Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR)

Galén (ČR)

Výběr z knihovny

 Komplexní prevence a...

Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou

21.08.2023 - Cévní mozková příhoda je velmi závažný stav, který je spojený s výraznou morbiditou i mortalitou. Vzniká na základě mnoha faktorů, z nichž některé jsou neovlivnitelné, ale jiné ovlivnit lze. Proto je prevence, ať už primární nebo sekundární,...
APLIKOVANÁ ANATOMIE...

APLIKOVANÁ ANATOMIE PRO FYZIOTERAPEUTY, MASÉRY A PŘÍBUZNÉ OBORY

24.07.2023 - Masáž je nedílnou součástí fyzikální léčby, může pomoci s mnoha obtížemi a podpořit regeneraci. Druhé, přepracované vydání popisuje teoretické základy masáže a jejího klinického využití. Masér musí být seznámen s anatomickými...
Faciální reedukace

Faciální reedukace

27.03.2023 - Poškození lícního nervu může vést k akutní nebo chronické paréze. Může dojít k poruchám mluvení, orální fáze polykání, zraku, mimiky atd. To se samozřejmě neprojeví jen v obličeji, ale také na psychice postižených. Paréza výrazně...
Úvod do speciální...

Úvod do speciální neurofyziologie, 4. vydání

13.02.2023 - Kniha je koncipována jako učebnice, která přináší čtenářům přehled základních teoretických poznatků z oblasti speciální neurofyziologie a integruje je do klinické medicíny. Text je rozdělen do pěti částí. První část se věnuje fyziologii...
HEMATOLOGIE A...

HEMATOLOGIE A LABORATORNÍ TECHNIKA

02.01.2023 - Klinická hematologie je spojená s laboratorní diagnostikou, na které je doslova závislá. Pomáhá určit diagnózy hematologických nemocí. Hematologie i laboratorní techniky doznaly v posledních letech výrazného rozvoje, do laboratoří se navíc...
Paliativní medicína...

Paliativní medicína pro praxi, 3. vydání

10.10.2022 - Paliativní medicína se v současné době dostává do popředí zájmu a došlo v ní k velkému progresu. Tato kniha vyšla poprvé v roce 2007, proto se autoři rozhodli knihu aktualizovat, aby odpovídala současné praxi a poznatkům. Kniha informuje o...
ORTOPEDICKÁ CHIRURGIE...

ORTOPEDICKÁ CHIRURGIE PÁNVE A DOLNÍ KONČETINY

15.08.2022 - Ortopedie se řadí mezi nejnáročnější chirurgické obory. Je náročná nejen po stránce odborné, ale také fyzické a psychické. Zdárné provedení operace mnohdy vyžaduje náročný rozhodovací proces a důkladné plánování. Nejčastěji využívané...
ZUBNÍ KAZ RANÉHO...

ZUBNÍ KAZ RANÉHO DĚTSTVÍ

27.06.2022 - Výskyt zubního kazu je mezi dětmi vysoký. Na vině jsou hlavně nedostatečná ústní hygiena a nevhodné stravovací návyky, což souvisí s informovaností rodičů. Moderní stomatologie je zaměřená hlavně na prevenci zubního kazu. Kniha má...
 Artroskopie ramene

Artroskopie ramene

09.05.2022 - Ramenní kloub patří mezi nejpohyblivější a velmi zatěžované klouby v těle. Často se setkáváme s různými onemocněními, která jej postihují. Kniha se věnuje artroskopii ramenního kloubu, která je nejen diagnostickou, ale také terapeutickou...
Artroskopie ramene,...

