Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set; 8th Edition

Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set; 8th Edition

Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set; 8th Edition

17.03.2021

Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set, 8th edition
O popularitě knihy svědčí fakt, že se na pulty dostává její 8. vydání. Nové vydání je aktualizované a přepracované. Kniha je koncipována velmi přímočaře, jde přímo k jádru věci, vychází pouze z informací založených na důkazech. Obsahuje velké množství diagnostických i terapeutických algoritmů, obrázků, fotografií. V jednotlivých kapitolách jsou nejprve prezentovány příznaky popisovaného patologického stavu a čtenáři je umožněno vytvořit si vlastní diferenciálně-diagnostický náhled, přesně jako je to v praxi.
Dvoudílná kniha je rozdělená do třech hlavních částí.
• Běžné neurologické obtíže (bolesti hlavy, dysartrie, afázie, cerebrální ataxie…)
• Neurologické vyšetření a intervence (EMG, extraktaniální a intrakraniální neuromodulace, intraoperační monitoring, evokované potenciály, MRI, CT, angiografie, neuropsychologie, neurourologie, sexuální dysfunce, neuroimunologie, neuroendokrinologie…)
• Neurologická onemocnění a jejich léčba (kraniocerebrální trauma, trauma míchy, periferních nervů, ischemická cerebrovaskulární nemoc, aneurysma, intracerebrální krvácení, virové encefalitidy, bakteriální infekce, nádorová onemocnění, vaskulitidy, paraneoplastické nemoci, autoimunitní encefalopatologie…)
Obálka: https://www.elsevier.com/books/bradley-and-daroffs-neurology-in-clinical-practice-2-volume-set/jankovic/978-0-323-64261-3

Bibliografické údaje:

Autor: Editors: Joseph Jankovic John Mazziotta Scott Pomeroy Nancy Newman
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 2400
ISBN: 9780323642613
Odkaz na stránky: https://www.elsevier.com/books/bradley-and-daroffs-neurology-in-clinical-practice-2-volume-set/jankovic/978-0-323-64261-3