edition

17.04.2019 - Na pulty se dostává 13. vydání knihy, které je plně revidované a aktualizované. Kniha je zaměřená klinicky a pokrývá velké množství kožních nemocí, běžných i těch vzácných. Krom textu je kniha pná ilustrací a fotek, tj. 1340, z toho je 500...
Abeloff's Clinical...

Abeloff's Clinical Oncology, 6th Edition

03.04.2019 - Díky žádanosti této knihy došlo k jejímu již 6- vydání, které je plně aktualizované, aby drželo krok se současnými vědomostmi a poznatky na poli onkologie. Kniha seznamuje čtenáře s patofyziologií nádorů, buněčnými a molekulárními...
Refractive Surgery,...

Refractive Surgery, 3rd Edition

13.03.2019 - Kniha přináší klinický náhled do problematiky refrakterní chirurgie. Třetí vydání je opět plně aktualizované a jsou popsány nejnovější chirurgické techniky, diagnostika atd. Text je doplněn velkým množstvím obrazového materiálu, fotografií...
Ocular Pathology, 8th...

Ocular Pathology, 8th Edition

27.02.2019 - Kniha si klade za cíl propojit oftalmologii a patologii, které spolu úzce souvisí. 8 edice je opět aktualizovaná a přepracovaná tak, že drží krok se současnými pokroky v diagnostice (zobrazovací metody, genetická vyšetření, molekulárně...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin 13th Edition

22.01.2019 - 13. vydání knihy je plně revidované a je zdrojem relevantních a současných informací v oboru dermatologie. Je popsána nejen fyziologie a anatomie kůže, ale také patologické stavy, diagnostika a léčbě, vše dle nejnovějších poznatků. Kniha je...
Diagnostic Ultrasound:...

Diagnostic Ultrasound: Vascular, 1st Edition

02.01.2019 - Diagnostické možnosti vaskulárních nemocí se stále rozšiřují, patří sem i ultrazvuk. Kniha je zaměřena hlavně na kliniku, klinickou anatomii, patologii a diagnostice. Jednotlivé kapitoly se věnují cévám určitých oblastí, dolních/horních...
Grainger & Allison's...

Grainger & Allison's Diagnostic Radiology Essentials, 2nd Edition

05.12.2018 - Druhé vydání knihy je plně aktualizované a pokrývá všechny aspekty diagnostické radiologie. Je ideálním zdrojem informací jak pro studenty, tak lékaře v praxi. Kniha se zaměřuje na nezbytné znalosti, tj. vše o diagnostickým modalitách a je...
Contact Lenses, 6th...

Contact Lenses, 6th Edition

07.11.2018 - 6. vydání knihy je plně přepracované a aktualizované, dle nejnovějších poznatků. Kontaktní čočky jsou dnes velmi populární, výběr je veliký a ta tato kniha poskytne klíč k jejich poznání a výběru. Čtenář se seznámí s materiály, které se...
Immune Biology of...

Immune Biology of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2nd Edition

08.10.2018 - Druhé vydání je doplněné a aktualizované, jak již název naznačuje, věnuje se alogenní transplantaci kmenových buněk a imunologii. Text je doplněn mnoha grafy a ilustracemi. Nově jsou v knize kapitoly věnující se mikrobiomu, metabolismu, mikro RNA...
Microbial Diversity in...

Microbial Diversity in the Genomic Era, 1st Edition

10.09.2018 - Kniha přináší pohled do mikrobiální diverzity z jiné perspektivy, který umožňuje genomický výzkum. Díky pokročilým technikám je možné identifikovat nové druhy bakterií, taxonomicky zařadit atd. V textu jsou popsány využívané techniky,...
Principles of...

Principles of Regenerative Medicine, 3rd Edition

13.08.2018 - Třetí vydání knihy detailně popisuje technologie a progres v léčebných strategiích vedoucích k léčbě a regeneraci poškozených tkání. Jsou popsány vědecké výzkumy nahlížející do biologické a molekulární podstaty regenerativní medicíny, s...
Human Parasitology 5th...