Artroskopie ramene, 2., doplněné vydání

19.04.2022 - Ramenní kloub patří ke kloubům, které jsou náchylné ke zranění či vzniku různých onemocnění. Jakákoli afekce postihující ramenní kloub je pro člověka velmi limitující. Kniha rozebírá vybrané typy postižení ramene a možnosti léčby pomocí...
Darierova choroba

Darierova choroba

14.03.2022 - Nově vydaná kniha se věnuje Darierově chorobě (dermatitis follicularis). Jedná se o vzácné geneticky podmíněné onemocnění, jehož průběh je ovlivňován vnějšími faktory. Nemoc postihuje jak kůži, tak i další orgány. Je tedy spojená s řadou...
DARIEROVA CHOROBA

DARIEROVA CHOROBA

11.01.2022 - Kniha je věnována Darierově chorobě, což je vzácné genetické onemocnění známé též jako keratosis follicularis. Choroba nepostihuje jen pokožku, ale i vnitřní orgány. Je tedy spojená s řadou komplikací a komorbidit. Text je rozdělen do 14...
DĚTSKÁ NEUROLOGIE

DĚTSKÁ NEUROLOGIE

29.11.2021 - Dětská neurologie je samostatný lékařský obor, který vznikl před více než 60 lety. Nervový systém dětí i spektrum nemocí jsou zcela odlišné než u dospělých osob. Tato monografie obsahuje 21 kapitol, které přibližují vyšetřovací postupy,...
KLINICKÁ VÝŽIVA

KLINICKÁ VÝŽIVA

08.11.2021 - Kniha přináší komplexní pohled na oblasti výživy pacientů a všechny její aspekty. Na knize se podílelo 74 autorů – lékaři, nutriční terapeuti, farmaceuti, zdravotní sestry atd. Kniha se skládá ze dvou částí. První část je obecná, v...
 OČNÍ INFEKCE

OČNÍ INFEKCE

18.10.2021 - Oční infekce jsou častou patologií postihující oko. Kniha se věnuje patogenům, které mohou oční infekce způsobit, diagnostice očních infekcí a v neposlední řadě také léčbě infektů. Kniha je rozdělena do dvou hlavních částí. Ve...
Poruchy pánevního...

Poruchy pánevního dna, stručné základy chirurgické perineologie

13.09.2021 - Kniha se věnuje problematice pánevního dna. Obtížemi v této oblasti trpí více než 20 % dospělých žen a s věkem počty případů postupně rostou. Ve věku 80 let má problémy s pánevním dnem až 50 % žen. Ačkoli je to problém dost rozšířený,...
Histaminová...

Histaminová intolerance, 2. vydání

30.08.2021 - Stále více lidí trpí po jídle trávicími obtížemi, např. průjmy, nadýmáním, dýchacími problémy, vyrážkami, rýmou, a nedaří se zjistit příčina. Alergologické testy vycházejí negativně. Příčinou může být histaminová intolerance....
MAGISTRALITER...

MAGISTRALITER RECEPTURA V DERMATOLOGII Druhé vydání

17.05.2021 - Kniha přináší receptury pro ručně připravované preparáty používané pro zevní léčbu v dermatologii. V knize je přehled vehikul a účinných látek. Je podrobně rozebrána legislativa související s připravou léčivých přípravků. Receptář je...
ZÁKLADY DĚTSKÉ...

ZÁKLADY DĚTSKÉ NEUROLOGIE, 3. doplněné a přepracované vydání

19.04.2021 - Dětskou neurologii v posledních letech obohatily nové poznatky a pokroky v oblasti diagnostiky a léčebných možností, a to i u onemocnění, která se do nedávna jevila jako neléčitelná a nebyla známá příčina. Tato kniha plně respektuje nejnovější...
CHIRURGICKÉ INFEKCE...

CHIRURGICKÉ INFEKCE KŮŽE A MĚKKÝCH TKÁNÍ

15.02.2021 - Monografie je zaměřena na téma primárních bakteriálních infekcí kůže a měkkých tkání. Přináší teoretické i klinické informace. Je rozdělena do dvou částí. V obecné části jsou probrány teoretické základy, tj. anatomie, fyziologie,...
PORUCHY SPÁNKU A...

