Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK)

Elsevier (UK)

Výběr z knihovny

Diagnostic Pathology:...

Diagnostic Pathology: Blood and Bone Marrow, 3rd Edition

05.10.2023 - V knize jsou podrobně probrány patologie postihující krev a kostní dřeň. Čtenář se tak setká s širokým spektrem nádorových a nenádorových afekcí. Ty jsou podrobně popsány a důraz je kladen na diferenciální diagnostiku. Nechybí ani popis...
Principles and...

Principles and Practice of Robotic Surgery, 1st Edition

20.09.2023 - V současné době se v chirurgické praxi stále více prosazují robotické techniky. Jsou spojené s menší invazivitou a pooperačními komplikacemi, to umožní dřívější propuštění operovaného z nemocnice i návrat do běžného života. V této knize...
Atlas of Retinal OCT,...

Atlas of Retinal OCT, 2nd Edition

06.09.2023 - Patologické změny na sítnici je možné diagnostikovat pomocí OCT (optical coherence tomography). Tato kniha obsahuje více než 1000 vysoce kvalitních snímků, které pokrývají široké spektrum nemocí sítnice. Druhé vydání je doplněno mnoha novými...
Goldman-Cecil...

Goldman-Cecil Medicine, 2-Volume Set, 27th Edition

23.08.2023 - Kniha je vydávána dlouhých 95 let a zaměřuje se na interní medicínu dospělých pacientů. Každé vydání je aktualizováno a přepracováno tak, aby odpovídalo současným poznatkům. Na více než 3 000 stránkách najdete mnoho kapitol psaných...
Breast Pathology, 3rd...

Breast Pathology, 3rd Edition

02.08.2023 - Kniha je zaměřená na patologii prsu. Kromě patologie samotné je kniha zaměřená také na diagnostické postupy, popisuje genomické, molekulární, mikroskopické, radiologické, laboratorní, imunohistochemické aj. metody, které mohou pomoci odlišit...
Manson's Tropical...

Manson's Tropical Diseases, 24th Edition

19.07.2023 - Kniha je vydávána již 125 let, díky aktualizacím stále drží krok s novinkami, které se v oboru tropických nemocí objevují. Kapitoly pokrývají časté i vzácné nemoci způsobené viry, bakteriemi a parazity. Jsou popsány jejich projevy i léčba. Jsou...
Diagnostic Pathology:...

Diagnostic Pathology: Kidney Diseases, 4th Edition

28.06.2023 - Kniha ze série Diagnostická patologie je zaměřená na onemocnění ledvin. Text pokrývá celou řadu běžných, ale také vzácných ledvinných onemocnění. Je rozebráno více než 265 onemocnění. Čtvrté vydání je plně aktualizované a přepracované...
Oral Pathology, 3rd...

Oral Pathology, 3rd Edition

21.06.2023 - Diagnostika patologií ústní dutiny může být oříšek i pro zkušené patology. Tato kniha je koncipována jako atlas, takže obsahuje velké množství (1 600) fotografií a ilustrací, aby byly pokryty všechny běžné, ale i vzácnější patologie, tj....
Yen & Jaffe's...

Yen & Jaffe's Reproductive Endocrinology, 9th Edition

07.06.2023 - Kniha vychází již déle než 40 let. Je vhodná jak pro vědce, tak pro lékaře v klinické praxi. Popisuje široké spektrum poruch reprodukce u žen i mužů. Deváté vydání je plně revidováno a aktualizováno. Přináší tedy nejnovější informace...
Fetal, Neonatal and...

Fetal, Neonatal and Pediatric Neuroradiology

24.05.2023 - Ani dětem se nevyhýbají nemoci, při nich je nutné podrobit se neuroradiologickému vyšetření. To však může mít jiná pravila než vyšetřování dospělých. V této knize autoři popisují nejnovější pokroky a znalosti v oblasti neuroradiologické...
MicroRNA in...

MicroRNA in Regenerative Medicine, 2nd Edition

11.05.2023 - V rámci zkoumání buněčných funkcí a ovlivnění exprese genů se v posledních desetiletích zkoumají krátké nekódující microRNA (miRNA). Ukazuje se, že existuje velké množství miRNA. Mohou být zapojeny do patologických procesů, ale také do...
Plotkin's Vaccines,...

Plotkin's Vaccines, 8th Edition

26.04.2023 - Kniha popisuje vše, co se týká vakcinace – nejnovější důkazy, studie, doporučení, protokoly, vývoj vakcín atd. Osmé vydání je plně přepracované a aktualizované. Nově je v knize kapitola týkající se covidu, váhání ohledně očkování,...
Comprehensive Clinical...

Comprehensive Clinical Nephrology, 7th Edition

06.04.2023 - Kniha podrobně rozebírá téma klinické nefrologie. Sedmé vydání je aktualizované a rozšířené. V knize je 114 kapitol, které pokrývají anatomii, fyziologii, vyšetřování ledvin, ale hlavně patologie, které ledviny postihují, a projevy těchto...
Manual of...

Manual of Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapies

22.03.2023 - Transplantace hematopoetických buněk a buněčné terapie jsou velmi perspektivními léčebnými postupy, které zaznamenaly velký pokrok. Kniha popisuje jejich využití v léčbě maligních onemocnění, ať už hematologických, nebo solidních, a také...
Atlas of...

Atlas of Reconstructive Surgery: A Case-Based Approach, 1st Edition

08.03.2023 - Rekonstrukční chirurgie je rychle se rozvíjející obor, který sice nezachraňuje životy v pravém slova smyslu, ale pacientům nesmírně pomáhá. Kniha je koncipována jako atlas. Obsahuje tedy velké množství ilustrací, fotek i krátkých videí...
Textbook of Critical...

Textbook of Critical Care, 8th Edition

22.02.2023 - Kniha, která slouží také jako učebnice, popisuje praktický multidisciplinární přístup k efektivnímu řešení kritických stavů u dospělých a dětí na jednotkách intenzivní péče. Jsou probrány patofyziologie kritických nemocí, farmakologická,...
Steinert's Cataract...

Steinert's Cataract Surgery, 4th Edition

08.02.2023 - Katarakta je ve stárnoucí populaci stále častější a mnoho lidí podstupuje operační zákrok. Kniha popisuje krok za krokem péči o pacienta s kataraktou, tj. od předoperačního vyšetření, přípravy na operaci až po chirurgické postupy a řešení...
Introductory...