Human Parasitology 5th Edition

23.07.2018 - 5. vydání Parazitologie u lidí je zaměřeno na lékařskou perspektivu, ale také zahrnuje funkční morfologii, fyziologii, bichemii a imunologii, aby bylo dosaženo celkového obrazu parazitární infekce. Kniha je tak určena nejen lékařům a klinické...
Biochemical,...

Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition, 4th Edition

18.06.2018 - Vědecký pohled na biologickou podstatu naší stravy je hlavním těžištěm této knihy. Pokrývá biochemickou, fyziologickou i molekulární aspekty stravování, resp. potravin, tj. jak potraviny, nutrienty působí na biochemické pochody, jaký vliv mají na...
Atlas of...

Atlas of Ultrasound-Guided Regional Anesthesia, 3rd Edition

22.05.2018 - V této knize je velmi názorně, doslova krok za krokem, ukázáno, pomocí fotografií a videí, jak postupovat při podávání regionální anestezie. Jedná se o třetí vydání, které je opět doplněné a aktualizované. Nově obsahuje 11 bloků, regionů,...
Atlas of Cardiac...

Atlas of Cardiac Surgical Techniques, 2nd Edition

30.04.2018 - Kniha přináší podrobný popis chirurgických zákroků, jak otevřených, tak intervenčních. Jsou popsány krok za krokem, doplněny obrazovým materiálem v podobě ilustrací, fotografií i videí. Druhé vydání prošlo revizí a zároveň je zde 7...
Kendig's Disorders of...

Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children, 9th Edition

26.03.2018 - Vychází nové, tentokrát již deváté vydání, knihy, jejímž těžištěm jsou patologie dýchacích cest dětí. Informace v knize vycházejí z praktických zkušeností autorů i nejnovějších studií. Toto vydání je plně aktualizované a doplněné...
Clinical Immunology,...

Clinical Immunology, 5th Edition

12.03.2018 - 5. vydání je aktualizované a přepracované tak, aby odpovídalo stavu současného poznání na poli imunologie, které se stále vyvíjí. Kniha pokrývá samotné základy imunologie, jako jsou principy imunologické reakce, obrana hostitele a zánět,...
Roberts and Hedges'...

Roberts and Hedges' Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Care, 7th Edition

26.02.2018 - Sedmé vydání populární knihy je opět plně aktualizované a přepracované tak, aby drželo krok se současnými trendy. Je srozumitelně sepsána a doplněna velkým množství obrazového materiálu (více než 3500 obrázků/fotek), přehledných algoritmů....
Principles of...

Principles of Neurological Surgery, 4th Edition

29.01.2018 - Již čtvrté vydání knihy dokazuje její kvalitu. I toto vydání je revidované a hlavně aktualizované, obsahuje velké množství obrazového materiálu. V knize jsou obecné kapitoly ohledně neurochirurgie a také specifických technik. Kniha je rozšířena...
Diagnostic Pathology:...

Diagnostic Pathology: Blood and Bone Marrow, 2nd Edition

15.01.2018 - Druhé vydání této knihy je opět plně aktualizované tak, aby odpovídalo současnému poznání. Kniha je určena hlavně pro patology, hematology a onkology. Úvodní část knihy se zabývá základy hematopatologií včetně vysvětlení "normálního"...
Critical Care...

Critical Care Nephrology, 3rd Edition

25.12.2017 - Přehledné a klinicky relevantní texty v oblasti kritické péče v nefrologii jsou spolu s více než 500 ilustracemi součástí třetího vydání této knihy. Pacients renální nemocí vyžaduje multidisciplinární přístup, jsou náchylnější k...
Dermatology: 2-Volume...

Dermatology: 2-Volume Set, 4th Edition

13.11.2017 - 4. vydání této knihy je opět přepracované a plně aktualizované. Jedná se o kompletní pokrytí oboru, od základních vědeckých poznatků po klinickou praxi u dětí i dospělých. V knize je více než 4000 ilustrací, více než 2000 nových obrázků,...
ExpertDDx:...

ExpertDDx: Musculoskeletal, 2nd Edition

15.10.2017 - Kniha je sestavena tak, aby pomohla lékaři k rychlejší a přesnější diagnóze muskuloskeletálních obtíží, se kterými se v praxi lékaři setkávají. V knize je více než 200 případů s diferenciální diagnostikou založenou na nálezu ze snímků,...
Endovascular Treatment...

