Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR) Úvod do speciální neurofyziologie, 4. vydání

Úvod do speciální neurofyziologie, 4. vydání

Úvod do speciální neurofyziologie, 4. vydání

13.02.2023

Kniha je koncipována jako učebnice, která přináší čtenářům přehled základních teoretických poznatků z oblasti speciální neurofyziologie a integruje je do klinické medicíny. Text je rozdělen do pěti částí. První část se věnuje fyziologii smyslů, druhá fyziologii somatomotorického systému, třetí fyziologii autonomního nervového systému, čtvrtá psychofyziologii a závěrečná část fyziologickým základům elektroencefalografie a úvodu do epileptogeneze.

Bibliografické údaje:

Autor: Petr Králíček
Vydavatel: Galén
Počet stran: 235
ISBN: 9788074926419
Odkaz na stránky: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=gpc9md193gpflnjuvpelbpfldb&page%5Bbook%5D=6074
Cena: 441 Kč