Introductory Immunology, Basic Concepts for Interdisciplinary Applications, 3rd Edition

18.01.2023 - Jak už název knihy napovídá, v textu budete seznámeni s imunologií s přesahem do jiných oborů, hlavně mikrobiologie. Jsou popsány základy imunologie, obranné mechanismy proti infekčním patogenům, reakce imunitního systému na vakcinaci aj. Třetí...
Hematology, 8th Edition

Hematology, 8th Edition

21.12.2022 - Kniha přináší podrobný vhled do problematiky hematologických onemocnění, jejich příznaků, diagnostiky i léčby, je tedy klinicky zaměřená. Osmé vydání je revidované a aktualizované, aby odpovídalo současným poznatkům. Je zde více informací o...
Ophthalmology, 6th...

Ophthalmology, 6th Edition

07.12.2022 - Tato kniha je velmi populární u studentů připravujících se k atestaci i u oftalmologů. Šesté vydání je revidované, aktualizované a rozšířené. Poskytuje informace o diagnostice a léčbě všech částí oka u dospělých a dětí (optika,...
Mandell, Douglas, and...

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition

16.11.2022 - Kniha vychází již čtyři desetiletí. Poskytuje hluboký vhled do epidemiologie, etiologie, patologie, mikrobiologie, imunologie a léčby infekčních onemocnění. Deváté vydání je aktualizované a doplněné. Více prostoru se dostalo antibiotikům a...
Neonatal and Pediatric...

Neonatal and Pediatric Respiratory Care, 6th Edition

02.11.2022 - Kniha přináší poznatky z oblasti léčby respiračních onemocnění u novorozenců a dětí. Jednotlivé kapitoly jsou přehledné, doplněné barevnou obrazovou přílohou (více než 500 ilustrací), zaměřené hlavně na praxi. Šesté vydání je...
Creasy and Resnik's...

Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine, 9th Edition

12.10.2022 - Již déle než 35 let přináší tato kniha informace z oblasti gynekologie a porodnictví. Deváté vydání je doplněné, a hlavně aktualizované. V oblasti péče o matku a plod/dítě došlo během posledních let k mnoha změnám v přístupu k pacientkám,...
Surgical Techniques of...

Surgical Techniques of the Shoulder, Elbow, and Knee in Sports Medicine, 3rd Edition

14.09.2022 - U sportovců bývají častá zranění či poškození ramenního, loketního či kolenního kloubu. V této publikaci se autoři zaměřili na léčbu těchto patologií tak, aby byl zajištěn co nejlepší výstup, tj. došlo ke zhojení a obnovení funkce. Kniha...
Rheumatology, 2-Volume...

Rheumatology, 2-Volume Set, 8th Edition

17.08.2022 - Výskyt revmatologických onemocnění v populaci roste, zvyšuje se ale i poznání související s jejich patogenezí, projevy a léčbou. Osmé vydání knihy je aktualizované a doplněné. V knize jsou popsána témata jako epidemiologie, patogeneze, klinická...
Rosen's Emergency...

Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 10th Edition

03.08.2022 - Kniha je na trhu téměř 40 let. Nové, již 10. vydání, je plně aktualizované a přepracované, aby informace reflektovaly nejnovější poznatky na poli akutní a urgentní medicíny. Kniha je orientována prakticky, aby pomohla lékařům v terénu. Toto...
Uropathology, 2nd Edition

Uropathology, 2nd Edition

20.07.2022 - Jak již název napovídá, kniha je zaměřená na patologie postihující močový systém. Obsahuje informace z anatomie, fyziologie, patologie a diferenciální diagnostiky onemocnění močového systému. Text je doplněn 1 600 kvalitními obrázky, které...
Atlas of Pain...

Atlas of Pain Management Injection Techniques, 5th Edition

29.06.2022 - Stále více lidí trpí různými typy bolestí, které je možné řešit pouze aplikací injekcí. Tato kniha přináší popis injekčních technik, které umožní tlumit bolesti. Text je řazen podle anatomických regionů, pokrývá patologie, které jsou s...
Allergic and...

Allergic and Immunologic Diseases

02.06.2022 - Alergické a imunitně podmíněné nemoci jsou v populaci stále častější a tato kniha se zabývá praktickými, klinickými aspekty těchto patologických stavů. Kniha je věnována vyšetřování, diagnostice a léčbě, obsahuje protokoly, algoritmy a...
Bone and Soft Tissue...

Bone and Soft Tissue Pathology, 2nd Edition

19.05.2022 - Kniha se věnuje problematice patologií postihujících kostní a měkké tkáně. Jedná se o neoplastické a neneoplastické afekce, jsou popsány klinické příznaky, diagnostická vyšetření, patologické nálezy v porovnání s normálními nálezy,...
Principles and...

Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 6th Edition

05.05.2022 - Kniha přináší podrobné informace o infekčních onemocněních pediatrických pacientů. V úvodu jsou probrány obecné epidemiologické principy, dětská epidemiologie a prevence, imunizace, chemoprofylaxe, vývoj imunitního systému a vnímavost k infekcím...
Ryan's Retina, 3...

Ryan's Retina, 3 Volume Set, 7th Edition

22.04.2022 - Kniha velmi podrobně a do hloubky pokrývá veškerou problematiku týkající se sítnice. Sedmé vydání je aktualizované, takže obsahuje nejnovější poznatky v oblasti léčby, technologií a chirurgických postupů. Na knize se podílelo více než 300...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin Clinical Atlas, 2nd Edition

23.03.2022 - Jako u všech atlasů, i v tomto případě je kladen důraz hlavně na obrazový materiál. V knize najdete více než 3 000 fotek a ilustrací nejčastěji se vyskytujících i vzácných kožních onemocnění, jak u dospělých, tak u dětí. Navíc jsou kožní...
Clinical Immunology,...

Clinical Immunology, 6th Edition

23.02.2022 - Kniha je výborným průvodcem světem imunitního systému. Pokrývá jak obecné zákonitosti, tak má přesah také do kliniky. Šesté vydání je aktualizované, přepracované a doplněné, aby odpovídalo současným poznatkům. Byly přidány kapitoly...
Cardiovascular...