Endovascular Treatment of Aortic Aneurysms, 1st Edition

24.09.2017 - Kniha se zaměřuje na léčbu aneurysmat aorty, které mohou být pro pacienta velmi nebezpečná, endovaskulárními technikami. V knize jsou krok na za krokem popsány jednotlivé postupy, které je možné k léčbě využít. Obsah je plně v souladu s...
Oral, Head and Neck...

Oral, Head and Neck Oncology and Reconstructive Surgery, 1st Edition

04.09.2017 - Nádorová onemocnění krku a hlavy jsou často deformující a vyžadují následnou rekonstrukci. Tato kniha je prvním textem, který se věnuje právě této chirurgické problematice, tj. orální, maxilofaciální a kraniofaciální rekonstrukční chirurgii....
Hand Hygiene: A...

Hand Hygiene: A Handbook for Medical Professionals

13.08.2017 - Kniha se věnuje velmi důležitému tématu v medicíně, které je stále aktuálnější vzhledem ke zvyšující se nebezpečnosti a rezistenci bakterií. Kniha se tedy zaměřuje na kontrolu šíření infekcí a bezpečnost pacienta, která může být...
Hematology: Basic...

Hematology: Basic Principles and Practice, 7th Edition

06.08.2017 - 7. vydání knihy je opět plně aktualizované dle nejnovějších vědeckých poznatků. Jedná se o klinického průvodce pro přesnější a diagnostiku. Jsou popsány nové diagnostické techniky i terapeutické možnosti. V tomto vydání jsou nově...
Cardiac...

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 7th Edition

23.07.2017 - Sedmé vydání knihy přináší aktualizace a doplnění. Jedná se o knihu, která přináší pochopitelně a přehledně zpracované texty, které napomohou zorientovat se v diagnostice a terapii poruch srdečního rytmu. Důraz je kladen na klinické...
Morrey's The Elbow and...

Morrey's The Elbow and Its Disorders, 5th Edition

09.07.2017 - Kniha by neměla chybět v žádné "ortopedické" knihovně. Díky novým vydáním je stále aktualizovaná a drží krok se současnými trendy. V knize jsou texty se patologií, diagnostiky i léčby, tj. např. týkající se traumat, artroskopie, problematiky...
Diagnostic Imaging:...

Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial 2nd Edition

19.06.2017 - Kniha je spojnicí mezi stomatologií a medicínskou radiologií. Toto vydání je opět plně aktualizované a doplněné o nové texty. Pokrývá tak anatomickou problematiku dané oblasti, možnosti zobrazování, ale také popisuje stav pacienta, klinické...
Swaiman's Pediatric...

Swaiman's Pediatric Neurology, 6th Edition

23.05.2017 - 6. vydání knihy přináší revidované a aktualizované kapitoly, tak aby odpovídaly současným poznatkům. Bylo přidáno 5 nových sekcí, 62 kapitol (např. 12 jich patří epilepsii, 5 cerebrovaskulárním a neuromuskulárním nemocem, 13 neuroonkologii,...
Genetics of Bone...

Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease 2nd Edition

07.05.2017 - Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease, Second Edition, kniha se zaměřuje na biologii kostní tkáně. Věnuje se obecným, základním tématům, ale hlavně pak sumarizuje klinické, genetické, molekulární záležitosti v tomto oboru. Seznámíme se tak...
Diagnosis and...

Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease, 3rd Edition

24.04.2017 - Díky pokrokům v medicíně mnoho se mnoho dětí i s velmi vážnými vrozenými srdečními nemocemi dožívá dospělého věku a jindy se některé vrozené nemoci mohou projevit až v dospělosti. Kniha se tedy zabývá těmito dospělými pacienty. Nejprve se...
Chronic Coronary...