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ Třetí, doplněné a přepracované vydání

29.12.2020 - Spánek je pro lidské zdraví nepostradatelný. V této monografii je čtenář seznámen s problematikou poruch spánku a bdění. Je popsána fyziologie obou procesů, možnosti vyšetření, etiologie a patogeneze a samozřejmě léčebné postupy u vybraných...
REHABILITACE V...

REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI, druhé vydání

04.12.2020 - Po 10 letech se kniha Rehabilitace v klinické praxi, která patří mezi nejucelenější knihy na téma rehabilitace, dočkala druhého vydání. Autor ji rozdělil do dvou částí – obecnou a speciální. Obecná část se věnuje různým oblastem...
ORTODONCIE, 2. vydání

ORTODONCIE, 2. vydání

16.11.2020 - Kniha je učebním textem pro pregraduální i postgraduální studenty stomatologie. Je uceleným a přehledným zdrojem všech potřebných informací z oboru ortodoncie. Jsou popsány diagnostické i terapeutické postupy u pacientů s odchylkami v postavení...
OBECNÁ A KLINICKÁ...

OBECNÁ A KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE

26.10.2020 - Mikrobiologie je velmi důležitý obor a tato kniha vás provede jeho zákoutími. V knize najdete přehled mikroorganismů, tj. parazitů, hub, bakterií, virů atd., které mohou způsobit onemocnění u lidí. Jsou popsány příznaky a komplikace, metody detekce...
Diferenciální...

Diferenciální diagnostika v pediatrii, 3. vydání

29.09.2020 - Díky velké popularitě se kniha dočkala nového vydání. Je stručným přehledem nejčastějších zdravotních problémů a příznaků, které se u dětí objevují, a pomáhá provést lékaře nástrahami diferenciální diagnostiky. Ta je velmi důležitá...
PORUCHY SPÁNKU A...

PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ. Třetí, doplněné a přepracované vydání

24.08.2020 - Poruchy spánku a bdění jsou v populaci stále častější. Tato kniha uceluje všechny poznatky v této oblasti. Věnuje se fyziologii, vyšetřovacím metodám, příčinám poruch a jejich patogenezi, diagnostice i léčbě. 3. vydání je aktualizované a...
DIFERENCIÁLNÍ...

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PEDIATRII, 3. vydání

27.07.2020 - Kniha je velmi úspěšná, a proto se dočkala 3. vydání. Věnuje se základním problémům v pediatrii, projevům nemocí, diferenciální diagnostice, vyšetřování, léčebným postupům atd. Kniha je rozdělena do 8 hlavních kapitol: Příznaky...
OČKOVÁNÍ U DĚTÍ /...

OČKOVÁNÍ U DĚTÍ / SPOLUPRÁCE SPECIALISTŮ A PRIMÁRNÍ PÉČE

06.04.2020 - Kniha přináší shrnutí Motolského pediatrického semináře, který byl věnován očkování dětí. Očkování je poslední roky velkým tématem – vývoj vakcín, odmítání vakcinace, komunikace lékařů s rodiči na téma vakcinace atd. Obsah: -...
ANTIBIOTIKA V...

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

12.01.2020 - Kniha přináší poznatky a postupy pro racionální a bezpečnou antibiotickou terapii. Je rozdělena do tří částí. První část je obecná a jsou v ní probrány základy ATB terapie. Druhá část je speciální a popisuje jednotlivé skupiny antibiotik,...
TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

04.11.2019 - Traumatologie je učebnicí, která pomůže připravit k atestaci. Podrobně rozebírá všechna témata týkající se traumatologie. Kniha je rozdělená do 35 kapitol: Obecná část 1. Úraz 2. Přednemocniční péče - zásady první pomoci 3....
PEDIATRICKÁ...

PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA, 3., přepracované a rozšířené vydání

28.10.2019 - Na knižní pulty se dostává třetí, přepracované a doplněné vydání pediatrické propedeutiky, na jejímž sepsání se podíleli odborníci z 2. a 3. lékařské fakulty UK. Kniha pokrývá všechny důležité oblasti pediatrie. Kniha je rozdělena do...
Neodkladné stavy do...

Neodkladné stavy do kapsy

26.08.2019 - Kniha přináší nejdůležitější informace týkající se neodkladných stavů. Je vhodná jako rádce a pro rychlou orientaci během diagnostiky a léčby stavů vyžadujících okamžitý zákrok. Najdete v ní cca 200 přehledů týkajících se běžných,...
BASICS IN CLINICAL...

BASICS IN CLINICAL NUTRITION, 5th edition

12.08.2019 - Nutrice v klinické praxi je nesmírně důležitá a může pomoci se zlepšením stavu pacientů. Nutriční podpora se stává nepostradatelnou součástí léčby v mnoha oborech medicíny. 5. vydání knihy přináší nejnovější poznatky z této oblasti,...
VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ...

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ, 3., přepracované a rozšířené vydání

10.06.2019 - Již první vydání bylo úspěšné, a proto je čtenářům předkládáno třetí přepracované vydání, které je navíc rozšířené. Obecná číst je zaměřena na legislativu a organizaci lékařské péče.Jsou vypíchnuty pokroky, názorové posuny mezi...
Zlomeniny...

Zlomeniny proximálního femuru

27.05.2019 - Zlomeniny proximálního femuru patří mezi jedny z nejčastějších zlomenin. Jejich léčba může být konzervativní a operační, díky níž se dosahuje lepších výsledků. Kniha přináší popis anatomie, fyziologie, biomechaniky kloubu, diagnostiky a...
Akutní poranění...

Akutní poranění ruky, 2. vydání

18.02.2019 - Mezi nejčastější úrazy, se kterými se lékaři setkávají, jsou úrazy ruky. Mnohdy není ošetření adekvátní, což má za následek protrahovanou léčbu i přistoupení k chirurgickému řešení. Při léčbě je kladen důraz hlavně na zachování...
ANTIBIOTIKA V...

ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI

21.01.2019 - Kniha je zaměřena na správné, tj. racionální a bezpečné, předepisování a užívání antibiotik. Jejich špatná indikace může mít vážné následky, ať už pro jedince, či společnost. První část knihy se zaměřuje na obecné základy...
Lymfologie

Lymfologie

24.09.2018 - Tato kniha je první monografií u nás, která se věnuje lymfologii. Zároveň však přináší interdisciplinární pohled a přesahy. Kniha je rozdělena do 25 kapitol. První kapitoly se věnují hlavně základním věcem, tj. historii oboru, anatomii,...
TRENDY SOUDOBÉ...

TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 11

03.09.2018 - 11. svazek přináší aktuality v očním lékařství. V tomto svazku jsou rozebírána tato témata. - Význam konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi - Corneal cross-linking v léčbě keratokonu u dětí - Použití OCT angiografie v klinické...
Orgánové...

Orgánové transplantace u dětí

08.01.2018 - Publikace shrnuje výstupy z pediatrických seminářů, které se konají v rámci 2. LF UK v Motole. Jsou zde nejnovější poznatky v oblasti léčebných postupů, výsledků z praxe u dětí s orgánovými transplantacemi. Jednotlivé příspěvky:...
Patomorfologie chorob...

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

15.10.2017 - Monografie komplexně zachycuje celoživotní systematickou práci prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., který se zabýval patomorfologií chorob pohybového systému. Text je doplněn o nálezy a obrazovou dokumentaci, kterou získali i jeho spolupracovníci....
Endokrinologie

Endokrinologie

02.10.2017 - Jak již název knihy napovídá, jedná se o monografii, která se věnuje oboru endokrinologie. Pokrývá všechna hlavní témata. Nemoci endokrinních žláz jsou zde popsány z mnoha hledisek a v souvislostech. Text je doplněn velkým množstvím tabulek a...
FORENZNÍ A KLINICKÁ...

