Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Cytotherapy 2023 Cytotherapy

Cytotherapy

Cytotherapy

01.09.2023

Sérum pacientů s astmatem zvyšuje v modelu alergického astmatu fagocytování mezenchymálních kmenových buněk makrofágy

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají dle preklinických studií alergického astmatu imunomodulační účinky. V této studii autoři zjišťovali, zda efektivitu lidských MSC může zvýšit jejich kultivace v séru pacientů s astmatem. Takto připravené MSC podali myším s alergickým astmatem. Kultivace se sérem zvýšila in vitro apoptózu MSC a expresi TGFβ, IL-10, indolamin 2,3 dioxygenázy 1 atd. Dále došlo k ovlivnění mitochondrií, k jejich dělení a snížení respirační kapacity a polarizaci makrofágů do fenotypu M2. Ve srovnání s myšmi, které dostávaly MSC, vedlo podávání MSC-séra k dalšímu snížení obsahu kolagenních vláken, hladin eotaxinu, celkové a specifické buněčnosti a zvýšení hladin IL-10 v bronchoalveolární laváži, což zlepšilo plicní funkce. Kombinace MSC-sérum podporovala větší polarizaci makrofágů M2 a také fagocytózu makrofágů, především apoptotických MSC. Sérum pacientů s astmatem vedlo k vyššímu fagocytování MSC makrofágy, což vyvolalo imunomodulační odpověď a snížilo zánět i remodelaci v porovnání s MSC bez séra.
https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(23)00959-3/fulltext

HMGB1 zrychluje hojení při distrakční osteogenezi rekrutováním endogenních kmenových/progenitorových buněk

Distrakční osteogeneze (DO) vede k podstatné regeneraci kosti, ale dlouhodobá fixace je riziková pro vznik infekcí. V této studii autoři zjišťovali, zda HMGB1 (high-mobility group box 1) může podpořit DO v myším modelu. Bylo zjištěno, že HMGB1 podporuje regeneraci kostí během DO prostřednictvím rekrutování PDGFRα a Sca-1 pozitivních (PαS+) buněk a endoteliálních progenitorových buněk. Kromě toho HMGB1 během DO urychloval angiogenezi, podporoval migraci a osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk, stejně tak proliferaci, migraci a angiogenezi lidských endoteliálních buněk pupečníkové žíly in vitro. Výsledky ukazují, že HMGB1 má pozitivní vliv na endogenní kmenové/progenitorové buňky a představuje novou terapeutickou možnost pro urychlení regenerace kosti při DO.
https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(23)00960-X/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 25, Issue 9
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1477-2566
Odkaz na stránky: https://www.isct-cytotherapy.org/issue/S1465-3249(22)X0022-4
Půjčit si tuto knihu