Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Cytotherapy 2023

2023

Výběr z knihovny

Cytotherapy

Cytotherapy

01.10.2023 - Kortikosteroidy jako profylaxe reakce štěpu proti hostiteli u pacientů s intolerancí inhibitorů kalcineurinu Inhibitory kalcineurinu (CNI) se využívají v rámci prevence rozvoje reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) po transplantaci hematopoetických...
Cytotherapy

Cytotherapy

01.09.2023 - Sérum pacientů s astmatem zvyšuje v modelu alergického astmatu fagocytování mezenchymálních kmenových buněk makrofágy Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají dle preklinických studií alergického astmatu imunomodulační účinky. V této studii...
Cytotherapy

Cytotherapy

01.07.2023 - Benefit plerixaforu v mobilizaci kmenových buněk před autologní transplantací Před transplantací autologních kmenových buněk (ASCT) musí dojít ke stimulaci hematopoetických kmenových buněk, aby se z kostní dřeně dostaly do periferního oběhu a...
Cytotherapy

Cytotherapy

01.06.2023 - Klinické výsledky terapeutické leukaferézy u APL Akutní promyelocytická leukémie (APL) zvyšuje počty buněk v periferní krvi, tj. způsobuje hyperleukocytózu (HL). Terapeutická leukaferéza se však používá zřídka kvůli obavám z následné...
Cytotherapy

Cytotherapy

01.05.2023 - Transplantované mezenchymální stromální buňky jsou schopné migrovat na povrch kosti a zlepšit osteogenezi u glukokortikoidy indukované osteoporózy Dlouhodobé podávání nebo vysoké dávky kortikoidů způsobují úbytek kostní hmoty a snižují její...
Cytotherapy

Cytotherapy

28.03.2023 - Hodnocení protizánětlivé bioaktivity extracelulárních vezikul může podléhat chybě způsobené kontaminací média Extracelulární vezikuly (EV) jsou využívány jako nové diagnostické markery a terapeutické možnosti pro celou řadu onemocnění....
Cytotherapy

Cytotherapy

01.03.2023 - Lidský trombocytární lyzát zvyšuje proliferaci, ale ne chondrogenní diferenciaci pediatrických mezenchymálních progenitorů Buněčná terapie by mohla pomoci s regenerací chrupavky nejen v kloubech, ale také v případě vrozených kraniofaciálních...