FORENZNÍ A KLINICKÁ TOXIKOLOGIE Laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání

18.09.2017 - Na pulty se dostalo druhé vydání knihy Forenzní a klinická toxikologie. Přináší komplexní obsah ohledně toxikologické problematiky dle nejnovějších poznatků. První část knihy se věnuje farmakokinetice a metabolismu, navazuje část týkající se...
Poruchy vývoje řeči

Poruchy vývoje řeči

04.09.2017 - Tato monografie se zabývá poruchami vývoje řeči, není však psána z pohledu pedagogů, ale lékařů. První část knihy se věnuje popisům anatomických a fyziologických procesů a aspektů, které hrají roli ve vývoji řeči i mozku. Obecná část...
Oční lékařství,...

Oční lékařství, 2. vydání

20.08.2017 - 2. vydání knihy je přepracované a aktualizované, jelikož i oční lékařství od 1. vydání prošlo rozvojem a je spousta novinek. Je možné zmínit např. nové léčebné postupy při řešení věkem podmíněné makulární regenerace či laserové...
Medicína katastrof

Medicína katastrof

25.06.2017 - I v dnešní době se děje mnoho tragických událostí a katastrof, které vyžadují specifický přístup k řešení. Je nutné mít plán, postup řešení, a to komplexní. Velká část zodpovědnosti při katastrofách je na zdravotnících. Proto vychází...
Atopický ekzém,...

Atopický ekzém, páté, přepracované vydání

21.05.2017 - Minulá vydání knihy rozebírající téma atopického ekzému byla rychle rozebrána, došlo tedy k novému, pátému, vydání. Text je doplněn o nové poznatky a zkušenosti z praxe. Kniha je rozdělena do 4 částí, v první je popsán atopický ekzém, jeho...
Oftalmorevmatologie

Oftalmorevmatologie

27.02.2017 - Nakladatelství Galén má ve svém edičním plánu zajímavou monografii, který se týká problematiky poškození očí u revmatických onemocnění. U těchto afekcí je nutný interdisciplinární postup, jak při vyšetřování, tak hlavně při léčbě....
Dětská...

Dětská endokrinologie a diabetologie

23.01.2017 - Kniha přináší podrobný vhled do endokrinologie a diabetologie dětí. Věnuje se etiologii, patogenezi, diagnostice, diferenciální diagnostice, vývoji vybraných endokrinních poruch během růstu dítěte aj. Samostatnou část knihy pak patří diabetu u...
Základy obezitologie

Základy obezitologie

02.01.2017 - Vzhledem k narůstajícím počtům lidí, kteří trpí obezitou a komplikacemi s ní spojenými je nasnadě, že vznikla tato kniha. Podobně popisuje klinické záležitosti a komplikace, tj. zabývá se etiologií, klasifikací a diagnostikou, zdravotními...
Transplantace kostní...

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk

12.12.2016 - Na této unikátní knize pracovalo více než 50 předních specialistů v oblasti týkající se transplantací hematopoetických buněk, která se stala velmi rychle léčebnou metodou číslo jedna u mnohých nemocí. Kniha přináší nejen pohled do historie,...
Dekompresivní...

Dekompresivní kraniektomie

07.11.2016 - Kniha přináší shrnutí znalostí týkajících se dekompresní kraniotomie, která se provádí u pacientů s refrakterní nitrolební hypertenzí spojené s edémem. Ačkoli zákrok prožívá renezanci, stále je kolem něj řada kontoverzí. Texty jsou v...
Dětská...

Dětská endokrinologie a diabetologie

10.10.2016 - Monografie pojednává o etiologii, patogenezi, diagnostice, diferenciální diagnostice a samozřejmě také léčbě endokrinních poruch u dětí. V knize jsou probrána témata růstu a jeho poruch, základy klinické a molekulární genetiky, poruchy...
Traumatologie...

