Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Diagnostic Pathology: Blood and Bone Marrow, 2nd Edition

Diagnostic Pathology: Blood and Bone Marrow, 2nd Edition

Diagnostic Pathology: Blood and Bone Marrow, 2nd Edition

15.01.2018

Druhé vydání této knihy je opět plně aktualizované tak, aby odpovídalo současnému poznání. Kniha je určena hlavně pro patology, hematology a onkology.
Úvodní část knihy se zabývá základy hematopatologií včetně vysvětlení "normálního" stavu periferní krve a kostní dřeně, hematopoézy, jednotlivých buněčných linií atd. Další části jsou již specializované a zaměřují se na různé patologie, včetně nových geneticky určených subtypů akutní lymfoblastické leukémie či lymfomů.
Jsou zde i zcela nové kapitoly, které se zaměřují hlavně na molekulární vhled do patogeneze falmiliálních nemocí a malignit. Text je doplněn velkým množstvím obrazového materiálu s důraz klade na klinickou využitelnost textu, který může pomoci při diagnostice.

Obálka: https://www.eu.elsevierhealth.com/diagnostic-pathology-blood-and-bone-marrow-9780323392549.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Kathryn Foucar, Devon Chabot-Richards et al.
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 976
ISBN: 9780323392549
Odkaz na stránky: https://www.eu.elsevierhealth.com/diagnostic-pathology-blood-and-bone-marrow-9780323392549.html
Cena: €170.99