Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 7th Edition

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 7th Edition

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 7th Edition

23.07.2017

Sedmé vydání knihy přináší aktualizace a doplnění. Jedná se o knihu, která přináší
pochopitelně a přehledně zpracované texty, které napomohou zorientovat se v diagnostice a
terapii poruch srdečního rytmu. Důraz je kladen na klinické využití a praxi. Nové texty se věnují moderním pacemakerům, katetrové ablaci, farmakoterapii atd. Kniha je doplněna velkým množstvím obrazového materiálu, online jsou také ke zhlédnutí videa.Kniha je rozdělena do 19 sekcí. První sekce jsou věnovány teorii, molekulárním základům,napěťovým kanálům, tvorbě a šíření vzruchu, ovlivnění a kontrole srdeční aktivity atd. Další kapitoly se zabývají vysvětlením patologií se zaměřením na poruchy rytmu (supreventrikulární tachyarytmie, ventrikulární tachyarytmie, bradyarytmie a synkopy atd.) , a to i na molekulární úrovni, i té genetické. Vždy jsou pobrány také diagnostické a léčebné postupy. Kardiálním implantovatelnžm elektronickým zařízením je věnována jedna sekce, další pak katetrové ablaci, chirurgické léčbě arytmií. Poslední sekce se věnuje možným novým přístupům k léčbě arytmií.

(Obálka:https://www.us.elsevierhealth.com/cardiac-electrophysiology-from-cell-to-bedside-9780323447331.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Douglas P. Zipes, Jose Jalife et al.
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 1424
ISBN: 9780323447331
Odkaz na stránky: https://www.us.elsevierhealth.com/cardiac-electrophysiology-from-cell-to-bedside-9780323447331.html
Cena: $259.99