Chronic Coronary Artery Disease

19.03.2017 - Tato kniha pokrývá veškeré aspekty týkající se epidemiologie, prevence, patofyziologie, prognózy, diagnostiky a léčby pacientů, kteří trpí chronickými koronárními nemocemi. Přináší nejnovější poznatky a informace, např. o možnosti využití...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin Clinical Atlas (e-book)

27.02.2017 - 12. vydání knihy ukazuje na to, že je tato kniha velmi populární. Jedná se o atlas, ve kterém je možné najít více než 3000 vysoce kvalitních obrázků kožních afekcí od novorozenců po dospělé. Díky aktualizacím jsou zde i nové a vzácné stavy,...
Zakim and Boyer's...

Zakim and Boyer's Hepatology, 7th Edition

30.01.2017 - Kniha přináší popis nemocí zasahujících játra, informace v knize předkládané jsou plně aktualizované a vycházejí z důvěryhodných, ověřených zdrojů. Kniha se zaměřuje na patofyziologii, diagnostice a léčbě vybraných jaterních nemocí....
Textbook of Critical...

Textbook of Critical Care, 7th edition

02.01.2017 - Textbook of Critical Care, v sedmém vydání přináší plně aktualizované kapitoly, které se týkají managementu péče o kriticky nemocné pacienty. Mezi zcela nové kapitoly patří text o kardiografii, antibiotické léčba, antiviroticích, koagulaci a...
Oral Pathology, 2nd...

Oral Pathology, 2nd Edition

05.12.2016 - Druhé vydání knihy je možné považovat za ilustrovaný atlas pokrývající problematiku patologií ústní dutiny. Přináší tedy popis velkého množství nemocí postihujících ústní sliznici, a to hlavně z pohledu histologického. Vše je samozřejmě...
Diagnostic Atlas of...

Diagnostic Atlas of Renal Pathology, 3rd Edition

07.11.2016 - Kniha je praktickým průvodcem v určování patologií ledvin. Jo plná kvalitních barevných fotografií (více než 700) a textů, které umožňují určit přesnou diagnózu. Toto nové vydání obsahuje novou kapitolu popisující přístupy v diferenciální...
Dacie and Lewis...

Dacie and Lewis Practical Haematology, 12th Edition

10.10.2016 - Více než 65 let je tato kniha jednou z nejlépe prodávaných po celém světě, je standardem v laboratorní hematologii. Toto 12. vydání pokračuje v tradici, ale zároveň reaguje na nové poznatky na poli hematologie. Věnuje pozornost nejnovějším...
Orthodontics: Current...

Orthodontics: Current Principles and Techniques, 6th Edition

22.08.2016 - 6. vydání samozřejmě přináší aktualizace tak, aby kniha „kopírovala“ nejnovější poznatky a trendy. Kniha pokrývá ortodontické diagnózy z pohledu na klinice založených důkazů. Ukazuje, jak správně diagnostikovat, vyšetřovací metody,...
Infectious Diseases,...

Infectious Diseases, 4th edition

08.08.2016 - Nové vydání této knihy přináší mnohé aktualizace, ale také zcela nové informace o pokrocích v diagnostice infekčních chorob. Je možné se seznámit s novými poznatky o hepatitidě C a antiviroticích, houbových infekcích a novějších...
SABISTON TEXTBOOK OF...

SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY, 20th Edition

25.07.2016 - Kniha byla poprvé vydána v roce 1936 a je od té doby považována za důležitý zdroj informací a odborného vedení pokrývající oblast obecné chirurgie. Každé vydání je pak aktualizováno a reflektuje pokrok na poli chirurgie. Kniha obsahuje velké...
WEEDON's SKIN...

WEEDON's SKIN PATHOTOLGY ESSENTIALS, 2nd Edition

11.07.2016 - Kniha přináší jedinečný přehled klíčových diagnóz v kožním lékařství, text je klinicky orientovaný, vysvětluje praktické problémy, s nimiž se setkáváme v rozpoznávání a diagnostice kožních afekcí (infekce, nádory, autoimunitní a...
MUSCULOSKELETAL...

MUSCULOSKELETAL IMAGING: case review series, 3rd edition

27.06.2016 - Kniha se věnuje 200 klinickým případům, které provází 800 radiografických snímků s možností vyzkoušet své znalosti pomocí multiple-choice otázek, kniha samozřejmě obsahuje i odpovědi s vysvětlením, popis diagnóz a komentáře vážící se ke...
NOYE's KNEE DISORDERS:...

