Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Cell - Immunity 2021

2021

Výběr z knihovny

Cell - Immunity

Cell - Immunity

16.12.2021 - Indolamin 2,3-dioxygenáza 1 je nezbytná pro udržení dlouhodobé protilátkové odpovědi Humorální imunita je nezbytná pro ochranu před patogeny a je možné ji navodit také imunizací/očkováním. Dlouhotrvající protektivní imunita závisí na...
Cell Immunity

Cell Immunity

18.11.2021 - Prenatální zvýšení IL-6 zvyšuje denzitu glutamátergních synapsí a narušuje konektivitu v hipokampu potomků Časné prenatální zánětlivé stavy jsou považovány za rizikový faktor neurovývojových poruch. Zvýšení maternálního IL-6 během...
Cell Immunity

Cell Immunity

14.10.2021 - Oct 12, 2021
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.09.2021 - Sepse expeduje CD39+ plazmablasty, které podporují imunosupresi přes inhibici makrofágové antimikrobiální aktivity mediovanou adenosinem Sepse vede ke zvýšení adenosinu v krevním oběhu. Volný adenosin je zodpovědný za imunosupresivní signalizaci...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.08.2021 - Aug 10, 2021
Cell Immunity

Cell Immunity - Jul 13, 2021

15.07.2021 - Uptake oxidovaných lipidů receptorem CD36 podporuje lipidovou peroxidaci a dysfunkci CD8+ T lymfocytů v nádorech V nádorovém mikroprostředí (NM) dochází často ke kumulaci lipidů a dochází k dysfunkci imunitního systému. Autoři sledovali reakce...
Cell Immunity

Cell Immunity - Jun 08, 2021

15.06.2021 - NKG2A inhibiční receptor edukuje uterinní NK buňky k optimalizaci těhotenství a vývoje plodu Konzervovaný receptor CD94/NKG2A je exprimován NK buňkami a má inhibiční vlastnosti. Můžeme ho nalézt na téměř všech NK buňkách, které osídlují...
Cell Immunity

Cell Immunity - May 2021

13.05.2021 - Glykolytický ATP podporuje PI3K signalizaci a podporuje efektorové funkce Th17 lymfocytů Během aerobní glykolýzy v T lymfocytech dochází díky aktivitě laktát dehydrogenázy A (LDHA) k přeměně glukózy na laktát (Warburgův metabolismus). Autoři...
Cell Immunity

Cell Immunity

13.04.2021 - Apr 13, 2021
Cell Immunity

Cell Immunity

12.03.2021 - Mar 09, 2021
Cell Immunity

Cell Immunity

12.02.2021 - Feb 09, 2021
Cell Immunity

Cell Immunity - Jan 12, 2021

19.01.2021 - Na ribozomy cílící antibiotika narušují T lymfocytární efektorové funkce a mírní autoimunity blokováním syntézy mitochondriálních proteinů Antibiotika cílí hlavně na bakterie, ale ovlivňují také tělní buňky. Některá antibiotika mají...