Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR)

Maxdorf (ČR)

Výběr z knihovny

Migréna - Moderní...

Migréna - Moderní diagnostika a léčba

10.10.2023 - Migrény se řadí mezi primární bolesti hlavy. Nejedná se o běžnou bolest hlavy, ale o závažné onemocnění, které významně snižuje kvalitu života. Pro migrénu jsou charakteristické opakované záchvaty bolestí hlavy, které jsou provázeny mnoha...
Oftalmologie, 3. vydání

Oftalmologie, 3. vydání

25.09.2023 - Vychází třetí a doplněné vydání knihy na téma očního lékařství. Kniha je rozdělená do 16 částí. V první kapitole jsou popsány teoretické základy oftalmologie. Následují kapitoly týkající se vyšetřovacích metod a postupů. Dále autoři...
Klinická onkologie

Klinická onkologie

28.08.2023 - Onkologie je jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů medicíny. Stále přibývají jak poznatky ohledně nádorů (molekulární, genetické atd.), tak jsou vyvíjeny nové diagnostické a léčebné postupy. V knize najdete část obecnou a část...
Základy umělé...

Základy umělé plicní ventilace, 5. vydání

07.08.2023 - Kniha byla poprvé vydána v roce 2004 a v letošním roce se dočkala pátého vydání. To je aktualizované a přepracované. Úvodní kapitoly popisují historii, vývoj a základní principy umělé plicní ventilace. Dále jsou probrány ventilační režimy,...
Poruchy rovnováhy v...

Poruchy rovnováhy v dětském věku

17.07.2023 - Poruchy rovnováhy v dětském věku nebývají časté, ale je nezbytné na ně myslet a věnovat jim pozornost, jelikož mohou být spojené se závažnými onemocněními. Může se jednat např. o tumory, epilepsii, migrény, onemocnění vnitřního ucha atd....
Základy umělé...

Základy umělé plicní ventilace

03.07.2023 - Umělá plicní ventilace (UPV) je nejrozšířenější a mnohdy život zachraňující léčebná metoda v intenzivní medicíně. Nyní vychází páté vydání populární knihy, která poprvé vyšla v roce 2004. Toto vydání je přepracované a...
Nefrologie kritických...

Nefrologie kritických stavů

19.06.2023 - Onemocnění ledvin mohou být i život ohrožující a vyžadují intenzivní péči. Autoří této knihy přinášejí informace ohledně akutních stavů zaměřené na klinickou praxi u lůžka pacienta. Kniha je rozdělená do 15 kapitol. Jsou rozebrána...
Pneumonie pro...

Pneumonie pro klinickou praxi, 2., rozšířené vydání

05.06.2023 - Pneumonie patří k nejzávažnějším onemocněním, která mohou pacienta ohrozit na životě. Nejčastěji pneumoniím podléhají děti do věku 5 let. Bakteriální pneumonie je možné úspěšně léčit antibiotiky, je však nutné zahájit léčbu včas a...
Revmatoidní artritida...

Revmatoidní artritida – moderně

15.05.2023 - Revmatoidní artritida patří mezi autoimunitní nemoci, které se v populaci vyskytují stále častěji. V této knize autorky seznamují čtenáře s touto nemocí, a hlavně s novými poznatky. V posledních letech se díky intenzivnímu výzkumu podařily...
Inhalační systémy,...

Inhalační systémy, 3. vydání

02.05.2023 - Inhalační léky jsou pro pacienty s astmatem či obstrukčními nemocemi plic první léčebnou volbou. Jejich výhoda je, že působí přesně v místě obtíží, tj. v dýchacích cestách. Zde dosahují vyšších koncentrací než při podání per os. Je tak...
Dětská urologie

Dětská urologie

11.04.2023 - Dětská urologie se od té dospělé značně liší, ať už v obtížích, které děti mají, tak v možnostech vyšetřování a léčby. Kniha popisuje nejčastější patologie, které jsou nalézány u dětí, včetně vrozených vad ledvin, močových cest a...
Manuál oční...

Manuál oční mikrochirurgie v obrazech

13.03.2023 - Manuál oční mikrochirurgie v obrazech Markéta Zemanová a kol. Kniha nabízí ucelený pohled na oční operace a reflektuje nejnovější poznatky a trendy v oblasti oftalmologie. Kniha je založená hlavně na obrazovém materiálu. Je rozdělená do 4...
Maligní melanom –...

Maligní melanom – diagnostika a léčba

27.02.2023 - Melanom je velmi závažné nádorové onemocnění postihující pokožku, které navíc velmi rychle metastazuje. Jeho časná diagnostika a léčba jsou tedy velmi důležité. Počet případů melanomu v ČR každoročně přibývá. Udává se, že je ročně...
Chirurgie u seniorů a...

Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci

30.01.2023 - Tato monografie je zaměřena na předoperační přípravu seniorů, u nichž je obzvláště důležité, aby se správně zhodnotila zdravotní rizika (především po interní stránce) a dle toho se sestavil anesteziologicko-resuscitační a operační plán....
Akutní stavy ve...

Akutní stavy ve vnitřním lékařství, 2. vydání

04.01.2023 - Kniha je koncipována jako praktická příručka pro lékaře, aby se snáze orientovali v problematice akutních stavů, které se mohou vyskytnout nejen v ordinaci internisty, ale i v ordinacích souvisejících oborů, včetně například neurologie či...
Klinická kardiologie,...

