Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Transplantation and Cellular Therapy 2021

2021

Výběr z knihovny

Transplantational and...

Transplantational and Cellular Therapy - November 2021

04.11.2021 - Studie kombinované terapie imatinib mesylát + mykofenolát mofetil u dětských pacientů se sklerotizujícím/fibrotizujícím typem chronické reakce štěpu proti hostiteli nereagujícím na steroidy Na steroidy nereagující chronická reakce štěpu proti...
Transplantational and...

Transplantational and Cellular Therapy - October 2021

02.10.2021 - Trombotická mikroangiopatie zvyšuje riziko chronické ledvinné nemoci u pacientů po transplantaci kostní dřeně Trombotická mikroangiopatie (TMA) po alogenní transplantaci kostní dřeně (HCT) je spojená s akutním ledvinným poškozením (AKI) a...
BBMT

BBMT

20.06.2021 - Účinnost transplantace kostní dřeně u pacientů s autoimunitními nemocemi Transplantace alogenních hematopoetických buněk (HCT) může mít efekt i u pacientů s autoimunitními nemocemi. V této studii autoři vyhodnocovali data 21 dospělých pacientů...
BBMT

BBMT

08.05.2021 - May 2021
BBMT

BBMT

08.04.2021 - APril 2021
BBMT

BBMT

02.03.2021 - March 2021
BBMT

BBMT

02.01.2021 - January 2021