Cardiovascular Pathology; 5th Edition

09.02.2022 - Množství osob, které trpí srdečně-cévními chorobami, roste. Tato kniha ve 22 kapitolách předkládá jak etiologii, tak patogenezi těchto nemocí, příznaky, diagnostické guidelines, standardy a normální hodnoty vyšetření u srdečně-cévních...
Atlas of...

Atlas of Interventional Orthopedics Procedures, 1st Edition

13.01.2022 - Intervenční ortopedie mění ortopedickou péči, neboť umožňuje méně invazivně léčit některá postižení, která by vyžadovala náročnější operační zákrok (např. postižení šlach, onemocnění obratlových disků). Kniha přináší popis...
Principles and...

Principles and Practice of Sleep Medicine - 2 Volume Set, 7th Edition

22.12.2021 - Poruchy spánku jsou v populaci stále častější. Kniha přináší podrobné informace o poruchách spánku. Autoři nejprve seznamují čtenáře s historií spánkové medicíny a fyziologickým spánkem a faktory, které jej regulují. Poté jsou...
Immunology of...

Immunology of Endometriosis, Pathogenesis and Management

01.12.2021 - Endometrióza je mezi ženami stále častěji diagnostikovaná. Projevuje se např. nepravidelnou, velmi bolestivou či silnou menstruací. Tato kniha se zabývá etiologií, patogenezí a léčbou tohoto patologického stavu. Důležitou roli v patogenezi hraje...
Diagnostic Imaging:...

Diagnostic Imaging: Genitourinary, 4th Edition

10.11.2021 - Zobrazovací metody jsou nezbytné v diagnostice mnoha nemocí, i těch, které postihují genitourinární systém. Tato kniha přináší nejnovější informace o možnostech zobrazování genitourinárního systému, které napomohou rozhodování o dalších...
Diagnostic Atlas of...

Diagnostic Atlas of Renal Pathology, 4th Edition

27.10.2021 - Kniha je výborným pomocníkem pro nefrology, kterým pomáhá s diagnostikováním ledvinných patologií. Do hloubky jsou probrány patofyziologické pochody a klinická manifestace vybraných nemocí. Text je doplněn více než 700 fotografiemi, a to jak mikro,...
Braunwald’s Heart...

Braunwald’s Heart Disease, 2 Vol Set, 12th Edition

20.10.2021 - O kvalitě a úspěšnosti knihy svědčí fakt, že se dočkala 12. vydání, které je aktualizované, doplněné a přepracované. Na knize se podílelo 76 autorů. Obsahuje 14 nových kapitol, které zahrnují nové léky používané v kardiologii,...
Pediatric Dermatology,...

Pediatric Dermatology, 5th Edition

22.09.2021 - Kniha přináší informace týkající se patologií dětské pokožky. V tomto ohledu existují značné rozdíly mezi dospělými a dětmi. V knize naleznete popis nejčastějších i vzácnějších kožních afekci, diagnostické algoritmy, diferenciální...
Practical Aspects of...

Practical Aspects of Vaccine Development,1st Edition

01.09.2021 - Na pulty se dostává kniha na v současné době velmi žhavé téma, a to vývoj vakcín. Přináší pohled nejen medicínský, ale také na problematiku jejich výroby a dalších kroků. Jsou popsány různé typy vakcín, včetně proteinových,...
Diagnostic Imaging:...

Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma, 3rd Edition

18.08.2021 - Kniha pokrývá problematiku traumat muskuloskeletálního aparátu. Zaměřuje se hlavně na diagnostiku. Je probráno více než 200 traumatických diagnóz vyskytujících se u dětí a dospělých. U každé diagnózy je obrazový materiál. V knize je více než...
The Practice of...

The Practice of Clinical Echocardiography, 6th Edition

29.07.2021 - Kniha přináší doporučení, pokyny, postupy pro správné provedení echokardiografie v klinické praxi, získání relevantních výsledků a jejich vyhodnocení. Šesté vydání je plně aktualizované a doplněné. Kniha pokrývá i témata jako...
Diagnostic Pathology:...

Diagnostic Pathology: Bone, 3rd Edition

14.07.2021 - Tento odborný svazek ze série Diagnostické patologie je zaměřen na patologie postihující kosti. Popisuje jak klinické příznaky nemocí, tak patologické změny, včetně molekulárních. Čtenáři se tak seznámí s diagnostikou širokého spektra...
Clinical Cases in...

Clinical Cases in Uveitis, 1st Edition

23.06.2021 - Nitrooční zánět je jak těžko diagnostikovatelný, tak i léčitelný. Často je nutné projít historii pacienta, příznaky, zobrazovací vyšetření i laboratorní testy. Kniha je zaměřená na diferenciální diagnostiku a řešení uveitid na...
Schmidek and Sweet:...

Schmidek and Sweet: Operative Neurosurgical Techniques 2-Volume Set, 7th Edition

26.05.2021 - Již 50 let je vydávána tato kniha, která slouží neurochirurgům. Sedmé vydání tak navazuje na dlouhou tradici. Je samozřejmě přepracované a aktualizované vzhledem k probíhajícímu výraznému pokroku na poli neurochirurgie. V knize jsou rozebrány...
Murray & Nadel's...

Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 2-Volume Set 7th Edition

05.05.2021 - Kniha pokrývá celou problematiku pneumologie. 7. vydání je aktualizované a rozšířené o nové kapitoly. V úvodu knihy je popsána anatomie, fyziologie a patofyziologie dýchacích cest. Dále jsou rozebírány jednotlivé plicní nemoci, jejich...
ASE’s Comprehensive...

ASE’s Comprehensive Echocardiography, 3rd Edition

21.04.2021 - Kniha obsahuje jak informace ohledně echokardiografického vyšetření obecně (tj. principy, metodiky), tak o klinickém využití vyšetřovacích metod (určení velikosti srdečních oddílů a jejich funkce, popis stavu a funkce chlopní, poškození...
Cornea 2-Volume Set,...

Cornea 2-Volume Set, 5th Edition

31.03.2021 - Kniha je zaměřená na rohovku a povrch oka, na diagnostiku patologií, nové zobrazovací technologie, řešení patologií, včetně chirurgických zákroků. Na knize se podílelo přes 200 odborníků. Text je doplněn více než 2 300 ilustracemi,...
Bradley and Daroff's...

Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set; 8th Edition

17.03.2021 - Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set, 8th edition O popularitě knihy svědčí fakt, že se na pulty dostává její 8. vydání. Nové vydání je aktualizované a přepracované. Kniha je koncipována velmi přímočaře, jde přímo...
Fuhrman and...

Fuhrman and Zimmerman's Pediatric Critical Care, 6th edition

03.03.2021 - Obor pediatrické kritické péče je vysoce specializovaný. Tato kniha je pečlivě sestavená tak, aby přinesla podrobné a klinicky využitelné informace, které se opírají o současné znalosti v oboru. Text je doplněn tabulkami, fotografiemi, diagramy,...
Stem Cells, 3rd Edition

Stem Cells, 3rd Edition

27.01.2021 - Třetí vydání knihy zabývající se kmenovými buňkami je aktualizované a doplněné vzhledem k rychlému nárůstu převratných poznatků, které přináší jejich výzkum. V knize jsou charakterizovány kmenové buňky, jejich biologické funkce,...
Clinical Cases in...

Clinical Cases in Uveitis, 1st Edition

13.01.2021 - Diagnostikovat nitrooční záněty je složité, stejně tak jejich léčba.Je nutný komplexní přístup, tj. zjistit historii příznaků, provést zobrazovací vyšetření, laboratorní testy atd. Tato kniha si klade za cíl pomoci diagnostikovat uveitidy, a...
Textbook of Pediatric...

Textbook of Pediatric Rheumatology 8th Edition

17.12.2020 - Kniha přináší aktuální informace pokrývající dětskou revmatologii, a to jak čistě revmatologická, tak i nerevmatologická muskuloskeletální onemocnění, která do tohoto oboru také spadají. Přináší popis jednotlivých onemocnění, jejich...
Pediatric...

Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease, 6th Edition K

25.11.2020 - niha pojatá jako plnobarevný atlas s mnoha ilustracemi a fotografiemi přibližuje problematiku dětských gastrointestinálních a jaterních onemocnění. Aktualizované a doplněné vydání popisuje diagnostické přístupy, příznaky i léčbu. Nově byla...
Pediatric Allergy:...

Pediatric Allergy: Principles and Practice, 4th Edition

07.10.2020 - Kniha poskytuje veškeré důležité informace týkající se dětských alergií a její 4. vydání prošlo přepracováním a aktualizací. Pokrývá témata vzniku alergií (tj. imunitních a dalších do alergií zapojených mechanismů), prevence, diagnostiky...
Gray's Anatomy, 42nd...

Gray's Anatomy, 42nd Edition, The Anatomical Basis of Clinical Practice

16.09.2020 - V říjnu tohoto roku vychází v tištěné podobě i e-verzi další aktualizované vydání Gray's Anatomy, které odráží současné poznatky na poli klinické anatomie. Kniha je nejen „klasickou“ anatomií, ale obsahuje také kapitoly z biologie a...
Sperling Pediatric...

Sperling Pediatric Endocrinology, 5th Edition

18.08.2020 - Kniha obsahuje veškeré potřebné informace z oboru dětské endokrinologie. 5. vydání je přepracované a aktualizované, kniha tak drží krok s pokroky a novými poznatky na poli metabolicko-biochemických a molekulárních mechanismů. Kniha v sobě...
Robbins & Cotran...

Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th Edition

29.07.2020 - Již desáté, bohatě ilustrované vydání knihy, která do hloubky probírá lidské nemoci, jejich buněčný i molekulární základ. Jsou popsány také nové léky a lékové terapie, např. pro hepatitidu C, je popsána nová klasifikace lymfomů,...
Muscle Biopsy, 5th...

Muscle Biopsy, 5th Edition

15.07.2020 - Kniha přibližuje důležitost svalové biopsie. Popisuje indikace k biopsii, provedení i interpretaci výsledků (popsány jsou metody vyšetření vzorků, např. mikroskopie, imunohistochemie...). Texty jsou zaměřeny tak, aby byly využitelné v klinické...
The Microbiome in...

The Microbiome in Health and Disease

17.06.2020 - Kniha se zabývá mikrobiomem, jeho důležitostí pro zdraví. Mikrobiom ovlivňuje nejen integritu sliznic, imunitní systém, ale také CNS, metabolismus atd. Kniha je rozdělena do 12 kapitol: Úvod: Mikrobiomu a jeho postavení ve zdraví a nemoci...
Cummings...

Cummings Otolaryngology, 7th Edition

03.06.2020 - O popularitě knihy svědčí její sedmé vydání, které je přepracované a doplněné o nejnovější poznatky. Např. jsou popsány minimálně invazivní procedury, změny v rhinologii, nové techniky a technologie. Kniha je rozšířena o 12 nových kapitol:...
Cytology, 5th Edition

Cytology, 5th Edition

06.05.2020 - Kniha pokrývá téma cytologie, diagnostické principy a klinické korelace. Jsou popsány cytologické nálezy ze všech orgánových systémů. Text je doplněn více než 550 barevnými fotografiemi a ilustracemi. Nové vydání se věnuje také novým...
Weedon's Skin...

Weedon's Skin Pathology, 5th Edition

25.03.2020 - Kniha, encyklopedie, je ve svém pátém vydání aktualizovaná a přepracovaná. Pokrývá široké spektrum kožních patologií zánětlivých i neoplatických, četných i těch vzácných. Jsou přesně popsány a vyobrazeny mikroskopické obrazy a znaky...
Campbell-Walsh...

Campbell-Walsh Urology, 12th Edition

11.03.2020 - 12. vydání knihy je opět plně aktualizované a přepracované, aby odpovídalo současným poznatkům a guidelines. Jednotlivé kapitoly jsou kratší, ale obsahují klíčové informace, které tak čtenář získá rychle. V knize jsou nové kapitoly, např....
Current Therapy of...

Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care, 2nd Edition

29.01.2020 - Kniha je zaměřená na případy vyžadující neodkladný chirurgický zákrok. Zahrnuje plnobarevné ilustrace, fotografie a hlavně důležité aspekty urgentní chirurgické péče, včetně ventilace, kontroly dalších poranění, neinvazivních technik,...
Epidemiology of...