Klinická kardiologie, 5. vydání

19.12.2022 - Kardiologie je velmi rozsáhlý obor, v němž dochází k rychlému vývoji. Proto vzniklo nové vydání velmi populární knihy, které je přepracované a aktualizované. Kniha reflektuje aktuální doporučení Evropské i České kardiologické společnosti. Je...
Gynekologie, 2. vydání

Gynekologie, 2. vydání

05.12.2022 - Kniha se do hloubky věnuje oboru gynekologie. Může sloužit jako učebnice pro lékaře připravující se na atestační zkoušku. Je však dobrým pomocníkem i pro lékaře v praxi. Kniha je rozdělená do 27 kapitol. První kapitoly se týkají anatomie,...
Enterální a...

Enterální a parenterální výživa, 4., přepracované a doplněné vydání

07.11.2022 - Enterální a parenterální výživa je součástí léčby hospitalizovaných pacientů. Výživu je nutné sestavit přesně podle potřeb pacienta, což není vždy snadné. V první části knihy autoři seznamují čtenáře s obecnými principy výživy....
Revmatologie v...

Revmatologie v klinických scénářích, 2. vydání

17.10.2022 - Kniha je zaměřena na diagnostiku revmatických onemocnění a práci revmatologa, Ten musí vyhodnotit stav pacienta, který má často kombinaci příznaků, které nemusí na první pohled vést ke správné diagnóze. V knize jsou případové studie, které...
COVID-19: DIAGNOSTIKA,...

COVID-19: DIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE

03.10.2022 - V roce 2019 se objevil nový virus, který vyvolal celosvětovou pandemii, které podlehly miliony lidí. Autoři shrnují aktuální informace o onemocnění COVID-19 vyvolaném SARS-CoV-2. Popisují virus, epidemiologii, diagnostiku, terapii ambulantní i...
Věkem podmíněná...

Věkem podmíněná degenerace makuly

05.09.2022 - Se stářím dochází ke zhoršování až ztrátě zraku. Na vině může být věkem podmíněná makulární degenerace. Určitou míru poškození makuly má minimálně 25 % populace starší 60 let. Autoři se věnují anatomii, fyziologii a patologii...
Metastazující...

Metastazující kolorektální karcinom

08.08.2022 - Publikace se zaměřuje na kolorektální karcinom, jeho vznik, progresi a hlavně metastazování. Autor se věnuje hlavně nejnovějším poznatkům v biologii, imunitě, která hraje v patogenezi důležitou roli, a diagnostice. Jsou také popsány mechanismy...
Operační atlas...

Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru

01.08.2022 - Zlomeniny postihující proximální humerus jsou poměrně časté a jejich výskyt stoupá s věkem. U starších osob s osteoporózou mohou vzniknout i po běžném pádu. Léčba je náročná a mnohdy se musí přistoupit k operačnímu řešení. Často se...
Infekce v ortopedii

Infekce v ortopedii

18.07.2022 - V ortopedii nejsou infekce ničím výjimečným a jsou velmi obávanou komplikací, která může ohrozit pacienta na životě. Kniha byla sepsána kolektivem předních odborníků na tuto problematiku a zaměřuje se na prevenci, diagnostiku a léčbu infekcí,...
„Triple“...

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy

04.07.2022 - Trojitě negativní karcinomy prsu (TNBC) jsou morfologicky a geneticky heterogenní skupinou, která vykazuje vysokou genovou nestabilitu a agresivní chování v porovnání s jinými typy karcinomů prsu. Bylo též zaznamenáno vyšší riziko relapsu a...
Vybrané doporučené...

Vybrané doporučené postupy v nefrologii

13.06.2022 - Kniha přináší praktický přehled nejdůležitějších mezinárodních doporučení pro nefrologickou praxi. Jsou v ní k nalezení čistě nefrologická témata, ale také témata společná s jinými obory, např. kardiologií či diabetologií. Kniha obsahuje...
Antikoagulační terapie

Antikoagulační terapie

31.05.2022 - Výskyt stavů, které vyžadují antikoagulační léčbu, stoupá. Trombózy a embolie se pojí s vysokou mortalitou a je tedy nutné vybrat správnou antikoagulační léčbu ve správném režimu. V současné době je na trhu poměrně velké množství léčiv,...
Léčba bolesti

Léčba bolesti

17.05.2022 - Kniha byla sepsána předními anesteziology a přináší přehledné a zcela aktuální informace, které se týkají léčby bolesti, a hlavně bolesti chronické. Chronickými bolestmi trpí stále více lidí a negativně ovlivňuje fyzický, psychický i...
Anální...

Anální spinocelulární karcinom

03.05.2022 - Monografie se věnuje problematice análního spinocelulárního karcinomu. Jsou rozebrány etiopatogeneze, diagnostické postupy, prognostické faktory a léčba. Obzvláště diagnostické a léčebné postupy zaznamenaly během posledních deseti let velký...
Vitreoretinální...

Vitreoretinální chirurgie

11.04.2022 - Vitreoretinální chirurgie je v dnešní době velmi využívanou léčebnou metodou v očním lékařství. Během posledních let prošly postupy chirurgické léčby sklivce a sítnice významným vývojem. Je možné řešit mnoho patologických stavů, např....
Biologická terapie v...

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů, 3., přepracované vydání

28.03.2022 - Biologická léčba se dostává mezi standardní léčebné postupy v mnoha oborech. Jedním z nich je také gastroenterologie, v níž se biologika využívají k léčbě idiopatických střevních zánětů, tj. Crohnovy nemoci nebo ulcerózní kolitidy. V...
Praktické...

