Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2021

2021

Výběr z knihovny

JID

JID

22.12.2021 - U psoriatiků se kumuluje sodík v kůži a odráží vážnost nemoci Sodík (Na) se může kumulovat v kůži v koncentracích, které převyšují jeho hodnoty v séru. Vysoká koncentrace Na může mít negativní vliv na Th17 lymfocyty, zvýšit jejich...
JID

JID - December 2021

23.11.2021 - Receptor pro xenobiotika CAR je vysoce indukovaný u psoriázy a podporuje proliferaci keratinocytů Psoriáza je chronické systémové zánětlivé onemocnění, které se manifestuje na kůži. Je spojená s abnormální proliferací a diferenciací...
JID

JID - November 2021

01.11.2021 - Cyklin dependentní kináza 7 podporuje diferenciaci Th17/Th1 lymfocytů u psoriázy modulací glykolytického metabolismu V patogenezi psoriázy se uplatňují Th17 lymfocyty. Dochází ke zvýšení jejich počtů i aktivity. Molekulární mechanismus, který za...
JID

JID - October 2021

01.10.2021 - HOPX vykazuje onkogenní aktivitu během vývoje skvamózního karcinomu kůže Skvamózní karcinom kůže (SKK) je označení pro skupinu heterogenních nádorů, které vznikají hlavně v oblastech vystavených slunečnímu záření. Stále se hledají...
JID

JID - September 2021

01.09.2021 - Prurigo nodularis je charakterizováno systémovou a kožní polarizací T lymfocytů do subsetu Th22 Prurigo nodularis (PN) je stále málo prozkoumaná nemoc neznámé etiologie. Častěji postihuje Afroameričany a projevuje se tvorbou svědivých nodulů....
JID

JID - August 2021

01.08.2021 - Receptor CCR4 podporuje expanzi Th17 lymfocytů a podílí se na patogenezi psoriázy v myším modelu Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, v jehož patogenezi hrají důležitou roli Th17 lymfocyty, které ve značné míře exprimují...
JID

JID

01.07.2021 - Efektivita a bezpečnost léčby obličejového vitiliga 0,1% takrolimovou mastí Lokální aplikace kalcineurinových inhibitorů se neoficiálně používá pro léčbu vitiliga. Doposud chybí placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie. Autoři takovou...
JID

JID - June 2021

01.06.2021 - Exprese galektinu 1 na CD8 lymfocytech kontroluje zánět během kontaktní hypersenzitivity Alergická kontaktní dermatitida je také známá jako kontaktní hypersezitivita. Jedná se o T lymfocyty mediované zánětlivé onemocnění kůže. Kůže je...
JID

JID - May 2021

01.05.2021 - Autoprotilátky proti BPAG1e spouští experimentální bulózní pemphigoid u myší Bulózní pemphigoid (BP) je autoimunitní puchýřnaté onemocnění, které je spojené s postižením hemodesmisomálních proteinů BP180 a BP230/BPAG1e. Zatímco role...
JID

JID - April 2021

01.04.2021 - Neutrofily zvyšují dilataci a permeabilitu cév a zhoršují psoriázu uvolněním MMP-9 Iniciální fáze tvorby psoriatických lézí je spojená s dilatací papilárních cév a infiltrací tkáně neutrofily. Zatím nebylo popsáno, jak jsou neutrofily...
JID

JID - March 2021

02.03.2021 - Zvýšená aktivita inflamazomů u pacientů s psoriázou způsobuje systémový zánět Psoriáza je spojená se systémovým zánětem a srdečně-cévními komorbiditami. Autoři studie hledali buněčný mechanismus tohoto stavu. Psoriáza je geneticky...
JID

JID - February, 2021

01.02.2021 - Stanovení PCSK9 v krvi a kůži psoriatiků Je prokázána spojitost mezi psoriázou a srdečně-cévními nemocemi. Mechanismus, který hraje roli v rozvoji obou patologií, zatím nebyl popsán. Proprotein konvertáza subtilisin-kexin typu 9 (PCSK9) je...
JID

JID - January 2021

01.01.2021 - Kyselina acetylsalicylová chrání melanocyty a keratinocyty před UVB-indukovaným poškozením DNA in vivo UV záření spouští v kůži procesy, které vedou ke vzniku rakoviny, tj. rozvíjí se zánět, vzniká oxidační stres, poškození DNA se vznikem...