Epidemiology of Thyroid Disorders 1st Edition

08.01.2020 - Onemocnění štítné žlázy se vyskytují v populaci stále častěji. Tato kniha přináší ucelený pohled na tuto rozsáhlou problematiku. Zabývá se patofyziologií, prevalencí určitých typů nemocí a také možnou prevencí a léčbou. Obálka:...
Williams Textbook of...

Williams Textbook of Endocrinology, 14th Edition

04.12.2019 - 14. vydání populární knihy je opět aktualizované a doplněné, aby kopírovalo současné poznatky. Jsou popsány endokrinní nemoci dospělých i dětí, např. metabolický syndrom, diabetes, metabolické onemocnění kostí, obezita, choroby štítné...
EXPERTddx: Pediatrics,...

EXPERTddx: Pediatrics, 2nd Edition

13.11.2019 - Druhé vydání knihy je plně aktualizované a přináší rady, jak rychle a efektivně provést diferenciální diagnostiku na základě klinického obrazu, výsledků vyšetření a informací získaných od pacienta, resp. jeho rodičů. Kniha pokrývá více...
Middleton's Allergy...

Middleton's Allergy 2-Volume Set, 9th Edition

09.10.2019 - Díky své popularitě se kniha dočkala devátého vydání. Obsahuje všechny potřebné, a navíc zcela aktuální informace o oboru alergologie. Nezabývá se pouze mechanismy patogeneze, průběhem, ale také vyšetřováním, diagnostikou a léčbou, která jde...
Kidney Transplantation...

Kidney Transplantation - Principles and Practice, 8th Edition

18.09.2019 - Kniha je průvodcem transplantace ledviny pro všechny členy transplantačního týmu. 8. edice opět plně aktualizovaná a přepracovaná. Pokrývá celou problematiku, která začíná již před transplantací a samotnou transplantací nekončí. Jsou...
The microbiome:...

The microbiome: Interactions with organ systems, diet, and genetics, 1st Edition

21.08.2019 - Kniha se věnuje mikrobiomu a jeho důležitosti v lidském zdraví. Je popsána jeho interakce s orgány, ovlivnění dietou i genetickou. Autoři se speciálně zaměřují na tato témata: Role mikrobiomu v ženském reprodukčním systému ona zdraví ženy...
Skeletal Trauma: Basic...

Skeletal Trauma: Basic Science, Management, and Reconstruction, 6th Edition

07.08.2019 - Kniha přináší informace o základech muskuloskeletálního systému - anatomii i biomechanice, diagnostice a léčbě akutním muskuloskeletálních poranění, posttraumatických rekonstrukcích a problémech, které je mohou provázet, skeletálních traumatech...
Smith and Aitkenhead's...

Smith and Aitkenhead's Textbook of Anaesthesia, 7th Edition

17.07.2019 - Tato kniha je velmi mezinárodně velmi populární a je klíčovou pro výuku anesteziologů. Nyní se objevilo 7. vydání, které je aktualizované a přepracované. Jako minulá vydání popisuje anestezii v praxi, kritickou péči, léčbu bolesti, do detailu...
Diagnostic Pathology:...

Diagnostic Pathology: Infectious Diseases, 2nd Edition

03.07.2019 - 2. vydání je přepracované a doplněné o nové poznatky. Zahrnuje všechny aspekty patologie infekčních nemocí, včetně anatomické manifestace a přesné diagnostiky. Kniha obsahuje důležité informace o patogenních mikroorganismech, tj. virech,...
Fanaroff and Martin's...

Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, 2-Volume Set, 11th Edition

12.06.2019 - 11. vydání knihy poukazuje na její popularitu. Dvoudílné vydání je plně aktualizované a přepracované a přináší informace založené na zkušenostech s problémy, které mohou postihovat matku, plod a novorozence. Díky přizvání nových odborníků...
Paediatric Cardiology,...

Paediatric Cardiology, 4th Edition

22.05.2019 - Pediatrická kardiologie pokrývá veškeré patologie, se kterými se můžete potkat. Jsou podrobně popsány, zasazeny do kontextu, tj. popsány symptomy, komorbidity, neurovývojové problémy, které s nimi mohou souviset atd. Samozřejmě nechybí ani kapitoly...
Ashcraft's Pediatric...

Ashcraft's Pediatric Surgery, 7th Edition

08.05.2019 - Na pulty přichází sedmé vydání knihy, která pokrývá celou problematiku pediatrické chirurgie. Toto vydání je přepracované a aktualizované, aby odpovídalo současným trendům. Kniha je zaměřena prakticky, je v ní více než 1000 barevných...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin, 13th Edition

17.04.2019 - Na pulty se dostává 13. vydání knihy, které je plně revidované a aktualizované. Kniha je zaměřená klinicky a pokrývá velké množství kožních nemocí, běžných i těch vzácných. Krom textu je kniha pná ilustrací a fotek, tj. 1340, z toho je 500...
Abeloff's Clinical...

Abeloff's Clinical Oncology, 6th Edition

03.04.2019 - Díky žádanosti této knihy došlo k jejímu již 6- vydání, které je plně aktualizované, aby drželo krok se současnými vědomostmi a poznatky na poli onkologie. Kniha seznamuje čtenáře s patofyziologií nádorů, buněčnými a molekulárními...
Refractive Surgery,...

Refractive Surgery, 3rd Edition

13.03.2019 - Kniha přináší klinický náhled do problematiky refrakterní chirurgie. Třetí vydání je opět plně aktualizované a jsou popsány nejnovější chirurgické techniky, diagnostika atd. Text je doplněn velkým množstvím obrazového materiálu, fotografií...
Ocular Pathology, 8th...

Ocular Pathology, 8th Edition

27.02.2019 - Kniha si klade za cíl propojit oftalmologii a patologii, které spolu úzce souvisí. 8 edice je opět aktualizovaná a přepracovaná tak, že drží krok se současnými pokroky v diagnostice (zobrazovací metody, genetická vyšetření, molekulárně...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin 13th Edition

22.01.2019 - 13. vydání knihy je plně revidované a je zdrojem relevantních a současných informací v oboru dermatologie. Je popsána nejen fyziologie a anatomie kůže, ale také patologické stavy, diagnostika a léčbě, vše dle nejnovějších poznatků. Kniha je...
Diagnostic Ultrasound:...