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví, 2. vydání

07.03.2022 - Kniha je určena hlavně pro gynekology a porodníky, a to pro přípravu na specializační zkoušky i do každodenní praxe. Druhé vydání je aktualizované a doplněné. V knize naleznete kapitoly týkající se diferenciální diagnostiky mnoha patologií,...
Optická koherenční...

Optická koherenční tomografie

14.02.2022 - Optická koherenční tomografie (OCT) se využívá k diagnostice onemocnění sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a cévnatky. Pro správné provedení vyšetření a zisk validních výsledků je nutné znát podstatu vyšetření, zvolit potřebné...
HRCT u...

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

31.01.2022 - HRCT (High-resolution Computed Tomography) je vyšetřovací metoda, která umožňuje diagnostikování intersticiálních plicních procesů (IPP). Tato onemocnění jsou spojená s difúzním postižením plicní tkáně. Ačkoli se jedná o různé jednotky, v...
 Radiační onkologie

Radiační onkologie

17.01.2022 - Kniha se věnuje radiační onkologii, což je specializace, která využívá radiaci při léčení maligních novotvarů. Tato metoda se stále zlepšuje, což vede ke zlepšení prognózy pacientů. Autoři popisují základní principy, ale také aktuální...
Vyšetřovací postupy...

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

03.01.2022 - Srdečně-cévní nemoci jsou jedním z nejčastějších onemocnění, ale i příčin úmrtí. Každá lékařská specializace se setkává s osobami, které tímto onemocněním trpí. Kniha se zaměřuje na vyšetřovací postupy u osob s nemocemi srdce a cév....
Nemoci končetinových...

Nemoci končetinových cév, 2. vydání

13.12.2021 - Monografie se zaměřuje na téma, které je nedostatečně knižně zpracované, přitom cévní onemocnění končetin je v populaci stále častější. Kniha je rozdělená do 12 hlavních kapitol, které nejprve přibližují historii výzkumu končetinových...
Imunopatologické...

Imunopatologické stavy v kazuistikách

22.11.2021 - Imunopatologické stavy zahrnují poruchy imunitní reaktivity, jako jsou alergická, autoimunitní onemocnění či imunodeficience. Tyto stavy nebývají izolované, ale vzájemně se prolínají. Kniha vychází z praktických zkušeností autorů, kteří se s...
Diferenciální...

Diferenciální diagnostika v dermatologii

25.10.2021 - Přestože je kniha určena hlavně dermatologům, může být pomocníkem všem lékařům, kteří se s kožními nemocemi u svých pacientů setkávají. Kniha pomáhá dle klinických příznaků (tj. typických změn na kůži v různých oblastech těla, na...
Oftalmologie. 2. vydání

Oftalmologie. 2. vydání

04.10.2021 - Kniha Oftalmologie se dočkala druhého vydání, které je aktualizované a doplněné tak, aby odpovídalo současnému stavu poznání. Text je doplněn bohatou obrazovou přílohou. Je popsána anatomie oka, vyšetřovací metody, nemoci i léčba onemocnění...
Léčba pooperační...

Léčba pooperační bolesti, 4. vydání

20.09.2021 - Operační zákroky jsou spojené s bolestí, kterou je nutné mírnit. Kniha se zabývá právě těmito postupy. Čtvrté vydání je plně aktualizované a přepracované. Kniha je rozdělena do 14 sekcí. První z nich se zabývají patofyziologií bolestí,...
Dětská kardiologie...

Dětská kardiologie do kapsy

23.08.2021 - Knika Dětská kardiologie vychází ve druhém vydání, které je zcela přepracované. Jejími autory jsou zkušení dětští kardiologové, kteří si dali za cíl přinést v co nejpřehlednější podobě nejdůležitější informace o onemocnění srdce u...
Psychofarmaka v...

Psychofarmaka v kazuistikách

09.08.2021 - Autorky předkládají pečlivě vybrané reálné situace z běžné lékařské praxe, a to s modelovým řešením, které je jak vyzkoušené, tak podložené medicínou založenou na důkazech. Psychofarmaka jsou v praxi stále častěji předepisována, a to...
Zlomeniny lopatky

Zlomeniny lopatky

27.07.2021 - Poprvé se na pultech objeví kniha, která se věnuje zlomeninám lopatky. Věnuje se anatomii kosti, epidemiologii výskytu zlomenin, mechanismům zlomenin jednotlivých částí lopatky, principům diagnostiky zlomenin lopatky a také terapii. V knize je k...
Ultrasonografie v...

Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně

12.07.2021 - Kniha přibližuje problematiku ultrasonografie v klinické praxi a provozech, v nichž je nutná rychlá reakce a správné určení diagnózy je kruciální. Ultrasonografie patří v současnosti k jedné z nejdostupnějších diagnostických metod...
Infekce HIV, 2. vydání

Infekce HIV, 2. vydání

14.06.2021 - V České republice se stále objevují nové případy osob s HIV. Téma této infekce je tedy stále aktuální. Knihu sepsali přední odborníci na HIV. Snaží se přiblížit problematiku nemoci i jiným medicínským specializacím, jelikož i ty se s HIV+...
Neurokardiologie

Neurokardiologie

31.05.2021 - Kniha vznikla díky kolektivu špičkových odborníků z oblasti kardiologie a neurologie. Funkce kardiovaskulárního a nervového systému jsou provázané, ovlivňují se. Kniha je rozdělená do dvou částí a 15 kapitol. Kapitoly první části knihy se...
Infekce HIV

Infekce HIV

03.05.2021 - Infekce HIV stále není zcela eliminována. Léčba pacientů s HIV probíhá na specializovaných pracovištích, ale pacienti se samozřejmě objevují i v ordinacích ambulantních lékařů nebo například v sociálních zařízeních. Tato kniha si klade za...
Šestinedělí

Šestinedělí

29.03.2021 - Šestinedělí trvá 42 dní od porodu. Během té doby dochází k mnoha procesům, hojení, adaptaci na laktaci, návratu k normálním fyziologickým funkcím před těhotenstvím. Autor knihy považuje tuto dobu pro zdraví ženy za nesmírně důležitou, ale...
Hematologie a...

