Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Základy umělé plicní ventilace, 5. vydání

Základy umělé plicní ventilace, 5. vydání

Základy umělé plicní ventilace, 5. vydání

07.08.2023

Kniha byla poprvé vydána v roce 2004 a v letošním roce se dočkala pátého vydání. To je aktualizované a přepracované. Úvodní kapitoly popisují historii, vývoj a základní principy umělé plicní ventilace. Dále jsou probrány ventilační režimy, pozitivní endexspirační přetlak, přístroje k umělé plicní ventilaci, péče o dýchací cesty, monitorování pacientů. Autoři též popisují umělou plicní ventilaci v rámci vybraných patologií, např. u lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí, astmatem, nemocemi kardiovaskulárního systému či akutním selháním plic. Nechybí ani postupy neinvazivní plicní ventilace, ukončení umělé plicní ventilace, umělá plicní ventilace v anestezii, komplikace ventilace, např. pneumonie a mnoho dalšího.

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Maxdofr
Počet stran: 480
ISBN: 978-80-7345-759-4
Odkaz na stránky: https://eshop.maxdorf.cz/zaklady-umele-plicni-ventilace-2/
Cena: 595 Kč