Medindex pro lékaře Časopisy: anotace NEJM - The New England Journal of Medicine 2022

2022

Výběr z knihovny

NEJM

NEJM - June 30, 2022

30.06.2022 - Léčba dětí s difuzním vnitřním pontinním gliomem intranádorovou infuzí onkolytického viru DNX-2401 Dětští pacienti s difuzním vnitřním pontinním gliomem (DIPG) mají velmi špatnou prognózu. V této studii autoři testovali léčbu onkolytickým...
NEJM

NEJM

23.06.2022 - Intravenózní podání vitamínu C pacientům se sepsí na jednotce intenzivní péče Studie, které zjišťovaly přínos nitrožilní aplikace vitamínu C v kombinaci s vasopresory u pacientů se sepsí, doposud nepřinesly jednoznačné výsledky. Autoři...
NEJM

NEJM

17.06.2022 - June 16, 2022
NEJM

NEJM

09.06.2022 - June 9,2022
NEJM

NEJM

03.06.2022 - June 2, 2022
NEJM

NEJM

28.05.2022 - May 26, 2022
NEJM

NEJM

19.05.2022 - May 19, 2022
NEJM

NEJM

13.05.2022 - May 12, 2022
NEJM

NEJM

05.05.2022 - May 5, 2022
NEJM

NEJM - April 28, 2022

28.04.2022 - Efektivita čtvrté dávky vakcíny BNT162b2 proti COVID-19 Stále se objevují nové varianty SARS-CoV-2 a imunita vyvolaná vakcinací pomalu klesá. Proto se nyní hovoří o čtvrté dávce vakcíny BNT162b2, její účinnosti v porovnání se třemi dávkami...
NEJM

NEJM

22.04.2022 - April 21, 2022
NEJM

NEJM

14.04.2022 - April 14, 2022
NEJM

NEJM

07.04.2022 - April 7, 2022
NEJM

NEJM - March 31, 2022

31.03.2022 - Účinnost očkování po prodělání COVID-19 proti reinfekci Po prodělání onemocnění COVID-19 člověk získá protektivní imunitu vůči reinfekci, která se však časem snižuje a není známo, jak dlouho vydrží. Současné guidelines doporučují...
NEJM

NEJM - March 24, 2022

25.03.2022 - Transtuzumab deruxtekan vs. transtuzumab emtansin v léčbě rakoviny prsu Trastuzumab emtansin (TE) je v současné době využíván jako standardní léčba u pacientů s metastatickou rakovinou prsu pozitivní na HER2 (human epidermal growth factor receptor...
NEJM

NEJM - March 17, 2022

18.03.2022 - Inhibice prekalikreinu jako léčba hereditárního angioedému Hereditární angioedém je charakterizovaný opakovanými otoky, které výrazně omezují život pacienta a mohou být dokonce fatální. Selektivní inhibice produkce plazmatického prekalikreinu...
NEJM

NEJM - March 3, 2022

03.03.2022 - BMES vs. fyziologický roztok v terapii kriticky nemocných dospělých U kriticky nemocných je důležité, krom dodání tekutin, také redukovat riziko akutního poškození ledvin či úmrtí z nejasných příčin. Zatím není jasné, zda je v těchto...
NEJM

NEJM

25.02.2022 - February 24, 2022
NEJM

NEJM - February 17, 2022

17.02.2022 - Inhibitor respiračního syncytiálního viru EDP-938 v klinické studii Respirační syncytiální virus (RSV) způsobuje problematickou respirační infekci u dětí, hlavně novorozenců, seniorů a imunokompromitovaných dospělých. V této studii autoři...
NEJM

NEJM - February 3, 2022

03.02.2022 - Lenvatinib plus pembrolizumab v léčbě pokročilého karcinomu endometria U pokročilého karcinomu endometria, kde selže léčba s použitím platinové chemoterapie, není zatím dáno, jak dále v léčbě pokračovat. Autoři vytvořili fázi 3 studie, v...
NEJM

NEJM - January 27, 2022

27.01.2022 - Polatuzumab vendotin jako léčba předtím neléčeného difúzního velkobuněčného B lymfomu Difúzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) je běžně léčený rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkristinem a prednisonem (R-CHOP). Další možnou...
NEJM

NEJM - January 20, 2022

20.01.2022 - Probiotikum SER-109 v léčbě rekurujících infekcí Clostridioides difficile Clostridioides difficile vyvolává infekce u osob, u nichž došlo k narušení střevního mikrobiomu. Tomu by mohlo zabránit perorální podávání probiotika SER109, které je...
NEJM

NEJM

06.01.2022 - January 6, 2022