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách

15.03.2021 - Mezi obory vnitřního lékařství patří také hematologie, která se překrývá také s onkologií (hematoonkologie). Tento obor se velmi rychle rozvíjí. V průběhu minulých let došlo ke změnám klasifikace nozologických jednotek, do klinické praxe se...
Dětská alergologie,...

Dětská alergologie, 2., přepracované a doplněné vydání

01.03.2021 - Od 1. vydání knihy v roce 2012 došlo v oboru dětské alergologie k velkému posunu. Nynější 2. vydání je proto přepracované a doplněné. Kniha je rozdělena do dvou částí, obecné a speciální. Obecná část se věnuje etiopatogenezi, prevalenci,...
Spondyloartritidy

Spondyloartritidy

01.02.2021 - Spodyloartritidy jsou velmi heterogenní skupinou onemocnění páteře, a to jak svými projevy, tak příčinami. Autoři se tedy věnují jejich nejčastějším typům, jako jsou ankylozující spondylitida, non radiografická axiální spondyloartritida,...
Opioidy, 2....

Opioidy, 2. přepracované a doplněné vydání

18.01.2021 - Analgetika jsou často užívanými léky snad ve všech oborech lékařství. Mezi tyto léky patří i opioidy. Autoři v knize seznamují s opioidovými preparáty, které jsou dostupné na trhu, s mechanismem jejich účinků, farmakokinetikou, indikací i...
Srdeční selhání

Srdeční selhání

04.01.2021 - Přibývá lidí, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi, a tedy i těch, které postihuje srdeční selhání. Jeho prevalence narůstá s věkem. Srdeční selhání je jednou z nejčastějších příčin hospitalizace u osob starších 65 let a může...
Intenzivní medicína...

Intenzivní medicína v praxi

15.12.2020 - Kniha pokrývá nezbytné informace týkající se intenzivní medicíny. Je rozdělena na tři části. Ta první je zaměřena na praktické znalosti, které intenzivista využívá každý den. Jedná se o identifikaci vážně nemocného, obecné diagnostické...
Uroradiologie

Uroradiologie

01.12.2020 - Urologická onemocnění je možné diagnostikovat různými metodami. Důležitá je radiologická diagnostika. Zatím nebyla zpracována kniha, která by se tomuto tématu věnovala. Tato prvotina se zaměřuje na uroradiologii v diagnostice onemocnění ledvin,...
Klinická alergie...

Klinická alergie dětského věku

02.11.2020 - Jako jedna z mála se tato kniha zaměřuje na problematiku alergií u dětí již od jejich narození. A to z mnoha pohledů. Popisuje důležitost stanovení IgE z pupečníku, rodinné anamnézy, kolonizace mikrobiotou atd. Kniha má dvě hlavní části. První...
Průvodce mozkem,...

Průvodce mozkem, neuroanatomie

12.10.2020 - Na knižní trh se dostává unikátní kniha o lidském mozku. Spojuje znalosti neurochirurgů a neuroanatomů. Obsahuje popisy laboratorní preparace jednotlivých struktur operačními mikroskopy i mozkových drah včetně jejich funkcí. Kniha se tedy neomezuje...
Neuroanestezie a...

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, 2., přepracované a doplněné vydání

14.09.2020 - Druhé, přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy, která podává ucelený pohled zejména na problematiku neuroanestezie a neurointenzivní péče. Na knize se podíleli odborníci z různých lékařských odvětví, tj. neurochirurgové,...
Speciální onkologie,...

Speciální onkologie, 2. vydání

31.08.2020 - Knihu je možné použít jako učebnici i jako pomocníka v praxi. Vyšla v aktualizovaném a doplněném vydání. Zahrnuje epidemiologická data, příznaky, etiopatogeneze, diagnostické postupy a diferenciálně diagnostické rozvahy, stadia dle TNM klasifikace,...
Kazuistiky z neonatologie

Kazuistiky z neonatologie

03.08.2020 - Kniha není ani tak přehledem údajů a informací z neonatologie, tedy obecných informací (ty samozřejmě nejsou zcela vynechány), ale je zaměřena zcela klinicky. Je postavená na padesáti kazuistikách, které popisují případy, které se na...
Imunologie a...

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce, 2. přepracované a doplněné vydání

20.07.2020 - Počty neplodných párů stále rostou a jedním z důvodů neplodnosti může být také dysfunkce/dysbalance imunitního systému. Obor reprodukční imunologie se zabývá právě imunologickými reakcemi v období početí a následného vývoje embrya a plodu....
Inhalační systémy...

Inhalační systémy 2. rozšířené vydání

06.07.2020 - U mnoha plicních diagnóz je přednostně podávána inhalační terapie, např. u CHOPN, astmatu, chronické bronchiální obstrukci... Její výhodou je dopravení a působení léku přímo na místě obtíží. Je možné s nižšími dávkami dosáhnout...
Hematologické...