Diagnostic Ultrasound: Vascular, 1st Edition

02.01.2019 - Diagnostické možnosti vaskulárních nemocí se stále rozšiřují, patří sem i ultrazvuk. Kniha je zaměřena hlavně na kliniku, klinickou anatomii, patologii a diagnostice. Jednotlivé kapitoly se věnují cévám určitých oblastí, dolních/horních...
Grainger & Allison's...

Grainger & Allison's Diagnostic Radiology Essentials, 2nd Edition

05.12.2018 - Druhé vydání knihy je plně aktualizované a pokrývá všechny aspekty diagnostické radiologie. Je ideálním zdrojem informací jak pro studenty, tak lékaře v praxi. Kniha se zaměřuje na nezbytné znalosti, tj. vše o diagnostickým modalitách a je...
Contact Lenses, 6th...

Contact Lenses, 6th Edition

07.11.2018 - 6. vydání knihy je plně přepracované a aktualizované, dle nejnovějších poznatků. Kontaktní čočky jsou dnes velmi populární, výběr je veliký a ta tato kniha poskytne klíč k jejich poznání a výběru. Čtenář se seznámí s materiály, které se...
Immune Biology of...

Immune Biology of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2nd Edition

08.10.2018 - Druhé vydání je doplněné a aktualizované, jak již název naznačuje, věnuje se alogenní transplantaci kmenových buněk a imunologii. Text je doplněn mnoha grafy a ilustracemi. Nově jsou v knize kapitoly věnující se mikrobiomu, metabolismu, mikro RNA...
Microbial Diversity in...

Microbial Diversity in the Genomic Era, 1st Edition

10.09.2018 - Kniha přináší pohled do mikrobiální diverzity z jiné perspektivy, který umožňuje genomický výzkum. Díky pokročilým technikám je možné identifikovat nové druhy bakterií, taxonomicky zařadit atd. V textu jsou popsány využívané techniky,...
Principles of...

Principles of Regenerative Medicine, 3rd Edition

13.08.2018 - Třetí vydání knihy detailně popisuje technologie a progres v léčebných strategiích vedoucích k léčbě a regeneraci poškozených tkání. Jsou popsány vědecké výzkumy nahlížející do biologické a molekulární podstaty regenerativní medicíny, s...
Human Parasitology 5th...

Human Parasitology 5th Edition

23.07.2018 - 5. vydání Parazitologie u lidí je zaměřeno na lékařskou perspektivu, ale také zahrnuje funkční morfologii, fyziologii, bichemii a imunologii, aby bylo dosaženo celkového obrazu parazitární infekce. Kniha je tak určena nejen lékařům a klinické...
Biochemical,...

Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition, 4th Edition

18.06.2018 - Vědecký pohled na biologickou podstatu naší stravy je hlavním těžištěm této knihy. Pokrývá biochemickou, fyziologickou i molekulární aspekty stravování, resp. potravin, tj. jak potraviny, nutrienty působí na biochemické pochody, jaký vliv mají na...
Atlas of...

Atlas of Ultrasound-Guided Regional Anesthesia, 3rd Edition

22.05.2018 - V této knize je velmi názorně, doslova krok za krokem, ukázáno, pomocí fotografií a videí, jak postupovat při podávání regionální anestezie. Jedná se o třetí vydání, které je opět doplněné a aktualizované. Nově obsahuje 11 bloků, regionů,...
Atlas of Cardiac...

Atlas of Cardiac Surgical Techniques, 2nd Edition

30.04.2018 - Kniha přináší podrobný popis chirurgických zákroků, jak otevřených, tak intervenčních. Jsou popsány krok za krokem, doplněny obrazovým materiálem v podobě ilustrací, fotografií i videí. Druhé vydání prošlo revizí a zároveň je zde 7...
Kendig's Disorders of...

Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children, 9th Edition

26.03.2018 - Vychází nové, tentokrát již deváté vydání, knihy, jejímž těžištěm jsou patologie dýchacích cest dětí. Informace v knize vycházejí z praktických zkušeností autorů i nejnovějších studií. Toto vydání je plně aktualizované a doplněné...
Clinical Immunology,...

Clinical Immunology, 5th Edition

12.03.2018 - 5. vydání je aktualizované a přepracované tak, aby odpovídalo stavu současného poznání na poli imunologie, které se stále vyvíjí. Kniha pokrývá samotné základy imunologie, jako jsou principy imunologické reakce, obrana hostitele a zánět,...
Roberts and Hedges'...

Roberts and Hedges' Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Care, 7th Edition

26.02.2018 - Sedmé vydání populární knihy je opět plně aktualizované a přepracované tak, aby drželo krok se současnými trendy. Je srozumitelně sepsána a doplněna velkým množství obrazového materiálu (více než 3500 obrázků/fotek), přehledných algoritmů....
Principles of...

Principles of Neurological Surgery, 4th Edition

29.01.2018 - Již čtvrté vydání knihy dokazuje její kvalitu. I toto vydání je revidované a hlavně aktualizované, obsahuje velké množství obrazového materiálu. V knize jsou obecné kapitoly ohledně neurochirurgie a také specifických technik. Kniha je rozšířena...
Diagnostic Pathology:...

Diagnostic Pathology: Blood and Bone Marrow, 2nd Edition

15.01.2018 - Druhé vydání této knihy je opět plně aktualizované tak, aby odpovídalo současnému poznání. Kniha je určena hlavně pro patology, hematology a onkology. Úvodní část knihy se zabývá základy hematopatologií včetně vysvětlení "normálního"...
Critical Care...

Critical Care Nephrology, 3rd Edition

25.12.2017 - Přehledné a klinicky relevantní texty v oblasti kritické péče v nefrologii jsou spolu s více než 500 ilustracemi součástí třetího vydání této knihy. Pacients renální nemocí vyžaduje multidisciplinární přístup, jsou náchylnější k...
Dermatology: 2-Volume...

Dermatology: 2-Volume Set, 4th Edition

13.11.2017 - 4. vydání této knihy je opět přepracované a plně aktualizované. Jedná se o kompletní pokrytí oboru, od základních vědeckých poznatků po klinickou praxi u dětí i dospělých. V knize je více než 4000 ilustrací, více než 2000 nových obrázků,...
ExpertDDx:...

