Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Hand Hygiene: A Handbook for Medical Professionals

Hand Hygiene: A Handbook for Medical Professionals

Hand Hygiene: A Handbook for Medical Professionals

13.08.2017

Kniha se věnuje velmi důležitému tématu v medicíně, které je stále aktuálnější vzhledem ke zvyšující se nebezpečnosti a rezistenci bakterií. Kniha se tedy zaměřuje na kontrolu šíření infekcí a bezpečnost pacienta, která může být zvýšena i díky správné hygieně rukou. Kniha popisuje nejnovější guidelines, doporučení schválená WHO atd. Popisuje postupy individuální, instituciální, ale také národní a celosvětové. Kniha je rozdělena do 45 kapitol. První jsou věnovány problematice infekcí z historického hlediska, dále pak možnostem přenosu infekce, technikám dezinfekce rukou, přeodoperační dezinfekci rukou, ale také reakci pokožky na hygienu rukou a druhy prostředků, které je možné k hygieně a zabránění šíření infekce využít. Jsou zde i texty věnující se monitoraci hygieny rukou atd. A v neposlední řadě hygiena rukou v různých oborech a role v hygieny u MRSA či klostridiových infekcí.

(Obálka: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118846869.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Didier Pittet, John M. Boyce
Vydavatel: Elsevier
ISBN: 9781118846865
Odkaz na stránky: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118846869.html
Cena: €143.10