Hematologické kazuistiky nejen pro hematology aneb jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi 2., přepracované a doplněné vydání

15.06.2020 - Kniha vychází ve druhém vydání, které je aktualizované a doplněné. Na jednotlivých případech rozebírá častá, ale také vzácná hematologická onemocnění. Věnuje se rozboru příznakú, které jsou velmi pestré, diagnostické rozvaze,...
Neuropsychiatrie

Neuropsychiatrie

25.05.2020 - Tento typ publikace na našem trhu zatím chyběl, syntéza neurologických a psychiatrických diagnóz. Na knize se podíleli přední čeští odborníci z obou oborů. Kniha je rozdělena na dvě části - obecná část, kde najdeme např. vědomí, kognitivní...
Jak na...

Jak na radiodiagnostiku nemocí plic, Praktický přístup k pneumologickému pacientovi

18.05.2020 - Radiodiagnostika má své pevné místo v plicním lékařství. Mnohé metody jsou snadno dostupné a zároveň dostatečně vypovídající, např. prostý RTG snímek v různých projekcích. Je možné odhalit nádorová onemocnění, difuzní plicní procesy...
Nefrologické minimum...

Nefrologické minimum pro klinickou praxi 3., přepracované a doplněné vydání

02.05.2020 - Kniha přináší stručné, ale plně dostačující informace týkající se nefrologie,např. diagnostika renálních nemocí, porucha metabolismu vody a minerálů, rozebrány jsou jednotlivé nemoci, např. urolitiáza, nádory ledvin, glomerulonefritidy,...
Praktická pneumologie

Praktická pneumologie

14.04.2020 - Jak již název naznačuje, kniha se snaží přiblížit pneumologii s přihlédnutím k praxi. Věnuje se také novým poznatkům např. v oblasti diagnostických metod, farmakoterapii, a to včetně biologické a cílené léčby. Obálka:...
Dětská...

Dětská neurochirurgie v kazuistikách

16.03.2020 - Dětská neurochirurgie je odlišná od té "dospělé", je to dáno hlavně zralostí nervového systému a dalších odlišností, které jsou vyzdvihnuty v této knize. Kapitoly: I. Poruchy růstu lebky, Kefalhematom 1 Kefalhematom 2 Poruchy růstu lebky...
Diabetes typu MODY

Diabetes typu MODY

24.02.2020 - Diabetes typu MODY nepostihuje dětské pacienty, ale většinou mladé dospělé. Tento typ diabetu je značně poddiagnostikován. Mnohdy je řazen buď k diabetu typu I, nebo diabetu typu II. Správné určení diagnózy je však důležité vzhledem k léčbě a...
Slovník lékařských...

Slovník lékařských zkratek: 2. rozšířené a aktualizované vydání

20.01.2020 - Stejně jako v jiných oborech jsou i v medicíně často používány pro urychlení a usnadnění zkratky. Ty se mohou lišit dle pracoviště, oboru a mnohdy je obtížné se v nich zorientovat a pochopit je. Proto vznikla tato kniha a její druhé vydán, které...
Hypertenze, 5....

Hypertenze, 5. aktualizované vydání

23.12.2019 - Arteriální hypertenze je jednou z nejčastějších obtíží pacientů nejen u nás, ale celosvětově. Její léčba může být někdy komplikovaná, přičemž snížení krevního tlaku je důležité a snižuje se tím riziko dalších kardiovaskulárních...
Sarkoidóza

Sarkoidóza

09.12.2019 - Kniha se zabývá sarkoidózou, která je často v diagnostických rozvahách opomíjená. Její nástup je většinou plíživý a projevuje se nespecificky a různorodě. Sarkoidóza vyžaduje interdisciplinární přístup, tj. pneumolog, imunolog, genetik,...
Doporučené postupy v...

Doporučené postupy v pneumologii, 3. aktualizované vydání

11.11.2019 - Tato publikace kopíruje pokrok, který se udál na poli pneumologie od posledního vydání knihy. Kniha je jedinečným přehledem doporučených postupů a je rozdělena do 14 částí: 1 CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC (CHOPN) 2 ASTHMA BRONCHIALE 3...
Endokrinologie pro...

Endokrinologie pro praxi 2. aktualizované vydání

14.10.2019 - Kniha přináší všechny potřebné informace o oboru endokrinologie. Je koncipována jako praktická příručka pro specialisty, ale také jako materiál vhodný k atestaci. Toto vydání je aktualizované a rozšířené. (Obálka:...
Tuberkulóza ve...

Tuberkulóza ve faktech i obrazech

03.09.2019 - Ačkoli se může stát, že problematika TBC již není aktuální, opak je pravdou.Kniha přibližuje veškeré aspekty TBC, tj. mikrobiologie, symptomy, diagnostika, vakcinace a léčba. Krom těchto základů rozšířených o nejnovější poznatky se kniha...
Moderní...

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob 2. aktualizované a doplněné vydání

29.07.2019 - Stále více lidí trpí autoimunitními nemocemi a je nutné jim nasadit farmakologickou léčbu. Ta na to reaguje a rychle se vyvíjí nové terapeutické možnosti, např. biologická a cílená terapie. Kniha umožní lépe se zorientovat na poli farmakoterapie...
Respirační...

Respirační onemocnění u dětí

01.07.2019 - Na trhu zatím chyběla kniha, která by se věnovala pouze respiračním onemocněním u dětí, přitom je to jeden z nejčastějších problémů, kterým děti trpí. Kniha je zaměřená na diagnostiku a léčbu respiračních nemocí dětí a dospívajících,...
Neuromuskulární...

Neuromuskulární choroby v kazuistikách

03.06.2019 - Neuromuskulární choroby zahrnují patologie týkající se periferního nervového systému, přenosu signálu nerv-sval. Mohou být na úrovni míchy, periferních míšních a mozkových nervů a ganglií, v oblasti nervosvalové ploténky a svalových vláknech....
Klinická kardiologie,...