ExpertDDx: Musculoskeletal, 2nd Edition

15.10.2017 - Kniha je sestavena tak, aby pomohla lékaři k rychlejší a přesnější diagnóze muskuloskeletálních obtíží, se kterými se v praxi lékaři setkávají. V knize je více než 200 případů s diferenciální diagnostikou založenou na nálezu ze snímků,...
Endovascular Treatment...

Endovascular Treatment of Aortic Aneurysms, 1st Edition

24.09.2017 - Kniha se zaměřuje na léčbu aneurysmat aorty, které mohou být pro pacienta velmi nebezpečná, endovaskulárními technikami. V knize jsou krok na za krokem popsány jednotlivé postupy, které je možné k léčbě využít. Obsah je plně v souladu s...
Oral, Head and Neck...

Oral, Head and Neck Oncology and Reconstructive Surgery, 1st Edition

04.09.2017 - Nádorová onemocnění krku a hlavy jsou často deformující a vyžadují následnou rekonstrukci. Tato kniha je prvním textem, který se věnuje právě této chirurgické problematice, tj. orální, maxilofaciální a kraniofaciální rekonstrukční chirurgii....
Hand Hygiene: A...

Hand Hygiene: A Handbook for Medical Professionals

13.08.2017 - Kniha se věnuje velmi důležitému tématu v medicíně, které je stále aktuálnější vzhledem ke zvyšující se nebezpečnosti a rezistenci bakterií. Kniha se tedy zaměřuje na kontrolu šíření infekcí a bezpečnost pacienta, která může být...
Hematology: Basic...

Hematology: Basic Principles and Practice, 7th Edition

06.08.2017 - 7. vydání knihy je opět plně aktualizované dle nejnovějších vědeckých poznatků. Jedná se o klinického průvodce pro přesnější a diagnostiku. Jsou popsány nové diagnostické techniky i terapeutické možnosti. V tomto vydání jsou nově...
Cardiac...

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 7th Edition

23.07.2017 - Sedmé vydání knihy přináší aktualizace a doplnění. Jedná se o knihu, která přináší pochopitelně a přehledně zpracované texty, které napomohou zorientovat se v diagnostice a terapii poruch srdečního rytmu. Důraz je kladen na klinické...
Morrey's The Elbow and...

Morrey's The Elbow and Its Disorders, 5th Edition

09.07.2017 - Kniha by neměla chybět v žádné "ortopedické" knihovně. Díky novým vydáním je stále aktualizovaná a drží krok se současnými trendy. V knize jsou texty se patologií, diagnostiky i léčby, tj. např. týkající se traumat, artroskopie, problematiky...
Diagnostic Imaging:...

Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial 2nd Edition

19.06.2017 - Kniha je spojnicí mezi stomatologií a medicínskou radiologií. Toto vydání je opět plně aktualizované a doplněné o nové texty. Pokrývá tak anatomickou problematiku dané oblasti, možnosti zobrazování, ale také popisuje stav pacienta, klinické...
Swaiman's Pediatric...

Swaiman's Pediatric Neurology, 6th Edition

23.05.2017 - 6. vydání knihy přináší revidované a aktualizované kapitoly, tak aby odpovídaly současným poznatkům. Bylo přidáno 5 nových sekcí, 62 kapitol (např. 12 jich patří epilepsii, 5 cerebrovaskulárním a neuromuskulárním nemocem, 13 neuroonkologii,...
Genetics of Bone...

Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease 2nd Edition

07.05.2017 - Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease, Second Edition, kniha se zaměřuje na biologii kostní tkáně. Věnuje se obecným, základním tématům, ale hlavně pak sumarizuje klinické, genetické, molekulární záležitosti v tomto oboru. Seznámíme se tak...
Diagnosis and...

Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease, 3rd Edition

24.04.2017 - Díky pokrokům v medicíně mnoho se mnoho dětí i s velmi vážnými vrozenými srdečními nemocemi dožívá dospělého věku a jindy se některé vrozené nemoci mohou projevit až v dospělosti. Kniha se tedy zabývá těmito dospělými pacienty. Nejprve se...
Chronic Coronary...

Chronic Coronary Artery Disease

19.03.2017 - Tato kniha pokrývá veškeré aspekty týkající se epidemiologie, prevence, patofyziologie, prognózy, diagnostiky a léčby pacientů, kteří trpí chronickými koronárními nemocemi. Přináší nejnovější poznatky a informace, např. o možnosti využití...
Andrews' Diseases of...

Andrews' Diseases of the Skin Clinical Atlas (e-book)

27.02.2017 - 12. vydání knihy ukazuje na to, že je tato kniha velmi populární. Jedná se o atlas, ve kterém je možné najít více než 3000 vysoce kvalitních obrázků kožních afekcí od novorozenců po dospělé. Díky aktualizacím jsou zde i nové a vzácné stavy,...
Zakim and Boyer's...

Zakim and Boyer's Hepatology, 7th Edition

30.01.2017 - Kniha přináší popis nemocí zasahujících játra, informace v knize předkládané jsou plně aktualizované a vycházejí z důvěryhodných, ověřených zdrojů. Kniha se zaměřuje na patofyziologii, diagnostice a léčbě vybraných jaterních nemocí....
Textbook of Critical...

Textbook of Critical Care, 7th edition

02.01.2017 - Textbook of Critical Care, v sedmém vydání přináší plně aktualizované kapitoly, které se týkají managementu péče o kriticky nemocné pacienty. Mezi zcela nové kapitoly patří text o kardiografii, antibiotické léčba, antiviroticích, koagulaci a...
Oral Pathology, 2nd...

Oral Pathology, 2nd Edition

05.12.2016 - Druhé vydání knihy je možné považovat za ilustrovaný atlas pokrývající problematiku patologií ústní dutiny. Přináší tedy popis velkého množství nemocí postihujících ústní sliznici, a to hlavně z pohledu histologického. Vše je samozřejmě...
Diagnostic Atlas of...

Diagnostic Atlas of Renal Pathology, 3rd Edition

07.11.2016 - Kniha je praktickým průvodcem v určování patologií ledvin. Jo plná kvalitních barevných fotografií (více než 700) a textů, které umožňují určit přesnou diagnózu. Toto nové vydání obsahuje novou kapitolu popisující přístupy v diferenciální...
Dacie and Lewis...