NOYE's KNEE DISORDERS: SURGERY, REHABILITATION, CLINICAL OUTCOMES, 2nd edition

25.04.2016 - Významný odborník v oblasti sportovně-medicínské ortopedie připravil knihu, která se dočkala již druhého vydání, pojednávající o problematice kolenního kloubu. Vychází z klinických dat z renomovaných publikací i vlastních zkušeností. Velkou...
DIAGNOSTIC PATHOLOGY:...

DIAGNOSTIC PATHOLOGY: GENITOURINARY, 2nd edition

11.04.2016 - Druhé vydání knihy je rozšířeno o nové texty a obrázky, tak aby byla pokryta všechna témata týkající se genitourinárních patologií. V knize se nachází cca 2500 plně barevných obrázků, které zachycují patologické stavy, možnosti...
VIRAL PATHOGENESIS:...

VIRAL PATHOGENESIS: FROM BASICS TO SYSTEMS BIOLOGY, 3rd edition

28.01.2016 - Kniha je ve svém třetím vydání opět aktualizována tak, aby byly pokryty veškeré nové poznatky z této oblasti. Kniha pokrývá klíčová témata týkající se virů samotných (historický vývoj oboru, klasifikaci virů, epidemiologii), molekulární...
 CARDIOVASCULAR...

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY, 4th edition

01.01.2016 - Nové vydání knihy je možné sehnat v tištěné, ale i elektronické verzi. Kniha nabízí podrobný pohled do problematicky srdečních patologií. Toto 4. vydání obsahuje 6 nových kapitol, zbylá část textu byla revidována a upravena dle nejnovějších...
 BRADLEY's NEUROLOGY...

BRADLEY's NEUROLOGY IN CLINICAL PRACTICE, 2 Volume Set, 7th Edition

17.12.2015 - V nedávné době vyšlo už sedmé vydání této knihy, které přináší aktualizované informace. Na knize se podílelo více než 150 odborníků. V knize se nejprve setkáváme s kapitolami věnujícími se neurologickému vyšetření a různým...
HURWITZ CLINICAL...

HURWITZ CLINICAL PEDIATRIC DERMATOLOGY: a textbook of skin disorders of childhood and adolescence, 5th edition

12.11.2015 - Kniha přináší přehled kožních nemocí od kojenců po dospívající. Popisuje jejich diagnostiku, možnosti řešení, nová guidelines, vývoj nových léčiv v dermatologii atd. K lepší přehlednosti a možnosti rozpoznávání kožních afekcí je v knize...
 PEDIATRIC ALLERGY:...

PEDIATRIC ALLERGY: PRINCIPLES AND PRACRICE, 3rd edition

29.10.2015 - Třetí vydání knihy přináší rozšířené a aktualizované informace týkající se alergií u dětí. Jedná se o přehledné, snadno pochopitelné popisy problematiky, diagnostiky a léčby pediatrických pacientů s poruchami imunitního systému....
STROKE:...

STROKE: PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT, 6th edition

17.09.2015 - Knihu zabývající se mozkovou mrtvicí je možné zakoupit v podobě paperbacku, pub formátu i online verzi. Kniha velmi názorně rozebírá jak teorii, tak kliniku týkající se iktu. Popisuje stavy předcházejí iktu, tj. aterosklerózu cerebrálních cév,...
IMMUNOTHERAPY OF...

IMMUNOTHERAPY OF CANCER, Vol. 128 (Advances in Cancer Research; 1st ed.)

21.08.2015 - V současné době se stále více dostávají do popředí léčby metody využívající přirozené schopnosti imunitního systému ničit rakovinné buňky. Tato publikace přináší informace o výzkumech týkajících se postavení a využití imunitního...
NELSON TEXTBOOK OF...

NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS, 20th edition

23.07.2015 - Kniha je obsáhlým a bohatým zdrojem témat a otázek týkajících se pediatrii. Každé vydání je pak doplňováno o novinky, ať už se jedná o nové možnosti diagnostiky, léčby atd. Kniha tedy přináší stále aktuální informace a nestárne. Obsahuje...