Klinická kardiologie, 4. vydání

20.05.2019 - Tato velmi populární kniha se dočkala již svého 4. vydání. Tím je zaručeno, že je stále aktuální a drží krok s pokroky v kardiologii. Kniha je zaměřena nejen teoreticky, ale hlavně obsahuje fakta, které jsou zužitkovatelné v každodenní...
Funkční...

Funkční stereotaktická neurochirurgie

22.04.2019 - Kniha je zaměřena na funkční stereotaktickou neurochirurgii a její využití v praxi, např. v léčbě hybných poruch u pacientů s Parkinsonovou nemocí či dystoniemi, u farmakorezistentní epilepsie, farmakorezistentní bolesti, psychiatrických...
Praktické...

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

08.04.2019 - I v oboru gynekologie a porodnictví je každým rokem mnoho novinek, informací, pokroků. Kniha přináší přehled v oboru společně s novými informacemi. Kniha je rozdělena do několika částí, první, velmi rozsáhlá, se zabývá diferenciální...
Klinická kardiologie,...

Klinická kardiologie, 4. vydání

25.03.2019 - Obor kardiologie prochází každý rok změnami, přibývají novinky, trendy, které se snaží reflektovat i tato publikace, její již 4. vydání. Kniha tedy vychází z dat, která jsou platná a dostupná v roce 2019. Je rozdělena to 11 klinických...
Moderní...

Moderní farmakoterapie v nefrologii

25.02.2019 - Vzhledem k pokroku na poli farmakoterapie, která se promítá také do nefrologie, se autoři rozhodli vytvořit tuto knihu, která by odpovídala současnému poznání. Autoři jsou lékaři Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V knize je kladen důraz...
Klimakterická medicína

Klimakterická medicína

28.01.2019 - Ke čtenářům se dostává již třetí vydání této knihy, které je přepracované a aktualizované. Kniha jednak popisuje klimakterium a jeho příznaky, jednak, a to hlavně, se zabývá možnostmi modulace a řešení obtíží, které žena v tomto období...
Peritonitis

Peritonitis

31.12.2018 - Kniha se věnuje zánětům pobřišnice, kterou jsou stále velmi závažnou, až smrtelnou komplikací operací, zranění i mnohých nemocí. Kniha je rozdělena do 16 kapitol. První kapitoly se týkají obecných, teoretických základů, patologii,...
Bariatrie

Bariatrie

10.12.2018 - Kniha se věnuje tématu, které se dostává v současnosti do popředí, neboť počet morbidně obézních lidí roste. Obezita je spojená s mnoha zdravotními problémy a je tedy důležité, aby pacient zhubnul. To se mnohdy nedaří jinak než pomocí...
Revmatologie 2....

Revmatologie 2. aktualizované a rozšířené vydání

19.11.2018 - Revmatologie patří mezi úspěšné knihy, proto byla opět vydána, nyní plně aktualizovaná a rozšířená. Opět je kladen důraz na přehlednost a srozumitelnost probírané problematiky. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem. Kniha je...
Gliomy

Gliomy

15.10.2018 - Vzhledem k úspěchu titulu z roku 2013, došlo k připravení druhého vydání. Kniha je zaměřena na diagnostikování a léčebné strategie a následnou terapii pacientů s gliomy. Kniha je rozdělena do 20 kapitol. První kapitoly jsou spíše obecnější...
Základy umělé...

Základy umělé plicní ventilace 4. rozšířené vydání

30.07.2018 - Od prvního vydání již uběhlo 14 let a nyní se čtenářům do rukou dostává čtvrté vydání, které samozřejmě drží krok s pokrokem v medicíně. Kniha přináší pohled do historie UPV, popis základních principů a režimů UPV, podrobněji je...
Transplantační...

Transplantační léčba diabetu, 2. vydání

02.07.2018 - Publikace přináší informace týkající se jedné léčebné možnosti těžkého diabetu s komplikacemi. Transplantační léčba s výhodami i možnými komplikacemi je popsána srozumitelně tak, aby text pochopili i pacienti. Kniha si však zachovává i...
Echokardiografie u...

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a úvod do kardionefrologie

11.06.2018 - Kniha přináší pohled na kardionefrologii, tj. propojení kadriologie s nefrologií. Zdraví i patologie těchto dvou systému jsou značně propojeny. První kapitoly knihy se věnuje charakterizaci a léčba chronického onemocnění ledvin, druhá část...
Pacient po...

Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancí

14.05.2018 - Počty pacientů, kteří podstoupily kardiochirurgický zákrok se zvyšuje. Díky novým technikám a postupům je možné operativně řešit větší množství srdečních nemocí. Tito pacienti potřebují "zvláštní" péči i v dalších letech. Právě...
Diabetická dyslipidemie

Diabetická dyslipidemie

30.04.2018 - U diabetiků se často setkáváme i s poruchami lipidového metabolismu. Tento jev je nyní v centru zájmu diabetologů i kardiologů, neboť výrazně zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí. Navíc počty diabetiků stále rostou. Toto je první...
Základy moderní...

Základy moderní pneumoonkologie

05.02.2018 - První vydání knihy bylo přijato velmi dobře a brzo vyprodáno, proto vzniklo vydání druhé. Autoři knihy si kladou za úkol seznámit čtenáře s epidemiologií, diagnostikou, léčbou a sledováním pacientů s plicními, pleurálními a mediastinálními...
Vaskulární medicína

Vaskulární medicína

15.01.2018 - Vaskulární medicína patří v současnosti k velmi progresivním oborům a je součástí interní medicíny. Hlavním tématem knihy je angiologie doplněná o poznatky z nefrologie, cévní chirurgie atd. Kniha je rozdělena na část obecnou, ve které jsou...
Klinická...