Traumatologie pohybového ústrojí, pánve, páteře a paklouby

12.09.2016 - Kniha přehledně a podrobně představuje problematiku traumatologie pohybového aparátu a je doplněna obrazovou dokumentací, která zaručuje přehlednost a názornost při popisech zlomenin a jejich terapie. Kniha je rozdělena na obecnou část, v níž nás...
ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

13.06.2016 - Stále větší pozornost je věnována problematice obezity, není to jen estetický problém, ale hlavně zdravotní. Navíc výskyt obezity v populaci stále stoupá a léčba jejích následků zatěžuje zdravotnictví. Kniha zachycuje složitost této...
REHABILITACE PO...

REHABILITACE PO NÁHLÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

29.02.2016 - Pod termínem cévní mozkové příhoda se skrývají různorodé stavy, které ale vyžadují intenzivní neurologickou rehabilitací. Ta by měla být zahájena již v akutní fázi onemocnění. Nejprve se rehabilitace zaměřuje na profylaxi a snaze omezit...
ZÁKLADY KLINICKÉ...

ZÁKLADY KLINICKÉ REHABILITACE

01.02.2016 - Kniha, která se dostává na pulty, je učebnicí, která přináší základní poznatky ze specializace rehabilitace či fyzioterapie. Je vhodná pro zájemce z řad zdravotnického personálu jako první kontakt s tímto oborem. Kniha vychází z monografie...
 ATYPICKÉ...

ATYPICKÉ PARKINSONSKÉ SYNDROMY

04.01.2016 - Tato kniha je následovnicí před cca 15 lety vydanou knihou Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Po tak dlouhé době je nutné text revidovat a zakomponovat do něj nejnovější poznatky z této oblasti. Jsou to i tak základní věci jako posun v...
MANUÁL HOJENÍ RAN V...

MANUÁL HOJENÍ RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

05.10.2015 - Hojení ran je nezpochybnitelně velmi důležitý jev mnohdy i umožňující přežití. Často je však hojení narušeno či zcela zastaveno a dochází k zhoršování stavu rány. Přirozenému procesu hojení lze napomoci správnou péčí o ránu. Toto téma...
TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

21.09.2015 - Tato kniha zaplňuje díru na trhu, neboť v tomto oboru chyběl ucelený odborný text. Kniha poskytuje dostatek informací pro specialisty, je však i dobrým učebním materiálem pro postgraduální studenty, neboť je vytvořena mnoha zkušenými odborníky v...
 MULTIDETEKTOROVÁ...

MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. PERFUZNÍ VYŠETŘENÍ

03.08.2015 - Medicína se stále více opírá o zobrazovací metody. V této publikaci se autoři věnují teorii i praxi využití perfuzního CT. První část knihy se zaměřuje na obecné věci, principy fungování a využití této vyšetřovací metody. Jsou popsány...
ROZTROUŠENÁ...

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA V PRAXI

29.06.2015 - Přes veškeré poznatky a rozvoj diagnostických a léčebných postupů, zůstává roztroušená skleróza oříškem. Jedná se o autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které má invalidizující charakter a postihuje často lidi...
INOVATIVNÍ...

INOVATIVNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

01.06.2015 - Technologie ve všech oblastech lidského života se rychle vyvíjejí. Nejinak je tomu v medicíně. Tato kniha přináší pohled na vývoj technologií v posledních 30 letech, ale také přehled o v současnosti využívaných moderních postupech...
GENETIKA V KLINICKÉ...

GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI II.

