Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease, 3rd Edition

Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease, 3rd Edition

Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease, 3rd Edition

24.04.2017

Díky pokrokům v medicíně mnoho se mnoho dětí i s velmi vážnými vrozenými srdečními nemocemi dožívá dospělého věku a jindy se některé vrozené nemoci mohou projevit až v dospělosti. Kniha se tedy zabývá těmito dospělými pacienty. Nejprve se věnuje anatomii srdce, dále pak klinické manifestaci nemocí, diagnostice a hlavně také léčbě. Toto vydání je revidováno a aktualizováno. Nově obsahuje i praktické informace pro pečovatele a sestry. Jsou zde také 4 nové kapitoly (historická perspektiva, kvalita života pacientů s plicní hypertenzí, psychosociální problematika pacientů s vrozenými srdečními nemocemi, podpůrná a paliativní péče, kniha je bohatě ilustrovaná, jsou zachyceny vrozené defekty, jsou zde i snímky z vyšetření, např. RTG, EKG atd.
Kniha je k dostání jak v tištěné, tak elektronické podobě.

(Obálka: https://www.eu.elsevierhealth.com/diagnosis-and-management-of-adult-congenital-heart-disease-9780702069291.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Michael Gatzoulis Gary Webb Piers Daubeney
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 736
ISBN: 9780702069291
Odkaz na stránky: https://www.eu.elsevierhealth.com/diagnosis-and-management-of-adult-congenital-heart-disease-9780702069291.html
Cena: $180.49