Klinická psychofarmakologie

18.12.2017 - Kniha přináší velmi podrobné informace ohledně možností léčby psychiatrických onemocnění. Je zaměřena hlavně prakticky, respektuje nejnovější léčebné trendy a také nabízí pohled do dalších let a vývoj farmakoterapie. V knize najdeme, jak...
Farmakoterapie...

Farmakoterapie revmatických onemocnění

27.11.2017 - Kniha přináší přehled a hlavně také novinky týkající se léčby revmatických onemocnění. Vývoj během posledních deseti let je obrovský. Kniha je rozdělena na dvě části, v části obecné nás autoři seznamují s léčbou bolestí, biologickou...
 Atlas panoramatické...

Atlas panoramatické hyteroskopie

06.11.2017 - Hysteroskopie je zákrok, který je využíván jak k diagnostice, tak k léčbě. Jedná se o minimálně invazivní, bezpečný a efektivní přístupu ke zjištění a řešení intrauterinních a endocervikálních patologií. Nejčastěji se využívá při...
Bronchologie a...

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika

11.09.2017 - Unikátní kniha je plná obrazového materiálu, včetně videozáznamů, který přináší větší názornost. V textu jsou shrnuty současné nejnovější znalosti z oblasti bronchologie a pneumologické cytodiagnostiky. Důraz textu je kladen i na praktické...
Atlas vaskulární...

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

28.08.2017 - Tato kniha je praktickým atlasem ke knize Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Obsahuje obrazový materiál, který názorně zobrazuje možné nálezy v celém cévním řečišti. Jedná se o snímky z aortografie, arteriografie periferních tepen,...
Moderní...

Moderní farmakoterapie v neurologii 2. vydání

09.07.2017 - V dnešní době je široká škála farmak, která je možné při léčbě neurologických nemocí. Autoři tak přinášejí přehled o diagnózách a možnostech léčby farmaky. Kniha reflektuje i současné pokroky a nová léčiva. Je rozdělené do 23...
HRCT u...

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

19.06.2017 - Kniha přibližuje využití HRCT v diagnostice intersticiálních plicních procesů, které tvoří rozsáhlou skupinu chorob, jež spojuje difuzní poškození plicního parenchymu. Mají podobný klinický i radiologický obraz. Správné určení diagnózy je...
Prenatální...

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

31.05.2017 - Prenatální diagnostikou se rozumí postupy a metody, které jsou využívány při diagnostikování vrozených vývojových vad u plodu během gravidity. Kniha je rozdělena do šesti oddílů. První se věnuje vrozeným vývojovým vadám plodu (etiologii,...
Moderní...

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

01.05.2017 - V roce 2015 vyšlo první vydání této knihy, která získala mnohá ocenění, protože se nyní na pulty dostává vydání druhé, které je samozřejmě aktualizované a doplněné. Kniha slouží jako praktický průvodce využitím farma k v oboru...
Melanom, Imunoterapie...

Melanom, Imunoterapie a cílená léčba

13.03.2017 - Monografie představuje čtenářům možnosti cílené léčby a imunoterapie melanomu. K vysvětlení účinnosti jsou podány popisy a mechanismy z molekulární biologie a imunologie. V knize nejsou jen současné možnosti léčby, ale je nastíněna také...
Poruchy hemostázy

Poruchy hemostázy

13.02.2017 - Poruchy hemostázy, praktické znalosti diagnostiky a terapie jsou velmi důležité v každém medicínském odvětví. Kniha přináší srozumitelný, přehledný pohled do této problematiky, samozřejmě vychází z nejnovějších poznatků. V první části...
Zlomeniny...

Zlomeniny proximálního femuru

08.01.2017 - Proximální femur je velmi náchylný ke zlomeninám, které ovšem mohou mít závažné celoživotní následky. Díky pokrokům v traumatologii je možné tyto zlomeniny řešit, stabilní osteosyntézu či artroplastiku je možné provést i do vysokého věku...
Farmakoterapie...

Farmakoterapie urgentních stavů, 2. vydání

28.11.2016 - Vzhledem k úspěchu prvního vydání, došlo na vydání druhé. Knih tohoto typu není na našem trhu mnoho. Pro lékaře sloužící na urgentním příjmu, ARO aj. je důležité mít přehled ve farmakoterapii neodkladných stavů. Kniha má dvě části, v...
Koronární cirkulace

Koronární cirkulace

26.09.2016 - Jednou z nejčastějších příčin úmrtí i nemocnosti v naší republice jsou nemoci kardiovaskulárního systému. Hlavním místem obtíží bývá koronární řečiště a cirkulace spojená s ischemickými nemocemi srdce. Léčba ICHS ušla během...
Farmakoterapie...

Farmakoterapie dyslipidemie, 2. rozšířené vydání

29.08.2016 - Počet lidí, kteří trpí dyspilidémií, stoupá, je možné ji považovat i za epidemii. Hypolipidemika jsou tak využívána v mnoha oborech. Předepisují je praktiční lékaři a hlavně pak specialisté, tj. kardiologové, diabetologové… Druhé vydání...
RESPIRAČNÍ INFEKCE A...

