Prof. MUDr. František Kölbel

kardiologie

100% 82% hodnotit
Fotografie není k dispozici

Odborné zaměření:

kardiologie

Atestace a specializace:

  • 1961: atestace 1. stupně v oboru Vnitřní lékařství 1964: atestace 2. stupně v oboru Vnitřní lékařství 1965: kandidát věd 1990: doktor věd
Veleslalvínská 30/1, Praha

Akademické pracoviště

  • 1990–1999 – přednosta interní kliniky 2. LF UK, Praha (v současnosti lektor pro obor vnitřní lékařství, kardiologie, interní klinika)

Zdravotnické zařízení

  • Canadian Medical Care, Veleslavínská 30, Praha

Univerzita: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

  • Rok promoce: 1957
  • Počet atestací: 2

Atestace a specializace:

  • 1961: atestace 1. stupně v oboru Vnitřní lékařství 1964: atestace 2. stupně v oboru Vnitřní lékařství 1965: kandidát věd 1990: doktor věd

Adresa

Veleslalvínská 30/1, Praha

Další informace

Přednášková a publikační činnost
přednášky v pregraduální výuce posluchačů 2. LF UK v Praze
semináře, přednášky v cyklech bakalářského studia
přednášky v IPVZ Praha v kurzech kardiologie
přednášky v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů
autor a spoluautor 7 monografií a 6 titulů skript
Publikoval přes 240 prací v domácím odborném tisku a 40 v zahraničních periodicích.
Pořadatel 1. vydání publikace Trendy soudobé kardiologie (Galén, 1995) i 2. vydání tohoto titulu (Galén, 1999), Praktická kardiologie (spolu s kolektivem, Karolinum 2011).
Autor kapitoly v učebnici Vnitřní lékařství P. Klennera, 4. vyd., nakl. Galen a Karolinum Praha.
Přeložil a redigoval překlady dvou učebnic kardiologie a elektrokardiografie z angličtiny do ceského jazyka: Kardiologie (nakl. H+H, Praha 2005) a EKG a jeho hodnocení (nakl. Grada, Praha 2005).

Členství v odborných společnostech
Česká internistická společnost – člen výboru (1996–2001)
Česká kardiologická společnost – místopředseda a pokladník (1991–1995)
Spolek lékařů českých v Praze – předseda v letech 1998–2008
řádný člen (Fellow) American College of Cardiology
International Society for Heart Research, Fellow, International Academy of Cardovascular Science (Kanada), pracovní skupina Grown-Up Congenital Heart Disease Evropské kardiologické společnosti
čestný člen České kardiologické společnosti a České internistické společnosti, Spolku lékařů českých a Vereinigung der Bayerischen Internisten e.V. se sídlem v Mnichově
člen redakční rady časopisu Postgraduální medicína
V letech 1999–2001 byl po dobu mandátu ČR delegátem ČR ve Stálém výboru Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu.

Odborné hodnocení (?)

Člen CLK ANO
VŠ vzdělání 100%
Délka praxe 59 let
Atestace a specializace 2 atest.
Medindex 82%

Medindex (?)

Beztrestnost ano
Objednací doba 100%
Dodržení termínu schůzky 100%
Úroveň ordinace 100%
Subjektivní hodnocení 100%
100% hodnotit