Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Immune Biology of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2nd Edition

Immune Biology of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2nd Edition

Immune Biology of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 2nd Edition

08.10.2018

Druhé vydání je doplněné a aktualizované, jak již název naznačuje, věnuje se alogenní transplantaci kmenových buněk a imunologii.
Text je doplněn mnoha grafy a ilustracemi. Nově jsou v knize kapitoly věnující se mikrobiomu, metabolismu, mikro RNA a mRNA regulačním mechanismům a cestám v případě GvH nemoci. Jsou také popsány postupy imunoterapií s použitím geneticky vytvořených/změněných T lymfocytů atd.

(Obálka: https://www.elsevier.com/books/immune-biology-of-allogeneic-hematopoietic-stem-cell-transplantation/socie/978-0-12-812630-1)

Bibliografické údaje:

Autor: Gerard Socie Robert Zeiser Bruce R. Blazar
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 430
ISBN: 9780128126301
Odkaz na stránky: https://www.elsevier.com/books/immune-biology-of-allogeneic-hematopoietic-stem-cell-transplantation/socie/978-0-12-812630-1
Cena: $170