RESPIRAČNÍ INFEKCE A JEJICH LÉČBA

25.07.2016 - Kniha přináší pohled na respirační infekce a využití antibiotik. I přes pokrok v medicíně a vývoji antibiotik se zvyšuje úmrtnost pacientů na bakteriální infekce. Stojí za tím jednak nárůst rezistence bakterií, stagnace vývoje nových...
GLAUKOM, 2....

GLAUKOM, 2. aktualizované a rozšířené vydání

27.06.2016 - Glaukom je jednou z častých příčin ztráty zraku v naší republice. Jedná se o skupinu nemocí, které provází zvýšený nitrooční tlak, což vede k poškození zrakového nervu a slepotě. Během posledních let došlo k pokroku v léčebných...
PRAKTICKÁ PLICNÍ...

PRAKTICKÁ PLICNÍ CHIRURGIE, indikace a strategie

06.06.2016 - Tato kniha navazuje na již předtím vydané publikace věnující se plicní chirurgii − „Minimum plicní chirurgie – krok za krokem“ a „Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách“. Stejný autorský tým z Thomayerovy nemocnice zpracoval i tuto...
ULTRAZVUK HRUDNÍKU V...

ULTRAZVUK HRUDNÍKU V KLINICKÉ PRAXI

02.05.2016 - Ultrazvuk je díky své dostupnosti a neinvazivitě v mnoha případech vyšetřením první volby. Není však často využíván při vyšetření plic. Přítomnost kyslíku v nich dělá z plic orgán nevhodný pro vyšetření ultrazvukem. Kvalita...
UVEITIDY V KAZUISTIKÁCH

UVEITIDY V KAZUISTIKÁCH

14.03.2016 - Uveitidy, tj. nitrooční záněty, patří mezi vážná oční onemocnění, které mohou ohrozit zrak. Vyskytují se nejčastěji u pacientů produktivního věku. Uveitidy je nutné přesně diagnostikovat a zvolit správný léčebný postup, jinak může dojít...
NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY

NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY

08.02.2016 - Neuroendokrinní nádory jsou heterogenní skupinou nádorů, mnohdy se širokou škálou projevů, proto je často problém s jejich diagnostikou, mnohdy se na ně ani nepomýšlí. Nejčastěji je nacházíme v pankreatu, plicích, tenkém střevu, ale nevyhýbají...
MODERNÍ...

MODERNÍ FARMAKOTERAPIE V NEUROLOGII

07.12.2015 - Neurologické nemoci jsou často chronické a je nutné pacienta dlouhodobě medikovat. Vývoj nových léčiv umožňuje lepší zvládání nemocí pacienta se snížením možných nežádoucích účinků. Je důležité mít přehled o farmakách, jejich...
SEPSE

SEPSE

26.10.2015 - Sepse je patologické stav, který provází vysoká mortalita a intenzivní péče o septického pacienta je personálně i finančně náročná. Počet pacientů se sepsí vzrůstá a nejdůležitější je správná a včasná diagnostika tohoto chorobného...
DÁRCI ORGÁNŮ

DÁRCI ORGÁNŮ

01.10.2015 - Transplantační medicína se v průběhu posledních dvou desetiletí velmi posunula. Experimentální terapeutické volby se zařadila do léčebných moderních metod. Tato kniha může velmi dobře sloužit jako učebnice, a to především pro odborníky...
PSORIÁZA: PRŮVODCE...

PSORIÁZA: PRŮVODCE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

07.09.2015 - Psoriáza známé též pod názvem lupénka je neinfekční chronické kožní zánětlivé onemocnění, v němž dominuje porucha keratinizace. Krom pokožky může být psoriáza také spojená s kloubními obtížemi – psoriatickou artritidou. Patofyziologie...
VATS LOBEKTOMIE krok...

VATS LOBEKTOMIE krok za krokem

17.08.2015 - Pod zkratkou VATS se skrývá video asistovaná thorakoskopie, v tomto případě thorakoskopická lobektomie, tj. anatomická plicní resekce. Tento postup operace patří k nejmodernějším metodám, které jsou v tuto chvíli operatérům a pacientům...
CHRONICKÝ KAŠEL...

CHRONICKÝ KAŠEL (průvodce ošetřujícího lékaře)

27.07.2015 - Kašel provází velké množství nemocí, zvláště pak kašel přetrvávající, dlouhodobý. Je tedy vhodné se této tématice věnovat, správně určit diagnózu, ke které se pojí, ale nejen to, je důležité jej také správně léčit. Často je léčeno...
BOLESTI HLAVY V...

BOLESTI HLAVY V KLINICKÉ PRAXI

22.06.2015 - Bolesti hlavy jsou častým symptomem, který provází řadu onemocnění, které ani nemusí být primárně neurologického původu. Existuje velké množství druhů bolestí, což z nich dělá diagnostický oříšek. Tato problematiky bývá lékaři často...
LÉČBA INZULINEM

LÉČBA INZULINEM

22.04.2015 - "Téma diabetu a jeho léčby je stále aktuální, což je dáno i množstvím pacientů, kteří touto nemocí trpí. Léčba diabetu mellitu, hlavně prvního typu, se opírá o inzulín. A tomu se rozhodli autoři věnovat tuto knihu. Kniha je koncipována tak,...
ZÁKLADY MODERNÍ...

ZÁKLADY MODERNÍ VENEROLOGIE

24.02.2015 - "Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich...
AMBULANTNÍ OPERACE...

AMBULANTNÍ OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL

09.12.2014 - "Operace křečových žil byly ještě před 20 lety na okraji zájmu většiny obecných i cévních chirurgů. Požadavek na zlepšení kosmetického výsledku, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence vytvořil předpoklad pro vznik nových pracovišť...