Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

05.02.2018

První vydání knihy bylo přijato velmi dobře a brzo vyprodáno, proto vzniklo vydání druhé. Autoři knihy si kladou za úkol seznámit čtenáře s epidemiologií, diagnostikou, léčbou a sledováním pacientů s plicními, pleurálními a mediastinálními malignitami. V textu jsou zakomponovány nejnovější poznatky. Kniha cílí hlavně na onkology, ale je vhodná i pro ostatní specializace, neboť projevy malignit v hrudním koši se mohou promítat do celého těla, tj. např. paraneoplatický syndromm, metastázy.

(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/zaklady-moderni-pneumoonkologie-1)

Bibliografické údaje:

Autor: Jana Skřičková, Vítězslav Kolek a kol.
Vydavatel: Maxdorf
ISBN: 978-80-7345-551-4
Odkaz na stránky: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/zaklady-moderni-pneumoonkologie-1
Cena: 761 Kč