Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Cytotherapy 2023 Cytotherapy

Cytotherapy

Cytotherapy

01.07.2023

Benefit plerixaforu v mobilizaci kmenových buněk před autologní transplantací

Před transplantací autologních kmenových buněk (ASCT) musí dojít ke stimulaci hematopoetických kmenových buněk, aby se z kostní dřeně dostaly do periferního oběhu a mohly být odebrány. Za tímto účelem je možné aplikovat plerixafor, což je agonista chemokinového receptoru CXCR4, který může zvýšit účinnost podávaného stimulačního faktoru. V této studii autoři sledovali vliv plerixaforu na potransplantační stav pacientů. Byly porovnány výsledky 43 pacientů po ASCT, z nichž 25 při mobilizaci kmenových buněk dostalo faktor stimulující granulocytární kolonie s plerixaforem a 18 podstoupilo mobilizaci bez plerixaforu. U pacientů s plerixaforem došlo k uchycení neutrofilů a trombocytů rychleji než u pacientů bez tohoto léku. Dále byl také nižší výskyt septických stavů, výskyt horeček byl v obou skupinách stejný. Výsledky tedy ukazují, že přidání plerixaforu do protokolu ke stimulaci kmenových buněk může být přínosem. Urychluje obnovu krvetvorby a snižuje riziko infekcí u osob, které mají den před aferézou nízké počty CD34+ buněk.
https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(23)00057-9/fulltext

Mezenchymální stromální buňky ABCB5+ podporují kompletní a dlouhodobé uzavření ran u pacientů s dystrofickou epidermolysis bullosa

Recesivní dystrofická epidermolysis bullosa (RDEB) je vzácné dědičné onemocnění, které těžce postihuje pokožku a může pacienta ohrozit na životě. Pacientům by mohly pomoci infuze imunomodulačních buněk ABCB5+, což jsou dermální mezenchymální stromální buňky (MSC). V této studii je autoři aplikovali 14 pacientům a v den 0, 17 a 35 a po 12 týdnech sledovali, zda došlo ke změnám v aktivitě nemoci, svědění a bolesti. Na začátku léčby bylo detekováno u 14 pacientů 168 ran. Po 12 týdnech došlo k uzavření 109 (64,9 %) z nich, po 17 či 35 dnech to bylo 69 ran (63,3 %). Celkem 74,2 % ran, které se uzavřely po 17 a 35 dnech, zůstalo uzavřeno i při kontrole po 12 týdnech. Navíc došlo ke snížení vzniku nových ran. Výsledky tedy ukazují, že imunomodulační buňky ABCB5+ mají potenciál podpořit hojení ran, oddálit jejich rekurenci a omezit tvorbu ran nových u pacientů s RDEB.
https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(23)00036-1/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 25, Issue 7
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1477-2566
Odkaz na stránky: https://www.isct-cytotherapy.org/issue/S1465-3249(22)X0020-0
Půjčit si tuto knihu