Dacie and Lewis Practical Haematology, 12th Edition

10.10.2016 - Více než 65 let je tato kniha jednou z nejlépe prodávaných po celém světě, je standardem v laboratorní hematologii. Toto 12. vydání pokračuje v tradici, ale zároveň reaguje na nové poznatky na poli hematologie. Věnuje pozornost nejnovějším...
Orthodontics: Current...

Orthodontics: Current Principles and Techniques, 6th Edition

22.08.2016 - 6. vydání samozřejmě přináší aktualizace tak, aby kniha „kopírovala“ nejnovější poznatky a trendy. Kniha pokrývá ortodontické diagnózy z pohledu na klinice založených důkazů. Ukazuje, jak správně diagnostikovat, vyšetřovací metody,...
Infectious Diseases,...

Infectious Diseases, 4th edition

08.08.2016 - Nové vydání této knihy přináší mnohé aktualizace, ale také zcela nové informace o pokrocích v diagnostice infekčních chorob. Je možné se seznámit s novými poznatky o hepatitidě C a antiviroticích, houbových infekcích a novějších...
SABISTON TEXTBOOK OF...

SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY, 20th Edition

25.07.2016 - Kniha byla poprvé vydána v roce 1936 a je od té doby považována za důležitý zdroj informací a odborného vedení pokrývající oblast obecné chirurgie. Každé vydání je pak aktualizováno a reflektuje pokrok na poli chirurgie. Kniha obsahuje velké...
WEEDON's SKIN...

WEEDON's SKIN PATHOTOLGY ESSENTIALS, 2nd Edition

11.07.2016 - Kniha přináší jedinečný přehled klíčových diagnóz v kožním lékařství, text je klinicky orientovaný, vysvětluje praktické problémy, s nimiž se setkáváme v rozpoznávání a diagnostice kožních afekcí (infekce, nádory, autoimunitní a...
MUSCULOSKELETAL...

MUSCULOSKELETAL IMAGING: case review series, 3rd edition

27.06.2016 - Kniha se věnuje 200 klinickým případům, které provází 800 radiografických snímků s možností vyzkoušet své znalosti pomocí multiple-choice otázek, kniha samozřejmě obsahuje i odpovědi s vysvětlením, popis diagnóz a komentáře vážící se ke...
NOYE's KNEE DISORDERS:...

NOYE's KNEE DISORDERS: SURGERY, REHABILITATION, CLINICAL OUTCOMES, 2nd edition

25.04.2016 - Významný odborník v oblasti sportovně-medicínské ortopedie připravil knihu, která se dočkala již druhého vydání, pojednávající o problematice kolenního kloubu. Vychází z klinických dat z renomovaných publikací i vlastních zkušeností. Velkou...
DIAGNOSTIC PATHOLOGY:...

DIAGNOSTIC PATHOLOGY: GENITOURINARY, 2nd edition

11.04.2016 - Druhé vydání knihy je rozšířeno o nové texty a obrázky, tak aby byla pokryta všechna témata týkající se genitourinárních patologií. V knize se nachází cca 2500 plně barevných obrázků, které zachycují patologické stavy, možnosti...
VIRAL PATHOGENESIS:...

VIRAL PATHOGENESIS: FROM BASICS TO SYSTEMS BIOLOGY, 3rd edition

28.01.2016 - Kniha je ve svém třetím vydání opět aktualizována tak, aby byly pokryty veškeré nové poznatky z této oblasti. Kniha pokrývá klíčová témata týkající se virů samotných (historický vývoj oboru, klasifikaci virů, epidemiologii), molekulární...
 CARDIOVASCULAR...

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY, 4th edition

01.01.2016 - Nové vydání knihy je možné sehnat v tištěné, ale i elektronické verzi. Kniha nabízí podrobný pohled do problematicky srdečních patologií. Toto 4. vydání obsahuje 6 nových kapitol, zbylá část textu byla revidována a upravena dle nejnovějších...
 BRADLEY's NEUROLOGY...

BRADLEY's NEUROLOGY IN CLINICAL PRACTICE, 2 Volume Set, 7th Edition

17.12.2015 - V nedávné době vyšlo už sedmé vydání této knihy, které přináší aktualizované informace. Na knize se podílelo více než 150 odborníků. V knize se nejprve setkáváme s kapitolami věnujícími se neurologickému vyšetření a různým...
HURWITZ CLINICAL...

HURWITZ CLINICAL PEDIATRIC DERMATOLOGY: a textbook of skin disorders of childhood and adolescence, 5th edition

12.11.2015 - Kniha přináší přehled kožních nemocí od kojenců po dospívající. Popisuje jejich diagnostiku, možnosti řešení, nová guidelines, vývoj nových léčiv v dermatologii atd. K lepší přehlednosti a možnosti rozpoznávání kožních afekcí je v knize...
 PEDIATRIC ALLERGY:...

PEDIATRIC ALLERGY: PRINCIPLES AND PRACRICE, 3rd edition

29.10.2015 - Třetí vydání knihy přináší rozšířené a aktualizované informace týkající se alergií u dětí. Jedná se o přehledné, snadno pochopitelné popisy problematiky, diagnostiky a léčby pediatrických pacientů s poruchami imunitního systému....
STROKE:...

STROKE: PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT, 6th edition

17.09.2015 - Knihu zabývající se mozkovou mrtvicí je možné zakoupit v podobě paperbacku, pub formátu i online verzi. Kniha velmi názorně rozebírá jak teorii, tak kliniku týkající se iktu. Popisuje stavy předcházejí iktu, tj. aterosklerózu cerebrálních cév,...
IMMUNOTHERAPY OF...

IMMUNOTHERAPY OF CANCER, Vol. 128 (Advances in Cancer Research; 1st ed.)

21.08.2015 - V současné době se stále více dostávají do popředí léčby metody využívající přirozené schopnosti imunitního systému ničit rakovinné buňky. Tato publikace přináší informace o výzkumech týkajících se postavení a využití imunitního...
NELSON TEXTBOOK OF...

NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS, 20th edition

23.07.2015 - Kniha je obsáhlým a bohatým zdrojem témat a otázek týkajících se pediatrii. Každé vydání je pak doplňováno o novinky, ať už se jedná o nové možnosti diagnostiky, léčby atd. Kniha tedy přináší stále aktuální informace a nestárne. Obsahuje...