Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Microbial Diversity in the Genomic Era, 1st Edition

Microbial Diversity in the Genomic Era, 1st Edition

Microbial Diversity in the Genomic Era, 1st Edition

10.09.2018

Kniha přináší pohled do mikrobiální diverzity z jiné perspektivy, který umožňuje genomický výzkum. Díky pokročilým technikám je možné identifikovat nové druhy bakterií, taxonomicky zařadit atd.
V textu jsou popsány využívané techniky, výzkumy na poli mikrobiologie, biochemie, molekulární biologie, genomiky, genetiky a fylogeneze.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První se věnuje shrnutí mikrobiální diverzity. Druhá část je zaměřena na využití molekulárních technik v určování mikrobiální diverzity.


(Obálka: https://www.elsevier.com/books/microbial-diversity-in-the-genomic-era/das/978-0-12-
814849-5)

Bibliografické údaje:

Autor: Surajit Das Hirak Dash
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 720
ISBN: 9780128148495
Odkaz na stránky: https://www.elsevier.com/books/microbial-diversity-in-the-genomic-era/das/978-0-12-814849-5
Cena: $127,5