Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Principles of Regenerative Medicine, 3rd Edition

Principles of Regenerative Medicine, 3rd Edition

Principles of Regenerative Medicine, 3rd Edition

13.08.2018

Třetí vydání knihy detailně popisuje technologie a progres v léčebných strategiích vedoucích k léčbě a regeneraci poškozených tkání. Jsou popsány vědecké výzkumy nahlížející do biologické a molekulární podstaty regenerativní medicíny, s vypíchnutím kmenových buněk, možností vytvoření tkáňových "náhrad" a jejich využití např. u pacientů s diabetem, srdečními a jaterními chorobami.
Kniha je rozdělena do 4 částí, Biologické a molekulární základy regenerativní medicíny, Vývoj buněk a tkáně, Biomateriály pro regenerativní medicínu, Terapeutické využití. Dále jsou zde dvě sekce: A - tkáňová terapie, B - regulace a etika.


(Obálka: https://www.elsevier.com/books/principles-of-regenerative-medicine/atala/978-0-12-809880-6)

Bibliografické údaje:

Autor: Anthony Atala, Robert Lanza et al.
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 1545
ISBN: 9780128098806
Odkaz na stránky: https://www.elsevier.com/books/principles-of-regenerative-medicine/atala/978-0-12-809880-6
Cena: $170