25.05.2015 - V nedávné době vyšel druhý díl Genetiky v klinické praxi. Je nesporné, že medicína se v současné době soustřeďuje nejen ne léčbu, ale také na prevenci, snaží se nemocem předcházet a hledat příčiny, které k nemocem vedou. Často jsou tyto...
TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

11.05.2015 - Autor se zaměřuje na problematiku, s níž se setkává ve své praxi téměř každý lékař, zvláště pak chirurgové a lékaři v terénu. Přináší ucelený a přehledný pohled na poranění hrudníku, která jsou častou příčinou úmrtí, např. při...
STERILIZACE A DEZINFEKCE

STERILIZACE A DEZINFEKCE

30.03.2015 - Nové vydání (2., doplněné a přepracované) této publikace je určeno profesionálním pracovníkům různých odborností, kteří při výkonu své práce provádějí sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekci, úklid, popřípadě dezinsekci a...
ZÁKLADY...

ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD

16.03.2015 - Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků...
UKONČOVÁNÍ LÉČBY...

UKONČOVÁNÍ LÉČBY PACIENTA A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE

17.02.2015 - Rozhodování o léčbě na konci života pacienta představuje jednu z nejsložitějších otázek nejen medicíny a práva, ale i etiky a ekonomie. Při ukončování život udržující či život prodlužující léčby musí být ze strany lékaře respektován...
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

05.01.2015 - Po deseti letech od uvedení úspěšné učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu. Autory jsou...
DIFERENCIÁLNÍ...

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PEDIATRII

29.12.2014 - Publikace poskytuje stručný přehled základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky - specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností...
FITNESS PROGRAMY Z...

FITNESS PROGRAMY Z POHLEDU KINANTROPOLOGIE

22.12.2014 - Cvičení ve fitness centrech je dnes nejrozšířenější cílená strukturovaná pohybová aktivita. Jeho přínosy v oblasti zdravotně orientované zdatnosti jsou neoddiskutovatelné, a proto by mu odborníci měli věnovat náležitou pozornost. Publikace se...
 GERONTOREVMATOLOGIE

GERONTOREVMATOLOGIE

02.12.2014 - Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se...
INTENZIVNÍ MEDICÍNA

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

14.10.2014 - Čtrnáct let od prvního a jedenáct let od druhého vydání jediné celostátní učebnice oboru intenzivní medicíny uplynulo od okamžiku, kdy vychází vydání nové, kompletně přepracované a v téměř trojnásobném rozsahu. Publikace se ihned po svém...
DEGENERATIVNÍ...

DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

23.09.2014 - Bolest bederní páteře patří k onemocněním s velmi častým výskytem. Pacienti s těmito bolestmi velmi často postupně navštěvují řadu lékařů různých oborů v naději, že naleznou pomoc. Předkládaná monografie proto přináší komplexní pohled...
KLINICKÁ PEDIATRIE

KLINICKÁ PEDIATRIE

16.09.2014 - Moderní učební text státnicového oboru navazuje na publikaci motolských autorů Preklinická pediatrie a představuje nové a ucelené zpracování pediatrických oborů. Zprostředkovává základní pohled na nejdůležitější oblasti péče o dítě a...
 SPECIÁLNÍ CHIRURGIE

SPECIÁLNÍ CHIRURGIE

04.09.2014 - "Již třetí, přepracované a aktualizované vydání úspěšné a oblíbené učebnice plně uspokojí svým rozsahem nejen studenty lékařských fakult, ale i mladé lékaře. Původní cíl: vytvořit moderní učebnici pro pregraduální výuku chirurgie v...
TRENDY SOUDOBÉ...

TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE, sv. 9

29.08.2014 - "Devátý svazek publikační řady postgraduálních textů Trendy soudobé oftalmologie přináší informace o nových poznatcích z mnoha oblastí očního lékařství, které jsou jen málo dostupné v běžné literatuře a jsou předmětem zájmu jak...
ORTODONCIE

ORTODONCIE

20.08.2014 - "Autorský kolektiv odborníků a pedagogů několika lékařských fakult České i Slovenské republiky připravil novou základní učebnici ortodoncie, specializovaného lékařského oboru, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí odchylných poloh...